Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 972609 [url] => /a/10001/201904/2904aa71677e6b43f89a3173e28b3ad9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1556438542 [sort] => 0 [title] => 2019年数字峰会数字福州展区有关设备租赁服务项目应急直接采购(单一来源)结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/83985.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 数字 [2] => 展区 [3] => 采购 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 985 [4] => 54057 [5] => 5121 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 972609 [url] => /a/10001/201904/2904aa71677e6b43f89a3173e28b3ad9.jpeg ) ) [id] => 83985 [tran_published] => 04-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 793 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 793 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 数字 [3] => 2019 [4] => 展区 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 972606 [url] => /a/10001/201904/aea72275979875395b960c5723964026.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1556438456 [sort] => 0 [title] => 2019年第二届数字峰会融媒体直播间搭建服务项目应急直接采购(单一来源)结果公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/83982.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 数字 [2] => 采购 [3] => 峰会 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 54057 [4] => 985 [5] => 36005 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 972606 [url] => /a/10001/201904/aea72275979875395b960c5723964026.jpeg ) ) [id] => 83982 [tran_published] => 04-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 772 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 772 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 数字 [4] => 峰会 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 964485 [url] => /a/10001/201904/cef603ee2cb66f19c27dfe06524d85ee.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1556272507 [sort] => 0 [title] => 福州经济技术开发区、马尾区宣传节目制作及网络直播相关服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/83514.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 采购 [4] => 30 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 49860 [4] => 763 [5] => 13 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 964485 [url] => /a/10001/201904/cef603ee2cb66f19c27dfe06524d85ee.jpeg ) ) [id] => 83514 [tran_published] => 04-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 739 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 739 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 30 [3] => 福州 [4] => 询价 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 964482 [url] => /a/10001/201904/b6aaf0ec18b28e1d010faefd24e2c446.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1556272440 [sort] => 0 [title] => “第四届中华喜娘大赛”演艺执行及舞美、氛围布置等相关服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/83511.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 30 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 49860 [4] => 54057 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 964482 [url] => /a/10001/201904/b6aaf0ec18b28e1d010faefd24e2c446.jpeg ) ) [id] => 83511 [tran_published] => 04-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 696 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 696 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 30 [3] => 2019 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 957522 [url] => /a/10001/201904/5d067731dfc0e2805a9558524b65581d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1556098287 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台2019年度中央空调维保服务项目 询价采购流标公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/83043.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 公示 [2] => 24 [3] => 2019 [4] => 联系方式 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 51181 [3] => 763 [4] => 72864 [5] => 9340 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 957522 [url] => /a/10001/201904/5d067731dfc0e2805a9558524b65581d.jpeg ) ) [id] => 83043 [tran_published] => 04-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 746 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 746 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 24 [2] => 福州 [3] => 联系方式 [4] => 公示 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 957522 [url] => /a/10001/201904/5d067731dfc0e2805a9558524b65581d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1556098170 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台消防系统维保项目询价采购流标公示 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/83040.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 公示 [2] => 24 [3] => 2019 [4] => 联系方式 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 51181 [3] => 763 [4] => 72864 [5] => 9340 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 957522 [url] => /a/10001/201904/5d067731dfc0e2805a9558524b65581d.jpeg ) ) [id] => 83040 [tran_published] => 04-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 739 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 739 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 24 [2] => 福州 [3] => 联系方式 [4] => 公示 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 957426 [url] => /a/10001/201904/824453d9e4257c14e01b1b4562970570.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1556095460 [sort] => 0 [title] => 福州市广电公司“电子与智能化工程专业承包贰级” 资质证书代办及咨询服务重新询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/83028.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 00 [2] => 采购 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 4476 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 957426 [url] => /a/10001/201904/824453d9e4257c14e01b1b4562970570.jpeg ) ) [id] => 83028 [tran_published] => 04-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 731 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 731 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 00 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 950853 [url] => /a/10001/201904/fded050bfcf031120c8bcdac3066ce6e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1555988527 [sort] => 0 [title] => 罗源县文化品牌宣传视频制作服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/82668.