Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1199178 [url] => /a/10001/201909/f949dfef865721e8d0b3fe4c91ba133a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1567392728 [sort] => 0 [title] => “壮丽70年·奋进新时代‘冰心杯’福州市中小学生征文活动”相关服务采购询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/112185.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 30 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 13 [4] => 18830 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1199178 [url] => /a/10001/201909/f949dfef865721e8d0b3fe4c91ba133a.jpeg ) ) [id] => 112185 [tran_published] => 09-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 570 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 570 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1188954 [url] => /a/10001/201908/ff5bbfc2b7fac1ea44b4c341121816d9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566789124 [sort] => 0 [title] => “我和我的祖国”快闪活动宣传片拍摄制作 服务竞争性磋商流标公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/110712.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 13763838095 [4] => 350014 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13248 [4] => 122622 [5] => 122625 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1188954 [url] => /a/10001/201908/ff5bbfc2b7fac1ea44b4c341121816d9.jpeg ) ) [id] => 110712 [tran_published] => 08-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 13763838095 [4] => 350014 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1181889 [url] => /a/10001/201908/77d43793726ecfe4b1103015ca863194.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566446402 [sort] => 0 [title] => 2019福州市创新创业大赛视频制作及决赛舞美灯光设计制作服务比选采购中选公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/109872.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 福州 [3] => 中选 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13248 [3] => 763 [4] => 12 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1181889 [url] => /a/10001/201908/77d43793726ecfe4b1103015ca863194.jpeg ) ) [id] => 109872 [tran_published] => 08-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 福州 [3] => 中选 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1172538 [url] => /a/10001/201908/a2f8ba22c63b1ad830a5ce0713ebff09.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565929397 [sort] => 0 [title] => 福清市行政服务中心宣传服务询价采购流标公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/108462.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 16 [2] => 福州 [3] => 联系方式 [4] => 公示 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 50380 [3] => 763 [4] => 72864 [5] => 9340 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1172538 [url] => /a/10001/201908/a2f8ba22c63b1ad830a5ce0713ebff09.jpeg ) ) [id] => 108462 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 482 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 482 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 16 [2] => 福州 [3] => 联系方式 [4] => 公示 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1156542 [url] => /a/10001/201908/b96943ffced8b2c1f04b2843d8cc8af0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565165690 [sort] => 0 [title] => 服务比选采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/106269.html [tags] => Array ( [0] => 比选 [1] => 2019 [2] => 采购 [3] => 文件 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 78918 [2] => 54057 [3] => 13248 [4] => 18830 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1156542 [url] => /a/10001/201908/b96943ffced8b2c1f04b2843d8cc8af0.jpeg ) ) [id] => 106269 [tran_published] => 08-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 比选 [1] => 2019 [2] => 采购 [3] => 文件 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 服务比选采购公告

  服务比选采购公告

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1156542 [url] => /a/10001/201908/b96943ffced8b2c1f04b2843d8cc8af0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565165606 [sort] => 0 [title] => 福州市“悦读之家”风采展演活动询价采购结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/106266.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 逗逗 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 54057 [4] => 53652 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1156542 [url] => /a/10001/201908/b96943ffced8b2c1f04b2843d8cc8af0.jpeg ) ) [id] => 106266 [tran_published] => 08-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 476 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 476 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 逗逗 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1154469 [url] => /a/10001/201908/e0773f016c6998c58ad06d445590e05b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565077249 [sort] => 0 [title] => “我和我的祖国”快闪活动宣传片拍摄制作相关服务采购项目竞争性磋商公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/106023.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 地点 [2] => 福州市 [3] => 广电 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 9553 [3] => 1261 [4] => 18684 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1154469 [url] => /a/10001/201908/e0773f016c6998c58ad06d445590e05b.jpeg ) ) [id] => 106023 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 618 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 618 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 地点 [2] => 福州市 [3] => 广电 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1153347 [url] => /a/10001/201908/eb6f414c9425d67aeb19ede299d6d1ee.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564995494 [sort] => 0 [title] => 福清市行政服务中心宣传服务采购项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/105807.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1153347 [url] => /a/10001/201908/eb6f414c9425d67aeb19ede299d6d1ee.jpeg ) ) [id] => 105807 [tran_published] => 08-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 573 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 573 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1153347 [url] => /a/10001/201908/eb6f414c9425d67aeb19ede299d6d1ee.