Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086984 [url] => /a/10001/201906/87550d6f2c1e605db42e33ae4fc07d27.jpeg ) [description] => "核电之星——我和我的祖国"主题演讲比赛举行总决赛 [recommend] => 0 [published] => 1561540851 [sort] => 0 [title] => 青春无悔!20名学子致敬"两弹一星"精神 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/97005.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38541 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086984 [url] => /a/10001/201906/87550d6f2c1e605db42e33ae4fc07d27.jpeg ) ) [id] => 97005 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 528 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 17 [digg] => 0 [all_pv] => 528 [author] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [content_terms] => Array ( [1] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => ) 1
 • 青春无悔!20名学子致敬"两弹一星"精神

  "核电之星——我和我的祖国"主题演讲比赛举行总决赛

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1085079 [url] => /a/10001/201906/ea03bc578e37fc303c3b51b55f225e2b.jpeg ) [description] => 党建引领促发展 乡村振兴添活力 [recommend] => 0 [published] => 1561456900 [sort] => 0 [title] => 前洋村化蛹成蝶 奏响乡村振兴新乐章 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/96654.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38541 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1085079 [url] => /a/10001/201906/ea03bc578e37fc303c3b51b55f225e2b.jpeg ) ) [id] => 96654 [tran_published] => 06-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 555 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 555 [author] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [content_terms] => Array ( [1] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => ) 1
 • 前洋村化蛹成蝶 奏响乡村振兴新乐章

  党建引领促发展 乡村振兴添活力

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1076430 [url] => /a/10001/201906/c8cb95be0e55c3fd470b6496de152b38.jpeg ) [description] => 内附规划图 [recommend] => 0 [published] => 1561026167 [sort] => 0 [title] => 喜讯!滨海快线获批 市区半小时直达机场 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/95634.html [tags] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 滨海 [2] => 机场 [3] => 快线 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2281 [1] => 2669 [2] => 1090 [3] => 9532 [4] => 53784 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1076430 [url] => /a/10001/201906/c8cb95be0e55c3fd470b6496de152b38.jpeg ) ) [id] => 95634 [tran_published] => 06-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2155 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 82 [digg] => 0 [all_pv] => 2155 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 滨海 [2] => 机场 [3] => 快线 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1074867 [url] => /a/10001/201906/daa9397cf3cd75c482513121efc57195.jpeg ) [description] => 展会免费向公众开放 [recommend] => 0 [published] => 1560945488 [sort] => 0 [title] => 60秒带您逛“6·18” [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/95463.html [tags] => Array ( [0] => 号馆 [1] => 展区 [2] => 责编 [3] => 18 [4] => 展会 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 71562 [2] => 5121 [3] => 50039 [4] => 43499 [5] => 18698 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1074867 [url] => /a/10001/201906/daa9397cf3cd75c482513121efc57195.jpeg ) ) [id] => 95463 [tran_published] => 06-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 763 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 763 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 号馆 [1] => 展区 [2] => 责编 [3] => 18 [4] => 展会 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 60秒带您逛“6·18”

  60秒带您逛“6·18”

  展会免费向公众开放

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1074807 [url] => /a/thumb/10001/201906/235fc1ab8c74c1be7572adccb33559ff.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560943212 [sort] => 0 [title] => 第六届世界闽商大会福州市招商推介会举行 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/95430.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 闽商 [2] => 之城 [3] => 王宁 [4] => 建设 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 35475 [3] => 9644 [4] => 36 [5] => 850 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,10,209, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1074807 [url] => /a/thumb/10001/201906/235fc1ab8c74c1be7572adccb33559ff.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 95430 [tran_published] => 06-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 475 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 475 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 闽商 [2] => 之城 [3] => 王宁 [4] => 建设 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1069497 [url] => /a/10001/201906/6075b97f4b4679bab450488e8d774bc3.jpeg ) [description] => 市十五届人大代表履职故事 [recommend] => 0 [published] => 1560768481 [sort] => 0 [title] => 市人大代表王永福:认真履职 推动寿山石产业发展 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/94884.html [tags] => Array ( [0] => 寿山石 [1] => 永福 [2] => 人大代表 [3] => 产业 [4] => 履职 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 2895 [2] => 90063 [3] => 1561 [4] => 3741 [5] => 1332 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1069497 [url] => /a/10001/201906/6075b97f4b4679bab450488e8d774bc3.jpeg ) ) [id] => 94884 [tran_published] => 06-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 594 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 594 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 寿山石 [1] => 永福 [2] => 人大代表 [3] => 产业 [4] => 履职 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 市人大代表王永福:认真履职 推动寿山石产业发展

