Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 927051 [url] => /a/thumb/10001/201904/f4840d0eb881651f5d70815d3a5536c5.png@w1440_h1080.png ) [description] => 林希的音乐道路:一路执着,桃李芬芳! [recommend] => 0 [published] => 1555401570 [sort] => 0 [title] => 林希的音乐道路:一路执着 桃李芬芳 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/81255.html [tags] => Array ( [0] => 音乐 [1] => 福建师范大学 [2] => 责编 [3] => 考入 [4] => 林希 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 102030 [2] => 6448 [3] => 50039 [4] => 4610 [5] => 55128 ) [appid] => 1 [catids] => ,253,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 927051 [url] => /a/thumb/10001/201904/f4840d0eb881651f5d70815d3a5536c5.png@w1440_h1080.png ) ) [id] => 81255 [tran_published] => 04-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1805 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 47 [digg] => 0 [all_pv] => 1805 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 林希 [1] => 福建师范大学 [2] => 责编 [3] => 音乐 [4] => 考入 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 林希的音乐道路:一路执着 桃李芬芳

  林希的音乐道路:一路执着,桃李芬芳!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 912501 [url] => /a/thumb/10001/201904/8119480f22dfbce830332f08d3d8b634.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 安全无小事!快告诉孩子们如何提高安全意识。 [recommend] => 0 [published] => 1555041649 [sort] => 0 [title] => 安全无小事!快告诉孩子们如何提高安全意识 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/80376.html [tags] => Array ( [0] => 校园 [1] => 福州市 [2] => 安全意识 [3] => 责编 [4] => 安全 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 24438 [2] => 50223 [3] => 136 [4] => 1261 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 912501 [url] => /a/thumb/10001/201904/8119480f22dfbce830332f08d3d8b634.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 80376 [tran_published] => 04-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 469 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 469 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 安全意识 [1] => 安全 [2] => 校园 [3] => 福州市 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 安全无小事!快告诉孩子们如何提高安全意识

  安全无小事!快告诉孩子们如何提高安全意识。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 892527 [url] => /a/thumb/10001/201904/5aaa63a96c723ce7bb71d1d66f90dbff.jpeg@w377_h283.jpeg ) [description] => 【微视频︱绘说】别致手绘,带您了解清明节习俗。 [recommend] => 0 [published] => 1554453652 [sort] => 0 [title] => 【微视频︱绘说】别致手绘 带您了解清明节习俗 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/78921.html [tags] => Array ( [0] => 习俗 [1] => 节日 [2] => 祭祀 [3] => 清明节 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 18523 [2] => 15396 [3] => 5190 [4] => 1489 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 892527 [url] => /a/thumb/10001/201904/5aaa63a96c723ce7bb71d1d66f90dbff.jpeg@w377_h283.jpeg ) ) [id] => 78921 [tran_published] => 04-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1355 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 69 [digg] => 0 [all_pv] => 1355 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 清明节 [1] => 祭祀 [2] => 节日 [3] => 习俗 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频︱绘说】别致手绘 带您了解清明节习俗

  【微视频︱绘说】别致手绘,带您了解清明节习俗。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 887955 [url] => /a/thumb/10001/201904/a2d93e4a06b34aee37d7ad2022dace3b.jpeg@w810_h608.jpeg ) [description] => 【微视频】千人唱响《英雄赞歌》,总有一种力量让我们泪流满面。祖国是人民最坚实的依靠,英雄是民族最闪亮的坐标。 [recommend] => 0 [published] => 1554356344 [sort] => 0 [title] => 千人唱响《英雄赞歌》 总有一种力量让我们泪流满面 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/78702.html [tags] => Array ( [0] => 唱响 [1] => 英雄 [2] => 英烈 [3] => 缅怀 [4] => 赞歌 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 23300 [2] => 82662 [3] => 11616 [4] => 33808 [5] => 39323 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 887955 [url] => /a/thumb/10001/201904/a2d93e4a06b34aee37d7ad2022dace3b.jpeg@w810_h608.jpeg ) ) [id] => 78702 [tran_published] => 04-04 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 9581 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 202 [digg] => 0 [all_pv] => 9581 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 英雄 [1] => 赞歌 [2] => 唱响 [3] => 英烈 [4] => 缅怀 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 千人唱响《英雄赞歌》 总有一种力量让我们泪流满面

