Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1231848 [url] => /a/thumb/10001/201909/5f2ff29b31d2cf49d33dbe57280e80fc.jpeg@w1920_h1440.jpeg ) [description] => 庄寨新生美如画 又逢稻米飘香时 [recommend] => 0 [published] => 1569136048 [sort] => 0 [title] => 庄寨新生美如画 又逢稻米飘香时 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/116946.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 竹头 [2] => 永泰 [3] => 犹如 [4] => 美如画 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 50092 [3] => 40 [4] => 127200 [5] => 127203 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1231848 [url] => /a/thumb/10001/201909/5f2ff29b31d2cf49d33dbe57280e80fc.jpeg@w1920_h1440.jpeg ) ) [id] => 116946 [tran_published] => 09-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 976 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 41 [digg] => 0 [all_pv] => 976 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 竹头 [2] => 永泰 [3] => 犹如 [4] => 美如画 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 庄寨新生美如画 又逢稻米飘香时

  庄寨新生美如画 又逢稻米飘香时

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1198194 [url] => /a/10001/201909/be2dfbeb61301cd4c03b3c469e15b473.gif ) [description] => 福山苍苍,福水泱泱 [recommend] => 0 [published] => 1567320068 [sort] => 0 [title] => 大美福州,邀您一“瞰”“生态绿色” [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/112038.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 70 [2] => 弹指一挥间 [3] => 榕城 [4] => 泱泱 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 50039 [1] => 52581 [2] => 123597 [3] => 2200 [4] => 94977 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253,1152,1158, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1198194 [url] => /a/10001/201909/be2dfbeb61301cd4c03b3c469e15b473.gif ) ) [id] => 112038 [tran_published] => 09-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 551 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 32 [digg] => 0 [all_pv] => 551 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 70 [2] => 弹指一挥间 [3] => 榕城 [4] => 泱泱 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 大美福州,邀您一“瞰”“生态绿色”

  福山苍苍,福水泱泱

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1196541 [url] => /a/thumb/10001/201908/42620ebd1984c1c398b136244902467e.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 从水上人家到高楼广厦,见证福州居住环境的时代变迁! [recommend] => 0 [published] => 1567245943 [sort] => 0 [title] => 从水上人家到高楼广厦 见证福州居住环境的时代变迁 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111870.html [tags] => Array ( [0] => 船民 [1] => 福州 [2] => 采访 [3] => 电视台 [4] => 副台长 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 15309 [2] => 763 [3] => 14246 [4] => 51077 [5] => 123471 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1196541 [url] => /a/thumb/10001/201908/42620ebd1984c1c398b136244902467e.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 111870 [tran_published] => 08-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 596 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 596 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 船民 [1] => 福州 [2] => 采访 [3] => 电视台 [4] => 副台长 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 从水上人家到高楼广厦 见证福州居住环境的时代变迁

  从水上人家到高楼广厦,见证福州居住环境的时代变迁!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1194309 [url] => /a/thumb/10001/201908/edcd873a50aa482610d52c24207b8908.jpeg@w597_h448.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1567121759 [sort] => 0 [title] => “铁蝴蝶”,让剪纸擦出“火花” [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111516.html [tags] => Array ( [0] => 吴文娟 [1] => 剪纸 [2] => 作品 [3] => 蝴蝶 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 14859 [1] => 3117 [2] => 2029 [3] => 6860 [4] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1194309 [url] => /a/thumb/10001/201908/edcd873a50aa482610d52c24207b8908.jpeg@w597_h448.jpeg ) ) [id] => 111516 [tran_published] => 08-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 501 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 501 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 吴文娟 [1] => 剪纸 [2] => 作品 [3] => 蝴蝶 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1193724 [url] => /a/thumb/10001/201908/0b782c7dc12ae363d066a761b9d0e9ef.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 一笔一划,3D画绘出“心”艺术。 [recommend] => 0 [published] => 1567068862 [sort] => 0 [title] => 一笔一划 3D画绘出“心”艺术 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111456.html [tags] => Array ( [0] => 孙朝武 [1] => 画展 [2] => 责编 [3] => 台江 [4] => 万达 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 70008 [2] => 7683 [3] => 50039 [4] => 11848 [5] => 21325 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1193724 [url] => /a/thumb/10001/201908/0b782c7dc12ae363d066a761b9d0e9ef.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 111456 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 516 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 516 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 孙朝武 [1] => 画展 [2] => 责编 [3] => 台江 [4] => 万达 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一笔一划 3D画绘出“心”艺术

