Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1221708 [url] => /a/10001/201909/dc605cc3008bcef94ec2f1497408120f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568619918 [sort] => 0 [title] => 福州市民营企业工会推介宣传片拍摄制项目 竞争性磋商公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/115521.html [tags] => Array ( [0] => 00 [1] => 福州市 [2] => 福州 [3] => 2019 [4] => 采购 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4476 [2] => 1261 [3] => 763 [4] => 54057 [5] => 13248 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1221708 [url] => /a/10001/201909/dc605cc3008bcef94ec2f1497408120f.jpeg ) ) [id] => 115521 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 498 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 498 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 00 [1] => 福州市 [2] => 福州 [3] => 2019 [4] => 采购 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1221498 [url] => /a/10001/201909/73bf82e9053b87f30742211727f16027.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568605205 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台分体空调(大金空调)清洗、维修及更换配件服务采购项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/115485.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1221498 [url] => /a/10001/201909/73bf82e9053b87f30742211727f16027.jpeg ) ) [id] => 115485 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 539 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 539 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1216941 [url] => /a/10001/201909/540e9943528cb1ea0c0dcb5a093ab45d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568274243 [sort] => 0 [title] => “石耀新时代――中国工艺美术大师艺术作品展”相关服务采购询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/114705.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 00 [3] => 询价 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 4476 [4] => 13 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1216941 [url] => /a/10001/201909/540e9943528cb1ea0c0dcb5a093ab45d.jpeg ) ) [id] => 114705 [tran_published] => 09-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 00 [3] => 询价 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1216941 [url] => /a/10001/201909/540e9943528cb1ea0c0dcb5a093ab45d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568273929 [sort] => 0 [title] => “第四届海峡两岸中青年篆刻大赛暨印章艺术邀请展”作品集制作项目和台湾巡展活动执行服务询价结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/114702.html [tags] => Array ( [0] => 新文生 [1] => 2019 [2] => 采购 [3] => 福建 [4] => 有限公司 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 61620 [2] => 54057 [3] => 13248 [4] => 899 [5] => 16944 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1216941 [url] => /a/10001/201909/540e9943528cb1ea0c0dcb5a093ab45d.jpeg ) ) [id] => 114702 [tran_published] => 09-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 新文生 [1] => 2019 [2] => 采购 [3] => 福建 [4] => 有限公司 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1216941 [url] => /a/10001/201909/540e9943528cb1ea0c0dcb5a093ab45d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568273828 [sort] => 0 [title] => “壮丽70年•奋进新时代‘冰心杯’福州市中小学生征文活动”相关服务询价采购结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/114699.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 新文生 [2] => 采购 [3] => 传媒 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 61620 [3] => 13248 [4] => 3240 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1216941 [url] => /a/10001/201909/540e9943528cb1ea0c0dcb5a093ab45d.jpeg ) ) [id] => 114699 [tran_published] => 09-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 448 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 448 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 新文生 [2] => 采购 [3] => 传媒 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1214229 [url] => /a/10001/201909/81582d8a6e5849df8924a829268c0d23.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568084676 [sort] => 0 [title] => 福州市纪委监委“礼赞新中国”快闪视频制作服务 比选结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/114195.html [tags] => Array ( [0] => 10 [1] => 2019 [2] => 选人 [3] => 0591 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 50289 [2] => 54057 [3] => 14964 [4] => 15746 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1214229 [url] => /a/10001/201909/81582d8a6e5849df8924a829268c0d23.jpeg ) ) [id] => 114195 [tran_published] => 09-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 10 [1] => 2019 [2] => 选人 [3] => 0591 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1214100 [url] => /a/10001/201909/419e2d3368c30db578f8c6229ffa845a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568080971 [sort] => 0 [title] => “闽清县庆祝新中国成立70周年合唱活动”演艺执行及舞美、氛围布置等相关服务采购结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/114153.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 文化传媒 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 54057 [4] => 61614 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1214100 [url] => /a/10001/201909/419e2d3368c30db578f8c6229ffa845a.jpeg ) ) [id] => 114153 [tran_published] => 09-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 527 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 527 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 文化传媒 [4] => 10 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1212873 [url] => /a/10001/201909/68a42d352b02d018953b9c6007dcceb3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568018887 [sort] => 0 [title] => 福清市行政服务中心宣传服务采购项目 竞争性谈判结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/114030.