Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131666 [url] => /a/10001/201907/14a84d4235d81a801cde077a52919447.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563794357 [sort] => 0 [title] => "三个福州"系列谈 闽侯县委书记李永祥:强攻决战 打造闽侯产业发展升级版 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102588.html [tags] => Array ( [0] => 闽侯 [1] => 产业 [2] => 福州 [3] => 最强音 [4] => 系列谈 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 60 [1] => 2669 [2] => 3741 [3] => 763 [4] => 116748 [5] => 116751 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131666 [url] => /a/10001/201907/14a84d4235d81a801cde077a52919447.JPG ) ) [id] => 102588 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 547 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 547 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽侯 [1] => 产业 [2] => 福州 [3] => 最强音 [4] => 系列谈 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131663 [url] => /a/10001/201907/d40dddc0b3efff232194f125e700440d.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563794275 [sort] => 0 [title] => 我市通报6月份"一抓一促"综合考评情况 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102585.html [tags] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 考评 [2] => 连江县 [3] => 排名 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 903 [1] => 2669 [2] => 2440 [3] => 1122 [4] => 5824 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131663 [url] => /a/10001/201907/d40dddc0b3efff232194f125e700440d.JPG ) ) [id] => 102585 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 考评 [2] => 连江县 [3] => 排名 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131681 [url] => /a/10001/201907/0ad8b519ebbbda2eb49cd8acd85698ab.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563793992 [sort] => 0 [title] => 福州物联网开放实验室即将升级 二期项目测试认证中心预计10月试运行 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102582.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131681 [url] => /a/10001/201907/0ad8b519ebbbda2eb49cd8acd85698ab.JPG ) ) [id] => 102582 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 446 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 446 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131672 [url] => /a/10001/201907/353307cb4aeec28d33e6971e276fc522.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563793953 [sort] => 0 [title] => 鼓楼开展"千人上街 交通劝导 查处违章"夏季专项行动 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102579.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131672 [url] => /a/10001/201907/353307cb4aeec28d33e6971e276fc522.JPG ) ) [id] => 102579 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 487 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 487 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131684 [url] => /a/10001/201907/4bfbe6c6a0510618173ac7d1cc77cac6.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563793550 [sort] => 0 [title] => 于山戚公祠:颂闽海雄风 传历史文脉 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102576.html [tags] => Array ( [0] => 戚公祠 [1] => 戚公 [2] => 抗倭 [3] => 丰功伟绩 [4] => 豪迈 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 56043 [2] => 116739 [3] => 86520 [4] => 116742 [5] => 116745 ) [appid] => 1 [catids] => ,1071,1077,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131684 [url] => /a/10001/201907/4bfbe6c6a0510618173ac7d1cc77cac6.JPG ) ) [id] => 102576 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 458 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 458 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 戚公祠 [1] => 戚公 [2] => 抗倭 [3] => 丰功伟绩 [4] => 豪迈 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131678 [url] => /a/10001/201907/b7ca9c41fe5ed1acf1c8a46abdbde9a2.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563793504 [sort] => 0 [title] => 中央第二生态环境保护督察组向我市转办第五批群众信访举报件50件 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102573.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1008,1014, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131678 [url] => /a/10001/201907/b7ca9c41fe5ed1acf1c8a46abdbde9a2.JPG ) ) [id] => 102573 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 390 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 390 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131675 [url] => /a/10001/201907/a05f34e0f66b8262595f17549361f9de.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563791692 [sort] => 0 [title] => 王宁在生态环境保护督察边督边改工作推进会上强调 坚决有力做好边督边改工作 持续改善提升生态环境质量 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102567.html [tags] => Array ( [0] => 督察 [1] => 我市 [2] => 边督边 [3] => 环境保护 [4] => 中央 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2538 [1] => 2669 [2] => 55 [3] => 116724 [4] => 65565 [5] => 1335 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1008,1014,10,8,15, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131675 [url] => /a/10001/201907/a05f34e0f66b8262595f17549361f9de.JPG ) ) [id] => 102567 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 督察 [1] => 我市 [2] => 边督边 [3] => 环境保护 [4] => 中央 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131669 [url] => /a/10001/201907/240c143c2e2118d723776dae29be97ee.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563790335 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.22】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102552.