Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850218 [url] => /a/10001/201903/5f7fdc103d5a63dcf9810580ec3801b9.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553422094 [sort] => 0 [title] => 老人遇车祸奄奄一息,多亏了他们和这项“救命技能”! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/76224.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850218 [url] => /a/10001/201903/5f7fdc103d5a63dcf9810580ec3801b9.png ) ) [id] => 76224 [pv] => 573 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 2 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 573 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 847899 [url] => /a/10001/201903/de655aa670879e1efbfe09ab07214ded.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553336173 [sort] => 0 [title] => 福州有个“花花世界”,等你来打卡! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/76065.html [tags] => Array ( [0] => 花朝节 [1] => 踏青 [2] => 二月 [3] => 花朝 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 97251 [2] => 39275 [3] => 37703 [4] => 97887 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,228,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 847899 [url] => /a/10001/201903/de655aa670879e1efbfe09ab07214ded.jpeg ) ) [id] => 76065 [pv] => 427 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 1 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 427 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 花朝节 [1] => 踏青 [2] => 二月 [3] => 花朝 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 845307 [url] => /a/10001/201903/2dba5c609b9d297b3d0d63311dfc76e1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553251621 [sort] => 0 [title] => 女子与“上海公安局”通话中,真警察门口怒吼:骗人的 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/75891.html [tags] => Array ( [0] => 女士 [1] => 诈骗 [2] => 下渡 [3] => 上海 [4] => 派出所 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1096 [1] => 3300 [2] => 94 [3] => 21807 [4] => 5077 [5] => 2995 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,228,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 845307 [url] => /a/10001/201903/2dba5c609b9d297b3d0d63311dfc76e1.jpeg ) ) [id] => 75891 [pv] => 749 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [tran_published] => 03-22 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 749 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 女士 [1] => 诈骗 [2] => 下渡 [3] => 上海 [4] => 派出所 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 841134 [url] => /a/10001/201903/6da2ac3c47ba8aab62fa9ab5b62c4d61.jpeg ) [description] => 动物都谈恋爱了,你呢? [recommend] => 0 [published] => 1553162952 [sort] => 0 [title] => 甜到齁!山魈CP落户福州动物园,花式秀恩爱! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/75570.html [tags] => Array ( [0] => 山魈 [1] => 责编 [2] => Mandrillus [3] => sphinx [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 97443 [2] => 50039 [3] => 97446 [4] => 97449 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,224,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 841134 [url] => /a/10001/201903/6da2ac3c47ba8aab62fa9ab5b62c4d61.jpeg ) ) [id] => 75570 [pv] => 496 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 2 [tran_published] => 03-21 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 496 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 山魈 [1] => 责编 [2] => Mandrillus [3] => sphinx [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 甜到齁!山魈CP落户福州动物园,花式秀恩爱!

  动物都谈恋爱了,你呢?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 841116 [url] => /a/10001/201903/903be6353dbf65bb312dd104a725c7eb.jpeg ) [description] => 附视频! [recommend] => 0 [published] => 1553162693 [sort] => 0 [title] => 擦亮眼睛还是看不见? 这辆巴士没有驾驶员呢? [url] => http://nynshop.com/axw110/p/75567.html [tags] => Array ( [0] => 巴士 [1] => 测试阶段 [2] => 萌萌 [3] => 游客 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2498 [1] => 3300 [2] => 96738 [3] => 16735 [4] => 2324 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 841116 [url] => /a/10001/201903/903be6353dbf65bb312dd104a725c7eb.jpeg ) ) [id] => 75567 [pv] => 743 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [tran_published] => 03-21 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 743 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 巴士 [1] => 测试阶段 [2] => 萌萌 [3] => 游客 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 841077 [url] => /a/10001/201903/79b854a8c0a6f9718f6817c73f90be96.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553162482 [sort] => 0 [title] => 捡到10万元巨款,福州聋哑保洁员这样做... [url] => http://nynshop.com/axw110/p/75564.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,228,224,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 841077 [url] => /a/10001/201903/79b854a8c0a6f9718f6817c73f90be96.png ) ) [id] => 75564 [pv] => 580 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 1 [tran_published] => 03-21 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 580 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 837249 [url] => /a/10001/201903/79f2af23b60da31a01732414448e0c5d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553076848 [sort] => 0 [title] => 逞凶斗狠、拉帮结派 最长刑期19年 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/75276.html [tags] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 被告人 [2] => 人民法院 [3] => 内保 [4] => 19 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1122 [1] => 3300 [2] => 2634 [3] => 2078 [4] => 97215 [5] => 50643 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 837249 [url] => /a/10001/201903/79f2af23b60da31a01732414448e0c5d.jpeg ) ) [id] => 75276 [pv] => 519 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 03-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 519 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 被告人 [2] => 人民法院 [3] => 内保 [4] => 19 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 837252 [url] => /a/10001/201903/7e76fc2f64095881447bc7ee8eb6f655.