Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 840831 [url] => /a/10001/201903/40fcbaac6235d694b4ccf7c60b7309fb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553157077 [sort] => 0 [title] => 《福州动起来》节目摄像服务询价采购结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/75546.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 广电 [4] => 文体 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 54057 [4] => 18684 [5] => 13668 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 840831 [url] => /a/10001/201903/40fcbaac6235d694b4ccf7c60b7309fb.jpeg ) ) [id] => 75546 [pv] => 480 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-21 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 480 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 广电 [4] => 文体 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 836841 [url] => /a/10001/201903/a30df913ac64848e0efcd31ed4ebb59c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553073350 [sort] => 0 [title] => FM87.6交通频率节目标制作服务采购项目 询价结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/75243.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 公示 [3] => 询价 [4] => FM87.6 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 9340 [4] => 13 [5] => 97137 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 836841 [url] => /a/10001/201903/a30df913ac64848e0efcd31ed4ebb59c.jpeg ) ) [id] => 75243 [pv] => 483 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 483 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 公示 [3] => 询价 [4] => FM87.6 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 833766 [url] => /a/10001/201903/2d0ae487767b42784b3d0f88aefd6c38.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552983033 [sort] => 0 [title] => 福州老区宣传片制作服务比选采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/74991.html [tags] => Array ( [0] => 比选 [1] => 福州 [2] => 供应商 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 78918 [2] => 763 [3] => 45484 [4] => 18830 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 833766 [url] => /a/10001/201903/2d0ae487767b42784b3d0f88aefd6c38.jpeg ) ) [id] => 74991 [pv] => 504 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 03-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 504 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 比选 [1] => 福州 [2] => 供应商 [3] => 文件 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 821445 [url] => /a/10001/201903/4ebc0dca38815f949cea4d57399b3284.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552641510 [sort] => 0 [title] => 福州市总工会新闻专题片制作服务 福州特色历史文化街区宣传片制作服务 询价结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/74205.html [tags] => Array ( [0] => 中选 [1] => 2019 [2] => 福州 [3] => 询价 [4] => 0591 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12 [1] => 3641 [2] => 54057 [3] => 763 [4] => 13 [5] => 15746 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 821445 [url] => /a/10001/201903/4ebc0dca38815f949cea4d57399b3284.jpeg ) ) [id] => 74205 [pv] => 415 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 415 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 中选 [1] => 2019 [2] => 福州 [3] => 询价 [4] => 0591 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 820320 [url] => /a/10001/201903/46fd3dfb4252fc1c6ac25132476e626f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552619571 [sort] => 0 [title] => 福州水系治理形象片拍摄及后期制作包装 服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/74121.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 询价 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 763 [3] => 2772 [4] => 13 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 820320 [url] => /a/10001/201903/46fd3dfb4252fc1c6ac25132476e626f.jpeg ) ) [id] => 74121 [pv] => 477 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 477 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 询价 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 820320 [url] => /a/10001/201903/46fd3dfb4252fc1c6ac25132476e626f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552615932 [sort] => 0 [title] => 国网闽清县供电公司2019年度专题片拍摄制作相关服务项目 二次询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/74085.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 法务部 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 763 [3] => 54057 [4] => 67860 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 820320 [url] => /a/10001/201903/46fd3dfb4252fc1c6ac25132476e626f.jpeg ) ) [id] => 74085 [pv] => 449 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 449 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 法务部 [4] => 文件 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 818745 [url] => /a/10001/201903/05cd2ec55341d29e6a43d0e0c059d7b5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552561281 [sort] => 0 [title] => FM87.6交通频率节目标制作服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/73983.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 福州 [2] => 00 [3] => 法务部 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 763 [3] => 4476 [4] => 67860 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 818745 [url] => /a/10001/201903/05cd2ec55341d29e6a43d0e0c059d7b5.jpeg ) ) [id] => 73983 [pv] => 411 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 03-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 411 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 福州 [2] => 00 [3] => 法务部 [4] => 文件 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 809802 [url] => /a/10001/201903/2dd2d5755c051e8b5bcbbd152514b687.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552380090 [sort] => 0 [title] => 关于《福州动起来》节目摄像服务 询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/73506.