Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1034058 [url] => /a/10001/201905/cf05d2fb8972eaa14cdf24c3effc07a6.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558869387 [sort] => 0 [title] => 展职教时代风采 促技工精准就业 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90282.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 教育 [2] => 技师 [3] => 职业 [4] => 定西 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 1101 [3] => 74574 [4] => 3313 [5] => 2043 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1034058 [url] => /a/10001/201905/cf05d2fb8972eaa14cdf24c3effc07a6.JPG ) ) [id] => 90282 [pv] => 1078 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 50 [digg] => 0 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1078 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 教育 [2] => 技师 [3] => 职业 [4] => 定西 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1034061 [url] => /a/10001/201905/0551b44c1736526225d7f63c6a30bd2e.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558869158 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.26】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90279.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1034061 [url] => /a/10001/201905/0551b44c1736526225d7f63c6a30bd2e.JPG ) ) [id] => 90279 [pv] => 397 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 397 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1034052 [url] => /a/10001/201905/86b4fdd2baea37e6eabb7fc38201e14f.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558869137 [sort] => 0 [title] => 省市联合举办化妆品安全科普宣传活动 安全用妆 点靓生活 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90273.html [tags] => Array ( [0] => 化妆品 [1] => 爱肤 [2] => 使用 [3] => 福州市 [4] => 药品监督管理局 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 6102 [2] => 108633 [3] => 17489 [4] => 1261 [5] => 55275 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1034052 [url] => /a/10001/201905/86b4fdd2baea37e6eabb7fc38201e14f.JPG ) ) [id] => 90273 [pv] => 409 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 409 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 化妆品 [1] => 爱肤 [2] => 使用 [3] => 福州市 [4] => 药品监督管理局 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1034040 [url] => /a/10001/201905/511c55500ddd06f21613488f8df551de.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558869125 [sort] => 0 [title] => 东南大数据产业园:高端企业加快入驻 数字产业集聚发展 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90270.html [tags] => Array ( [0] => 数据中心 [1] => 东南 [2] => 医学 [3] => 产业园 [4] => 健康 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 8048 [2] => 51852 [3] => 5582 [4] => 5797 [5] => 37504 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1034040 [url] => /a/10001/201905/511c55500ddd06f21613488f8df551de.JPG ) ) [id] => 90270 [pv] => 401 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 401 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 数据中心 [1] => 东南 [2] => 医学 [3] => 产业园 [4] => 健康 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1034028 [url] => /a/10001/201905/dadfc9b04018c5e6f22d4c25ea4e4cf8.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558869112 [sort] => 0 [title] => 福清台湾农民创业园:让台农收获果实和梦想 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90267.html [tags] => Array ( [0] => 福清 [1] => 创业园 [2] => 台湾 [3] => 农民 [4] => 谢根亮 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 750 [1] => 2669 [2] => 75066 [3] => 1193 [4] => 16977 [5] => 102132 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47,756,753,762, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1034028 [url] => /a/10001/201905/dadfc9b04018c5e6f22d4c25ea4e4cf8.JPG ) ) [id] => 90267 [pv] => 417 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 417 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福清 [1] => 创业园 [2] => 台湾 [3] => 农民 [4] => 谢根亮 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1034016 [url] => /a/10001/201905/ab9e7d9f20f7c95031cbe668747f1def.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558869100 [sort] => 0 [title] => 福州建设"海丝"支点城市课题研讨会召开 汇集精英智慧 融入"海丝"发展 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90264.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 海丝 [2] => 支点 [3] => 一路 [4] => 城市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 131 [3] => 108630 [4] => 12567 [5] => 1266 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1034016 [url] => /a/10001/201905/ab9e7d9f20f7c95031cbe668747f1def.JPG ) ) [id] => 90264 [pv] => 415 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 415 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 海丝 [2] => 支点 [3] => 一路 [4] => 城市 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1034004 [url] => /a/10001/201905/210385289a9411b26ee6dc58620504b1.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558869083 [sort] => 0 [title] => 我省东西部扶贫协作工作上半年我省东西部扶贫协作工作上半年推进会召开推进会召开 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90261.html [tags] => Array ( [0] => 扶贫 [1] => 协作 [2] => 脱贫 [3] => 东西部 [4] => 工作 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 82 [1] => 2669 [2] => 3471 [3] => 81 [4] => 3470 [5] => 1265 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,10,15,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1034004 [url] => /a/10001/201905/210385289a9411b26ee6dc58620504b1.JPG ) ) [id] => 90261 [pv] => 388 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 388 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 扶贫 [1] => 协作 [2] => 脱贫 [3] => 东西部 [4] => 工作 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032996 [url] => /a/10001/201905/a3434fdfaea7257c759fa3025422694f.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558783252 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.25】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90123.