Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1026672 [url] => /a/10001/201905/c0503285d150be9bc6ba429a16bd091e.jpeg ) [description] => 市十五届人大代表履职故事 [recommend] => 0 [published] => 1558519893 [sort] => 0 [title] => 福州市人大代表李家胜:甘当选区群众"传声筒" [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/89397.html [tags] => Array ( [0] => 人大代表 [1] => 马尾区 [2] => 李家胜 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1561 [1] => 2669 [2] => 205 [3] => 107958 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1026672 [url] => /a/10001/201905/c0503285d150be9bc6ba429a16bd091e.jpeg ) ) [id] => 89397 [pv] => 618 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 2 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 618 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 人大代表 [1] => 马尾区 [2] => 李家胜 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州市人大代表李家胜:甘当选区群众"传声筒"

  市十五届人大代表履职故事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1022511 [url] => /a/10001/201905/12c582317d1445cb83ea8113c57f475e.jpeg ) [description] => 逛吃 逛吃 逛吃 [recommend] => 0 [published] => 1558343659 [sort] => 0 [title] => 来“5·18”化身小火车 只为~~ [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88890.html [tags] => Array ( [0] => 美食 [1] => 5·18 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 21946 [2] => 107373 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1022511 [url] => /a/10001/201905/12c582317d1445cb83ea8113c57f475e.jpeg ) ) [id] => 88890 [pv] => 710 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 2 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 710 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 美食 [1] => 5·18 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 来“5·18”化身小火车 只为~~

  逛吃 逛吃 逛吃

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1021074 [url] => /a/10001/201905/3032d10c1415caad6881333123e0088a.png ) [description] => 海丝进口商品展区等你来 [recommend] => 0 [published] => 1558261389 [sort] => 0 [title] => 超美的异域工艺品,就在“5·18” [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88662.html [tags] => Array ( [0] => 工艺品 [1] => 5·18 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 30713 [2] => 107373 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1021074 [url] => /a/10001/201905/3032d10c1415caad6881333123e0088a.png ) ) [id] => 88662 [pv] => 533 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 2 [tran_published] => 05-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 533 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 工艺品 [1] => 5·18 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 超美的异域工艺品,就在“5·18”

  海丝进口商品展区等你来

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1021194 [url] => /a/10001/201905/bcf8af4e2c788cf1bd35d94f6d17934a.png ) [description] => “5·18”你逛了么 [recommend] => 0 [published] => 1558260740 [sort] => 0 [title] => 30秒,感受“5·18”展馆人气 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88656.html [tags] => Array ( [0] => 5·18 [1] => 人气 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 107373 [2] => 35200 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1021194 [url] => /a/10001/201905/bcf8af4e2c788cf1bd35d94f6d17934a.png ) ) [id] => 88656 [pv] => 1209 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 67 [digg] => 0 [tran_published] => 05-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1209 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 5·18 [1] => 人气 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 30秒,感受“5·18”展馆人气

  “5·18”你逛了么

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1019868 [url] => /a/10001/201905/0e6212c6c0a744f1f8bb2cae16884c2f.jpeg ) [description] => "5·18"各展馆亮点纷呈 [recommend] => 0 [published] => 1558175370 [sort] => 0 [title] => 周末就来这!各地特色产品齐亮相展风采! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88473.html [tags] => Array ( [0] => 曲酒 [1] => 八宿 [2] => 福建 [3] => 号馆 [4] => 18 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 107187 [2] => 908 [3] => 899 [4] => 71562 [5] => 43499 ) [appid] => 1 [catids] => ,207,906,909, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1019868 [url] => /a/10001/201905/0e6212c6c0a744f1f8bb2cae16884c2f.jpeg ) ) [id] => 88473 [pv] => 472 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 05-18 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 472 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 曲酒 [1] => 八宿 [2] => 福建 [3] => 号馆 [4] => 18 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 周末就来这!各地特色产品齐亮相展风采!

