Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407150 [url] => /a/thumb/10001/201911/db6dbbad1f05942e0396e90827406e3e.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573903064 [sort] => 0 [title] => 【2019.11.16】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129609.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407150 [url] => /a/thumb/10001/201911/db6dbbad1f05942e0396e90827406e3e.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 129609 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 501 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 501 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407147 [url] => /a/thumb/10001/201911/b2c36236df49d3b1a7af379ccc6c82cf.jpg@w949_h534.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573903051 [sort] => 0 [title] => 福州:数字改变生活 智能引领未来 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129606.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 数字 [2] => 福建 [3] => 建设 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 985 [3] => 899 [4] => 850 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,834,840, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407147 [url] => /a/thumb/10001/201911/b2c36236df49d3b1a7af379ccc6c82cf.jpg@w949_h534.jpg ) ) [id] => 129606 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 数字 [2] => 福建 [3] => 建设 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407156 [url] => /a/thumb/10001/201911/8eacc8cd25b198fb2b40f8fb6d6d90d2.jpg@w951_h535.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573903041 [sort] => 0 [title] => 《福州市烟花爆竹销售和燃放管理办法》下月起施行 五城区烟花爆竹实行“限放” [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129603.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 人大常委会 [2] => 发布会 [3] => 责编 [4] => 新闻 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 2669 [2] => 934 [3] => 13146 [4] => 50039 [5] => 2615 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407156 [url] => /a/thumb/10001/201911/8eacc8cd25b198fb2b40f8fb6d6d90d2.jpg@w951_h535.jpg ) ) [id] => 129603 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 372 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 372 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 人大常委会 [2] => 发布会 [3] => 责编 [4] => 新闻 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407153 [url] => /a/thumb/10001/201911/590b755bdcb2ba90d6d3df0d2089f00c.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573903031 [sort] => 0 [title] => 《福州市生活垃圾分类管理条例》明年元旦起施行 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129600.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 法规 [2] => 分类 [3] => 投放 [4] => 生活 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 2669 [2] => 6766 [3] => 18679 [4] => 18681 [5] => 9733 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1056,1065, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407153 [url] => /a/thumb/10001/201911/590b755bdcb2ba90d6d3df0d2089f00c.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 129600 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 704 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 704 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 法规 [2] => 分类 [3] => 投放 [4] => 生活 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407159 [url] => /a/thumb/10001/201911/a078ae3445adb268e8bcf024f5b348b3.jpg@w951_h535.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573903021 [sort] => 0 [title] => 市领导接待群众来访 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129597.html [tags] => Array ( [0] => 杨新坚 [1] => 接访 [2] => 群众反映 [3] => 群众 [4] => 诉求 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 31039 [2] => 34658 [3] => 96444 [4] => 1166 [5] => 858 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407159 [url] => /a/thumb/10001/201911/a078ae3445adb268e8bcf024f5b348b3.jpg@w951_h535.jpg ) ) [id] => 129597 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 393 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 393 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 杨新坚 [1] => 接访 [2] => 群众反映 [3] => 群众 [4] => 诉求 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407162 [url] => /a/thumb/10001/201911/18f05739e1e7316429511a93e1a5e09d.jpg@w951_h535.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573903009 [sort] => 0 [title] => 福州城区全面加强电动自行车规范管理 建立“1+1+23”工作体系 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129594.html [tags] => Array ( [0] => 规范 [1] => 责编 [2] => 严格执法 [3] => 23 [4] => 公共交通 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 20845 [2] => 50039 [3] => 135933 [4] => 50829 [5] => 2585 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1362,1371, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407162 [url] => /a/thumb/10001/201911/18f05739e1e7316429511a93e1a5e09d.jpg@w951_h535.jpg ) ) [id] => 129594 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 规范 [1] => 责编 [2] => 严格执法 [3] => 23 [4] => 公共交通 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407165 [url] => /a/thumb/10001/201911/246298cb7ca37a7e497e29eb5d9c1c46.jpg@w947_h533.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573902959 [sort] => 0 [title] => 聚焦“2019环福州·永泰国际公路自行车赛” 中国捷安特洲际自行车队:积极训练 争创佳绩 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129591.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1404,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407165 [url] => /a/thumb/10001/201911/246298cb7ca37a7e497e29eb5d9c1c46.jpg@w947_h533.jpg ) ) [id] => 129591 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 432 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 432 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407168 [url] => /a/thumb/10001/201911/1ef95cd2f2de39f09139cd61f0516135.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573902950 [sort] => 0 [title] => 福清:文化事业蓬勃发展 百姓生活丰富多彩 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129588.