Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1256139 [url] => /a/thumb/10001/201909/5b37dfcfddb710fdf4c2f02b1847aa25.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569742806 [sort] => 0 [title] => 环保路上追梦人 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/118785.html [tags] => Array ( [0] => 净化器 [1] => 汽车尾气 [2] => 朝日 [3] => 环保 [4] => 科技 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 27729 [1] => 27730 [2] => 27952 [3] => 697 [4] => 9639 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1256139 [url] => /a/thumb/10001/201909/5b37dfcfddb710fdf4c2f02b1847aa25.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 118785 [tran_published] => 09-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 净化器 [1] => 汽车尾气 [2] => 朝日 [3] => 环保 [4] => 科技 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 环保路上追梦人

  环保路上追梦人

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1256028 [url] => /a/thumb/10001/201909/d1e782afdd9a4659efab6ce5616ccd17.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 福州新闻编辑 [recommend] => 0 [published] => 1569742425 [sort] => 0 [title] => 点亮畲乡幸福梦 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/118779.html [tags] => Array ( [0] => 陈俊峰 [1] => 南洋 [2] => 之花 [3] => 振兴 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 25034 [1] => 26103 [2] => 128451 [3] => 33624 [4] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1256028 [url] => /a/thumb/10001/201909/d1e782afdd9a4659efab6ce5616ccd17.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 118779 [tran_published] => 09-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 388 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 388 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 陈俊峰 [1] => 南洋 [2] => 之花 [3] => 振兴 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 点亮畲乡幸福梦

  点亮畲乡幸福梦

  福州新闻编辑

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1252086 [url] => /a/thumb/10001/201909/9e4a7f1a50a950e2c2fa4aacf2271048.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 不可错过的“十一”福州游玩指南 [recommend] => 0 [published] => 1569659576 [sort] => 0 [title] => 不可错过的“十一”福州游玩指南 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/118572.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 福州市 [2] => 旅游 [3] => 古厝 [4] => 协会会长 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 4706 [2] => 1261 [3] => 2323 [4] => 25461 [5] => 109332 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1252086 [url] => /a/thumb/10001/201909/9e4a7f1a50a950e2c2fa4aacf2271048.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 118572 [tran_published] => 09-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 920 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 920 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 福州市 [2] => 旅游 [3] => 古厝 [4] => 协会会长 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 不可错过的“十一”福州游玩指南

  不可错过的“十一”福州游玩指南

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1252023 [url] => /a/thumb/10001/201909/2d63ff638003fe300c2aa9865563dfd8.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => “十一”福州游玩必看攻略 [recommend] => 0 [published] => 1569659417 [sort] => 0 [title] => “十一”福州游玩必看攻略 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/118569.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 福州市 [2] => 游玩 [3] => 旅游 [4] => 十一 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 4706 [2] => 1261 [3] => 30255 [4] => 2323 [5] => 56787 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1252023 [url] => /a/thumb/10001/201909/2d63ff638003fe300c2aa9865563dfd8.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 118569 [tran_published] => 09-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 579 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 579 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 福州市 [2] => 游玩 [3] => 旅游 [4] => 十一 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • “十一”福州游玩必看攻略

  “十一”福州游玩必看攻略

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1251921 [url] => /a/thumb/10001/201909/d3e95f2fad95cd0d94f050aa2616934a.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 追梦老男孩 [recommend] => 0 [published] => 1569652883 [sort] => 0 [title] => 追梦老男孩 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/118554.html [tags] => Array ( [0] => 刘小明 [1] => 音乐 [2] => 女孩 [3] => 责编 [4] => 留言 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 127863 [2] => 4610 [3] => 8504 [4] => 50039 [5] => 40311 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1251921 [url] => /a/thumb/10001/201909/d3e95f2fad95cd0d94f050aa2616934a.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 118554 [tran_published] => 09-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 395 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 395 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 刘小明 [1] => 音乐 [2] => 女孩 [3] => 责编 [4] => 留言 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 追梦老男孩

  追梦老男孩

  追梦老男孩

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1251876 [url] => /a/thumb/10001/201909/d304e5f872756f7a4247cbb8ad554415.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 新时代文明实践 引领乡村新风 [recommend] => 0 [published] => 1569652659 [sort] => 0 [title] => 新时代文明实践 引领乡村新风 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/118548.html [tags] => Array ( [0] => 幸福 [1] => 漆林村 [2] => 义工 [3] => 漆林 [4] => 超市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50230 [2] => 128274 [3] => 56898 [4] => 128277 [5] => 73 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253,756, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1251876 [url] => /a/thumb/10001/201909/d304e5f872756f7a4247cbb8ad554415.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 118548 [tran_published] => 09-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 440 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 440 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 幸福 [1] => 漆林村 [2] => 义工 [3] => 漆林 [4] => 超市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 新时代文明实践 引领乡村新风