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 罗源县 [2] => 报价 [3] => 采购 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 13 [4] => 18830 [5] => 853 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 950853 [url] => /a/10001/201904/fded050bfcf031120c8bcdac3066ce6e.jpeg ) ) [id] => 82668 [tran_published] => 04-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 715 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 715 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 罗源县 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 950853 [url] => /a/10001/201904/fded050bfcf031120c8bcdac3066ce6e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1555988433 [sort] => 0 [title] => 福州市体育局2019年媒体服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/82665.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 13 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 950853 [url] => /a/10001/201904/fded050bfcf031120c8bcdac3066ce6e.jpeg ) ) [id] => 82665 [tran_published] => 04-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 875 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 875 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 询价 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 927246 [url] => /a/10001/201904/f57ed3bce72d8b97889dab7081e5b022.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1555404949 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台2019年度中央空调维保项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/81282.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 927246 [url] => /a/10001/201904/f57ed3bce72d8b97889dab7081e5b022.jpeg ) ) [id] => 81282 [tran_published] => 04-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 826 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 826 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 927246 [url] => /a/10001/201904/f57ed3bce72d8b97889dab7081e5b022.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1555404830 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台消防系统维保项目询价公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/81279.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 927246 [url] => /a/10001/201904/f57ed3bce72d8b97889dab7081e5b022.jpeg ) ) [id] => 81279 [tran_published] => 04-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 515 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 515 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 922131 [url] => /a/10001/201904/3af3e7b97d5654f2b24fa901569cbc0d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1555296733 [sort] => 0 [title] => 福州市广电公司“电子与智能化工程专业承包贰级” 资质证书代办及咨询服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/80934.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 采购 [2] => 文件 [3] => 资质证书 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 18830 [5] => 40479 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 922131 [url] => /a/10001/201904/3af3e7b97d5654f2b24fa901569cbc0d.jpeg ) ) [id] => 80934 [tran_published] => 04-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 908 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 908 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 文件 [4] => 资质证书 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 881232 [url] => /a/10001/201904/2d895f16bd75c6dc4a1acba9eaa8731e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1554198290 [sort] => 0 [title] => 2019年福州市城乡居民社会养老保险全民参保登记工作专题片制作服务询价采购结果公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/78288.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 有限公司 [3] => 2019 [4] => 文化传媒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13248 [3] => 763 [4] => 61614 [5] => 16944 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 881232 [url] => /a/10001/201904/2d895f16bd75c6dc4a1acba9eaa8731e.jpeg ) ) [id] => 78288 [tran_published] => 04-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 902 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 902 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 福州 [3] => 文化传媒 [4] => 有限公司 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 862812 [url] => /a/10001/201903/d95898c6046ce8420dd45d12fa5b3e83.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553758632 [sort] => 0 [title] => “2019年福州市城乡居民社会养老保险全民参保登记工作”相关视频制作服务询价采购公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/77127.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 30 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 54057 [3] => 2772 [4] => 1261 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 862812 [url] => /a/10001/201903/d95898c6046ce8420dd45d12fa5b3e83.jpeg ) ) [id] => 77127 [tran_published] => 03-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 817 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 817 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 2019 [2] => 报价 [3] => 福州市 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 862812 [url] => /a/10001/201903/d95898c6046ce8420dd45d12fa5b3e83.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553758585 [sort] => 0 [title] => 福州水系治理形象片拍摄及后期制作包装服务询价采购中选公告 [url] => http://nynshop.com/fzgd/p/77124.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 传媒 [2] => 采购 [3] => 广电 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 54057 [4] => 18684 [5] => 3240 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 862812 [url] => /a/10001/201903/d95898c6046ce8420dd45d12fa5b3e83.jpeg ) ) [id] => 77124 [tran_published] => 03-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 887 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 887 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 广电 [4] => 传媒 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1