Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1343139 [url] => /a/thumb/10001/201910/73aa85d3ae71c8f972588784e6974114.jpg@w862_h647.jpg ) [description] => 大美福州 “生态绿色” 邀您共赏 [recommend] => 0 [published] => 1571990264 [sort] => 0 [title] => 大美福州 “生态绿色” 邀您共赏 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/124605.html [tags] => Array ( [0] => 公园 [1] => 责编 [2] => 福州 [3] => 三坊七巷 [4] => 绿色生态 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 48 [1] => 4706 [2] => 50039 [3] => 763 [4] => 1010 [5] => 688 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1343139 [url] => /a/thumb/10001/201910/73aa85d3ae71c8f972588784e6974114.jpg@w862_h647.jpg ) ) [id] => 124605 [tran_published] => 10-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 493 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 493 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公园 [1] => 责编 [2] => 福州 [3] => 三坊七巷 [4] => 绿色生态 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 大美福州 “生态绿色” 邀您共赏

  大美福州 “生态绿色” 邀您共赏

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1343103 [url] => /a/thumb/10001/201910/c296a08375268bfe0e73d100729c8984.jpg@w280_h210.jpg ) [description] => 第六届丝绸之路国际电影节集锦 你想看的这都有 [recommend] => 0 [published] => 1571990098 [sort] => 0 [title] => 第六届丝绸之路国际电影节集锦 你想看的这都有 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/124602.html [tags] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 电影 [2] => 丝绸之路 [3] => 责编 [4] => 会旗 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 21302 [2] => 10905 [3] => 2815 [4] => 50039 [5] => 70305 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1343103 [url] => /a/thumb/10001/201910/c296a08375268bfe0e73d100729c8984.jpg@w280_h210.jpg ) ) [id] => 124602 [tran_published] => 10-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 电影 [2] => 丝绸之路 [3] => 责编 [4] => 会旗 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 第六届丝绸之路国际电影节集锦 你想看的这都有

  第六届丝绸之路国际电影节集锦 你想看的这都有

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1326045 [url] => /a/10001/201910/9a32b0f9c191165d10c1cdff2c76a360.png ) [description] => 超豪华阵容第六届丝绸之路国际电影节闭幕式燃爆现场 [recommend] => 0 [published] => 1571579258 [sort] => 0 [title] => 超豪华阵容!第六届丝绸之路国际电影节闭幕式燃爆现场 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/123513.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 燃爆 [2] => 黄景 [3] => 管霄云 [4] => 惠英红 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 131619 [3] => 131622 [4] => 131625 [5] => 131628 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1326045 [url] => /a/10001/201910/9a32b0f9c191165d10c1cdff2c76a360.png ) ) [id] => 123513 [tran_published] => 10-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1155 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 59 [digg] => 0 [all_pv] => 1155 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 燃爆 [2] => 黄景 [3] => 管霄云 [4] => 惠英红 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 超豪华阵容!第六届丝绸之路国际电影节闭幕式燃爆现场

  超豪华阵容第六届丝绸之路国际电影节闭幕式燃爆现场

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325271 [url] => /a/10001/201910/f0ed31dfa0f398cefaa9fd508ec01256.png ) [description] => 刚刚! 丝路电影节闭幕式红毯仪式 巨星阵容火爆来袭 [recommend] => 0 [published] => 1571566063 [sort] => 0 [title] => 刚刚! 丝路电影节闭幕式红毯仪式 巨星阵容火爆来袭 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/123423.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,253,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325271 [url] => /a/10001/201910/f0ed31dfa0f398cefaa9fd508ec01256.png ) ) [id] => 123423 [tran_published] => 10-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 954 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 40 [digg] => 0 [all_pv] => 954 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 刚刚! 丝路电影节闭幕式红毯仪式 巨星阵容火爆来袭

  刚刚! 丝路电影节闭幕式红毯仪式 巨星阵容火爆来袭

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1324953 [url] => /a/10001/201910/6c14605ab36bb7a2e6e4bcf62d524df7.png ) [description] => 快来听!众多知名电影人对福州的深情“告白” [recommend] => 0 [published] => 1571538730 [sort] => 0 [title] => 快来听! 众多知名电影人对福州的 深情“告白” [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/123363.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 电影节 [2] => 深情 [3] => 福州 [4] => 知名 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 21302 [3] => 92997 [4] => 763 [5] => 50958 ) [appid] => 1 [catids] => ,253,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1324953 [url] => /a/10001/201910/6c14605ab36bb7a2e6e4bcf62d524df7.png ) ) [id] => 123363 [tran_published] => 10-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 911 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 0 [all_pv] => 911 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 电影节 [2] => 深情 [3] => 福州 [4] => 知名 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 快来听! 众多知名电影人对福州的 深情“告白”