  市十五届人大代表履职故事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1069455 [url] => /a/10001/201906/4ec710fa5045bc342de9cd8aa7c7aa98.jpeg ) [description] => 罗源积极探索垃圾"大分流 小分类"试点工作 [recommend] => 0 [published] => 1560768118 [sort] => 0 [title] => 让农村生活垃圾分类变“被动”为“主动” [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/94881.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 罗源县 [2] => 分类 [3] => 南洋 [4] => 白塔 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 2669 [2] => 853 [3] => 18679 [4] => 26103 [5] => 38248 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1069455 [url] => /a/10001/201906/4ec710fa5045bc342de9cd8aa7c7aa98.jpeg ) ) [id] => 94881 [tran_published] => 06-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 597 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 597 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 罗源县 [2] => 分类 [3] => 南洋 [4] => 白塔 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 让农村生活垃圾分类变“被动”为“主动”

  罗源积极探索垃圾"大分流 小分类"试点工作

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1069272 [url] => /a/10001/201906/7ee698a20831506429e95c27fb9e2e49.jpeg ) [description] => 将成鼓山风景区主要出入口之一 [recommend] => 0 [published] => 1560761295 [sort] => 0 [title] => 鼓山惠民商业广场明年6月投入使用 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/94827.html [tags] => Array ( [0] => 鼓山 [1] => 责编 [2] => 商业广场 [3] => 地下 [4] => 停车场 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 3332 [2] => 50039 [3] => 93351 [4] => 4835 [5] => 4639 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1069272 [url] => /a/10001/201906/7ee698a20831506429e95c27fb9e2e49.jpeg ) ) [id] => 94827 [tran_published] => 06-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 507 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 507 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 鼓山 [1] => 责编 [2] => 商业广场 [3] => 地下 [4] => 停车场 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 鼓山惠民商业广场明年6月投入使用

  将成鼓山风景区主要出入口之一

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1067772 [url] => /a/10001/201906/f3387a94d1e0ebc7fef6051ecc593c21.jpeg ) [description] => 实现经济效益、生态效益“双赢” [recommend] => 0 [published] => 1560681174 [sort] => 0 [title] => 罗源八井村:红色畲乡焕新貌 畲药畲拳开新花 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/94671.html [tags] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 八井村 [2] => 罗源县 [3] => 镇八井村 [4] => 八井拳 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 10327 [2] => 74331 [3] => 853 [4] => 111516 [5] => 87627 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1067772 [url] => /a/10001/201906/f3387a94d1e0ebc7fef6051ecc593c21.jpeg ) ) [id] => 94671 [tran_published] => 06-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 733 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 733 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 八井村 [2] => 罗源县 [3] => 镇八井村 [4] => 八井拳 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 罗源八井村:红色畲乡焕新貌 畲药畲拳开新花

  实现经济效益、生态效益“双赢”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1067586 [url] => /a/10001/201906/785b1da7d0d9f6da40041391ce29e755.jpeg ) [description] => 提升办税便利度,提高纳税人满意度、获得感 [recommend] => 0 [published] => 1560672238 [sort] => 0 [title] => 我市打出优化税收营商环境“组合拳” [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/94635.html [tags] => Array ( [0] => 纳税人 [1] => 办税 [2] => 税务局 [3] => 退税 [4] => 营商 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 18451 [2] => 18452 [3] => 46879 [4] => 19423 [5] => 47608 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1067586 [url] => /a/10001/201906/785b1da7d0d9f6da40041391ce29e755.jpeg ) ) [id] => 94635 [tran_published] => 06-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 633 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 633 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 纳税人 [1] => 办税 [2] => 税务局 [3] => 退税 [4] => 营商 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 我市打出优化税收营商环境“组合拳”

