Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222878 [url] => /a/thumb/10001/201909/0d45c0e5b2d3ad60af681129873f91e3.jpeg@w808_h606.jpeg ) [description] => 内附书目推荐 [recommend] => 0 [published] => 1568642005 [sort] => 0 [title] => 家长必看!统一使用“部编本”教材后,孩子如何学好语文 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/115656.html [tags] => Array ( [0] => 语文 [1] => 教材 [2] => 背诵 [3] => 高考 [4] => 朗读 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1557 [1] => 1555 [2] => 67791 [3] => 3542 [4] => 18466 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222878 [url] => /a/thumb/10001/201909/0d45c0e5b2d3ad60af681129873f91e3.jpeg@w808_h606.jpeg ) ) [id] => 115656 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 427 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 427 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 语文 [1] => 教材 [2] => 背诵 [3] => 高考 [4] => 朗读 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222857 [url] => /a/thumb/10001/201909/1782016216ce932f4be524e8c1f28bca.jpeg@w960_h720.jpeg ) [description] => 放假啦! [recommend] => 0 [published] => 1568641709 [sort] => 0 [title] => 中秋国庆假期安排出炉!这九个福州亲子周边游总有一个适合你! [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/115653.html [tags] => Array ( [0] => No [1] => 福州 [2] => 地址 [3] => 船政 [4] => 放假 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 54228 [1] => 99576 [2] => 763 [3] => 4078 [4] => 2436 [5] => 10854 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222857 [url] => /a/thumb/10001/201909/1782016216ce932f4be524e8c1f28bca.jpeg@w960_h720.jpeg ) ) [id] => 115653 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 414 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 414 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => No [1] => 福州 [2] => 地址 [3] => 船政 [4] => 放假 ) [1] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) ) [author] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222764 [url] => /a/10001/201909/55f3c33bf7dc79f3a8cdc13955171154.jpeg ) [description] => 铜盘中学上演校园《青春反转剧》 [recommend] => 0 [published] => 1568641425 [sort] => 0 [title] => 建设和谐校园,他们用话剧排演向校园霸凌说不! [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/115650.html [tags] => Array ( [0] => 校园 [1] => 同学 [2] => 欺凌 [3] => 社团 [4] => 社团活动 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 136 [1] => 1737 [2] => 18256 [3] => 10555 [4] => 120825 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222764 [url] => /a/10001/201909/55f3c33bf7dc79f3a8cdc13955171154.jpeg ) ) [id] => 115650 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 466 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 466 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 校园 [1] => 同学 [2] => 欺凌 [3] => 社团 [4] => 社团活动 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 建设和谐校园,他们用话剧排演向校园霸凌说不!

  铜盘中学上演校园《青春反转剧》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222704 [url] => /a/10001/201909/9e7f40a68375b57354062ff283aeccfe.jpeg ) [description] => “我·家·国”在福州麦顶小学开课了~~ [recommend] => 0 [published] => 1568641280 [sort] => 0 [title] => 开学第一课:涵养家国情怀,启航新学年 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/115647.html [tags] => Array ( [0] => 开学 [1] => 麦顶 [2] => 第一课 [3] => 新学期 [4] => 小学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1372 [1] => 126357 [2] => 56889 [3] => 1734 [4] => 1443 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222704 [url] => /a/10001/201909/9e7f40a68375b57354062ff283aeccfe.jpeg ) ) [id] => 115647 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 404 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 404 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 开学 [1] => 麦顶 [2] => 第一课 [3] => 新学期 [4] => 小学 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 开学第一课:涵养家国情怀,启航新学年

  “我·家·国”在福州麦顶小学开课了~~

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222671 [url] => /a/10001/201909/486295ecf757410519d16e003a9a2e65.jpeg ) [description] => 小主播心声:用我们的智慧、勤劳,开创属于我们自己的未来~~ [recommend] => 0 [published] => 1568640985 [sort] => 0 [title] => 新时代的声音——我爱你福州 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/115644.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 少儿 [2] => 频道 [3] => 时代 [4] => 跨越 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 823 [2] => 784 [3] => 13569 [4] => 44212 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222671 [url] => /a/10001/201909/486295ecf757410519d16e003a9a2e65.jpeg ) ) [id] => 115644 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 少儿 [2] => 频道 [3] => 时代 [4] => 跨越 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 新时代的声音——我爱你福州

