Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121880 [url] => /a/10001/201907/472d2f116d2083b2ebae34a34326a8ab.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563264505 [sort] => 0 [title] => 灭火器换药及维修服务项目询价结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/101292.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 询价 [3] => 16 [4] => 中选 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13 [4] => 50380 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121880 [url] => /a/10001/201907/472d2f116d2083b2ebae34a34326a8ab.jpeg ) ) [id] => 101292 [tran_published] => 07-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 419 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 419 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 询价 [3] => 16 [4] => 中选 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1118013 [url] => /a/10001/201907/7d325a31f09b4a78490cdbab6b0e8b85.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563165069 [sort] => 0 [title] => 经济鉴证审计服务采购项目比选结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/100977.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 15 [4] => 中选 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13248 [4] => 50561 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1118013 [url] => /a/10001/201907/7d325a31f09b4a78490cdbab6b0e8b85.jpeg ) ) [id] => 100977 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 15 [4] => 中选 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1118013 [url] => /a/10001/201907/7d325a31f09b4a78490cdbab6b0e8b85.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563164995 [sort] => 0 [title] => 专用服务器采购项目询价结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/100971.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 询价 [2] => 15 [3] => 福州 [4] => 中选 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13 [3] => 50561 [4] => 763 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1118013 [url] => /a/10001/201907/7d325a31f09b4a78490cdbab6b0e8b85.jpeg ) ) [id] => 100971 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 497 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 497 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 询价 [2] => 15 [3] => 福州 [4] => 中选 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1117779 [url] => /a/10001/201907/8561cb3fcf9c78158b554e55cdfaaed1.jpeg ) [description] => 宣传片拍摄制作服务比选采购公告 [recommend] => 0 [published] => 1563153463 [sort] => 0 [title] => 宣传片拍摄制作服务比选采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/100896.html [tags] => Array ( [0] => 比选 [1] => 采购 [2] => 文件 [3] => 2019 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 78918 [2] => 13248 [3] => 18830 [4] => 54057 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1117779 [url] => /a/10001/201907/8561cb3fcf9c78158b554e55cdfaaed1.jpeg ) ) [id] => 100896 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 560 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 560 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 比选 [1] => 采购 [2] => 文件 [3] => 2019 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 宣传片拍摄制作服务比选采购公告

  宣传片拍摄制作服务比选采购公告

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1113576 [url] => /a/10001/201907/599455ad8f6f3e8412b3abc7fed2c996.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1562893905 [sort] => 0 [title] => 空调采购及安装项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/100338.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 询价 [4] => 复印件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 763 [3] => 13248 [4] => 13 [5] => 4821 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1113576 [url] => /a/10001/201907/599455ad8f6f3e8412b3abc7fed2c996.jpeg ) ) [id] => 100338 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 询价 [4] => 复印件 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1109499 [url] => /a/10001/201907/5c5ac3c68c83c61f86a095d814f03dd0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1562721605 [sort] => 0 [title] => 福州电视中心大楼A区房屋屋面防水维修服务询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/99897.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 人应 [2] => 文件 [3] => 建造师 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 114933 [3] => 18830 [4] => 97365 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1109499 [url] => /a/10001/201907/5c5ac3c68c83c61f86a095d814f03dd0.jpeg ) ) [id] => 99897 [tran_published] => 07-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 646 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 646 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 人应 [2] => 文件 [3] => 建造师 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1106910 [url] => /a/10001/201907/87c7485eb391776680e9e846b6095f90.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1562576496 [sort] => 0 [title] => 关于“最美夕阳红 舞动幸福城”——攀讲首届千人广场舞大赛活动执行、舞美氛围布置、节目背景视频制作等相关服务 询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/99588.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 文件 [3] => 30 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 18830 [4] => 49860 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1106910 [url] => /a/10001/201907/87c7485eb391776680e9e846b6095f90.jpeg ) ) [id] => 99588 [tran_published] => 07-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 719 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 719 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 文件 [3] => 30 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1106058 [url] => /a/10001/201907/b7a34c868309d39625adaf90d940e0b2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1562553140 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台经济鉴证审计服务公开比选公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/99510.html [tags] => Array ( [0] => 比选 [1] => 30 [2] => 11 [3] => 2019 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 78918 [2] => 49860 [3] => 27 [4] => 54057 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1106058 [url] => /a/10001/201907/b7a34c868309d39625adaf90d940e0b2.jpeg ) ) [id] => 99510 [tran_published] => 07-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 647 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 647 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 比选 [1] => 30 [2] => 11 [3] => 2019 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1096698 [url] => /a/10001/201907/283c72d8ad443b2984bdfbbc0875623c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1562124987 [sort] => 0 [title] => 党建题材微电影拍摄制作服务比选中选公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/98484.