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131669 [url] => /a/10001/201907/240c143c2e2118d723776dae29be97ee.JPG ) ) [id] => 102552 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 436 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 436 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129782 [url] => /a/10001/201907/93f0f8742a5be6017ae59929de59087e.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707893 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.21】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102363.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129782 [url] => /a/10001/201907/93f0f8742a5be6017ae59929de59087e.JPG ) ) [id] => 102363 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 534 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 534 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129773 [url] => /a/10001/201907/68218ff9beaf0cdbb642d6203b050cdd.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707885 [sort] => 0 [title] => 琅岐葡萄旅游节启动 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102360.html [tags] => Array ( [0] => 葡萄 [1] => 旅游节 [2] => 福州 [3] => 责编 [4] => 20 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 6512 [2] => 3821 [3] => 763 [4] => 50039 [5] => 14292 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129773 [url] => /a/10001/201907/68218ff9beaf0cdbb642d6203b050cdd.JPG ) ) [id] => 102360 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 葡萄 [1] => 旅游节 [2] => 福州 [3] => 责编 [4] => 20 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129770 [url] => /a/10001/201907/c3a0e4f93e1743621d7f499370491b3a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707870 [sort] => 0 [title] => 永泰县定西农特馆开馆 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102357.html [tags] => Array ( [0] => 农特馆 [1] => 定西 [2] => 福州 [3] => 责编 [4] => 100 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 78507 [2] => 2043 [3] => 763 [4] => 50039 [5] => 52240 ) [appid] => 1 [catids] => ,41,47,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129770 [url] => /a/10001/201907/c3a0e4f93e1743621d7f499370491b3a.JPG ) ) [id] => 102357 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 469 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 469 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 农特馆 [1] => 定西 [2] => 福州 [3] => 责编 [4] => 100 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129779 [url] => /a/10001/201907/7661f81928470ce0194bccc668d119c6.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707856 [sort] => 0 [title] => 闽江北岸中央商务区已入驻企业近1800家 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102354.html [tags] => Array ( [0] => 戴维斯 [1] => 福州 [2] => 太平 [3] => 全球 [4] => 中央商务区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 116499 [2] => 763 [3] => 116502 [4] => 4046 [5] => 55971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129779 [url] => /a/10001/201907/7661f81928470ce0194bccc668d119c6.JPG ) ) [id] => 102354 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 473 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 473 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 戴维斯 [1] => 福州 [2] => 太平 [3] => 全球 [4] => 中央商务区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129776 [url] => /a/10001/201907/d8699c240aff842dbaad8cd050bb3874.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707839 [sort] => 0 [title] => 长乐和平街特色历史文化街区新发现11栋明清建筑 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102351.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,1071,1077,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129776 [url] => /a/10001/201907/d8699c240aff842dbaad8cd050bb3874.JPG ) ) [id] => 102351 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 446 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 446 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129767 [url] => /a/10001/201907/8e11fe1bcfcb80080b70d2d37ccd448b.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707815 [sort] => 0 [title] => 鼓楼多部门联合整治废品收购站 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102348.html [tags] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 无照经营 [2] => 废品收购 [3] => 督察组 [4] => 19 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 66 [1] => 2669 [2] => 116493 [3] => 116496 [4] => 2539 [5] => 50643 ) [appid] => 1 [catids] => ,1008,1014,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129767 [url] => /a/10001/201907/8e11fe1bcfcb80080b70d2d37ccd448b.JPG ) ) [id] => 102348 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 627 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 627 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 无照经营 [2] => 废品收购 [3] => 督察组 [4] => 19 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129764 [url] => /a/10001/201907/c4c7ba345b4dedf9217951692da39f12.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707805 [sort] => 0 [title] => 中央第二生态环境保护督察组 向我市转办第四批群众信访举报件55件 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/102345.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,1008,1014,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129764 [url] => /a/10001/201907/c4c7ba345b4dedf9217951692da39f12.JPG ) ) [id] => 102345 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1