Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850494 [url] => /a/10001/201903/be8e5c9fe219502a53a7f81394172bac.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553426295 [sort] => 0 [title] => 福州首个公共资源领域"茉莉分"应用落地马尾 优化营商环境 助推信用建设 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76266.html [tags] => Array ( [0] => 茉莉 [1] => 保函 [2] => 信用 [3] => 福州 [4] => 优惠 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 10693 [2] => 76455 [3] => 6070 [4] => 763 [5] => 6985 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850494 [url] => /a/10001/201903/be8e5c9fe219502a53a7f81394172bac.JPG ) ) [id] => 76266 [pv] => 462 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 462 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 茉莉 [1] => 保函 [2] => 信用 [3] => 福州 [4] => 优惠 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850491 [url] => /a/10001/201903/09600caf610dac73a43e89c07ab03383.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553426189 [sort] => 0 [title] => "全福游、有全福"千团万人福建游系列活动启动 畅游八闽 全民共享旅游红利 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76263.html [tags] => Array ( [0] => 旅游 [1] => 福州 [2] => 景点 [3] => 系列 [4] => 九市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2323 [1] => 2669 [2] => 763 [3] => 2626 [4] => 52422 [5] => 98046 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850491 [url] => /a/10001/201903/09600caf610dac73a43e89c07ab03383.JPG ) ) [id] => 76263 [pv] => 391 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 391 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 旅游 [1] => 福州 [2] => 景点 [3] => 系列 [4] => 九市 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850470 [url] => /a/10001/201903/ae9c2be63b51a765cbf13d476efdf50d.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553426186 [sort] => 0 [title] => 闽侯:"控新理旧"双管齐下 深化"两违"治理 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76260.html [tags] => Array ( [0] => 闽侯县 [1] => 两违 [2] => 拆除 [3] => 违建 [4] => 南通 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1148 [1] => 2669 [2] => 83901 [3] => 6003 [4] => 10724 [5] => 17958 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850470 [url] => /a/10001/201903/ae9c2be63b51a765cbf13d476efdf50d.JPG ) ) [id] => 76260 [pv] => 429 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 429 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽侯县 [1] => 两违 [2] => 拆除 [3] => 违建 [4] => 南通 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850467 [url] => /a/10001/201903/b55d9e1891cacbf75b7904b69c4bf58d.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553426086 [sort] => 0 [title] => 忠诚保平安 利剑除黑恶 大手牵小手 宣传平安创建知识 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76257.html [tags] => Array ( [0] => 扫黑 [1] => 除恶 [2] => 晋安区 [3] => 知识 [4] => 福马 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 35832 [2] => 35896 [3] => 903 [4] => 4358 [5] => 16862 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850467 [url] => /a/10001/201903/b55d9e1891cacbf75b7904b69c4bf58d.JPG ) ) [id] => 76257 [pv] => 511 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 511 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 扫黑 [1] => 除恶 [2] => 晋安区 [3] => 知识 [4] => 福马 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850431 [url] => /a/10001/201903/43acd1da5cbe7e5e6717e14d96f818e3.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553426026 [sort] => 0 [title] => 我市印发《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的实施方案》 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76254.html [tags] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 配套 [2] => 小区 [3] => 移交 [4] => 城镇 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 740 [1] => 2669 [2] => 83682 [3] => 844 [4] => 87420 [5] => 16622 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850431 [url] => /a/10001/201903/43acd1da5cbe7e5e6717e14d96f818e3.JPG ) ) [id] => 76254 [pv] => 457 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 457 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 配套 [2] => 小区 [3] => 移交 [4] => 城镇 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850422 [url] => /a/10001/201903/c6c569c43cc7ef2ebfff132ffe393d72.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553426013 [sort] => 0 [title] => 无人驾驶巴士开进飞凤山奥体公园 将为游客提供代步 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76251.html [tags] => Array ( [0] => 巴士 [1] => 无人驾驶 [2] => 测试 [3] => 奥体 [4] => 公园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2498 [1] => 2669 [2] => 11940 [3] => 2302 [4] => 3607 [5] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850422 [url] => /a/10001/201903/c6c569c43cc7ef2ebfff132ffe393d72.JPG ) ) [id] => 76251 [pv] => 448 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 448 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 巴士 [1] => 无人驾驶 [2] => 测试 [3] => 奥体 [4] => 公园 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850395 [url] => /a/10001/201903/69ab6851c70f922fab6bb9a80c2ced16.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553425960 [sort] => 0 [title] => 今年我市文化和旅游工作"多点开花" [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76248.html [tags] => Array ( [0] => 旅游 [1] => 文化 [2] => 我市 [3] => 文旅 [4] => 打造 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2323 [1] => 2669 [2] => 1187 [3] => 55 [4] => 65424 [5] => 50582 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850395 [url] => /a/10001/201903/69ab6851c70f922fab6bb9a80c2ced16.JPG ) ) [id] => 76248 [pv] => 482 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 482 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 旅游 [1] => 文化 [2] => 我市 [3] => 文旅 [4] => 打造 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850389 [url] => /a/10001/201903/81f05ae324dedec0ab012f3f6301df1e.