  提升办税便利度,提高纳税人满意度、获得感

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065000 [url] => /a/10001/201906/c0d51b70332fafe5f255408006ddeb6e.jpeg ) [description] => 助力本地产业创新升级 [recommend] => 0 [published] => 1560509860 [sort] => 0 [title] => 福州独角兽加速基地落户福州高新区 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/94353.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 高新区 [2] => 企业 [3] => 加速 [4] => 管委会 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 2145 [3] => 54 [4] => 83034 [5] => 20789 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065000 [url] => /a/10001/201906/c0d51b70332fafe5f255408006ddeb6e.jpeg ) ) [id] => 94353 [tran_published] => 06-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 680 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 680 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 高新区 [2] => 企业 [3] => 加速 [4] => 管委会 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州独角兽加速基地落户福州高新区

  助力本地产业创新升级

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1064973 [url] => /a/10001/201906/a58bbe32b76158779291098a7b0da5c7.jpeg ) [description] => 垃圾依规投放有激励 [recommend] => 0 [published] => 1560509694 [sort] => 0 [title] => 解锁垃圾投放新姿势 新型智能回收箱亮相晋安 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/94350.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 智能 [2] => 居民 [3] => 责编 [4] => 积分 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 2669 [2] => 1606 [3] => 1240 [4] => 50039 [5] => 21849 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1064973 [url] => /a/10001/201906/a58bbe32b76158779291098a7b0da5c7.jpeg ) ) [id] => 94350 [tran_published] => 06-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 530 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 530 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 智能 [2] => 居民 [3] => 责编 [4] => 积分 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 解锁垃圾投放新姿势 新型智能回收箱亮相晋安

  垃圾依规投放有激励

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1063110 [url] => /a/10001/201906/8c98384d8b0e942dc79ca5cda03e6418.png ) [description] => 市十五届人大代表履职故事 [recommend] => 0 [published] => 1560422933 [sort] => 0 [title] => 市人大代表郑书鸿:用心履职 落到实处才是真 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/94098.html [tags] => Array ( [0] => 内河 [1] => 人大代表 [2] => 2019 [3] => 履职 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 49 [1] => 2669 [2] => 1561 [3] => 54057 [4] => 1332 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1063110 [url] => /a/10001/201906/8c98384d8b0e942dc79ca5cda03e6418.png ) ) [id] => 94098 [tran_published] => 06-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 502 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 502 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 内河 [1] => 人大代表 [2] => 2019 [3] => 履职 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 市人大代表郑书鸿:用心履职 落到实处才是真

  市十五届人大代表履职故事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1061001 [url] => /a/10001/201906/79ddb03910639df42d01cb3d0422dc99.jpeg ) [description] => 道庆洲大桥力争明年底完工通车 [recommend] => 0 [published] => 1560330372 [sort] => 0 [title] => 福州首座公轨合建大桥施工又有新进展 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/93834.html [tags] => Array ( [0] => 大桥 [1] => 合龙 [2] => 项目 [3] => 福州 [4] => 乌龙 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 3010 [2] => 23884 [3] => 1155 [4] => 763 [5] => 51950 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1061001 [url] => /a/10001/201906/79ddb03910639df42d01cb3d0422dc99.jpeg ) ) [id] => 93834 [tran_published] => 06-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 大桥 [1] => 合龙 [2] => 项目 [3] => 福州 [4] => 乌龙 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州首座公轨合建大桥施工又有新进展

  道庆洲大桥力争明年底完工通车

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1059450 [url] => /a/10001/201906/57411430a9a6a499c6e40433bc258877.jpeg ) [description] => 市十五届人大代表履职故事 [recommend] => 0 [published] => 1560249359 [sort] => 0 [title] => 市人大代表王艳:担当作为 为环保事业建言献策 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/93657.html [tags] => Array ( [0] => 王艳 [1] => 连江县 [2] => 垃圾 [3] => 环保 [4] => 人大代表 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 19420 [2] => 1122 [3] => 144 [4] => 697 [5] => 1561 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1059450 [url] => /a/10001/201906/57411430a9a6a499c6e40433bc258877.jpeg ) ) [id] => 93657 [tran_published] => 06-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 591 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 591 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 王艳 [1] => 连江县 [2] => 垃圾 [3] => 环保 [4] => 人大代表 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 市人大代表王艳:担当作为 为环保事业建言献策

  市十五届人大代表履职故事