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032996 [url] => /a/10001/201905/a3434fdfaea7257c759fa3025422694f.JPG ) ) [id] => 90123 [pv] => 507 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 507 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032993 [url] => /a/10001/201905/904d89102ae26200aebc6e77ddbf0551.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558783239 [sort] => 0 [title] => 马尾区鼓励游客赴马祖旅游 按每人次200元标准实行奖励 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90120.html [tags] => Array ( [0] => 马祖 [1] => 奖励 [2] => 旅行社 [3] => 旅游 [4] => 两马 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 9174 [2] => 56 [3] => 1404 [4] => 2323 [5] => 89805 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,753,759,765, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032993 [url] => /a/10001/201905/904d89102ae26200aebc6e77ddbf0551.JPG ) ) [id] => 90120 [pv] => 494 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 494 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 马祖 [1] => 奖励 [2] => 旅行社 [3] => 旅游 [4] => 两马 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032981 [url] => /a/10001/201905/701204522d2691fdc61aa7f0e01af196.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558783223 [sort] => 0 [title] => 梦想的舞台 共同的家园 台湾教师夫妻福州"扎根记" [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90117.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 黄柏 [2] => 台湾 [3] => 阳光 [4] => 学院 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 70107 [3] => 1193 [4] => 34188 [5] => 7488 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032981 [url] => /a/10001/201905/701204522d2691fdc61aa7f0e01af196.JPG ) ) [id] => 90117 [pv] => 497 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 497 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 黄柏 [2] => 台湾 [3] => 阳光 [4] => 学院 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032975 [url] => /a/10001/201905/e8fa618c5b26212621b8a34aa89addf5.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558783204 [sort] => 0 [title] => 垃圾分类进社区 小手大手齐体验 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90114.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 社工 [3] => 小朋友 [4] => 回收 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 2669 [2] => 18679 [3] => 2464 [4] => 1452 [5] => 3712 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,801,810, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032975 [url] => /a/10001/201905/e8fa618c5b26212621b8a34aa89addf5.JPG ) ) [id] => 90114 [pv] => 500 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 500 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 社工 [3] => 小朋友 [4] => 回收 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032969 [url] => /a/10001/201905/6b40c132d6ee46fe9f29a0d2c21ede2f.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558783189 [sort] => 0 [title] => 我市开展生活垃圾分类进社区志愿服务活动 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90111.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 文明办 [3] => 福州市 [4] => 活动 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 2669 [2] => 18679 [3] => 34390 [4] => 1261 [5] => 3501 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,801,810, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032969 [url] => /a/10001/201905/6b40c132d6ee46fe9f29a0d2c21ede2f.JPG ) ) [id] => 90111 [pv] => 467 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 467 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 文明办 [3] => 福州市 [4] => 活动 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032960 [url] => /a/10001/201905/f38b5439f1bf262e659c1fb93548ddbb.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558783172 [sort] => 0 [title] => 市政府召开今年第10次常务会议 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90108.html [tags] => Array ( [0] => 食品安全 [1] => 会议 [2] => 信用 [3] => 暂行规定 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 787 [1] => 2669 [2] => 888 [3] => 6070 [4] => 108501 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,11,17, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032960 [url] => /a/10001/201905/f38b5439f1bf262e659c1fb93548ddbb.JPG ) ) [id] => 90108 [pv] => 391 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 391 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 食品安全 [1] => 会议 [2] => 信用 [3] => 暂行规定 [4] => 福州市 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032963 [url] => /a/10001/201905/bcc77ed669223aa921104b8cbcbd13e7.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558783155 [sort] => 0 [title] => 福建省"千企帮千村"精准扶贫行动推进会召开 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90105.html [tags] => Array ( [0] => 脱贫 [1] => 乡村 [2] => 振兴 [3] => 民营企业 [4] => 攻坚 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 81 [1] => 2669 [2] => 5230 [3] => 33624 [4] => 71793 [5] => 84 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032963 [url] => /a/10001/201905/bcc77ed669223aa921104b8cbcbd13e7.JPG ) ) [id] => 90105 [pv] => 487 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 487 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 脱贫 [1] => 乡村 [2] => 振兴 [3] => 民营企业 [4] => 攻坚 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032945 [url] => /a/10001/201905/f033337acdbec6dc1149bab7e3e0b198.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558783135 [sort] => 0 [title] => 壮丽70年 奋斗新时代 长乐南阳村:擦亮红色记忆 绘就革命老区新风景 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/90102.html [tags] => Array ( [0] => 南阳村 [1] => 长乐 [2] => 南阳 [3] => 省委 [4] => 旧址 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 65190 [2] => 2281 [3] => 65196 [4] => 1249 [5] => 23790 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,834,840, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032945 [url] => /a/10001/201905/f033337acdbec6dc1149bab7e3e0b198.JPG ) ) [id] => 90102 [pv] => 513 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 513 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 南阳村 [1] => 长乐 [2] => 南阳 [3] => 省委 [4] => 旧址 ) ) [author] => Array ( ) ) 1