Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1036542 [url] => /a/10001/201905/05e08d86b1b915b27e5433ed74768e15.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1559027680 [sort] => 0 [title] => 新闻广播直播间(市民行政服务中心)LED大屏及电子广告牌采购项目 询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/90663.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,272, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1036542 [url] => /a/10001/201905/05e08d86b1b915b27e5433ed74768e15.jpg ) ) [id] => 90663 [tran_published] => 05-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 523 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 523 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1035147 [url] => /a/10001/201905/bc6384d20de8e9561e37bc75bc3c9b89.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558942110 [sort] => 0 [title] => 2019龙舟赛设备租赁服务采购项目 询价结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/90432.html [tags] => Array ( [0] => 中选 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 27 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13 [4] => 51522 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,272, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1035147 [url] => /a/10001/201905/bc6384d20de8e9561e37bc75bc3c9b89.jpg ) ) [id] => 90432 [tran_published] => 05-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 询价 [3] => 27 [4] => 中选 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1034262 [url] => /a/10001/201905/7816845faa6148bb352c4600103794ce.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558920781 [sort] => 0 [title] => 2019年度消防系统维保服务采购项目 竞争性谈判结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/90315.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 0591 [3] => 27 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 15746 [3] => 763 [4] => 13248 [5] => 51522 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1034262 [url] => /a/10001/201905/7816845faa6148bb352c4600103794ce.jpeg ) ) [id] => 90315 [tran_published] => 05-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 603 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 603 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 0591 [2] => 福州 [3] => 采购 [4] => 27 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1028241 [url] => /a/10001/201905/49447ef058a2460744bbbcefb31cd4ac.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558594957 [sort] => 0 [title] => 《八闽非遗艺萃》画册相关服务询价采购中标公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/89634.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 传媒 [2] => 采购 [3] => 2019 [4] => 新文生 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 61620 [3] => 54057 [4] => 3240 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1028241 [url] => /a/10001/201905/49447ef058a2460744bbbcefb31cd4ac.jpeg ) ) [id] => 89634 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 632 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 632 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 新文生 [2] => 2019 [3] => 传媒 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1026276 [url] => /a/10001/201905/9628120144708b7a8f3ed8e949fa20a0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558515616 [sort] => 0 [title] => 2019年中华龙舟大赛设备租赁服务项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/89385.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 18830 [4] => 763 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1026276 [url] => /a/10001/201905/9628120144708b7a8f3ed8e949fa20a0.jpeg ) ) [id] => 89385 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 798 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 798 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 文件 [3] => 福州 [4] => 2019 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1022568 [url] => /a/10001/201905/8b05a43ef32d1b2821e3e795c5af1d0a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558340645 [sort] => 0 [title] => 2019福州广播电视台少儿频道六一晚会 相关执行服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/88881.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 报价 [2] => 00 [3] => 采购 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13248 [3] => 2772 [4] => 763 [5] => 4476 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1022568 [url] => /a/10001/201905/8b05a43ef32d1b2821e3e795c5af1d0a.jpeg ) ) [id] => 88881 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 747 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 747 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 报价 [3] => 福州 [4] => 00 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1017957 [url] => /a/10001/201905/4a5a13555fb1cfc5429e26fad8c5e332.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558077295 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台消防系统维保项目二次询价采购流标公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/88254.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 公示 [2] => 17 [3] => 2019 [4] => 联系方式 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 50125 [3] => 763 [4] => 72864 [5] => 9340 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1017957 [url] => /a/10001/201905/4a5a13555fb1cfc5429e26fad8c5e332.jpeg ) ) [id] => 88254 [tran_published] => 05-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 632 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 632 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 17 [2] => 福州 [3] => 联系方式 [4] => 公示 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1015248 [url] => /a/10001/201905/3f8b28b7e1acb61dc1bd40d87def5a7d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557975008 [sort] => 0 [title] => 2019年福州广播电视台移动直播平台 单一来源采购“微赞”直播与“广电云” 直播服务(单一来源)结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/87900.html [tags] => Array ( [0] => 直播 [1] => 福州 [2] => 广播 [3] => 采购 [4] => 广电 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 247 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 763 [4] => 18684 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1015248 [url] => /a/10001/201905/3f8b28b7e1acb61dc1bd40d87def5a7d.jpeg ) ) [id] => 87900 [tran_published] => 05-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 571 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 571 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 直播 [1] => 采购 [2] => 福州 [3] => 广电 [4] => 广播 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1012461 [url] => /a/10001/201905/94c8d8d9d930cfb3d668cef1f704819d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557824241 [sort] => 0 [title] => 2019年度中央空调维保服务采购项目竞争性谈判结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/87513.