  【微视频】千人唱响《英雄赞歌》,总有一种力量让我们泪流满面。祖国是人民最坚实的依靠,英雄是民族最闪亮的坐标。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 870867 [url] => /a/thumb/10001/201903/11a20538a244449f0f0de0a1cc768ee8.jpeg@w808_h606.jpeg ) [description] => 看“名不见经传”的村庄如何“华丽变身” [recommend] => 0 [published] => 1553921442 [sort] => 0 [title] => 看“名不见经传”的村庄如何“华丽变身” [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/77571.html [tags] => Array ( [0] => 2018 [1] => 梧桐镇 [2] => 责编 [3] => 白杜村 [4] => 画家村 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 92451 [2] => 33258 [3] => 50039 [4] => 99117 [5] => 30388 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 870867 [url] => /a/thumb/10001/201903/11a20538a244449f0f0de0a1cc768ee8.jpeg@w808_h606.jpeg ) ) [id] => 77571 [tran_published] => 03-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 529 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 529 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 白杜村 [1] => 梧桐镇 [2] => 责编 [3] => 画家村 [4] => 2018 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 看“名不见经传”的村庄如何“华丽变身”

  看“名不见经传”的村庄如何“华丽变身”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 870807 [url] => /a/thumb/10001/201903/32b8097a0105dd36ead8dedbf96bf528.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 一双巧手,化腐朽为神奇。他们每天面对“灰头土脸”的文物,通过一双手让这些古老的器物重放异彩。 [recommend] => 0 [published] => 1553921284 [sort] => 0 [title] => 一双巧手 化腐朽为神奇 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/77568.html [tags] => Array ( [0] => 修复 [1] => 文物 [2] => 责编 [3] => 拓印 [4] => 覆上 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 12492 [2] => 2633 [3] => 50039 [4] => 99111 [5] => 99114 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 870807 [url] => /a/thumb/10001/201903/32b8097a0105dd36ead8dedbf96bf528.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 77568 [tran_published] => 03-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 539 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 539 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 文物 [1] => 修复 [2] => 责编 [3] => 拓印 [4] => 覆上 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一双巧手 化腐朽为神奇

  一双巧手,化腐朽为神奇。他们每天面对“灰头土脸”的文物,通过一双手让这些古老的器物重放异彩。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 870756 [url] => /a/thumb/10001/201903/9ab311a34e36c042d2951dea9e446d5a.jpeg@w685_h514.jpeg ) [description] => 10万粉丝!互联网思维助他改变传统工艺品销售方式 [recommend] => 0 [published] => 1553921032 [sort] => 0 [title] => 10万粉丝!互联网思维助他改变传统工艺品销售方式 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/77565.html [tags] => Array ( [0] => 互联网 [1] => 工艺品 [2] => 责编 [3] => 10 [4] => 邵晓曜 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 30713 [2] => 50289 [3] => 93078 [4] => 717 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 870756 [url] => /a/thumb/10001/201903/9ab311a34e36c042d2951dea9e446d5a.jpeg@w685_h514.jpeg ) ) [id] => 77565 [tran_published] => 03-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 545 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 545 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 工艺品 [1] => 10 [2] => 邵晓曜 [3] => 互联网 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 10万粉丝!互联网思维助他改变传统工艺品销售方式

