Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1145553 [url] => /a/10001/201907/34cca5778b8d688bd5d79114c3edd635.png ) [description] => 参赛队伍53支 互联网行业占半壁江山 [recommend] => 0 [published] => 1564571157 [sort] => 0 [title] => 福州市创新创业大赛火热进行! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/104637.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1145553 [url] => /a/10001/201907/34cca5778b8d688bd5d79114c3edd635.png ) ) [id] => 104637 [tran_published] => 07-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 578 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 578 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州市创新创业大赛火热进行!

  参赛队伍53支 互联网行业占半壁江山

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1139361 [url] => /a/10001/201907/806375157c99488d4d466e0e9a17da44.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564222851 [sort] => 0 [title] => 福州百尾精品金鱼“游”进故宫! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/103686.html [tags] => Array ( [0] => 金鱼 [1] => 福州 [2] => 30 [3] => 故宫 [4] => 参展 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 38775 [2] => 763 [3] => 49860 [4] => 9946 [5] => 9741 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1139361 [url] => /a/10001/201907/806375157c99488d4d466e0e9a17da44.jpeg ) ) [id] => 103686 [tran_published] => 07-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 818 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 18 [digg] => 0 [all_pv] => 818 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 金鱼 [1] => 福州 [2] => 30 [3] => 故宫 [4] => 参展 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1137870 [url] => /a/10001/201907/a705f47d157126a4eb1392631ba6d911.jpeg ) [description] => 福州市建设工程电子保函服务平台正式上线 [recommend] => 0 [published] => 1564137295 [sort] => 0 [title] => 福州开出全省首张银行电子保函! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/103536.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,206, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1137870 [url] => /a/10001/201907/a705f47d157126a4eb1392631ba6d911.jpeg ) ) [id] => 103536 [tran_published] => 07-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 549 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 549 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州开出全省首张银行电子保函!

  福州市建设工程电子保函服务平台正式上线

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1135725 [url] => /a/10001/201907/12f5a5be514d7b783657692258925f72.jpeg ) [description] => 福州举行退役军人及现役军人军属专场招聘会 [recommend] => 0 [published] => 1564050634 [sort] => 0 [title] => @退役军人及现役军人军属,这有一场您的专属福利! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/103272.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1135725 [url] => /a/10001/201907/12f5a5be514d7b783657692258925f72.jpeg ) ) [id] => 103272 [tran_published] => 07-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 625 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 18 [digg] => 0 [all_pv] => 625 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • @退役军人及现役军人军属,这有一场您的专属福利!

  福州举行退役军人及现役军人军属专场招聘会

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1135026 [url] => /a/10001/201907/8a8facccc2d7d7982a5a26062b894c8c.jpeg ) [description] => 文明使者倡导文明出行 [recommend] => 0 [published] => 1564024018 [sort] => 0 [title] => 暖心公益宣传片,让爱传递! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/103140.html [tags] => Array ( [0] => 化身 [1] => 关怀 [2] => 劝阻 [3] => 栏目 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 83088 [2] => 23369 [3] => 3190 [4] => 31405 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1135026 [url] => /a/10001/201907/8a8facccc2d7d7982a5a26062b894c8c.jpeg ) ) [id] => 103140 [tran_published] => 07-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1382 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 52 [digg] => 0 [all_pv] => 1382 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 化身 [1] => 关怀 [2] => 劝阻 [3] => 栏目 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 暖心公益宣传片,让爱传递!

  文明使者倡导文明出行

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1134396 [url] => /a/10001/201907/984eac486a54a467eec209a2cd925428.jpeg ) [description] => 同走新闻路 庆祝新中国成立70周年 [recommend] => 0 [published] => 1563966105 [sort] => 0 [title] => 传承林公精神 见证古厝新生 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/103038.html [tags] => Array ( [0] => 林则徐 [1] => 纪念馆 [2] => 福州 [3] => 保护 [4] => 古厝 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1592 [1] => 2669 [2] => 23791 [3] => 763 [4] => 12493 [5] => 25461 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1134396 [url] => /a/10001/201907/984eac486a54a467eec209a2cd925428.jpeg ) ) [id] => 103038 [tran_published] => 07-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 892 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 0 [all_pv] => 892 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 林则徐 [1] => 纪念馆 [2] => 福州 [3] => 保护 [4] => 古厝 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 传承林公精神 见证古厝新生

