Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409676 [url] => /a/10001/201911/dd38bca7af7484d16de7af4e380048b1.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573978667 [sort] => 0 [title] => 这场速度与激情的角逐 今天从福州开始! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/129711.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,232, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409676 [url] => /a/10001/201911/dd38bca7af7484d16de7af4e380048b1.png ) ) [id] => 129711 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 613 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [all_pv] => 613 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407294 [url] => /a/10001/201911/5166ec50ad4e16dcad85f8c7149702bc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573909137 [sort] => 0 [title] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛今晚开幕! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/129618.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,222,214,1404,1407, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407294 [url] => /a/10001/201911/5166ec50ad4e16dcad85f8c7149702bc.jpeg ) ) [id] => 129618 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1001 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 35 [digg] => 0 [all_pv] => 1001 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401213 [url] => /a/10001/201911/ca938b0b81ed755b1ed812d60196d71d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573721538 [sort] => 0 [title] => 交警蜀黍上路“科普” 为你带来电动自行车换牌攻略! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/129057.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401213 [url] => /a/10001/201911/ca938b0b81ed755b1ed812d60196d71d.jpeg ) ) [id] => 129057 [tran_published] => 11-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 566 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 566 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401159 [url] => /a/10001/201911/468c4c8797bb1c28026b12860b8355c2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573720699 [sort] => 0 [title] => 买个菜,丢个娃!“马大哈”家长该注意了! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/129048.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401159 [url] => /a/10001/201911/468c4c8797bb1c28026b12860b8355c2.png ) ) [id] => 129048 [tran_published] => 11-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 505 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 505 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1398903 [url] => /a/10001/201911/ed47ac83208094c83072a2ddbf8aee5a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573647434 [sort] => 0 [title] => 自行车赛还有三天开始!长乐赛段进入备战倒计时 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/128919.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1398903 [url] => /a/10001/201911/ed47ac83208094c83072a2ddbf8aee5a.png ) ) [id] => 128919 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1398882 [url] => /a/10001/201911/b190fe4a62c828d0abd119080ef1fca2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573643624 [sort] => 0 [title] => 注意!11月17日至23日 这些路段将实行临时交通管制 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/128910.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214,1404,1407, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1398882 [url] => /a/10001/201911/b190fe4a62c828d0abd119080ef1fca2.png ) ) [id] => 128910 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2715 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 144 [digg] => 0 [all_pv] => 2715 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1398603 [url] => /a/10001/201911/1e2de28164fb2e4faa7ede6e6e4b015c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573639631 [sort] => 0 [title] => 沙场秋点兵!福州公安巡特警比武超燃视频来袭! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/128856.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1398603 [url] => /a/10001/201911/1e2de28164fb2e4faa7ede6e6e4b015c.jpeg ) ) [id] => 128856 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 584 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 584 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1398375 [url] => /a/10001/201911/802072c0b16ee6afdefd755eb2c01a43.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573637382 [sort] => 0 [title] => 免费开放!福州这个室外智能健身房惊艳亮相 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/128829.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 健身器材 [3] => 能边 [4] => 李晖 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 763 [3] => 36053 [4] => 135444 [5] => 135447 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,224,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1398375 [url] => /a/10001/201911/802072c0b16ee6afdefd755eb2c01a43.png ) ) [id] => 128829 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 542 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [all_pv] => 542 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 健身器材 [3] => 能边 [4] => 李晖 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1396125 [url] => /a/10001/201911/d88369166d8963f641a3cf2c53d62528.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573555984 [sort] => 0 [title] => 时刻准备着!永泰以最佳状态迎接自行车赛 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/128655.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1396125 [url] => /a/10001/201911/d88369166d8963f641a3cf2c53d62528.jpeg ) ) [id] => 128655 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 672 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 25 [digg] => 0 [all_pv] => 672 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1396074 [url] => /a/10001/201911/049bde4e22423ccf2bad0e45717c6e47.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573550990 [sort] => 0 [title] => 又见电动自行车乱象,福州市民有话说! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/128649.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,224,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1396074 [url] => /a/10001/201911/049bde4e22423ccf2bad0e45717c6e47.png ) ) [id] => 128649 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 501 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 501 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1396044 [url] => /a/10001/201911/92fc747b90c1f5c8a756b4157ccba673.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573550363 [sort] => 0 [title] => 路遇陌生老人摔倒受伤,福州一公交司机这样做…… [url] => http://nynshop.com/axw110/p/128646.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 师傅 [3] => 助人 [4] => 点个 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 763 [3] => 997 [4] => 135312 [5] => 135315 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1396044 [url] => /a/10001/201911/92fc747b90c1f5c8a756b4157ccba673.png ) ) [id] => 128646 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 师傅 [3] => 助人 [4] => 点个 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1396023 [url] => /a/10001/201911/e7d0a50548775f9d7155d46fc21bf089.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573549900 [sort] => 0 [title] => 这个舞台“茶香四溢”!音乐剧《茶道》昨晚感人上演 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/128643.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1396023 [url] => /a/10001/201911/e7d0a50548775f9d7155d46fc21bf089.png ) ) [id] => 128643 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 530 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 530 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1395225 [url] => /a/10001/201911/9604f76f24be0e4688684e473e101f67.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573522205 [sort] => 0 [title] => “榕博汇”气氛火爆!现场人才济济 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/128487.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1395225 [url] => /a/10001/201911/9604f76f24be0e4688684e473e101f67.jpeg ) ) [id] => 128487 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1395222 [url] => /a/10001/201911/26962ee700fa8e9db2e349251857d8b7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573522077 [sort] => 0 [title] => 第三届“榕博汇”召开人才对接会 各地高校人才汇聚一堂! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/128484.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,224,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1395222 [url] => /a/10001/201911/26962ee700fa8e9db2e349251857d8b7.jpeg ) ) [id] => 128484 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 466 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 466 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1395219 [url] => /a/10001/201911/fad4c3256c5e2632e0436617f2acaad4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573521938 [sort] => 0 [title] => “榕博汇”人才对接会 吸引各地博士来榕就业 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/128478.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1395219 [url] => /a/10001/201911/fad4c3256c5e2632e0436617f2acaad4.jpeg ) ) [id] => 128478 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 418 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 418 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1