  一笔一划,3D画绘出“心”艺术。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1193784 [url] => /a/thumb/10001/201908/8c28abd63a890d9112fa3023330f5973.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 秀岭村,一个让人来了还想再来的地方。 [recommend] => 0 [published] => 1567068850 [sort] => 0 [title] => 秀岭村 一个让人来了还想再来的地方 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111453.html [tags] => Array ( [0] => 秀岭 [1] => 朱秋容 [2] => 责编 [3] => 2013 [4] => 乡村 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 66195 [2] => 66222 [3] => 50039 [4] => 51770 [5] => 5230 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1193784 [url] => /a/thumb/10001/201908/8c28abd63a890d9112fa3023330f5973.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 111453 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 秀岭 [1] => 朱秋容 [2] => 责编 [3] => 2013 [4] => 乡村 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 秀岭村 一个让人来了还想再来的地方

  秀岭村,一个让人来了还想再来的地方。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1193880 [url] => /a/thumb/10001/201908/3c7315b9adc804a9070bf92734d39843.jpeg@w550_h413.jpeg ) [description] => 敬畏生命 砥砺前行 [recommend] => 0 [published] => 1567068821 [sort] => 0 [title] => 敬畏生命 砥砺前行 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111450.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 苗苗 [2] => 神经内科 [3] => 生命 [4] => 4.5 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 51497 [3] => 51951 [4] => 10544 [5] => 123207 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1193880 [url] => /a/thumb/10001/201908/3c7315b9adc804a9070bf92734d39843.jpeg@w550_h413.jpeg ) ) [id] => 111450 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 438 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 438 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 苗苗 [2] => 神经内科 [3] => 生命 [4] => 4.5 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 敬畏生命 砥砺前行

  敬畏生命 砥砺前行

  敬畏生命 砥砺前行

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1193859 [url] => /a/thumb/10001/201908/7c7baeeef8b3590ce0bfaf68bd0e31cb.jpeg@w650_h488.jpeg ) [description] => 精于医术 诚于医德 [recommend] => 0 [published] => 1567068637 [sort] => 0 [title] => 精于医术 诚于医德 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111441.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 杨茵 [2] => 苗苗 [3] => 生命 [4] => 40 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 43586 [3] => 51497 [4] => 10544 [5] => 50872 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1193859 [url] => /a/thumb/10001/201908/7c7baeeef8b3590ce0bfaf68bd0e31cb.jpeg@w650_h488.jpeg ) ) [id] => 111441 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 498 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 498 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 杨茵 [2] => 苗苗 [3] => 生命 [4] => 40 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 精于医术 诚于医德

  精于医术 诚于医德

  精于医术 诚于医德

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1193826 [url] => /a/thumb/10001/201908/02b2beddcb35e54a319b93c5bee6ec8d.jpeg@w808_h606.jpeg ) [description] => 儿时玩的纸翻花还记得吗?为传承这门技艺他一直努力 [recommend] => 0 [published] => 1567068224 [sort] => 0 [title] => 儿时玩的纸翻花还记得吗?为传承这门技艺他一直努力 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111435.html [tags] => Array ( [0] => 翻花 [1] => 郭远峰 [2] => 责编 [3] => 魔术 [4] => 传承 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 123147 [2] => 123150 [3] => 50039 [4] => 14938 [5] => 7637 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1193826 [url] => /a/thumb/10001/201908/02b2beddcb35e54a319b93c5bee6ec8d.jpeg@w808_h606.jpeg ) ) [id] => 111435 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 翻花 [1] => 郭远峰 [2] => 责编 [3] => 魔术 [4] => 传承 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 儿时玩的纸翻花还记得吗?为传承这门技艺他一直努力

  儿时玩的纸翻花还记得吗?为传承这门技艺他一直努力

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1192713 [url] => /a/thumb/10001/201908/1836c4df5c7f714d23cafc9ebe20bfe6.jpeg@w808_h606.jpeg ) [description] => 儿时玩的纸翻花还记得吗?为传承这门技艺他一直努力。 [recommend] => 0 [published] => 1567057059 [sort] => 0 [title] => 儿时玩的纸翻花还记得吗? 为传承这门技艺他一直努力 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111384.html [tags] => Array ( [0] => 翻花 [1] => 郭远峰 [2] => 责编 [3] => 魔术 [4] => 传承 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 123147 [2] => 123150 [3] => 50039 [4] => 14938 [5] => 7637 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1192713 [url] => /a/thumb/10001/201908/1836c4df5c7f714d23cafc9ebe20bfe6.jpeg@w808_h606.jpeg ) ) [id] => 111384 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 翻花 [1] => 郭远峰 [2] => 责编 [3] => 魔术 [4] => 传承 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 儿时玩的纸翻花还记得吗? 为传承这门技艺他一直努力