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 0591 [3] => 14 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 15746 [3] => 763 [4] => 13248 [5] => 53082 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1012461 [url] => /a/10001/201905/94c8d8d9d930cfb3d668cef1f704819d.jpeg ) ) [id] => 87513 [tran_published] => 05-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 697 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 697 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 0591 [2] => 福州 [3] => 采购 [4] => 14 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1011120 [url] => /a/10001/201905/5334f129c9813d0372a5d3feabb49a87.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557742571 [sort] => 0 [title] => “《八闽非遗艺萃》画册”相关服务采购询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/87312.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 13 [4] => 18830 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1011120 [url] => /a/10001/201905/5334f129c9813d0372a5d3feabb49a87.jpeg ) ) [id] => 87312 [tran_published] => 05-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 630 [virtual_pv] => 466 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 630 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1007859 [url] => /a/10001/201905/8ae7c9cc9b9a5ab96605a4f8cfea9a71.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557544460 [sort] => 0 [title] => 电视中心等台属房屋进行防雷检测项目直接采购(单一来源)结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/86850.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 检测 [2] => 采购 [3] => 防雷 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 3169 [3] => 54057 [4] => 52949 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1007859 [url] => /a/10001/201905/8ae7c9cc9b9a5ab96605a4f8cfea9a71.jpeg ) ) [id] => 86850 [tran_published] => 05-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 674 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 674 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 检测 [2] => 2019 [3] => 防雷 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1004037 [url] => /a/10001/201905/3801f93c703a4e138f2e4d00b91368a0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557373895 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台消防系统维保项目二次询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/86391.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1004037 [url] => /a/10001/201905/3801f93c703a4e138f2e4d00b91368a0.jpeg ) ) [id] => 86391 [tran_published] => 05-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 757 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 757 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1003920 [url] => /a/10001/201905/5be0cd6b004e372fd5925c29cd25a539.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557369216 [sort] => 0 [title] => 罗源县文化品牌宣传视频制作服务第二次询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/86349.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 30 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 13 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1003920 [url] => /a/10001/201905/5be0cd6b004e372fd5925c29cd25a539.jpeg ) ) [id] => 86349 [tran_published] => 05-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 549 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 549 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 询价 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1002030 [url] => /a/10001/201905/3791689f71fc84a7af522a26b8668918.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557282014 [sort] => 0 [title] => 福州市广电公司“电子与智能化工程专业承包贰级” 资质证书代办及咨询服务二次询价流标公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/86043.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 采购 [2] => 资质证书 [3] => 24 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13248 [3] => 1261 [4] => 40479 [5] => 51181 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1002030 [url] => /a/10001/201905/3791689f71fc84a7af522a26b8668918.jpeg ) ) [id] => 86043 [tran_published] => 05-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 641 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 641 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 福州市 [3] => 资质证书 [4] => 24 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 972609 [url] => /a/10001/201904/2904aa71677e6b43f89a3173e28b3ad9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1556438557 [sort] => 0 [title] => 2019年第二届数字峰会数字福州展区设计搭建服务项目应急直接采购(单一来源)结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/83988.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 数字 [2] => 采购 [3] => 峰会 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 985 [4] => 54057 [5] => 36005 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 972609 [url] => /a/10001/201904/2904aa71677e6b43f89a3173e28b3ad9.jpeg ) ) [id] => 83988 [tran_published] => 04-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 789 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 789 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 数字 [3] => 2019 [4] => 峰会 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1