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553076723 [sort] => 0 [title] => 看油菜花何须去婺源,福州这里,花都开好了 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/75270.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,228,224,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 837252 [url] => /a/10001/201903/7e76fc2f64095881447bc7ee8eb6f655.png ) ) [id] => 75270 [pv] => 618 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 2 [tran_published] => 03-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 618 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 834033 [url] => /a/10001/201903/627ad26043dcdf06b9435e30f2d984c9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552989332 [sort] => 0 [title] => 病人家属手机被盗,民警火速破案!嫌疑人居然是…… [url] => http://nynshop.com/axw110/p/75027.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,224,228,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 834033 [url] => /a/10001/201903/627ad26043dcdf06b9435e30f2d984c9.jpeg ) ) [id] => 75027 [pv] => 615 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [tran_published] => 03-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 615 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 833970 [url] => /a/10001/201903/ae1ffb82639ac5dc16e13ebdf28da91c.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552988337 [sort] => 0 [title] => “丢垃圾”这门课,你真的学会了吗? [url] => http://nynshop.com/axw110/p/75018.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 18679 [3] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 833970 [url] => /a/10001/201903/ae1ffb82639ac5dc16e13ebdf28da91c.png ) ) [id] => 75018 [pv] => 533 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 2 [tran_published] => 03-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 533 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828633 [url] => /a/10001/201903/54011bae54fb530b10957bbde2d08a72.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552821281 [sort] => 0 [title] => 气象日专属福利!福州这两辆公交车可以免费坐 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/74586.html [tags] => Array ( [0] => 气象日 [1] => 公交车 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 96588 [2] => 10593 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828633 [url] => /a/10001/201903/54011bae54fb530b10957bbde2d08a72.jpeg ) ) [id] => 74586 [pv] => 463 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 1 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 463 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 气象日 [1] => 公交车 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825804 [url] => /a/10001/201903/8dc9f10e0ea845a7b897448ec26bf65e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552732131 [sort] => 0 [title] => 15年一贯制!4大校部!延安中学教育集团来了! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/74412.html [tags] => Array ( [0] => 中学 [1] => 教育 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1605 [1] => 3300 [2] => 1101 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,228,224,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825804 [url] => /a/10001/201903/8dc9f10e0ea845a7b897448ec26bf65e.jpeg ) ) [id] => 74412 [pv] => 765 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 2 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 765 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 中学 [1] => 教育 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825606 [url] => /a/10001/201903/61792d74b6284d1b68e0f58ac4053fc2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552730526 [sort] => 0 [title] => 惊险一幕!车辆行驶途中,迎面砸来了一个“塔吊节” [url] => http://nynshop.com/axw110/p/74403.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,228,224,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825606 [url] => /a/10001/201903/61792d74b6284d1b68e0f58ac4053fc2.png ) ) [id] => 74403 [pv] => 508 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 508 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822522 [url] => /a/10001/201903/9e63004f3ce219047db4311dbfa54f3b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552652838 [sort] => 0 [title] => 这场普法活动,和每个人的信用消费都有关! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/74289.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822522 [url] => /a/10001/201903/9e63004f3ce219047db4311dbfa54f3b.png ) ) [id] => 74289 [pv] => 639 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 639 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822474 [url] => /a/10001/201903/aee533bcdd5b7b63227a26632ddef6b6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552650895 [sort] => 0 [title] => 诚信实验:“无人售卖”,是逃单占便宜还是自觉支付? [url] => http://nynshop.com/axw110/p/74286.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,224,228,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822474 [url] => /a/10001/201903/aee533bcdd5b7b63227a26632ddef6b6.png ) ) [id] => 74286 [pv] => 929 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 6 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 929 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1