Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1043358 [url] => /a/10001/201906/9dbd0749e730540792832efb83db6473.jpeg ) [description] => 市十五届人大代表履职故事 [recommend] => 0 [published] => 1559356299 [sort] => 0 [title] => 市人大代表陈长钦:让闽菜技艺文化保护与传承迎来春天 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/91584.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38541 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1043358 [url] => /a/10001/201906/9dbd0749e730540792832efb83db6473.jpeg ) ) [id] => 91584 [tran_published] => 06-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 393 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 393 [author] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [content_terms] => Array ( [1] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => ) 1
 • 市人大代表陈长钦:让闽菜技艺文化保护与传承迎来春天

  市十五届人大代表履职故事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1036971 [url] => /a/10001/201905/658ba5bd8f76314bfa185e71f0fccf4b.jpeg ) [description] => 首批25个农村幸福院已全面建成并投入运营 [recommend] => 0 [published] => 1559039659 [sort] => 0 [title] => 福清:"3+N"服务模式 推进农村幸福院建设 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/90714.html [tags] => Array ( [0] => 幸福 [1] => 福清市 [2] => 宏路 [3] => 周店 [4] => 农村 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 50230 [2] => 1028 [3] => 84705 [4] => 109014 [5] => 1242 ) [appid] => 1 [catids] => ,207,756,762, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1036971 [url] => /a/10001/201905/658ba5bd8f76314bfa185e71f0fccf4b.jpeg ) ) [id] => 90714 [tran_published] => 05-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 414 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 414 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 幸福 [1] => 福清市 [2] => 宏路 [3] => 周店 [4] => 农村 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福清:"3+N"服务模式 推进农村幸福院建设

  首批25个农村幸福院已全面建成并投入运营

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032270 [url] => /a/10001/201905/0292a01cd8e5af06901af61dd7d34fa0.jpeg ) [description] => 打造宜居宜业的美丽南阳 [recommend] => 0 [published] => 1558769779 [sort] => 0 [title] => 长乐南阳村:擦亮红色记忆 绘就革命老区新风景 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/90048.html [tags] => Array ( [0] => 省委 [1] => 长乐 [2] => 旧址 [3] => 南阳村 [4] => 南阳 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 65190 [2] => 2281 [3] => 65196 [4] => 23790 [5] => 1249 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032270 [url] => /a/10001/201905/0292a01cd8e5af06901af61dd7d34fa0.jpeg ) ) [id] => 90048 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 582 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 582 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 南阳村 [1] => 长乐 [2] => 南阳 [3] => 旧址 [4] => 省委 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 长乐南阳村:擦亮红色记忆 绘就革命老区新风景

  打造宜居宜业的美丽南阳

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031253 [url] => /a/10001/201905/ca8c9ba7683709b376d8eaaabb527a25.png ) [description] => 风起闽江口 引潮逐浪高 [recommend] => 0 [published] => 1558695665 [sort] => 0 [title] => 福州新区:抢抓发展机遇 加速产城融合 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/89913.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 新城 [2] => 新区 [3] => 经济区 [4] => 港城 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 2872 [2] => 763 [3] => 54107 [4] => 42785 [5] => 1089 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031253 [url] => /a/10001/201905/ca8c9ba7683709b376d8eaaabb527a25.png ) ) [id] => 89913 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 520 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 520 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 新区 [1] => 福州 [2] => 港城 [3] => 经济区 [4] => 新城 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州新区:抢抓发展机遇 加速产城融合

  风起闽江口 引潮逐浪高

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031172 [url] => /a/10001/201905/598c45ff6e8a4522d7bcb69c6b3fc924.jpeg ) [description] => 助推福州海洋养殖产业高质量发展 [recommend] => 0 [published] => 1558695076 [sort] => 0 [title] => 深远海机械化养殖平台"振渔1号"在连江启用 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/89907.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 平台 [2] => 养殖 [3] => 投用 [4] => 振渔 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1289 [1] => 2669 [2] => 103587 [3] => 763 [4] => 2405 [5] => 1157 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031172 [url] => /a/10001/201905/598c45ff6e8a4522d7bcb69c6b3fc924.jpeg ) ) [id] => 89907 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 544 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 544 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 养殖 [1] => 振渔 [2] => 福州 [3] => 投用 [4] => 平台 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 深远海机械化养殖平台"振渔1号"在连江启用