  同走新闻路 庆祝新中国成立70周年

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1132608 [url] => /a/10001/201907/5af428770f52c27af3cc86f203fc3ada.gif ) [description] => 预计年底完成修复对外开放 [recommend] => 0 [published] => 1563877862 [sort] => 0 [title] => “民间故宫”宏琳厝涅槃重生 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/102801.html [tags] => Array ( [0] => 宏琳 [1] => 古民居 [2] => 闽清县 [3] => 修复 [4] => 厅堂 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 41848 [2] => 32141 [3] => 843 [4] => 2633 [5] => 43518 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1132608 [url] => /a/10001/201907/5af428770f52c27af3cc86f203fc3ada.gif ) ) [id] => 102801 [tran_published] => 07-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 920 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 37 [digg] => 0 [all_pv] => 920 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 宏琳 [1] => 古民居 [2] => 闽清县 [3] => 修复 [4] => 厅堂 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • “民间故宫”宏琳厝涅槃重生

  预计年底完成修复对外开放

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129554 [url] => /a/10001/201907/5a585b4ff0b8764b6b26f0dbb1f9b844.gif ) [description] => 新发现11栋明清建筑 [recommend] => 0 [published] => 1563701890 [sort] => 0 [title] => 长乐和平街特色历史文化街区修复中现惊喜! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/102318.html [tags] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 街区 [2] => 长乐 [3] => 古建筑 [4] => 特色 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 59976 [2] => 851 [3] => 2281 [4] => 22364 [5] => 2395 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129554 [url] => /a/10001/201907/5a585b4ff0b8764b6b26f0dbb1f9b844.gif ) ) [id] => 102318 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 678 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 17 [digg] => 0 [all_pv] => 678 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 街区 [2] => 长乐 [3] => 古建筑 [4] => 特色 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 长乐和平街特色历史文化街区修复中现惊喜!

  新发现11栋明清建筑

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128111 [url] => /a/10001/201907/4b72eb715bb17d55b0dbb2916782fbec.jpeg ) [description] => 以绿色发展厚植新优势、以体制机制改革激发新活力、以创新驱动培育新动能 [recommend] => 0 [published] => 1563621762 [sort] => 0 [title] => 福州加快推进生态高颜值 发展高质量 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/102186.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 数字 [2] => 生态 [3] => 发展 [4] => 公园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 985 [3] => 852 [4] => 1109 [5] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128111 [url] => /a/10001/201907/4b72eb715bb17d55b0dbb2916782fbec.jpeg ) ) [id] => 102186 [tran_published] => 07-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 539 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 539 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 数字 [2] => 生态 [3] => 发展 [4] => 公园 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州加快推进生态高颜值 发展高质量

  以绿色发展厚植新优势、以体制机制改革激发新活力、以创新驱动培育新动能

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127925 [url] => /a/10001/201907/b38f647eb8de6eda2f8298ddafd15aaa.jpeg ) [description] => 连江规模最大古民居三落厝惊艳世人 [recommend] => 0 [published] => 1563614054 [sort] => 0 [title] => "保""用"并举 古厝新生 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/102150.html [tags] => Array ( [0] => 三落 [1] => 连江县 [2] => 责编 [3] => 四合院 [4] => 乡村 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 54579 [2] => 1122 [3] => 50039 [4] => 116373 [5] => 5230 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127925 [url] => /a/10001/201907/b38f647eb8de6eda2f8298ddafd15aaa.jpeg ) ) [id] => 102150 [tran_published] => 07-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 836 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 26 [digg] => 0 [all_pv] => 836 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 三落 [1] => 连江县 [2] => 责编 [3] => 四合院 [4] => 乡村 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • "保""用"并举 古厝新生