  "5·18"各展馆亮点纷呈

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1019409 [url] => /a/10001/201905/bf295551267601ec938746603a0bc962.jpeg ) [description] => 市民可凭身份证或关注“海丝博览会”微信公众号免费观展 [recommend] => 0 [published] => 1558173714 [sort] => 0 [title] => 到海峡国际会展中心,感受海丝异域风情吧! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88464.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 海丝 [2] => 00 [3] => 展位 [4] => 展区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 50039 [2] => 131 [3] => 4476 [4] => 5807 [5] => 5121 ) [appid] => 1 [catids] => ,207,906,909,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1019409 [url] => /a/10001/201905/bf295551267601ec938746603a0bc962.jpeg ) ) [id] => 88464 [pv] => 1111 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [tran_published] => 05-18 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1111 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 海丝 [2] => 00 [3] => 展位 [4] => 展区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 到海峡国际会展中心,感受海丝异域风情吧!

  市民可凭身份证或关注“海丝博览会”微信公众号免费观展

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1018116 [url] => /a/10001/201905/d647cdebed2685238f5289083d9da934.jpeg ) [description] => 目前已进入征收第二协商期 [recommend] => 0 [published] => 1558082492 [sort] => 0 [title] => 晋安今年首个旧改项目签约率已超98.5%! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88275.html [tags] => Array ( [0] => 东山 [1] => 征收 [2] => 新城 [3] => 晋安区 [4] => 项目 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 12405 [2] => 1302 [3] => 1089 [4] => 903 [5] => 1155 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1018116 [url] => /a/10001/201905/d647cdebed2685238f5289083d9da934.jpeg ) ) [id] => 88275 [pv] => 412 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 05-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 412 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 东山 [1] => 征收 [2] => 新城 [3] => 晋安区 [4] => 项目 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 晋安今年首个旧改项目签约率已超98.5%!

  目前已进入征收第二协商期

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1016628 [url] => /a/thumb/10001/201905/22f4f206c0ebabd657dec4ab8929d058.JPG@w1440_h1080.JPG ) [description] => 市十五届人大代表履职故事 [recommend] => 0 [published] => 1558004563 [sort] => 0 [title] => 市人大代表吴碧香:立足社区工作 当好百姓代言人 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88059.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38541 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1016628 [url] => /a/thumb/10001/201905/22f4f206c0ebabd657dec4ab8929d058.JPG@w1440_h1080.JPG ) ) [id] => 88059 [pv] => 567 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [tran_published] => 05-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 567 [author] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [content_terms] => Array ( [1] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => ) 1
 • 市人大代表吴碧香:立足社区工作 当好百姓代言人

  市十五届人大代表履职故事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1014525 [url] => /a/10001/201905/8b45f584d6164ae14d1fff35b17e6f68.jpeg ) [description] => 螺洲镇站日前完成主体结构封顶,较计划提前16天 [recommend] => 0 [published] => 1557910885 [sort] => 0 [title] => 好消息!福州地铁5号线已有4个站点封顶! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/87759.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38541 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1014525 [url] => /a/10001/201905/8b45f584d6164ae14d1fff35b17e6f68.jpeg ) ) [id] => 87759 [pv] => 625 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 05-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 625 [author] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [content_terms] => Array ( [1] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => ) 1
 • 好消息!福州地铁5号线已有4个站点封顶!

  螺洲镇站日前完成主体结构封顶,较计划提前16天

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1012914 [url] => /a/10001/201905/1ed55cea3da4574e537957b53abb9447.jpeg ) [description] => 网络餐饮"阳光厨房"上线试运行 [recommend] => 0 [published] => 1557830468 [sort] => 0 [title] => 点外卖?先看看后厨情况吧! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/87561.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38541 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1012914 [url] => /a/10001/201905/1ed55cea3da4574e537957b53abb9447.jpeg ) ) [id] => 87561 [pv] => 510 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 05-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 510 [author] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [content_terms] => Array ( [1] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => ) 1
 • 点外卖?先看看后厨情况吧!

