Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232307 [url] => /a/10001/201909/4c47347e63fc2a252809d89b2b4f5e42.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569152545 [sort] => 0 [title] => 台江区举办全国科普日专场活动 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/117054.html [tags] => Array ( [0] => 体验 [1] => 活动 [2] => 绿色生态 [3] => 科普活动 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1322 [1] => 2669 [2] => 3501 [3] => 688 [4] => 5199 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232307 [url] => /a/10001/201909/4c47347e63fc2a252809d89b2b4f5e42.jpeg ) ) [id] => 117054 [tran_published] => 48分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 体验 [1] => 活动 [2] => 绿色生态 [3] => 科普活动 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232301 [url] => /a/10001/201909/9ae265b7ee83417e3b9f2f89fb5b51cd.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569152457 [sort] => 0 [title] => 2019LYB全球业余羽毛球锦标赛福州马尾分站赛举行 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/117051.html [tags] => Array ( [0] => 羽毛球 [1] => 马尾 [2] => 福州 [3] => 分站赛 [4] => 青年组 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1457 [1] => 2669 [2] => 741 [3] => 763 [4] => 72036 [5] => 27492 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,765,759,753, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232301 [url] => /a/10001/201909/9ae265b7ee83417e3b9f2f89fb5b51cd.jpeg ) ) [id] => 117051 [tran_published] => 49分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 羽毛球 [1] => 马尾 [2] => 福州 [3] => 分站赛 [4] => 青年组 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232295 [url] => /a/10001/201909/96543e62a446baca32e71d8f14211df8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569152355 [sort] => 0 [title] => “挑战福州十二时辰”视频征集活动启动 献礼新中国70华诞 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/117048.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 时辰 [2] => 责编 [3] => 台江 [4] => NG ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 114765 [3] => 50039 [4] => 11848 [5] => 127287 ) [appid] => 1 [catids] => ,840,834,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232295 [url] => /a/10001/201909/96543e62a446baca32e71d8f14211df8.jpeg ) ) [id] => 117048 [tran_published] => 51分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 时辰 [2] => 责编 [3] => 台江 [4] => NG ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232289 [url] => /a/10001/201909/ad7ea096b70957311f97a53251f40ac7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569152256 [sort] => 0 [title] => 晋安举行职工健步行活动 与时代同步 与祖国同行 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/117045.html [tags] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 晋安 [2] => 步行 [3] => 职工 [4] => 公园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 903 [1] => 2669 [2] => 1436 [3] => 51753 [4] => 1112 [5] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,840,834, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232289 [url] => /a/10001/201909/ad7ea096b70957311f97a53251f40ac7.jpeg ) ) [id] => 117045 [tran_published] => 53分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 晋安 [2] => 步行 [3] => 职工 [4] => 公园 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232283 [url] => /a/10001/201909/cc9f81daeebcdf31c347348e3716decb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569152144 [sort] => 0 [title] => 福建省供销社系统庆祝新中国成立70周年 书法美术摄影展在榕举办 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/117042.html [tags] => Array ( [0] => 供销社 [1] => 文联 [2] => 协会 [3] => 展览 [4] => 福建省 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 25198 [2] => 7369 [3] => 8400 [4] => 3196 [5] => 3256 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,840,834, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232283 [url] => /a/10001/201909/cc9f81daeebcdf31c347348e3716decb.jpeg ) ) [id] => 117042 [tran_published] => 55分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 505 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 505 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 供销社 [1] => 文联 [2] => 协会 [3] => 展览 [4] => 福建省 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232277 [url] => /a/10001/201909/f74a048ea4d871201b2fdccb12962d08.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569152039 [sort] => 0 [title] => 礼赞新中国 奋斗新时代 我市各地各部门多种形式庆祝新中国成立70周年 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/117039.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,840,834, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232277 [url] => /a/10001/201909/f74a048ea4d871201b2fdccb12962d08.jpeg ) ) [id] => 117039 [tran_published] => 56分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 487 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 487 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232271 [url] => /a/10001/201909/c3b02399a6b6d799eba9523f647a9244.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569151857 [sort] => 0 [title] => 我市多措并举推进生活垃圾分类“四定”模式 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/117036.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 福州 [3] => 鼓楼区 [4] => 晋安区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 2669 [2] => 18679 [3] => 763 [4] => 66 [5] => 903 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1065,1056,738,735, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232271 [url] => /a/10001/201909/c3b02399a6b6d799eba9523f647a9244.jpeg ) ) [id] => 117036 [tran_published] => 59分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 453 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 453 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 福州 [3] => 鼓楼区 [4] => 晋安区 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232265 [url] => /a/10001/201909/d6de59d25d98d3983695de72f7d1eaed.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569151741 [sort] => 0 [title] => 搭建产融对接平台 助力企业发展 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/117033.