Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 957426 [url] => /a/10001/201904/824453d9e4257c14e01b1b4562970570.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1556095460 [sort] => 0 [title] => 福州市广电公司“电子与智能化工程专业承包贰级” 资质证书代办及咨询服务重新询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/83028.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 00 [2] => 采购 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 4476 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 957426 [url] => /a/10001/201904/824453d9e4257c14e01b1b4562970570.jpeg ) ) [id] => 83028 [tran_published] => 04-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 546 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 546 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 00 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 950853 [url] => /a/10001/201904/fded050bfcf031120c8bcdac3066ce6e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1555988527 [sort] => 0 [title] => 罗源县文化品牌宣传视频制作服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/82668.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 罗源县 [2] => 报价 [3] => 采购 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 13 [4] => 18830 [5] => 853 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 950853 [url] => /a/10001/201904/fded050bfcf031120c8bcdac3066ce6e.jpeg ) ) [id] => 82668 [tran_published] => 04-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 566 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 566 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 罗源县 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 950853 [url] => /a/10001/201904/fded050bfcf031120c8bcdac3066ce6e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1555988433 [sort] => 0 [title] => 福州市体育局2019年媒体服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/82665.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 13 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 950853 [url] => /a/10001/201904/fded050bfcf031120c8bcdac3066ce6e.jpeg ) ) [id] => 82665 [tran_published] => 04-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 616 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 616 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 询价 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 927246 [url] => /a/10001/201904/f57ed3bce72d8b97889dab7081e5b022.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1555404949 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台2019年度中央空调维保项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/81282.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 927246 [url] => /a/10001/201904/f57ed3bce72d8b97889dab7081e5b022.jpeg ) ) [id] => 81282 [tran_published] => 04-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 623 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 623 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 927246 [url] => /a/10001/201904/f57ed3bce72d8b97889dab7081e5b022.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1555404830 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台消防系统维保项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/81279.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 927246 [url] => /a/10001/201904/f57ed3bce72d8b97889dab7081e5b022.jpeg ) ) [id] => 81279 [tran_published] => 04-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 431 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 431 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 922131 [url] => /a/10001/201904/3af3e7b97d5654f2b24fa901569cbc0d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1555296733 [sort] => 0 [title] => 福州市广电公司“电子与智能化工程专业承包贰级” 资质证书代办及咨询服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/80934.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 采购 [2] => 文件 [3] => 资质证书 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 18830 [5] => 40479 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 922131 [url] => /a/10001/201904/3af3e7b97d5654f2b24fa901569cbc0d.jpeg ) ) [id] => 80934 [tran_published] => 04-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 624 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 624 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 文件 [4] => 资质证书 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 881232 [url] => /a/10001/201904/2d895f16bd75c6dc4a1acba9eaa8731e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1554198290 [sort] => 0 [title] => 2019年福州市城乡居民社会养老保险全民参保登记工作专题片制作服务询价采购结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/78288.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 有限公司 [3] => 2019 [4] => 文化传媒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13248 [3] => 763 [4] => 61614 [5] => 16944 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 881232 [url] => /a/10001/201904/2d895f16bd75c6dc4a1acba9eaa8731e.jpeg ) ) [id] => 78288 [tran_published] => 04-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 677 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 677 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 福州 [3] => 文化传媒 [4] => 有限公司 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 862812 [url] => /a/10001/201903/d95898c6046ce8420dd45d12fa5b3e83.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553758632 [sort] => 0 [title] => “2019年福州市城乡居民社会养老保险全民参保登记工作”相关视频制作服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/77127.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 30 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 54057 [3] => 2772 [4] => 1261 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 862812 [url] => /a/10001/201903/d95898c6046ce8420dd45d12fa5b3e83.jpeg ) ) [id] => 77127 [tran_published] => 03-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 644 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 644 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 2019 [2] => 报价 [3] => 福州市 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 862812 [url] => /a/10001/201903/d95898c6046ce8420dd45d12fa5b3e83.