  小主播心声:用我们的智慧、勤劳,开创属于我们自己的未来~~

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1172277 [url] => /a/thumb/10001/201908/4a6afa28cd34c13c004430d6fced0d4c.png@w950_h713.png ) [description] => 逗逗TV 相伴如一 [recommend] => 0 [published] => 1565921172 [sort] => 0 [title] => “悦读家@万家”|| 坚持奋斗 静待花开 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/108405.html [tags] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 20 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 19385 [1] => 99576 [2] => 5393 [3] => 50526 [4] => 50527 [5] => 14292 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1172277 [url] => /a/thumb/10001/201908/4a6afa28cd34c13c004430d6fced0d4c.png@w950_h713.png ) ) [id] => 108405 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 20 ) [1] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) ) [author] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) [source] => ) 1
 • “悦读家@万家”|| 坚持奋斗 静待花开

  逗逗TV 相伴如一

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1172238 [url] => /a/thumb/10001/201908/30feb73699fae4c1223cafac20b14791.png@w950_h713.png ) [description] => 逗逗TV 相伴如一 [recommend] => 0 [published] => 1565921062 [sort] => 0 [title] => “悦读家@万家”|| “黄金屋”里的育才之道 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/108399.html [tags] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 19385 [1] => 99576 [2] => 5393 [3] => 50526 [4] => 50527 [5] => 42689 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1172238 [url] => /a/thumb/10001/201908/30feb73699fae4c1223cafac20b14791.png@w950_h713.png ) ) [id] => 108399 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 476 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 476 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [1] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) ) [author] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1172196 [url] => /a/thumb/10001/201908/3d256eea88b66f7c1590be467c6830e2.png@w960_h720.png ) [description] => 逗逗TV 相伴如一 [recommend] => 0 [published] => 1565920902 [sort] => 0 [title] => “悦读家@万家”|| 播种“阅读种子” 传递有爱力量 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/108393.html [tags] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 19385 [1] => 99576 [2] => 5393 [3] => 50526 [4] => 50527 [5] => 42689 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1172196 [url] => /a/thumb/10001/201908/3d256eea88b66f7c1590be467c6830e2.png@w960_h720.png ) ) [id] => 108393 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 458 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 458 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [1] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) ) [author] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171995 [url] => /a/thumb/10001/201908/5efe2ebea6981e9774c6503b13a73f62.png@w960_h720.png ) [description] => 逗逗TV 相伴如一 [recommend] => 0 [published] => 1565920494 [sort] => 0 [title] => “悦读家@万家”||演绎式阅读 串联亲子陪伴时光 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/108381.html [tags] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 19385 [1] => 99576 [2] => 5393 [3] => 50526 [4] => 50527 [5] => 42689 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171995 [url] => /a/thumb/10001/201908/5efe2ebea6981e9774c6503b13a73f62.png@w960_h720.png ) ) [id] => 108381 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 373 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 373 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [1] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) ) [author] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171962 [url] => /a/thumb/10001/201908/27fae74764323d8c03ae253ed5793599.png@w960_h720.png ) [description] => 逗逗TV 相伴如一 [recommend] => 0 [published] => 1565920314 [sort] => 0 [title] => “悦读家@万家”||书中正能量 “益”起演出来 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/108378.html [tags] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 19385 [1] => 99576 [2] => 5393 [3] => 50526 [4] => 50527 [5] => 42689 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171962 [url] => /a/thumb/10001/201908/27fae74764323d8c03ae253ed5793599.png@w960_h720.png ) ) [id] => 108378 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [1] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) ) [author] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171929 [url] => /a/thumb/10001/201908/0cd145b849b250ca59e33567d1b756f9.png@w960_h720.png ) [description] => 逗逗TV 相伴如一 [recommend] => 0 [published] => 1565920136 [sort] => 0 [title] => “悦读家@万家”||故事妈妈团 聚爱图书馆 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/108375.html [tags] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 19385 [1] => 99576 [2] => 5393 [3] => 50526 [4] => 50527 [5] => 42689 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171929 [url] => /a/thumb/10001/201908/0cd145b849b250ca59e33567d1b756f9.png@w960_h720.png ) ) [id] => 108375 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 420 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 420 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [1] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) ) [author] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) [source] => ) 1
 • “悦读家@万家”||故事妈妈团 聚爱图书馆