  连江规模最大古民居三落厝惊艳世人

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126533 [url] => /a/10001/201907/88182799252923aff3a5783b4798b655.jpeg ) [description] => 实现营业执照与印章同步当场领取 [recommend] => 0 [published] => 1563532158 [sort] => 0 [title] => 福州在全省首创企业开办"零延时"刻章服务 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/101976.html [tags] => Array ( [0] => 刻章 [1] => 印章 [2] => 服务 [3] => 福州市 [4] => 延时 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 101967 [1] => 27784 [2] => 1167 [3] => 1261 [4] => 10094 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126533 [url] => /a/10001/201907/88182799252923aff3a5783b4798b655.jpeg ) ) [id] => 101976 [tran_published] => 07-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 660 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 660 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 刻章 [1] => 印章 [2] => 服务 [3] => 福州市 [4] => 延时 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 福州在全省首创企业开办"零延时"刻章服务

  实现营业执照与印章同步当场领取

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124940 [url] => /a/10001/201907/78b7c33bb1dd03d617ed3111e69be561.jpeg ) [description] => 市十五届人大代表履职故事 [recommend] => 0 [published] => 1563448398 [sort] => 0 [title] => 市人大代表林巧清:心系乡村 让农民有更多获得感 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/101769.html [tags] => Array ( [0] => 林巧清 [1] => 闽清县 [2] => 乡村 [3] => 人大代表 [4] => 闽清 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 116097 [2] => 843 [3] => 5230 [4] => 1561 [5] => 185 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124940 [url] => /a/10001/201907/78b7c33bb1dd03d617ed3111e69be561.jpeg ) ) [id] => 101769 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 497 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [all_pv] => 497 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 林巧清 [1] => 闽清县 [2] => 乡村 [3] => 人大代表 [4] => 闽清 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 市人大代表林巧清:心系乡村 让农民有更多获得感

  市十五届人大代表履职故事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1123446 [url] => /a/10001/201907/5355e6bb326f11d3102272fe62293bb7.jpeg ) [description] => 福州市行政(市民)服务中心管委会荣获第九届全国"人民满意的公务员集体"称号 [recommend] => 0 [published] => 1563361169 [sort] => 0 [title] => 服务质量全国响亮,为这公务员集体点赞! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/101526.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 服务中心 [2] => 服务 [3] => 市民 [4] => 审批 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 2669 [2] => 1124 [3] => 1167 [4] => 1383 [5] => 9514 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1123446 [url] => /a/10001/201907/5355e6bb326f11d3102272fe62293bb7.jpeg ) ) [id] => 101526 [tran_published] => 07-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 667 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 667 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 服务中心 [2] => 服务 [3] => 市民 [4] => 审批 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 服务质量全国响亮,为这公务员集体点赞!

  福州市行政(市民)服务中心管委会荣获第九届全国"人民满意的公务员集体"称号

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121886 [url] => /a/10001/201907/d8d91187dcd3e86867b923b6d86d70b6.jpeg ) [description] => “农业+文创” 助力产业活化 [recommend] => 0 [published] => 1563273990 [sort] => 0 [title] => 永泰举办首届两岸花生节 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/101331.html [tags] => Array ( [0] => 长庆 [1] => 花生 [2] => 两岸 [3] => 责编 [4] => 台湾 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 113928 [2] => 46602 [3] => 845 [4] => 50039 [5] => 1193 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121886 [url] => /a/10001/201907/d8d91187dcd3e86867b923b6d86d70b6.jpeg ) ) [id] => 101331 [tran_published] => 07-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 599 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 599 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 长庆 [1] => 花生 [2] => 两岸 [3] => 责编 [4] => 台湾 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 永泰举办首届两岸花生节

  “农业+文创” 助力产业活化

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1119399 [url] => /a/10001/201907/7b618754fa7b9759c49c1a12577fbb52.jpeg ) [description] => 数字福建云计算中心赋能产业发展 [recommend] => 0 [published] => 1563178400 [sort] => 0 [title] => “最强大脑”助力"数字福州"建设 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/101049.html [tags] => Array ( [0] => 计算中心 [1] => 福建 [2] => 数字 [3] => 福州 [4] => 超算 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 27910 [2] => 899 [3] => 985 [4] => 763 [5] => 20977 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1119399 [url] => /a/10001/201907/7b618754fa7b9759c49c1a12577fbb52.jpeg ) ) [id] => 101049 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 633 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 633 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 计算中心 [1] => 福建 [2] => 数字 [3] => 福州 [4] => 超算 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • “最强大脑”助力"数字福州"建设

  数字福建云计算中心赋能产业发展