  10万粉丝!互联网思维助他改变传统工艺品销售方式

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 836610 [url] => /a/thumb/10001/201903/98384705d5edd6a269ef05ef8845ff29.jpeg@w669_h502.jpeg ) [description] => 【微视频︱追梦人】消防“半边天”,青春别样蓝。 [recommend] => 0 [published] => 1553139659 [sort] => 0 [title] => 【微视频︱追梦人】消防“半边天” 青春别样蓝 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/75468.html [tags] => Array ( [0] => 消防 [1] => 消防员 [2] => 队伍 [3] => 哥哥 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3871 [1] => 4706 [2] => 50039 [3] => 7313 [4] => 19897 [5] => 42672 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 836610 [url] => /a/thumb/10001/201903/98384705d5edd6a269ef05ef8845ff29.jpeg@w669_h502.jpeg ) ) [id] => 75468 [tran_published] => 03-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 792 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [all_pv] => 792 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 消防 [1] => 责编 [2] => 消防员 [3] => 队伍 [4] => 哥哥 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频︱追梦人】消防“半边天” 青春别样蓝

  【微视频︱追梦人】消防“半边天”,青春别样蓝。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825243 [url] => /a/thumb/10001/201903/4abb227e13db3be4e95c6df0fc19c069.jpeg@w937_h703.jpeg ) [description] => 【微视频】11岁,《关注》“生日快乐”!!! [recommend] => 0 [published] => 1552735370 [sort] => 0 [title] => 【微视频】11岁 《关注》“生日快乐” [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/74442.html [tags] => Array ( [0] => 11 [1] => 关注 [2] => 讲述 [3] => 责编 [4] => 年来 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 27 [1] => 4706 [2] => 81201 [3] => 46042 [4] => 898 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825243 [url] => /a/thumb/10001/201903/4abb227e13db3be4e95c6df0fc19c069.jpeg@w937_h703.jpeg ) ) [id] => 74442 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1823 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 77 [digg] => 0 [all_pv] => 1823 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 11 [1] => 年来 [2] => 讲述 [3] => 关注 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频】11岁 《关注》“生日快乐”

  【微视频】11岁,《关注》“生日快乐”!!!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 807111 [url] => /a/thumb/10001/201903/6f7d514ff9b982964853d7bd23e67492.jpeg@w697_h522.jpeg ) [description] => 【微视频┃致芳华】青春换桃李天下,她们用热情放飞教育理想! [recommend] => 0 [published] => 1552439029 [sort] => 0 [title] => 【微视频┃致芳华】青春换桃李天下 她们用热情放飞教育理想 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/73590.html [tags] => Array ( [0] => 视频 [1] => 芳华 [2] => 合唱团 [3] => 茉莉 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 8101 [2] => 5037 [3] => 10693 [4] => 50039 [5] => 8880 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 807111 [url] => /a/thumb/10001/201903/6f7d514ff9b982964853d7bd23e67492.jpeg@w697_h522.jpeg ) ) [id] => 73590 [tran_published] => 03-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1862 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 80 [digg] => 0 [all_pv] => 1862 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 芳华 [1] => 视频 [2] => 茉莉 [3] => 责编 [4] => 合唱团 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频┃致芳华】青春换桃李天下 她们用热情放飞教育理想

  【微视频┃致芳华】青春换桃李天下,她们用热情放飞教育理想!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 809289 [url] => /a/10001/201903/2f5216259b7319cdde1516aeba5a8312.jpeg ) [description] => 【微视频┃致芳华】巾帼不让须眉,她们用辛勤汗水写就出彩履历! [recommend] => 0 [published] => 1552371079 [sort] => 0 [title] => 【微视频┃致芳华】巾帼不让须眉 她们用辛勤汗水写就出彩履历 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/73437.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 视频 [2] => 芳华 [3] => 责编 [4] => 出彩 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 5037 [2] => 8101 [3] => 50039 [4] => 1059 [5] => 95601 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 809289 [url] => /a/10001/201903/2f5216259b7319cdde1516aeba5a8312.jpeg ) ) [id] => 73437 [tran_published] => 03-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 713 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 713 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 视频 [1] => 芳华 [2] => 责编 [3] => 社区 [4] => 出彩 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频┃致芳华】巾帼不让须眉 她们用辛勤汗水写就出彩履历

