Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232322 [url] => /a/10001/201909/f7fa2b3d925e82fc33f00a8a072e1bae.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569153028 [sort] => 0 [title] => 逛展会、赏金鱼、打卡彩稻田,这里的丰收节不一样! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/117057.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,222,214,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232322 [url] => /a/10001/201909/f7fa2b3d925e82fc33f00a8a072e1bae.png ) ) [id] => 117057 [tran_published] => 16分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 401 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 401 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1231128 [url] => /a/10001/201909/95d0a22ca3a51a09e470811d0ea32459.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569069334 [sort] => 0 [title] => 口腔健康,全身健康!这些护牙知识请收下! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/116847.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,232,224,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1231128 [url] => /a/10001/201909/95d0a22ca3a51a09e470811d0ea32459.png ) ) [id] => 116847 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 555 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 555 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1230798 [url] => /a/10001/201909/fad1c44a9664fb33336040036ca122a7.jpeg ) [description] => 反恐防暴演练 守护校园平安 [recommend] => 0 [published] => 1569055693 [sort] => 0 [title] => 演练!“歹徒”持刀闯入幼儿园,下一秒…… [url] => http://nynshop.com/axw110/p/116778.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,232,224,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1230798 [url] => /a/10001/201909/fad1c44a9664fb33336040036ca122a7.jpeg ) ) [id] => 116778 [tran_published] => 09-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 781 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 781 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 演练!“歹徒”持刀闯入幼儿园,下一秒……

  反恐防暴演练 守护校园平安

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1229976 [url] => /a/10001/201909/5a7c66cf27984146bb7b9160a9d06ed8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568976628 [sort] => 0 [title] => 《新闻110》求真:防晒衣是噱头还是真有用? [url] => http://nynshop.com/axw110/p/116646.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,9,232, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1229976 [url] => /a/10001/201909/5a7c66cf27984146bb7b9160a9d06ed8.jpeg ) ) [id] => 116646 [tran_published] => 09-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 619 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 619 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1229970 [url] => /a/10001/201909/13b10060749e6d2a533ef276014837f6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568975717 [sort] => 0 [title] => 美翻了!福州的向日葵如约盛开,随手拍都是大片 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/116631.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,9,232, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1229970 [url] => /a/10001/201909/13b10060749e6d2a533ef276014837f6.png ) ) [id] => 116631 [tran_published] => 09-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 599 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 599 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1228374 [url] => /a/10001/201909/ab212831d381f2446292648e624a8e08.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568891566 [sort] => 0 [title] => 这支平均年龄70岁的乐团,奏响最美夕阳红! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/116418.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9,230,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1228374 [url] => /a/10001/201909/ab212831d381f2446292648e624a8e08.png ) ) [id] => 116418 [tran_published] => 09-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227306 [url] => /a/10001/201909/84ce2d59b72bac5c8d130c1d8a90b824.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568808663 [sort] => 0 [title] => 秋天来了,福州这里却藏着一片春天的花海! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/116184.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227306 [url] => /a/10001/201909/84ce2d59b72bac5c8d130c1d8a90b824.png ) ) [id] => 116184 [tran_published] => 09-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 531 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 531 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227324 [url] => /a/10001/201909/9e97fbba705081d140200a4fa78b4fbf.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568808489 [sort] => 0 [title] => 粗心爸爸逛超市,东西买好了儿子却丢了…… [url] => http://nynshop.com/axw110/p/116181.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227324 [url] => /a/10001/201909/9e97fbba705081d140200a4fa78b4fbf.png ) ) [id] => 116181 [tran_published] => 09-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 546 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 546 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227180 [url] => /a/10001/201909/bfce833aa7e3fac2afc83dd1f86c8944.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568803293 [sort] => 0 [title] => 晋安这片百日菊悄然绽放,静待赏花人~ [url] => http://nynshop.com/axw110/p/116160.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227180 [url] => /a/10001/201909/bfce833aa7e3fac2afc83dd1f86c8944.png ) ) [id] => 116160 [tran_published] => 09-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 571 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 571 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226031 [url] => /a/10001/201909/17ef0c97d1dfbee7cee03e7d1a555f67.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568718704 [sort] => 0 [title] => 感情不和闹离婚,糊涂爸爸竟赌气将四岁儿子扔在派出所…… [url] => http://nynshop.com/axw110/p/115944.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,222,214,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226031 [url] => /a/10001/201909/17ef0c97d1dfbee7cee03e7d1a555f67.png ) ) [id] => 115944 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 525 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 525 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1225905 [url] => /a/10001/201909/e1926b27eca29625fbb1ce45d8b2cd14.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568717491 [sort] => 0 [title] => 注意了!拍照比“剪刀手”,卖的不是萌可能是... [url] => http://nynshop.com/axw110/p/115920.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1225905 [url] => /a/10001/201909/e1926b27eca29625fbb1ce45d8b2cd14.jpeg ) ) [id] => 115920 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 547 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 547 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1225512 [url] => /a/10001/201909/051c40047b664abfec311c2c6bcaf3d6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568716645 [sort] => 0 [title] => 这名小偷胆太大!竟在派出所门口偷车 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/115905.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,232,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1225512 [url] => /a/10001/201909/051c40047b664abfec311c2c6bcaf3d6.jpeg ) ) [id] => 115905 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1225485 [url] => /a/10001/201909/870133f20558ec4940ca27543b1b309b.jpeg ) [description] => 办理后,视障人士携导盲犬坐公交无须再带齐四种证件,只要出示该乘车证即可 [recommend] => 0 [published] => 1568715994 [sort] => 0 [title] => 你是我的眼!福州首只导盲犬带视障人士乘坐公交 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/115875.html [tags] => Array ( [0] => 导盲犬 [1] => 带齐 [2] => 乘车 [3] => 办理 [4] => 证件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 14527 [2] => 126486 [3] => 3885 [4] => 757 [5] => 15898 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,222,214,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1225485 [url] => /a/10001/201909/870133f20558ec4940ca27543b1b309b.jpeg ) ) [id] => 115875 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 684 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 24 [digg] => 0 [all_pv] => 684 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 导盲犬 [1] => 带齐 [2] => 乘车 [3] => 办理 [4] => 证件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 你是我的眼!福州首只导盲犬带视障人士乘坐公交

  办理后,视障人士携导盲犬坐公交无须再带齐四种证件,只要出示该乘车证即可

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222407 [url] => /a/10001/201909/43154591b04a1adfe723c8f9f4c1fe62.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568633476 [sort] => 0 [title] => 南平部分火车站即将更名?铁路部门:未接到通知 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/115629.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222407 [url] => /a/10001/201909/43154591b04a1adfe723c8f9f4c1fe62.jpeg ) ) [id] => 115629 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1286 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 53 [digg] => 0 [all_pv] => 1286 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222374 [url] => /a/10001/201909/392d875b7dcc24fbf52e2207b5db7f67.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568631818 [sort] => 0 [title] => 沈海高速渔溪枢纽段突发车祸,直升飞机紧急救援 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/115617.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222374 [url] => /a/10001/201909/392d875b7dcc24fbf52e2207b5db7f67.png ) ) [id] => 115617 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 519 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 519 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1