Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 737094 [url] => /a/10001/201902/40217da365199cab0ad14470b2f759a4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550475672 [sort] => 0 [title] => 长乐区行政服务中心宣传服务项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/68649.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 13 [2] => 18830 [3] => 763 [4] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 737094 [url] => /a/10001/201902/40217da365199cab0ad14470b2f759a4.jpeg ) ) [id] => 68649 [tran_published] => 02-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 810 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 810 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 文件 [3] => 福州 [4] => 法务部 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 737094 [url] => /a/10001/201902/40217da365199cab0ad14470b2f759a4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550475457 [sort] => 0 [title] => 福建福广海丝影视投资有限公司企划服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/68646.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 文件 [4] => 30 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 13248 [1] => 2772 [2] => 13 [3] => 18830 [4] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 737094 [url] => /a/10001/201902/40217da365199cab0ad14470b2f759a4.jpeg ) ) [id] => 68646 [tran_published] => 02-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 801 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 801 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 680490 [url] => /a/10001/201901/312cb45ba04d6ac0f4b54473959694a0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1548913737 [sort] => 0 [title] => “2019海峡两岸民俗文化节”相关服务询价结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/65151.html [tags] => Array ( [0] => 中选 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 31 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 12 [4] => 13 [5] => 51590 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 680490 [url] => /a/10001/201901/312cb45ba04d6ac0f4b54473959694a0.jpeg ) ) [id] => 65151 [tran_published] => 01-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 657 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 657 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 中选 [3] => 询价 [4] => 31 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 676839 [url] => /a/10001/201901/6c98051b1f294f346b410a8e5e3daedc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1548833095 [sort] => 0 [title] => 福州老区宣传片制作服务采购项目比选结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/64944.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 选人 [2] => 0591 [3] => 30 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 14964 [3] => 763 [4] => 49860 [5] => 15746 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 676839 [url] => /a/10001/201901/6c98051b1f294f346b410a8e5e3daedc.jpeg ) ) [id] => 64944 [tran_published] => 01-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 976 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 976 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 选人 [2] => 福州 [3] => 30 [4] => 0591 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 673704 [url] => /a/10001/201901/f544e94843c0968d8fa8bcb2cd9e384b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1548753750 [sort] => 0 [title] => 新时代社会主义核心价值观宣讲创新机制研究——以《福州,听我说》为个案横向课题技术咨询研究服务结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/64752.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 0591 [3] => 29 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 15746 [3] => 53453 [4] => 763 [5] => 13248 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 673704 [url] => /a/10001/201901/f544e94843c0968d8fa8bcb2cd9e384b.jpeg ) ) [id] => 64752 [tran_published] => 01-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1009 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 1009 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 0591 [2] => 29 [3] => 福州 [4] => 采购 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 659274 [url] => /a/10001/201901/0eb82d61df18f37a9df1cff40c1d893c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1548408992 [sort] => 0 [title] => 2019海峡两岸民俗文化节相关服务询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/63810.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 54057 [2] => 13248 [3] => 763 [4] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 659274 [url] => /a/10001/201901/0eb82d61df18f37a9df1cff40c1d893c.jpeg ) ) [id] => 63810 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 933 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 933 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 2019 [2] => 采购 [3] => 福州 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 654696 [url] => /a/10001/201901/56f2b0ad5190dc80643aabcf6f4c1845.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1548314614 [sort] => 0 [title] => 福州老区宣传片制作服务采购项目比选公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/63498.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 文件 [2] => 供应商 [3] => 2019 [4] => 比选 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 78918 [1] => 763 [2] => 45484 [3] => 18830 [4] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 654696 [url] => /a/10001/201901/56f2b0ad5190dc80643aabcf6f4c1845.jpeg ) ) [id] => 63498 [tran_published] => 01-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 991 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 991 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 比选 [1] => 福州 [2] => 供应商 [3] => 文件 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 633564 [url] => /a/10001/201901/baec97f0b1bf0dad759693edb5010a98.jpg ) [description] => 单一来源采购公告 [recommend] => 0 [published] => 1547806403 [sort] => 0 [title] => 新时代社会主义核心价值观宣讲创新机制研究——以 《福州,听我说》为个案横向课题技术咨询研究服务类采购项目 单一来源采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/62247.