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47,756,753, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407168 [url] => /a/thumb/10001/201911/1ef95cd2f2de39f09139cd61f0516135.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 129588 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407171 [url] => /a/thumb/10001/201911/5add6627d05b5654a98f385c7ee6edab.jpg@w945_h532.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573902941 [sort] => 0 [title] => 连江:修复路面破损 确保行车安全 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129585.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,735,738, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407171 [url] => /a/thumb/10001/201911/5add6627d05b5654a98f385c7ee6edab.jpg@w945_h532.jpg ) ) [id] => 129585 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404882 [url] => /a/10001/201911/bf1719c0347df2cda2311f8ca8183b6a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573817049 [sort] => 0 [title] => 【2019.11.15】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129438.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404882 [url] => /a/10001/201911/bf1719c0347df2cda2311f8ca8183b6a.JPG ) ) [id] => 129438 [tran_published] => 11-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 413 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 413 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404912 [url] => /a/10001/201911/b6e5c9213633085b0c9a827934adb097.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573817043 [sort] => 0 [title] => 军门社区“三进军门心系民 一封家书报幸福”文艺演出举行 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129435.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 军门 [2] => 总书记 [3] => 三个 [4] => 五周年 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 2669 [2] => 8425 [3] => 83 [4] => 121764 [5] => 55482 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404912 [url] => /a/10001/201911/b6e5c9213633085b0c9a827934adb097.JPG ) ) [id] => 129435 [tran_published] => 11-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 378 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 378 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 军门 [2] => 总书记 [3] => 三个 [4] => 五周年 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404906 [url] => /a/10001/201911/f5d5149a09befd2bdc196619ab403099.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573817040 [sort] => 0 [title] => 第五届“我的一本课外书”活动启动 快乐阅读 分享感动 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129432.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 活动 [2] => 阅读 [3] => 责编 [4] => 课外书 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 3501 [3] => 10742 [4] => 50039 [5] => 16198 ) [appid] => 1 [catids] => ,197,199,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404906 [url] => /a/10001/201911/f5d5149a09befd2bdc196619ab403099.JPG ) ) [id] => 129432 [tran_published] => 11-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 418 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 418 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 活动 [2] => 阅读 [3] => 责编 [4] => 课外书 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404909 [url] => /a/10001/201911/9e0f7da43bf619c0881e45863c3245e7.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573817036 [sort] => 0 [title] => 晋安“卷地毯”式整改垃圾分类工作 落实“一屋一档” [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129429.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 除臭 [2] => 分类 [3] => 福州话 [4] => 晋安区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 2669 [2] => 135843 [3] => 18679 [4] => 10558 [5] => 903 ) [appid] => 1 [catids] => ,1056,1065,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404909 [url] => /a/10001/201911/9e0f7da43bf619c0881e45863c3245e7.JPG ) ) [id] => 129429 [tran_published] => 11-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 659 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 659 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 除臭 [2] => 分类 [3] => 福州话 [4] => 晋安区 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404915 [url] => /a/10001/201911/aadc7b82195e7256ecada256f410ff8d.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573817029 [sort] => 0 [title] => 连江县官坂镇:亮初心 办实事 解难题 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129426.html [tags] => Array ( [0] => 党员 [1] => 连江县 [2] => 责编 [3] => 主题 [4] => 官坂镇 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2110 [1] => 2669 [2] => 1122 [3] => 50039 [4] => 9070 [5] => 81930 ) [appid] => 1 [catids] => ,1131,1146,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404915 [url] => /a/10001/201911/aadc7b82195e7256ecada256f410ff8d.JPG ) ) [id] => 129426 [tran_published] => 11-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 党员 [1] => 连江县 [2] => 责编 [3] => 主题 [4] => 官坂镇 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404903 [url] => /a/10001/201911/687b643fe58c9f25dc8ae2ba8bd61118.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573817026 [sort] => 0 [title] => 关注“2019环福州·永泰国际公路自行车赛” 22支参赛车队陆续抵榕报到 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/129423.html [tags] => Array ( [0] => 自行车赛 [1] => 2019 [2] => 永泰 [3] => 福州 [4] => 参赛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 19492 [2] => 54057 [3] => 40 [4] => 763 [5] => 12303 ) [appid] => 1 [catids] => ,1404,1413,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404903 [url] => /a/10001/201911/687b643fe58c9f25dc8ae2ba8bd61118.JPG ) ) [id] => 129423 [tran_published] => 11-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 746 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 746 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 自行车赛 [1] => 2019 [2] => 永泰 [3] => 福州 [4] => 参赛 ) ) [author] => Array ( ) ) 1