  逗逗TV 相伴如一

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171893 [url] => /a/thumb/10001/201908/aec124b88398937a4d92b359eb567a8a.png@w960_h720.png ) [description] => 逗逗TV 相伴如一 [recommend] => 0 [published] => 1565920002 [sort] => 0 [title] => “悦读家@万家”||悦读有益 育人有方 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/108372.html [tags] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 19385 [1] => 99576 [2] => 5393 [3] => 50526 [4] => 50527 [5] => 42689 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171893 [url] => /a/thumb/10001/201908/aec124b88398937a4d92b359eb567a8a.png@w960_h720.png ) ) [id] => 108372 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 440 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 440 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [1] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) ) [author] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) [source] => ) 1
 • “悦读家@万家”||悦读有益 育人有方

  逗逗TV 相伴如一

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171851 [url] => /a/thumb/10001/201908/0c3b63bb9a7505fbc992baa03820be5b.png@w960_h720.png ) [description] => 逗逗TV 相伴如一 [recommend] => 0 [published] => 1565919843 [sort] => 0 [title] => “悦读家@万家”||帝乡文脉书中传 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/108366.html [tags] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 19385 [1] => 99576 [2] => 5393 [3] => 50526 [4] => 50527 [5] => 42689 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171851 [url] => /a/thumb/10001/201908/0c3b63bb9a7505fbc992baa03820be5b.png@w960_h720.png ) ) [id] => 108366 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 413 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 413 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [1] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) ) [author] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) [source] => ) 1
 • “悦读家@万家”||帝乡文脉书中传

  逗逗TV 相伴如一

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171815 [url] => /a/thumb/10001/201908/367c32b4c5f1266770fbde8b85c63031.png@w950_h713.png ) [description] => 逗逗TV 相伴如一 [recommend] => 0 [published] => 1565919688 [sort] => 0 [title] => “悦读家@万家”||痴醉书卷中 飒飒领雄风 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/108360.html [tags] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 19385 [1] => 99576 [2] => 5393 [3] => 50526 [4] => 50527 [5] => 42689 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171815 [url] => /a/thumb/10001/201908/367c32b4c5f1266770fbde8b85c63031.png@w950_h713.png ) ) [id] => 108360 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [1] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) ) [author] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) [source] => ) 1
 • “悦读家@万家”||痴醉书卷中 飒飒领雄风

  逗逗TV 相伴如一

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1169775 [url] => /a/thumb/10001/201908/0db844c04b2bdf54f52e7e36698058dd.png@w950_h713.png ) [description] => 逗逗TV 相伴如一 [recommend] => 0 [published] => 1565836166 [sort] => 0 [title] => “悦读家@万家”||感恩书卷里的缱绻 [url] => http://nynshop.com/ddzx/p/108171.html [tags] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 19385 [1] => 99576 [2] => 5393 [3] => 50526 [4] => 50527 [5] => 42689 ) [appid] => 1 [catids] => ,342,346, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1169775 [url] => /a/thumb/10001/201908/0db844c04b2bdf54f52e7e36698058dd.png@w950_h713.png ) ) [id] => 108171 [tran_published] => 08-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 493 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 493 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 点击 [2] => 视频工具 [3] => nbsp [4] => 边框 ) [1] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) ) [author] => Array ( [0] => 少儿频道新媒体 ) [source] => ) 1
 • “悦读家@万家”||感恩书卷里的缱绻

  逗逗TV 相伴如一