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 研究 [2] => 采购 [3] => 团队 [4] => 传播学院 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 26965 [4] => 86550 [5] => 5135 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 633564 [url] => /a/10001/201901/baec97f0b1bf0dad759693edb5010a98.jpg ) ) [id] => 62247 [tran_published] => 01-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 887 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 887 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 团队 [3] => 传播学院 [4] => 研究 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 633513 [url] => /a/10001/201901/5fb5d7d262e9d53fd553a395542566a5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1547801128 [sort] => 0 [title] => 福州市幸福工程20周年宣传片制作服务 询价采购中选公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/62241.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 传媒 [2] => 采购 [3] => 0591 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 13248 [1] => 763 [2] => 54057 [3] => 3240 [4] => 15746 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 633513 [url] => /a/10001/201901/5fb5d7d262e9d53fd553a395542566a5.jpeg ) ) [id] => 62241 [tran_published] => 01-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1034 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 1034 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 传媒 [4] => 0591 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 633510 [url] => /a/10001/201901/06be098e11fcaacb5da3c5a917591d39.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1547801083 [sort] => 0 [title] => 福州市扫黑除恶专项斗争宣传片 制作服务询价采购中选公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/62238.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 传媒 [2] => 采购 [3] => 广电 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 13248 [2] => 54057 [3] => 18684 [4] => 3240 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 633510 [url] => /a/10001/201901/06be098e11fcaacb5da3c5a917591d39.jpeg ) ) [id] => 62238 [tran_published] => 01-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1207 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 1207 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 广电 [4] => 传媒 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 626430 [url] => /a/10001/201901/fd68d55f125dc199ebc2750646ccd60a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1547629920 [sort] => 0 [title] => 2019世界福州十邑春晚晚会宣传片拍摄、片头包装等 视频制作服务询价采购结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/61776.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 16 [3] => 2019 [4] => 文化传媒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 54057 [1] => 763 [2] => 13248 [3] => 61614 [4] => 50380 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 626430 [url] => /a/10001/201901/fd68d55f125dc199ebc2750646ccd60a.jpeg ) ) [id] => 61776 [tran_published] => 01-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1145 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 1145 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 文化传媒 [4] => 16 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 623304 [url] => /a/10001/201901/a93337f9093a8c51bcfb3ba93b02341f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1547527385 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台2019年台职工电影票采购项目 比选结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/61494.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 观影 [2] => 选人 [3] => 2019 [4] => 通兑 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 54057 [1] => 763 [2] => 86025 [3] => 3328 [4] => 14964 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 623304 [url] => /a/10001/201901/a93337f9093a8c51bcfb3ba93b02341f.jpeg ) ) [id] => 61494 [tran_published] => 01-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 924 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 924 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 通兑 [3] => 观影 [4] => 选人 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 620352 [url] => /a/10001/201901/8ecd28053204aa7f33d58d5bd0270433.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1547454549 [sort] => 0 [title] => 2019世界福州十邑春晚晚会场地租赁及安保等 相关服务单一来源采购结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/61302.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 14 [3] => 2019 [4] => 文化传媒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 54057 [1] => 763 [2] => 13248 [3] => 61614 [4] => 53082 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 620352 [url] => /a/10001/201901/8ecd28053204aa7f33d58d5bd0270433.jpeg ) ) [id] => 61302 [tran_published] => 01-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1134 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 1134 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 文化传媒 [4] => 14 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 606165 [url] => /a/10001/201901/c0b9cdd4a41fcdf8b39840c4fde51753.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1547089997 [sort] => 0 [title] => 福州市幸福工程20周年宣传片制作服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/60339.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 采购 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 763 [4] => 13 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 606165 [url] => /a/10001/201901/c0b9cdd4a41fcdf8b39840c4fde51753.jpeg ) ) [id] => 60339 [tran_published] => 01-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1229 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 1229 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 福州 [3] => 询价 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 606165 [url] => /a/10001/201901/c0b9cdd4a41fcdf8b39840c4fde51753.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1547089912 [sort] => 0 [title] => 福州市扫黑除恶专项斗争宣传片制作服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/60336.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 采购 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 763 [4] => 13 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 606165 [url] => /a/10001/201901/c0b9cdd4a41fcdf8b39840c4fde51753.jpeg ) ) [id] => 60336 [tran_published] => 01-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1077 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 1077 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 福州 [3] => 询价 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1