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 0591 [3] => 福州 [4] => 中选 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13248 [3] => 15746 [4] => 763 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1212873 [url] => /a/10001/201909/68a42d352b02d018953b9c6007dcceb3.jpeg ) ) [id] => 114030 [tran_published] => 09-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 453 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 453 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 0591 [3] => 福州 [4] => 中选 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1212873 [url] => /a/10001/201909/68a42d352b02d018953b9c6007dcceb3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568001034 [sort] => 0 [title] => 关于《城市内河管理办法》宣传片委托制作相关服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/113970.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 30 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 13 [4] => 18830 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1212873 [url] => /a/10001/201909/68a42d352b02d018953b9c6007dcceb3.jpeg ) ) [id] => 113970 [tran_published] => 09-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 511 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 511 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1208049 [url] => /a/10001/201909/16300d6c294592f69bbf07a7cc9c335d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1567748112 [sort] => 0 [title] => “闽清县庆祝新中国成立70周年大型文艺晚会”演艺执行及舞美、氛围布置等相关服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/113247.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 00 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 4476 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1208049 [url] => /a/10001/201909/16300d6c294592f69bbf07a7cc9c335d.jpeg ) ) [id] => 113247 [tran_published] => 09-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 437 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 437 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 00 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1203927 [url] => /a/10001/201909/a51020e3ecfb535c731de570816cd5a9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1567586789 [sort] => 0 [title] => 微电影拍摄制作相关服务竞争性磋商公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/112791.html [tags] => Array ( [0] => 磋商 [1] => 文件 [2] => 竞争性 [3] => 采购 [4] => 报价 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 91266 [2] => 18830 [3] => 124248 [4] => 13248 [5] => 2772 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1203927 [url] => /a/10001/201909/a51020e3ecfb535c731de570816cd5a9.jpeg ) ) [id] => 112791 [tran_published] => 09-04 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 576 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 576 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 磋商 [1] => 文件 [2] => 竞争性 [3] => 采购 [4] => 报价 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1203927 [url] => /a/10001/201909/a51020e3ecfb535c731de570816cd5a9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1567586713 [sort] => 0 [title] => “闽清县庆祝新中国成立70周年合唱活动”演艺执行 及舞美、氛围布置等相关服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/112788.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 00 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 4476 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1203927 [url] => /a/10001/201909/a51020e3ecfb535c731de570816cd5a9.jpeg ) ) [id] => 112788 [tran_published] => 09-04 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 00 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1203927 [url] => /a/10001/201909/a51020e3ecfb535c731de570816cd5a9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1567584404 [sort] => 0 [title] => “礼赞新中国”快闪视频制作服务比选采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/112773.html [tags] => Array ( [0] => 比选 [1] => 供应商 [2] => 文件 [3] => 福州 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 78918 [2] => 45484 [3] => 18830 [4] => 763 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1203927 [url] => /a/10001/201909/a51020e3ecfb535c731de570816cd5a9.jpeg ) ) [id] => 112773 [tran_published] => 09-04 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 534 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 534 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 比选 [1] => 供应商 [2] => 文件 [3] => 福州 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1199178 [url] => /a/10001/201909/f949dfef865721e8d0b3fe4c91ba133a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1567392892 [sort] => 0 [title] => “第四届海峡两岸中青年篆刻大赛暨印章艺术邀请展” 作品集制作及台湾巡展活动执行服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/112191.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 13 [4] => 18830 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1199178 [url] => /a/10001/201909/f949dfef865721e8d0b3fe4c91ba133a.jpeg ) ) [id] => 112191 [tran_published] => 09-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1199178 [url] => /a/10001/201909/f949dfef865721e8d0b3fe4c91ba133a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1567392799 [sort] => 0 [title] => 福清市行政服务中心宣传服务二次询价采购流标公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/112188.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 联系方式 [3] => 公示 [4] => 广播 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 72864 [4] => 9340 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1199178 [url] => /a/10001/201909/f949dfef865721e8d0b3fe4c91ba133a.jpeg ) ) [id] => 112188 [tran_published] => 09-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 475 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 475 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 联系方式 [3] => 公示 [4] => 广播 ) ) [author] => Array ( ) ) 1