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553425895 [sort] => 0 [title] => 省内首条全自动化"佛跳墙"生产线投产 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76245.html [tags] => Array ( [0] => 佛跳墙 [1] => 生产线 [2] => 冷冻 [3] => 海文 [4] => 马尾 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 7646 [2] => 26312 [3] => 12697 [4] => 48672 [5] => 741 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850389 [url] => /a/10001/201903/81f05ae324dedec0ab012f3f6301df1e.JPG ) ) [id] => 76245 [pv] => 559 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 559 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 佛跳墙 [1] => 生产线 [2] => 冷冻 [3] => 海文 [4] => 马尾 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850380 [url] => /a/10001/201903/8cd28bc4886a6a8466611b18e6d2d5f8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553425798 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.24】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76242.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850380 [url] => /a/10001/201903/8cd28bc4886a6a8466611b18e6d2d5f8.png ) ) [id] => 76242 [pv] => 460 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 460 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 848205 [url] => /a/10001/201903/f5f353fbf022f6f34a2998377ab1ba9f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553341349 [sort] => 0 [title] => 春日榕城激情放歌 众人齐唱献礼祖国 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76113.html [tags] => Array ( [0] => 祖国 [1] => 歌唱祖国 [2] => 艺术馆 [3] => 献礼 [4] => 合唱 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 3900 [2] => 97341 [3] => 17988 [4] => 24441 [5] => 28096 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,199,197, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 848205 [url] => /a/10001/201903/f5f353fbf022f6f34a2998377ab1ba9f.jpeg ) ) [id] => 76113 [pv] => 394 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 394 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 祖国 [1] => 歌唱祖国 [2] => 艺术馆 [3] => 献礼 [4] => 合唱 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 848190 [url] => /a/10001/201903/bd5032db22558743a3f0317c0a6fa8df.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553341068 [sort] => 0 [title] => 仓山区启动2019年综治宣传月活动 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76110.html [tags] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 宣传 [2] => 综治 [3] => 活动 [4] => 开展 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1230 [1] => 2669 [2] => 1221 [3] => 7890 [4] => 3501 [5] => 11369 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 848190 [url] => /a/10001/201903/bd5032db22558743a3f0317c0a6fa8df.jpeg ) ) [id] => 76110 [pv] => 448 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 448 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 宣传 [2] => 综治 [3] => 活动 [4] => 开展 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 848136 [url] => /a/10001/201903/f84fef61e6cb21ce690d5849cdd1c8ff.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553340365 [sort] => 0 [title] => 市政府与华为技术有限公司签订战略合作协议 共同打造"数字福州"创新示范 推进5G应用发展走在全国前列 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76104.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 数字 [2] => 华为 [3] => 智慧 [4] => 华为公司 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 985 [3] => 12755 [4] => 1607 [5] => 41485 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,10,11, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 848136 [url] => /a/10001/201903/f84fef61e6cb21ce690d5849cdd1c8ff.jpeg ) ) [id] => 76104 [pv] => 571 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 571 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 数字 [2] => 华为 [3] => 智慧 [4] => 华为公司 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 848121 [url] => /a/10001/201903/2f7fda53fe8ab516cd5dcc494edde30d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553340253 [sort] => 0 [title] => 全国人大代表 环卫工人侯艳梅: 创新环卫作业模式 让有福之州"颜值"更高 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76101.html [tags] => Array ( [0] => 侯艳梅 [1] => 环卫 [2] => 环卫工人 [3] => 垃圾 [4] => 总书记 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 39921 [2] => 12679 [3] => 2808 [4] => 144 [5] => 83 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 848121 [url] => /a/10001/201903/2f7fda53fe8ab516cd5dcc494edde30d.jpeg ) ) [id] => 76101 [pv] => 480 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 480 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 侯艳梅 [1] => 环卫 [2] => 环卫工人 [3] => 垃圾 [4] => 总书记 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 848094 [url] => /a/10001/201903/10881b95e8468ef73c0f4f1f6c5e35c2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553340087 [sort] => 0 [title] => 福州市第一届应急管理专家委员会成立 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76098.html [tags] => Array ( [0] => 应急 [1] => 专家 [2] => 福州市 [3] => 事故 [4] => 管理 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 891 [1] => 2669 [2] => 1133 [3] => 1261 [4] => 3092 [5] => 6506 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 848094 [url] => /a/10001/201903/10881b95e8468ef73c0f4f1f6c5e35c2.jpeg ) ) [id] => 76098 [pv] => 416 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 416 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 应急 [1] => 专家 [2] => 福州市 [3] => 事故 [4] => 管理 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 848082 [url] => /a/10001/201903/42d4336ed960ed741f01c26829fb7aa6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553340014 [sort] => 0 [title] => 市侨联增聘海外委员 画好侨界同心圆 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/76092.html [tags] => Array ( [0] => 侨联 [1] => 福州 [2] => 十二届 [3] => 侨界 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 40690 [2] => 763 [3] => 85593 [4] => 40689 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 848082 [url] => /a/10001/201903/42d4336ed960ed741f01c26829fb7aa6.jpeg ) ) [id] => 76092 [pv] => 458 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 458 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 侨联 [1] => 福州 [2] => 十二届 [3] => 侨界 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1