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564994349 [sort] => 0 [title] => 2019“幸福榕城”微电影创作大赛 执行服务竞争性磋商中选公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/105801.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 有限公司 [4] => 电广传媒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13248 [4] => 16944 [5] => 52583 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1153347 [url] => /a/10001/201908/eb6f414c9425d67aeb19ede299d6d1ee.jpeg ) ) [id] => 105801 [tran_published] => 08-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 518 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 518 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 有限公司 [4] => 电广传媒 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1143867 [url] => /a/10001/201907/77c8a765baf85e647a602c093efbfdb7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564485069 [sort] => 0 [title] => 福州市“悦读•家@万家”风采展演系列活动视频制作和风采展演晚会执行及舞美、氛围布置等相关服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/104397.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 00 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 4476 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1143867 [url] => /a/10001/201907/77c8a765baf85e647a602c093efbfdb7.jpeg ) ) [id] => 104397 [tran_published] => 07-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 538 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 538 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 00 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1142946 [url] => /a/10001/201907/b26275c272ccfb5cc486c5128b9d7651.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564455388 [sort] => 0 [title] => 2019防汛防台自救宣传短片、国土局宣传片拍摄制作服务采购中选公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/104277.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 中选 [4] => 广电 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13248 [4] => 12 [5] => 18684 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1142946 [url] => /a/10001/201907/b26275c272ccfb5cc486c5128b9d7651.jpeg ) ) [id] => 104277 [tran_published] => 07-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 527 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 527 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 中选 [4] => 广电 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126377 [url] => /a/10001/201907/dc9c2b5563eaf2ba0bcb0a42e0e4a4a9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563531797 [sort] => 0 [title] => 电视中心大楼A区房屋屋面防水维修服务项目询价结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/101973.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 询价 [2] => 20 [3] => 福州 [4] => 中选 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13 [3] => 14292 [4] => 763 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126377 [url] => /a/10001/201907/dc9c2b5563eaf2ba0bcb0a42e0e4a4a9.jpeg ) ) [id] => 101973 [tran_published] => 07-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 491 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 491 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 询价 [2] => 20 [3] => 福州 [4] => 中选 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126377 [url] => /a/10001/201907/dc9c2b5563eaf2ba0bcb0a42e0e4a4a9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563531741 [sort] => 0 [title] => 空调采购及安装服务项目询价结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/101970.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 询价 [2] => 20 [3] => 福州 [4] => 中选 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13 [3] => 14292 [4] => 763 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126377 [url] => /a/10001/201907/dc9c2b5563eaf2ba0bcb0a42e0e4a4a9.jpeg ) ) [id] => 101970 [tran_published] => 07-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 455 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 455 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 询价 [2] => 20 [3] => 福州 [4] => 中选 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122948 [url] => /a/10001/201907/ffeeeb37d78212de19a1842b71b9e8cc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563338196 [sort] => 0 [title] => “最美夕阳红 舞动幸福城”广场舞大赛相关服务询价采购结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/101457.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 文化传媒 [4] => 有限公司 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 54057 [4] => 61614 [5] => 16944 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122948 [url] => /a/10001/201907/ffeeeb37d78212de19a1842b71b9e8cc.jpeg ) ) [id] => 101457 [tran_published] => 07-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 507 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 507 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 文化传媒 [4] => 有限公司 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122021 [url] => /a/10001/201907/e8b973592447f722062180d31f04c028.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563268416 [sort] => 0 [title] => “幸福榕城”微电影创作大赛相关服务采购项目竞争性磋商公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/101298.html [tags] => Array ( [0] => 00 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 地点 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4476 [2] => 763 [3] => 54057 [4] => 9553 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122021 [url] => /a/10001/201907/e8b973592447f722062180d31f04c028.jpeg ) ) [id] => 101298 [tran_published] => 07-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 589 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 589 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 00 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 地点 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1