Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084476 [url] => /a/10001/201906/b6f680db9fb5a64dc212c7555b0b857b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1559724078 [sort] => 0 [title] => 中央广播电视总台在榕拍摄纪录片 工作人员食宿服务采购废标公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/96615.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 文化传媒 [4] => 刊登 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 763 [3] => 54057 [4] => 61614 [5] => 61617 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084476 [url] => /a/10001/201906/b6f680db9fb5a64dc212c7555b0b857b.jpeg ) ) [id] => 96615 [tran_published] => 06-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 413 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 413 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 文化传媒 [4] => 刊登 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1039326 [url] => /a/10001/201905/d40262ccf2ba0a7d7a05edde54b0521b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1559185947 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台实习生招聘启事 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/91146.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 媒体 [2] => 岗位职责 [3] => 2. [4] => 1. ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 109257 [2] => 3181 [3] => 31712 [4] => 18075 [5] => 22866 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1039326 [url] => /a/10001/201905/d40262ccf2ba0a7d7a05edde54b0521b.jpeg ) ) [id] => 91146 [tran_published] => 05-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 735 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 735 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 媒体 [2] => 岗位职责 [3] => 2. [4] => 1. ) [4] => Array ( [0] => 福州广电 ) ) [source] => 福州广电 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1038381 [url] => /a/10001/201905/b79c3ab8278f82b9c04802aaa7b2d0f1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1559118538 [sort] => 0 [title] => 中央广播电视台总台在榕拍摄纪录片工作人员 食宿服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/90990.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 30 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 13 [4] => 18830 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1038381 [url] => /a/10001/201905/b79c3ab8278f82b9c04802aaa7b2d0f1.jpeg ) ) [id] => 90990 [tran_published] => 05-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 443 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 443 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1036692 [url] => /a/10001/201905/38fb5fb86261aaa7b49fea93486f601b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1559036687 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台播音员招聘启事 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/90696.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 广播 [2] => 报名 [3] => 应聘 [4] => 报名表 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 51935 [2] => 1655 [3] => 30138 [4] => 763 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,272, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1036692 [url] => /a/10001/201905/38fb5fb86261aaa7b49fea93486f601b.jpeg ) ) [id] => 90696 [tran_published] => 05-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 580 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 580 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 报名表 [1] => 报名 [2] => 应聘 [3] => 福州 [4] => 广播 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1036542 [url] => /a/10001/201905/05e08d86b1b915b27e5433ed74768e15.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1559035434 [sort] => 0 [title] => 2019福州广播电视台少儿频道六一晚会活动 相关执行服务询价采购结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/90690.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 创意 [2] => 采购 [3] => 逗逗 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13248 [3] => 763 [4] => 53652 [5] => 9486 ) [appid] => 1 [catids] => ,272, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1036542 [url] => /a/10001/201905/05e08d86b1b915b27e5433ed74768e15.jpg ) ) [id] => 90690 [tran_published] => 05-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 福州 [3] => 逗逗 [4] => 创意 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1036542 [url] => /a/10001/201905/05e08d86b1b915b27e5433ed74768e15.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1559027680 [sort] => 0 [title] => 新闻广播直播间(市民行政服务中心)LED大屏及电子广告牌采购项目 询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/90663.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,272, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1036542 [url] => /a/10001/201905/05e08d86b1b915b27e5433ed74768e15.jpg ) ) [id] => 90663 [tran_published] => 05-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 523 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 523 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1035147 [url] => /a/10001/201905/bc6384d20de8e9561e37bc75bc3c9b89.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558942110 [sort] => 0 [title] => 2019龙舟赛设备租赁服务采购项目 询价结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/90432.html [tags] => Array ( [0] => 中选 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 27 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13 [4] => 51522 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,272, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1035147 [url] => /a/10001/201905/bc6384d20de8e9561e37bc75bc3c9b89.jpg ) ) [id] => 90432 [tran_published] => 05-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 询价 [3] => 27 [4] => 中选 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1034262 [url] => /a/10001/201905/7816845faa6148bb352c4600103794ce.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558920781 [sort] => 0 [title] => 2019年度消防系统维保服务采购项目 竞争性谈判结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/90315.