  快来听!众多知名电影人对福州的深情“告白”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320687 [url] => /a/10001/201910/116066981ca2ca6379a73c64392dcaee.png ) [description] => 有福之州上演光影盛宴与世界电影“爱豆”零距离接触 [recommend] => 0 [published] => 1571402644 [sort] => 0 [title] => 有福之州上演光影盛宴 与世界电影“爱豆”零距离接触 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/123138.html [tags] => Array ( [0] => 光影 [1] => 责编 [2] => 有福之州 [3] => 零距离 [4] => 电影 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4681 [1] => 4706 [2] => 50039 [3] => 547 [4] => 71454 [5] => 10905 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320687 [url] => /a/10001/201910/116066981ca2ca6379a73c64392dcaee.png ) ) [id] => 123138 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 707 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 27 [digg] => 0 [all_pv] => 707 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 光影 [1] => 责编 [2] => 有福之州 [3] => 零距离 [4] => 电影 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 有福之州上演光影盛宴 与世界电影“爱豆”零距离接触

  有福之州上演光影盛宴与世界电影“爱豆”零距离接触

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1311939 [url] => /a/10001/201910/bbd658fb0d28bb95b4d16cd0b15876ba.jpeg ) [description] => 精彩瞬间!第六届丝绸之路国际电影节主论坛举行 [recommend] => 0 [published] => 1571211785 [sort] => 0 [title] => 精彩瞬间!第六届丝绸之路国际电影节主论坛举行 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/122523.html [tags] => Array ( [0] => 电影 [1] => 论坛 [2] => 电影节 [3] => 第六届 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 10905 [2] => 3239 [3] => 21302 [4] => 91848 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253,1344,1347,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1311939 [url] => /a/10001/201910/bbd658fb0d28bb95b4d16cd0b15876ba.jpeg ) ) [id] => 122523 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 985 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 40 [digg] => 0 [all_pv] => 985 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => 论坛 [2] => 电影节 [3] => 第六届 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 精彩瞬间!第六届丝绸之路国际电影节主论坛举行

  精彩瞬间!第六届丝绸之路国际电影节主论坛举行

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1309062 [url] => /a/thumb/10001/201910/ad1406035e49d50f999adbabf4d3e91f.jpg@w1440_h1080.jpg ) [description] => 星光璀璨 “大咖”云集 第六届丝绸之路国际电影节开幕 [recommend] => 0 [published] => 1571147416 [sort] => 0 [title] => 星光璀璨 第六届丝绸之路国际电影节开幕 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/122385.html [tags] => Array ( [0] => 表演 [1] => 电影节 [2] => 第六届 [3] => 丝绸之路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 6037 [2] => 21302 [3] => 91848 [4] => 2815 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1309062 [url] => /a/thumb/10001/201910/ad1406035e49d50f999adbabf4d3e91f.jpg@w1440_h1080.jpg ) ) [id] => 122385 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 4054 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 242 [digg] => 0 [all_pv] => 4054 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 表演 [1] => 电影节 [2] => 第六届 [3] => 丝绸之路 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 星光璀璨 第六届丝绸之路国际电影节开幕

  星光璀璨 “大咖”云集 第六届丝绸之路国际电影节开幕

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1298499 [url] => /a/thumb/10001/201910/e2045486d41dc87e586281d5fc8af787.png@w978_h734.png ) [description] => 庄寨守望者 [recommend] => 0 [published] => 1570852514 [sort] => 0 [title] => 庄寨守望者 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/121539.html [tags] => Array ( [0] => 庄寨 [1] => 责编 [2] => 傲然屹立 [3] => 得以 [4] => 乡愁 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 4844 [2] => 50039 [3] => 130290 [4] => 130293 [5] => 28011 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1298499 [url] => /a/thumb/10001/201910/e2045486d41dc87e586281d5fc8af787.png@w978_h734.png ) ) [id] => 121539 [tran_published] => 10-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 428 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 428 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 庄寨 [1] => 责编 [2] => 傲然屹立 [3] => 得以 [4] => 乡愁 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 庄寨守望者