  儿时玩的纸翻花还记得吗?为传承这门技艺他一直努力。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1192680 [url] => /a/thumb/10001/201908/98fd84b52e6c7b370b80d17da196498d.jpeg@w550_h413.jpeg ) [description] => 敬畏生命 砥砺前行 [recommend] => 0 [published] => 1567057026 [sort] => 0 [title] => 敬畏生命 砥砺前行 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111381.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 苗苗 [2] => 生命 [3] => 全脑 [4] => 刘昌云 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 51497 [3] => 10544 [4] => 47706 [5] => 123144 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1192680 [url] => /a/thumb/10001/201908/98fd84b52e6c7b370b80d17da196498d.jpeg@w550_h413.jpeg ) ) [id] => 111381 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 427 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 427 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 苗苗 [2] => 生命 [3] => 全脑 [4] => 刘昌云 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 敬畏生命 砥砺前行

  敬畏生命 砥砺前行

  敬畏生命 砥砺前行

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1192686 [url] => /a/thumb/10001/201908/7f6bab958986f23c96792527cfad96a3.jpeg@w650_h488.jpeg ) [description] => 精于医术 诚于医德 [recommend] => 0 [published] => 1567056992 [sort] => 0 [title] => 精于医术 诚于医德 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111378.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 杨茵 [2] => 苗苗 [3] => 生命 [4] => 精彩视频 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 43586 [3] => 51497 [4] => 10544 [5] => 123141 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1192686 [url] => /a/thumb/10001/201908/7f6bab958986f23c96792527cfad96a3.jpeg@w650_h488.jpeg ) ) [id] => 111378 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 杨茵 [2] => 苗苗 [3] => 生命 [4] => 精彩视频 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 精于医术 诚于医德

  精于医术 诚于医德

  精于医术 诚于医德

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1193151 [url] => /a/thumb/10001/201908/a5bad385e6369b4b492078be7ea15514.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 秀岭村 一个让人来了还想再来的地方 [recommend] => 0 [published] => 1567056962 [sort] => 0 [title] => 秀岭村 一个让人来了还想再来的地方 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111375.html [tags] => Array ( [0] => 秀岭 [1] => 朱秋容 [2] => 责编 [3] => 2013 [4] => 乡村 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 66195 [2] => 66222 [3] => 50039 [4] => 51770 [5] => 5230 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1193151 [url] => /a/thumb/10001/201908/a5bad385e6369b4b492078be7ea15514.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 111375 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 秀岭 [1] => 朱秋容 [2] => 责编 [3] => 2013 [4] => 乡村 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 秀岭村 一个让人来了还想再来的地方

  秀岭村 一个让人来了还想再来的地方

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1193175 [url] => /a/thumb/10001/201908/ba0ea4cf00107c3a60b58686f27d8ab5.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 一笔一划,3D画绘出“心”艺术。 [recommend] => 0 [published] => 1567056940 [sort] => 0 [title] => 一笔一划 3D画绘出“心”艺术 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111372.html [tags] => Array ( [0] => 孙朝武 [1] => 画展 [2] => 责编 [3] => 台江 [4] => 万达 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 70008 [2] => 7683 [3] => 50039 [4] => 11848 [5] => 21325 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1193175 [url] => /a/thumb/10001/201908/ba0ea4cf00107c3a60b58686f27d8ab5.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 111372 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 孙朝武 [1] => 画展 [2] => 责编 [3] => 台江 [4] => 万达 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一笔一划 3D画绘出“心”艺术

  一笔一划,3D画绘出“心”艺术。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177491 [url] => /a/thumb/10001/201908/ef1c707496d945370c70644e7cbec992.jpeg@w808_h606.jpeg ) [description] => 中国医师节 一起来致敬医师 [recommend] => 0 [published] => 1566200170 [sort] => 0 [title] => 中国医师节 一起来致敬医师 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/109197.html [tags] => Array ( [0] => 医生 [1] => 责编 [2] => 医师 [3] => 抢救室 [4] => 苗苗 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2056 [1] => 4706 [2] => 50039 [3] => 14857 [4] => 38480 [5] => 51497 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177491 [url] => /a/thumb/10001/201908/ef1c707496d945370c70644e7cbec992.jpeg@w808_h606.jpeg ) ) [id] => 109197 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 3379 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 217 [digg] => 0 [all_pv] => 3379 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 医生 [1] => 责编 [2] => 医师 [3] => 抢救室 [4] => 苗苗 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 中国医师节 一起来致敬医师

  中国医师节 一起来致敬医师