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 0591 [3] => 27 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 15746 [3] => 763 [4] => 13248 [5] => 51522 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1034262 [url] => /a/10001/201905/7816845faa6148bb352c4600103794ce.jpeg ) ) [id] => 90315 [tran_published] => 05-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 458 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 458 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 0591 [2] => 福州 [3] => 采购 [4] => 27 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1028241 [url] => /a/10001/201905/49447ef058a2460744bbbcefb31cd4ac.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558594957 [sort] => 0 [title] => 《八闽非遗艺萃》画册相关服务询价采购中标公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/89634.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 传媒 [2] => 采购 [3] => 2019 [4] => 新文生 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 61620 [3] => 54057 [4] => 3240 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1028241 [url] => /a/10001/201905/49447ef058a2460744bbbcefb31cd4ac.jpeg ) ) [id] => 89634 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 499 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 499 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 新文生 [2] => 2019 [3] => 传媒 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1026276 [url] => /a/10001/201905/9628120144708b7a8f3ed8e949fa20a0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558515616 [sort] => 0 [title] => 2019年中华龙舟大赛设备租赁服务项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/89385.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 18830 [4] => 763 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1026276 [url] => /a/10001/201905/9628120144708b7a8f3ed8e949fa20a0.jpeg ) ) [id] => 89385 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 536 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 536 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 文件 [3] => 福州 [4] => 2019 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1022568 [url] => /a/10001/201905/8b05a43ef32d1b2821e3e795c5af1d0a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558340645 [sort] => 0 [title] => 2019福州广播电视台少儿频道六一晚会 相关执行服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/88881.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 报价 [2] => 00 [3] => 采购 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13248 [3] => 2772 [4] => 763 [5] => 4476 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1022568 [url] => /a/10001/201905/8b05a43ef32d1b2821e3e795c5af1d0a.jpeg ) ) [id] => 88881 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 517 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 517 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 报价 [3] => 福州 [4] => 00 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1017957 [url] => /a/10001/201905/4a5a13555fb1cfc5429e26fad8c5e332.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558077295 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台消防系统维保项目二次询价采购流标公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/88254.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 公示 [2] => 17 [3] => 2019 [4] => 联系方式 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 50125 [3] => 763 [4] => 72864 [5] => 9340 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1017957 [url] => /a/10001/201905/4a5a13555fb1cfc5429e26fad8c5e332.jpeg ) ) [id] => 88254 [tran_published] => 05-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 17 [2] => 福州 [3] => 联系方式 [4] => 公示 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1015248 [url] => /a/10001/201905/3f8b28b7e1acb61dc1bd40d87def5a7d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557975008 [sort] => 0 [title] => 2019年福州广播电视台移动直播平台 单一来源采购“微赞”直播与“广电云” 直播服务(单一来源)结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/87900.html [tags] => Array ( [0] => 直播 [1] => 福州 [2] => 广播 [3] => 采购 [4] => 广电 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 247 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 763 [4] => 18684 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1015248 [url] => /a/10001/201905/3f8b28b7e1acb61dc1bd40d87def5a7d.jpeg ) ) [id] => 87900 [tran_published] => 05-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 直播 [1] => 采购 [2] => 福州 [3] => 广电 [4] => 广播 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1012461 [url] => /a/10001/201905/94c8d8d9d930cfb3d668cef1f704819d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557824241 [sort] => 0 [title] => 2019年度中央空调维保服务采购项目竞争性谈判结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/87513.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 0591 [3] => 14 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 15746 [3] => 763 [4] => 13248 [5] => 53082 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1012461 [url] => /a/10001/201905/94c8d8d9d930cfb3d668cef1f704819d.jpeg ) ) [id] => 87513 [tran_published] => 05-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 0591 [2] => 福州 [3] => 采购 [4] => 14 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1011120 [url] => /a/10001/201905/5334f129c9813d0372a5d3feabb49a87.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557742571 [sort] => 0 [title] => “《八闽非遗艺萃》画册”相关服务采购询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/87312.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 13 [4] => 18830 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1011120 [url] => /a/10001/201905/5334f129c9813d0372a5d3feabb49a87.jpeg ) ) [id] => 87312 [tran_published] => 05-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 535 [virtual_pv] => 466 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 535 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1