  助推福州海洋养殖产业高质量发展

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1028667 [url] => /a/10001/201905/cefa36e0bffa924cca7f0bcdeaabeee2.jpeg ) [description] => 林峻德:用巧手"绘就"爱心图纸 [recommend] => 0 [published] => 1558607892 [sort] => 0 [title] => 福州小学生林峻德 入选全国新时代好少年! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/89664.html [tags] => Array ( [0] => 公益 [1] => 仓山 [2] => 全国新时代好少年 [3] => 林峻德 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 108114 [2] => 2589 [3] => 1119 [4] => 108117 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1028667 [url] => /a/10001/201905/cefa36e0bffa924cca7f0bcdeaabeee2.jpeg ) ) [id] => 89664 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 718 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 25 [digg] => 0 [all_pv] => 718 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 全国新时代好少年 [1] => 仓山 [2] => 公益 [3] => 林峻德 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州小学生林峻德 入选全国新时代好少年!

  林峻德:用巧手"绘就"爱心图纸

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1026672 [url] => /a/10001/201905/c0503285d150be9bc6ba429a16bd091e.jpeg ) [description] => 市十五届人大代表履职故事 [recommend] => 0 [published] => 1558519893 [sort] => 0 [title] => 福州市人大代表李家胜:甘当选区群众"传声筒" [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/89397.html [tags] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 人大代表 [2] => 李家胜 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1561 [1] => 2669 [2] => 205 [3] => 107958 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1026672 [url] => /a/10001/201905/c0503285d150be9bc6ba429a16bd091e.jpeg ) ) [id] => 89397 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 750 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [all_pv] => 750 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 人大代表 [1] => 马尾区 [2] => 李家胜 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州市人大代表李家胜:甘当选区群众"传声筒"

  市十五届人大代表履职故事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1022511 [url] => /a/10001/201905/12c582317d1445cb83ea8113c57f475e.jpeg ) [description] => 逛吃 逛吃 逛吃 [recommend] => 0 [published] => 1558343659 [sort] => 0 [title] => 来“5·18”化身小火车 只为~~ [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88890.html [tags] => Array ( [0] => 美食 [1] => 5·18 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 21946 [2] => 107373 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1022511 [url] => /a/10001/201905/12c582317d1445cb83ea8113c57f475e.jpeg ) ) [id] => 88890 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 718 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 718 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 美食 [1] => 5·18 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 来“5·18”化身小火车 只为~~

  逛吃 逛吃 逛吃

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1021074 [url] => /a/10001/201905/3032d10c1415caad6881333123e0088a.png ) [description] => 海丝进口商品展区等你来 [recommend] => 0 [published] => 1558261389 [sort] => 0 [title] => 超美的异域工艺品,就在“5·18” [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88662.html [tags] => Array ( [0] => 工艺品 [1] => 5·18 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 30713 [2] => 107373 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1021074 [url] => /a/10001/201905/3032d10c1415caad6881333123e0088a.png ) ) [id] => 88662 [tran_published] => 05-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 541 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 541 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 工艺品 [1] => 5·18 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 超美的异域工艺品,就在“5·18”

  海丝进口商品展区等你来

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1021194 [url] => /a/10001/201905/bcf8af4e2c788cf1bd35d94f6d17934a.png ) [description] => “5·18”你逛了么 [recommend] => 0 [published] => 1558260740 [sort] => 0 [title] => 30秒,感受“5·18”展馆人气 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88656.html [tags] => Array ( [0] => 人气 [1] => 5·18 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 107373 [2] => 35200 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1021194 [url] => /a/10001/201905/bcf8af4e2c788cf1bd35d94f6d17934a.png ) ) [id] => 88656 [tran_published] => 05-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1227 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 68 [digg] => 0 [all_pv] => 1227 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 5·18 [1] => 人气 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 30秒,感受“5·18”展馆人气