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553758585 [sort] => 0 [title] => 福州水系治理形象片拍摄及后期制作包装服务询价采购中选公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/77124.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 传媒 [2] => 采购 [3] => 广电 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 54057 [4] => 18684 [5] => 3240 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 862812 [url] => /a/10001/201903/d95898c6046ce8420dd45d12fa5b3e83.jpeg ) ) [id] => 77124 [tran_published] => 03-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 648 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 648 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 广电 [4] => 传媒 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 862812 [url] => /a/10001/201903/d95898c6046ce8420dd45d12fa5b3e83.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553758482 [sort] => 0 [title] => 福州老区宣传片制作服务采购项目比选结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/77121.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 选人 [2] => 0591 [3] => 28 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 54057 [3] => 14964 [4] => 51318 [5] => 15746 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 862812 [url] => /a/10001/201903/d95898c6046ce8420dd45d12fa5b3e83.jpeg ) ) [id] => 77121 [tran_published] => 03-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 652 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 652 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 2019 [2] => 选人 [3] => 28 [4] => 0591 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 862812 [url] => /a/10001/201903/d95898c6046ce8420dd45d12fa5b3e83.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553758418 [sort] => 0 [title] => 国网闽清县供电公司2019年度专题片拍摄制作相关服务二次询价结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/77118.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 0591 [3] => 28 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13 [3] => 51318 [4] => 15746 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 862812 [url] => /a/10001/201903/d95898c6046ce8420dd45d12fa5b3e83.jpeg ) ) [id] => 77118 [tran_published] => 03-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 621 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 621 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 询价 [2] => 28 [3] => 0591 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 862071 [url] => /a/10001/201903/01c857b7847fb2eef4d7ca9ec45b1206.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553742265 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台2019年会计招聘启事 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/77082.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 广播 [2] => 报名 [3] => 应聘 [4] => 报名表 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 51935 [2] => 1655 [3] => 763 [4] => 840 [5] => 30138 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 862071 [url] => /a/10001/201903/01c857b7847fb2eef4d7ca9ec45b1206.jpeg ) ) [id] => 77082 [tran_published] => 03-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 808 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 808 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 报名表 [1] => 报名 [2] => 福州 [3] => 广播 [4] => 应聘 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 856188 [url] => /a/10001/201903/5df5c078d3ccd5d1a2e16fb62ff3abaa.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553592632 [sort] => 0 [title] => “2019年福州市城乡居民社会养老保险全民参保登记工作”相关视频制作服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/76665.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 30 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 54057 [3] => 2772 [4] => 1261 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 856188 [url] => /a/10001/201903/5df5c078d3ccd5d1a2e16fb62ff3abaa.jpeg ) ) [id] => 76665 [tran_published] => 03-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 850 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 850 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 2019 [2] => 报价 [3] => 福州市 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 856188 [url] => /a/10001/201903/5df5c078d3ccd5d1a2e16fb62ff3abaa.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553592542 [sort] => 0 [title] => 福州水系治理形象片拍摄及后期制作包装服务询价采购中选公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/76662.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 传媒 [2] => 采购 [3] => 广电 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 54057 [4] => 18684 [5] => 3240 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 856188 [url] => /a/10001/201903/5df5c078d3ccd5d1a2e16fb62ff3abaa.jpeg ) ) [id] => 76662 [tran_published] => 03-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 718 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 718 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 广电 [4] => 传媒 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 840831 [url] => /a/10001/201903/40fcbaac6235d694b4ccf7c60b7309fb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553157077 [sort] => 0 [title] => 《福州动起来》节目摄像服务询价采购结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/75546.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 文体 [3] => 广电 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 54057 [4] => 18684 [5] => 13668 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 840831 [url] => /a/10001/201903/40fcbaac6235d694b4ccf7c60b7309fb.jpeg ) ) [id] => 75546 [tran_published] => 03-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 719 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 719 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 广电 [4] => 文体 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1