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 责编 [2] => 产融 [3] => 特新 [4] => 50 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 2669 [2] => 50039 [3] => 127278 [4] => 127281 [5] => 51081 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,47,41, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232265 [url] => /a/10001/201909/d6de59d25d98d3983695de72f7d1eaed.jpeg ) ) [id] => 117033 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 责编 [2] => 产融 [3] => 特新 [4] => 50 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232259 [url] => /a/10001/201909/705bca953033a2aa631cf2228e249810.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569151612 [sort] => 0 [title] => 市直机关工委:坚持问题导向 提高党建质量 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/117030.html [tags] => Array ( [0] => 市直机关 [1] => 工委 [2] => 总结经验 [3] => 党员干部 [4] => 党的建设 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 16222 [2] => 19693 [3] => 127275 [4] => 3050 [5] => 13988 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1146,1131, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232259 [url] => /a/10001/201909/705bca953033a2aa631cf2228e249810.jpeg ) ) [id] => 117030 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 372 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 372 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 市直机关 [1] => 工委 [2] => 总结经验 [3] => 党员干部 [4] => 党的建设 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232253 [url] => /a/10001/201909/6e2d22de678b9ac02ab0106dbab1b0d7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569151530 [sort] => 0 [title] => 我市召开小街巷整治等工作现场推进会 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/117027.html [tags] => Array ( [0] => 城区 [1] => 缆线 [2] => 晋安区 [3] => 台江 [4] => 仓山 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1141 [1] => 2669 [2] => 52541 [3] => 903 [4] => 11848 [5] => 2589 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,11, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232253 [url] => /a/10001/201909/6e2d22de678b9ac02ab0106dbab1b0d7.jpeg ) ) [id] => 117027 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 399 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 399 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 城区 [1] => 缆线 [2] => 晋安区 [3] => 台江 [4] => 仓山 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232247 [url] => /a/10001/201909/20e72670fd96005af0cd0e66ff640654.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569151333 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.22】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/117024.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.9.22】《福州新闻》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 127272 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232247 [url] => /a/10001/201909/20e72670fd96005af0cd0e66ff640654.jpeg ) ) [id] => 117024 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 414 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 414 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.9.22】《福州新闻》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1231098 [url] => /a/10001/201909/4a416367df96de8fb329976e2cd38224.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569065615 [sort] => 0 [title] => 全国爱牙日 健康从“齿”开始 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/116841.html [tags] => Array ( [0] => 口腔 [1] => 健康 [2] => 爱牙日 [3] => 龋齿 [4] => 刷牙 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2347 [1] => 2669 [2] => 37504 [3] => 127131 [4] => 40441 [5] => 16576 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1231098 [url] => /a/10001/201909/4a416367df96de8fb329976e2cd38224.JPG ) ) [id] => 116841 [tran_published] => 09-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 458 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 458 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 口腔 [1] => 健康 [2] => 爱牙日 [3] => 龋齿 [4] => 刷牙 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1231071 [url] => /a/10001/201909/aa39e9aeafd24dc79a623622d7af167b.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569064322 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.21】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/116835.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1231071 [url] => /a/10001/201909/aa39e9aeafd24dc79a623622d7af167b.JPG ) ) [id] => 116835 [tran_published] => 09-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1231098 [url] => /a/10001/201909/4a416367df96de8fb329976e2cd38224.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569064317 [sort] => 0 [title] => 全国爱牙日 健康从“齿”开始 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/116832.html [tags] => Array ( [0] => 爱牙日 [1] => 健康 [2] => 口腔 [3] => 科普活动 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 127131 [2] => 37504 [3] => 2347 [4] => 5199 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1231098 [url] => /a/10001/201909/4a416367df96de8fb329976e2cd38224.JPG ) ) [id] => 116832 [tran_published] => 09-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 爱牙日 [1] => 健康 [2] => 口腔 [3] => 科普活动 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1231095 [url] => /a/10001/201909/2cffa96bd804f959245b487604fe1d6d.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569064312 [sort] => 0 [title] => 分享5G行业应用 助力企业创新 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/116829.html [tags] => Array ( [0] => 应用 [1] => 福州 [2] => 责编 [3] => 软件园 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 19803 [2] => 763 [3] => 50039 [4] => 45829 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1231095 [url] => /a/10001/201909/2cffa96bd804f959245b487604fe1d6d.JPG ) ) [id] => 116829 [tran_published] => 09-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 436 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 436 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 应用 [1] => 福州 [2] => 责编 [3] => 软件园 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1