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 2019 [2] => 采购 [3] => 广电 [4] => 传媒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 54057 [3] => 13248 [4] => 18684 [5] => 3240 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1096698 [url] => /a/10001/201907/283c72d8ad443b2984bdfbbc0875623c.jpeg ) ) [id] => 98484 [tran_published] => 07-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 926 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 926 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 2019 [2] => 采购 [3] => 广电 [4] => 传媒 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1096698 [url] => /a/10001/201907/283c72d8ad443b2984bdfbbc0875623c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1562124938 [sort] => 0 [title] => 关于少儿频道2019年公益活动相关执行服务 询价采购结果的报告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/98481.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 福州 [3] => 逗逗 [4] => 创意 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13248 [3] => 763 [4] => 53652 [5] => 9486 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1096698 [url] => /a/10001/201907/283c72d8ad443b2984bdfbbc0875623c.jpeg ) ) [id] => 98481 [tran_published] => 07-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 694 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 694 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 福州 [3] => 逗逗 [4] => 创意 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1096050 [url] => /a/10001/201907/bf8a170910e4364682ce1199705e59ca.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1562059549 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台灭火器换药维修服务询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/98346.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1096050 [url] => /a/10001/201907/bf8a170910e4364682ce1199705e59ca.jpeg ) ) [id] => 98346 [tran_published] => 07-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 774 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 774 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1096050 [url] => /a/10001/201907/bf8a170910e4364682ce1199705e59ca.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1562059546 [sort] => 0 [title] => 财务专用服务器采购项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/98343.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1096050 [url] => /a/10001/201907/bf8a170910e4364682ce1199705e59ca.jpeg ) ) [id] => 98343 [tran_published] => 07-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 832 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 832 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1096050 [url] => /a/10001/201907/bf8a170910e4364682ce1199705e59ca.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1562055349 [sort] => 0 [title] => 关于2018年少儿频道艺术团小主播秋季班汇报演出及实践活动策划、执行服务询价采购结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/98334.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 2019 [2] => 采购 [3] => 逗逗 [4] => 创意 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 54057 [3] => 13248 [4] => 53652 [5] => 9486 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1096050 [url] => /a/10001/201907/bf8a170910e4364682ce1199705e59ca.jpeg ) ) [id] => 98334 [tran_published] => 07-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 628 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 628 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 2019 [2] => 采购 [3] => 逗逗 [4] => 创意 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086828 [url] => /a/10001/201906/7b8b1b2ef1f83ad6197a6bb380b64b9e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561535681 [sort] => 0 [title] => 复印机采购项目询价结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/96981.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 询价 [3] => 26 [4] => 中选 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13 [4] => 50312 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086828 [url] => /a/10001/201906/7b8b1b2ef1f83ad6197a6bb380b64b9e.jpeg ) ) [id] => 96981 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 827 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 827 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 询价 [3] => 26 [4] => 中选 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1085976 [url] => /a/10001/201906/00fc24239cb1fb74a732b7e847d41c20.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561516315 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台少儿频道2019年公益活动相关执行服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/96792.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 2019 [2] => 报价 [3] => 00 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 54057 [3] => 2772 [4] => 4476 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1085976 [url] => /a/10001/201906/00fc24239cb1fb74a732b7e847d41c20.jpeg ) ) [id] => 96792 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 775 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 775 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 2019 [2] => 报价 [3] => 00 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1