  庄寨守望者

  庄寨守望者

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1265037 [url] => /a/thumb/10001/201910/1e7a83c10d78a01233b317e812b8372e.jpeg@w808_h606.jpeg ) [description] => 每一帧都是一幅画!焰火“闪耀”榕城 祝福伟大祖国 [recommend] => 0 [published] => 1569897224 [sort] => 0 [title] => 每一帧都是一幅画!焰火“闪耀”榕城 祝福伟大祖国 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/119223.html [tags] => Array ( [0] => 焰火 [1] => 责编 [2] => 伟大祖国 [3] => 闽江 [4] => 祝福 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 36342 [2] => 50039 [3] => 128721 [4] => 3309 [5] => 4956 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1265037 [url] => /a/thumb/10001/201910/1e7a83c10d78a01233b317e812b8372e.jpeg@w808_h606.jpeg ) ) [id] => 119223 [tran_published] => 10-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1000 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 72 [digg] => 0 [all_pv] => 1000 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 焰火 [1] => 责编 [2] => 伟大祖国 [3] => 闽江 [4] => 祝福 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 每一帧都是一幅画!焰火“闪耀”榕城 祝福伟大祖国

  每一帧都是一幅画!焰火“闪耀”榕城 祝福伟大祖国

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1262901 [url] => /a/thumb/10001/201909/c1ece2d8b01e501be422e57cd1e205f1.jpg@w1440_h1080.jpg ) [description] => 美炸了!烟花“绽放”闽江两岸 [recommend] => 0 [published] => 1569856184 [sort] => 0 [title] => 美炸了!烟花“绽放”闽江两岸 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/119199.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1262901 [url] => /a/thumb/10001/201909/c1ece2d8b01e501be422e57cd1e205f1.jpg@w1440_h1080.jpg ) ) [id] => 119199 [tran_published] => 09-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 5331 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 535 [digg] => 0 [all_pv] => 5331 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 美炸了!烟花“绽放”闽江两岸

  美炸了!烟花“绽放”闽江两岸

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1260078 [url] => /a/thumb/10001/201909/9a763715defc147a52ebbae7960abc8a.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 北盛村:实际行动建设美丽乡村 [recommend] => 0 [published] => 1569812198 [sort] => 0 [title] => 北盛村:实际行动建设美丽乡村 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/118983.html [tags] => Array ( [0] => 北盛村 [1] => 陈警 [2] => 乡村 [3] => 责编 [4] => 警用 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 128565 [2] => 128568 [3] => 5230 [4] => 50039 [5] => 54101 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1260078 [url] => /a/thumb/10001/201909/9a763715defc147a52ebbae7960abc8a.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 118983 [tran_published] => 09-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 北盛村 [1] => 陈警 [2] => 乡村 [3] => 责编 [4] => 警用 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 北盛村:实际行动建设美丽乡村

  北盛村:实际行动建设美丽乡村

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1260015 [url] => /a/thumb/10001/201909/b0db3260d558284c6df0256168cef489.jpeg@w806_h605.jpeg ) [description] => 垃圾分类 我们在行动 [recommend] => 0 [published] => 1569811393 [sort] => 0 [title] => 垃圾分类 我们在行动 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/118965.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 督导员 [3] => 老许 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 4706 [2] => 18679 [3] => 55551 [4] => 128559 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1260015 [url] => /a/thumb/10001/201909/b0db3260d558284c6df0256168cef489.jpeg@w806_h605.jpeg ) ) [id] => 118965 [tran_published] => 09-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 督导员 [3] => 老许 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 垃圾分类 我们在行动

  垃圾分类 我们在行动

  垃圾分类 我们在行动

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1256208 [url] => /a/thumb/10001/201909/d556726838273cec3a97a983c483fd12.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569742999 [sort] => 0 [title] => 坊里村的领头雁 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/118791.html [tags] => Array ( [0] => 毛邦勇 [1] => 下坊 [2] => 责编 [3] => 福清市 [4] => 2018 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 128478 [1] => 128481 [2] => 50039 [3] => 1028 [4] => 30388 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1256208 [url] => /a/thumb/10001/201909/d556726838273cec3a97a983c483fd12.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 118791 [tran_published] => 09-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 482 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 482 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 毛邦勇 [1] => 下坊 [2] => 责编 [3] => 福清市 [4] => 2018 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 坊里村的领头雁

  坊里村的领头雁

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1256166 [url] => /a/thumb/10001/201909/6d95c4f46fa23c814aa3d3f94eb863bf.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569742929 [sort] => 0 [title] => 音西村的“养鸡生蛋”模式 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/118788.html [tags] => Array ( [0] => 西村 [1] => 陈枝丹 [2] => 集体经济 [3] => 音西 [4] => 2018 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 82740 [1] => 128466 [2] => 48336 [3] => 82743 [4] => 30388 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1256166 [url] => /a/thumb/10001/201909/6d95c4f46fa23c814aa3d3f94eb863bf.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 118788 [tran_published] => 09-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 406 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 406 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 西村 [1] => 陈枝丹 [2] => 集体经济 [3] => 音西 [4] => 2018 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1