  “5·18”你逛了么

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1019868 [url] => /a/10001/201905/0e6212c6c0a744f1f8bb2cae16884c2f.jpeg ) [description] => "5·18"各展馆亮点纷呈 [recommend] => 0 [published] => 1558175370 [sort] => 0 [title] => 周末就来这!各地特色产品齐亮相展风采! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88473.html [tags] => Array ( [0] => 福建 [1] => 八宿 [2] => 18 [3] => 号馆 [4] => 曲酒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 107187 [2] => 908 [3] => 899 [4] => 71562 [5] => 43499 ) [appid] => 1 [catids] => ,207,906,909, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1019868 [url] => /a/10001/201905/0e6212c6c0a744f1f8bb2cae16884c2f.jpeg ) ) [id] => 88473 [tran_published] => 05-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 480 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 480 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 曲酒 [1] => 八宿 [2] => 福建 [3] => 号馆 [4] => 18 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 周末就来这!各地特色产品齐亮相展风采!

  "5·18"各展馆亮点纷呈

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1019409 [url] => /a/10001/201905/bf295551267601ec938746603a0bc962.jpeg ) [description] => 市民可凭身份证或关注“海丝博览会”微信公众号免费观展 [recommend] => 0 [published] => 1558173714 [sort] => 0 [title] => 到海峡国际会展中心,感受海丝异域风情吧! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88464.html [tags] => Array ( [0] => 海丝 [1] => 00 [2] => 展区 [3] => 展位 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 50039 [2] => 131 [3] => 4476 [4] => 5807 [5] => 5121 ) [appid] => 1 [catids] => ,207,906,909,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1019409 [url] => /a/10001/201905/bf295551267601ec938746603a0bc962.jpeg ) ) [id] => 88464 [tran_published] => 05-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1148 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [all_pv] => 1148 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 海丝 [2] => 00 [3] => 展位 [4] => 展区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 到海峡国际会展中心,感受海丝异域风情吧!

  市民可凭身份证或关注“海丝博览会”微信公众号免费观展

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1018116 [url] => /a/10001/201905/d647cdebed2685238f5289083d9da934.jpeg ) [description] => 目前已进入征收第二协商期 [recommend] => 0 [published] => 1558082492 [sort] => 0 [title] => 晋安今年首个旧改项目签约率已超98.5%! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88275.html [tags] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 新城 [2] => 项目 [3] => 征收 [4] => 东山 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 12405 [2] => 1302 [3] => 1089 [4] => 903 [5] => 1155 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1018116 [url] => /a/10001/201905/d647cdebed2685238f5289083d9da934.jpeg ) ) [id] => 88275 [tran_published] => 05-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 414 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 414 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 东山 [1] => 征收 [2] => 新城 [3] => 晋安区 [4] => 项目 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 晋安今年首个旧改项目签约率已超98.5%!

  目前已进入征收第二协商期

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1016628 [url] => /a/thumb/10001/201905/22f4f206c0ebabd657dec4ab8929d058.JPG@w1440_h1080.JPG ) [description] => 市十五届人大代表履职故事 [recommend] => 0 [published] => 1558004563 [sort] => 0 [title] => 市人大代表吴碧香:立足社区工作 当好百姓代言人 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/88059.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38541 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1016628 [url] => /a/thumb/10001/201905/22f4f206c0ebabd657dec4ab8929d058.JPG@w1440_h1080.JPG ) ) [id] => 88059 [tran_published] => 05-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 578 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 578 [author] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [content_terms] => Array ( [1] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => ) 1
 • 市人大代表吴碧香:立足社区工作 当好百姓代言人

  市十五届人大代表履职故事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1014525 [url] => /a/10001/201905/8b45f584d6164ae14d1fff35b17e6f68.jpeg ) [description] => 螺洲镇站日前完成主体结构封顶,较计划提前16天 [recommend] => 0 [published] => 1557910885 [sort] => 0 [title] => 好消息!福州地铁5号线已有4个站点封顶! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/87759.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38541 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1014525 [url] => /a/10001/201905/8b45f584d6164ae14d1fff35b17e6f68.jpeg ) ) [id] => 87759 [tran_published] => 05-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 659 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 659 [author] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [content_terms] => Array ( [1] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => ) 1
 • 好消息!福州地铁5号线已有4个站点封顶!

  螺洲镇站日前完成主体结构封顶,较计划提前16天