  网络餐饮"阳光厨房"上线试运行

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1011267 [url] => /a/10001/201905/fb82e4f00adc1811e57af83e73eddfeb.gif ) [description] => 数字鼓楼建设全面提速 助力高质量发展 [recommend] => 0 [published] => 1557743717 [sort] => 0 [title] => 数字峰会带来的“鼓楼收获” [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/87324.html [tags] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 鼓楼 [2] => 社区 [3] => 东街 [4] => 军门 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 66 [1] => 2669 [2] => 1001 [3] => 1059 [4] => 1431 [5] => 8425 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1011267 [url] => /a/10001/201905/fb82e4f00adc1811e57af83e73eddfeb.gif ) ) [id] => 87324 [pv] => 824 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [tran_published] => 05-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 824 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 鼓楼 [2] => 社区 [3] => 东街 [4] => 军门 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 数字峰会带来的“鼓楼收获”

  数字鼓楼建设全面提速 助力高质量发展

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1009341 [url] => /a/10001/201905/dacfdd23a9a035af15359c677c1a28c6.jpeg ) [description] => 统筹车辆进出场 协调作业保安全 [recommend] => 0 [published] => 1557647753 [sort] => 0 [title] => 有这么一群人默默守护地铁2号线! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/87033.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 地铁 [2] => 福州 [3] => 信号楼 [4] => 接驳 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 50039 [2] => 726 [3] => 763 [4] => 106251 [5] => 36515 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1009341 [url] => /a/10001/201905/dacfdd23a9a035af15359c677c1a28c6.jpeg ) ) [id] => 87033 [pv] => 695 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 4 [tran_published] => 05-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 695 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 地铁 [2] => 福州 [3] => 信号楼 [4] => 接驳 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 有这么一群人默默守护地铁2号线!

  统筹车辆进出场 协调作业保安全

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1007340 [url] => /a/10001/201905/27d3c3ab13fb130845ec8debe82ade3b.jpeg ) [description] => 垃圾分类从你我做起 [recommend] => 0 [published] => 1557545259 [sort] => 0 [title] => 垃圾分类,让孩子看到我们的行动 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/86856.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1007340 [url] => /a/10001/201905/27d3c3ab13fb130845ec8debe82ade3b.jpeg ) ) [id] => 86856 [pv] => 1073 [virtual_pv] => 466 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 41 [digg] => 1 [tran_published] => 05-11 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1073 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 垃圾分类,让孩子看到我们的行动

  垃圾分类从你我做起

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1006827 [url] => /a/10001/201905/f242a3f79095b47265ee2802dbef494b.jpeg ) [description] => 亮眼成绩的背后是党建的有力带动 [recommend] => 0 [published] => 1557483657 [sort] => 0 [title] => 智恒科技:党建引领 助推企业高质量发展 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/86730.html [tags] => Array ( [0] => 智恒 [1] => 党建 [2] => 科技 [3] => 科技股份 [4] => 企业 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 106101 [2] => 854 [3] => 9639 [4] => 106104 [5] => 54 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1006827 [url] => /a/10001/201905/f242a3f79095b47265ee2802dbef494b.jpeg ) ) [id] => 86730 [pv] => 785 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [tran_published] => 05-10 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 785 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 智恒 [1] => 党建 [2] => 科技 [3] => 科技股份 [4] => 企业 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 智恒科技:党建引领 助推企业高质量发展

  亮眼成绩的背后是党建的有力带动

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1006689 [url] => /a/10001/201905/d888254a057f0075cf21514377cb23d7.gif ) [description] => 金鱼养殖达人潘国诚屡获殊荣 [recommend] => 0 [published] => 1557483457 [sort] => 0 [title] => 匠心培育 让高颜值福州金鱼游向世界 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/86727.html [tags] => Array ( [0] => 金鱼 [1] => 潘国诚 [2] => 养殖 [3] => 潘氏 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 38775 [2] => 106086 [3] => 1289 [4] => 67203 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1006689 [url] => /a/10001/201905/d888254a057f0075cf21514377cb23d7.gif ) ) [id] => 86727 [pv] => 607 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [tran_published] => 05-10 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 607 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 金鱼 [1] => 潘国诚 [2] => 养殖 [3] => 潘氏 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 匠心培育 让高颜值福州金鱼游向世界

  金鱼养殖达人潘国诚屡获殊荣