  【微视频┃致芳华】巾帼不让须眉,她们用辛勤汗水写就出彩履历!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 795939 [url] => /a/10001/201903/6b81784cca1e0637bfa0b2e3c6c3ee77.jpeg ) [description] => 【微视频│致芳华】明明可以靠颜值,她们却凭实力让人称赞。 [recommend] => 0 [published] => 1552008367 [sort] => 0 [title] => 【微视频│致芳华】明明可以靠颜值 她们却凭实力让人称赞 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/72534.html [tags] => Array ( [0] => 消防 [1] => 视频 [2] => 点击 [3] => 芳华 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3871 [1] => 4706 [2] => 8101 [3] => 5037 [4] => 50039 [5] => 5393 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 795939 [url] => /a/10001/201903/6b81784cca1e0637bfa0b2e3c6c3ee77.jpeg ) ) [id] => 72534 [tran_published] => 03-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1674 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 36 [digg] => 0 [all_pv] => 1674 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 消防 [1] => 芳华 [2] => 视频 [3] => 责编 [4] => 点击 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频│致芳华】明明可以靠颜值 她们却凭实力让人称赞

  【微视频│致芳华】明明可以靠颜值,她们却凭实力让人称赞。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 789762 [url] => /a/thumb/10001/201903/a60e255166ddc5ebf97464376b7fb7de.jpg@w541_h406.jpg ) [description] => 关注│一碗甜粥诉亲情 [recommend] => 0 [published] => 1551866579 [sort] => 0 [title] => 关注│一碗甜粥诉亲情 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/72237.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,253,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 789762 [url] => /a/thumb/10001/201903/a60e255166ddc5ebf97464376b7fb7de.jpg@w541_h406.jpg ) ) [id] => 72237 [tran_published] => 03-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 776 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 776 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 关注│一碗甜粥诉亲情

  关注│一碗甜粥诉亲情

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 785901 [url] => /a/thumb/10001/201903/c2a88e53689223db83d8580b8a67d25d.jpg@w317_h237.jpg ) [description] => 【微视频】这个福州“专属”节日的由来你知道吗? [recommend] => 0 [published] => 1551780861 [sort] => 0 [title] => 【微视频】这个福州“专属”节日的由来你知道吗? [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/71982.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 节日 [2] => 九节 [3] => 责编 [4] => 林焱 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 37281 [2] => 763 [3] => 5190 [4] => 50039 [5] => 94236 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 785901 [url] => /a/thumb/10001/201903/c2a88e53689223db83d8580b8a67d25d.jpg@w317_h237.jpg ) ) [id] => 71982 [tran_published] => 03-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 792 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 792 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 九节 [1] => 福州 [2] => 节日 [3] => 责编 [4] => 林焱 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频】这个福州“专属”节日的由来你知道吗?

  【微视频】这个福州“专属”节日的由来你知道吗?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 770388 [url] => /a/thumb/10001/201902/f2b1ee8e91fef8c5aa244a49ca78e356.jpeg@w732_h549.jpeg ) [description] => 【微视频│记者说】基层民警:只为守护群众平安 [recommend] => 0 [published] => 1551337679 [sort] => 0 [title] => 【微视频│记者说】基层民警:只为守护群众平安 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/70911.html [tags] => Array ( [0] => 基层 [1] => 民警 [2] => 人民警察 [3] => 责编 [4] => 多一份 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 31434 [2] => 878 [3] => 50039 [4] => 1104 [5] => 93306 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 770388 [url] => /a/thumb/10001/201902/f2b1ee8e91fef8c5aa244a49ca78e356.jpeg@w732_h549.jpeg ) ) [id] => 70911 [tran_published] => 02-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1016 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 1016 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 人民警察 [1] => 基层 [2] => 责编 [3] => 民警 [4] => 多一份 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频│记者说】基层民警:只为守护群众平安

  【微视频│记者说】基层民警:只为守护群众平安