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 763 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 809802 [url] => /a/10001/201903/2dd2d5755c051e8b5bcbbd152514b687.jpeg ) ) [id] => 73506 [pv] => 408 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 408 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 796407 [url] => /a/10001/201903/49bb21fabb135ed5ca29b1705b45d177.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552038803 [sort] => 0 [title] => 福州市总工会新闻专题片制作服务、福州特色历史文化街区 宣传片制作服务项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/72684.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 广播 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 796407 [url] => /a/10001/201903/49bb21fabb135ed5ca29b1705b45d177.jpeg ) ) [id] => 72684 [pv] => 538 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [tran_published] => 03-08 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 538 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 广播 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 795816 [url] => /a/10001/201903/32f32b2508ce4f6ff297cd4736328eb4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552017291 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台2019年驾驶员招聘启事 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/72591.html [tags] => Array ( [0] => 报名表 [1] => 应聘 [2] => 报名 [3] => 福州 [4] => 广播 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 51935 [2] => 30138 [3] => 1655 [4] => 763 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 795816 [url] => /a/10001/201903/32f32b2508ce4f6ff297cd4736328eb4.jpeg ) ) [id] => 72591 [pv] => 574 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 03-08 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 574 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 报名表 [1] => 应聘 [2] => 报名 [3] => 福州 [4] => 广播 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 793269 [url] => /a/10001/201903/c7fe062065459553e5f3ae06a343d7e0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1551949672 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台2019年招聘启事 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/72456.html [tags] => Array ( [0] => 报名表 [1] => 应聘 [2] => 报名 [3] => 福州 [4] => 广播 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 51935 [2] => 30138 [3] => 1655 [4] => 763 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 793269 [url] => /a/10001/201903/c7fe062065459553e5f3ae06a343d7e0.jpeg ) ) [id] => 72456 [pv] => 550 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-07 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 550 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 报名表 [1] => 应聘 [2] => 报名 [3] => 福州 [4] => 广播 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 786228 [url] => /a/10001/201903/caf59c90e99f92979c0f03d2d68f2093.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1551781625 [sort] => 0 [title] => 国网闽清县供电公司2019年度专题片拍摄制作相关服务项目询价采购流标公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/71991.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 联系方式 [3] => 公示 [4] => 广播 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 72864 [4] => 9340 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 786228 [url] => /a/10001/201903/caf59c90e99f92979c0f03d2d68f2093.jpeg ) ) [id] => 71991 [pv] => 442 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 1 [tran_published] => 03-05 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 442 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 联系方式 [3] => 公示 [4] => 广播 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 766983 [url] => /a/10001/201902/60bd5a29dce58a44bf3a20795849dc9d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1551258338 [sort] => 0 [title] => 长乐区行政服务中心宣传投放服务采购项目询价结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/70680.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 询价 [3] => 27 [4] => 0591 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13 [4] => 51522 [5] => 15746 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 766983 [url] => /a/10001/201902/60bd5a29dce58a44bf3a20795849dc9d.jpeg ) ) [id] => 70680 [pv] => 439 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 02-27 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 439 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 询价 [3] => 27 [4] => 0591 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 764601 [url] => /a/10001/201902/c8dac7e141d6c0800231c1227b3a189e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1551188202 [sort] => 0 [title] => 福广海丝公司企划服务 询价采购中选公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/70551.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 2019 [2] => 福广海丝 [3] => 0591 [4] => 福建 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 13248 [1] => 54057 [2] => 93003 [3] => 15746 [4] => 899 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 764601 [url] => /a/10001/201902/c8dac7e141d6c0800231c1227b3a189e.jpeg ) ) [id] => 70551 [pv] => 406 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 02-26 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 406 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 2019 [2] => 福广海丝 [3] => 0591 [4] => 福建 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 751887 [url] => /a/10001/201902/a3050c9004c19a5d8788da19b58b5258.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550823579 [sort] => 0 [title] => 国网闽清县供电公司2019年度专题片拍摄制作相关服务项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/69663.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 法务部 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 763 [2] => 54057 [3] => 67860 [4] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 751887 [url] => /a/10001/201902/a3050c9004c19a5d8788da19b58b5258.jpeg ) ) [id] => 69663 [pv] => 463 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 02-22 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 463 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 法务部 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1