  新时代文明实践 引领乡村新风

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1251825 [url] => /a/thumb/10001/201909/3440d313cbf2de5bb480bb755913890d.jpeg@w724_h543.jpeg ) [description] => 山海相连情意浓 [recommend] => 0 [published] => 1569652488 [sort] => 0 [title] => 山海相连情意浓 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/118545.html [tags] => Array ( [0] => 定西 [1] => 脱贫 [2] => 扶贫 [3] => 协作 [4] => 两地 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2043 [1] => 4706 [2] => 81 [3] => 82 [4] => 3471 [5] => 17576 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1251825 [url] => /a/thumb/10001/201909/3440d313cbf2de5bb480bb755913890d.jpeg@w724_h543.jpeg ) ) [id] => 118545 [tran_published] => 09-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 定西 [1] => 脱贫 [2] => 扶贫 [3] => 协作 [4] => 两地 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 山海相连情意浓

  山海相连情意浓

  山海相连情意浓

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1251798 [url] => /a/thumb/10001/201909/57ea89251bfca9224fb2a195285b7bc6.jpeg@w728_h546.jpeg ) [description] => 匠心筑梦 为新城建设护航 [recommend] => 0 [published] => 1569652288 [sort] => 0 [title] => 匠心筑梦 为新城建设护航 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/118539.html [tags] => Array ( [0] => 新城 [1] => 滨海 [2] => 林颖捷 [3] => 建设 [4] => 建设者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1089 [1] => 4706 [2] => 1090 [3] => 42535 [4] => 850 [5] => 11354 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1251798 [url] => /a/thumb/10001/201909/57ea89251bfca9224fb2a195285b7bc6.jpeg@w728_h546.jpeg ) ) [id] => 118539 [tran_published] => 09-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 421 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 421 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 新城 [1] => 滨海 [2] => 林颖捷 [3] => 建设 [4] => 建设者 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 匠心筑梦 为新城建设护航

  匠心筑梦 为新城建设护航

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1231848 [url] => /a/thumb/10001/201909/5f2ff29b31d2cf49d33dbe57280e80fc.jpeg@w1920_h1440.jpeg ) [description] => 庄寨新生美如画 又逢稻米飘香时 [recommend] => 0 [published] => 1569136048 [sort] => 0 [title] => 庄寨新生美如画 又逢稻米飘香时 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/116946.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 竹头 [2] => 永泰 [3] => 犹如 [4] => 美如画 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 50092 [3] => 40 [4] => 127200 [5] => 127203 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1231848 [url] => /a/thumb/10001/201909/5f2ff29b31d2cf49d33dbe57280e80fc.jpeg@w1920_h1440.jpeg ) ) [id] => 116946 [tran_published] => 09-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1028 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 50 [digg] => 0 [all_pv] => 1028 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 竹头 [2] => 永泰 [3] => 犹如 [4] => 美如画 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 庄寨新生美如画 又逢稻米飘香时

  庄寨新生美如画 又逢稻米飘香时

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1198194 [url] => /a/10001/201909/be2dfbeb61301cd4c03b3c469e15b473.gif ) [description] => 福山苍苍,福水泱泱 [recommend] => 0 [published] => 1567320068 [sort] => 0 [title] => 大美福州,邀您一“瞰”“生态绿色” [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/112038.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 70 [2] => 弹指一挥间 [3] => 榕城 [4] => 泱泱 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 50039 [1] => 52581 [2] => 123597 [3] => 2200 [4] => 94977 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253,1152,1158, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1198194 [url] => /a/10001/201909/be2dfbeb61301cd4c03b3c469e15b473.gif ) ) [id] => 112038 [tran_published] => 09-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 579 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 0 [all_pv] => 579 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 70 [2] => 弹指一挥间 [3] => 榕城 [4] => 泱泱 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 大美福州,邀您一“瞰”“生态绿色”

  福山苍苍,福水泱泱

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1196541 [url] => /a/thumb/10001/201908/42620ebd1984c1c398b136244902467e.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 从水上人家到高楼广厦,见证福州居住环境的时代变迁! [recommend] => 0 [published] => 1567245943 [sort] => 0 [title] => 从水上人家到高楼广厦 见证福州居住环境的时代变迁 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111870.html [tags] => Array ( [0] => 船民 [1] => 福州 [2] => 采访 [3] => 电视台 [4] => 副台长 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 15309 [2] => 763 [3] => 14246 [4] => 51077 [5] => 123471 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1196541 [url] => /a/thumb/10001/201908/42620ebd1984c1c398b136244902467e.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 111870 [tran_published] => 08-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 640 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 640 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 船民 [1] => 福州 [2] => 采访 [3] => 电视台 [4] => 副台长 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 从水上人家到高楼广厦 见证福州居住环境的时代变迁

  从水上人家到高楼广厦,见证福州居住环境的时代变迁!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1194309 [url] => /a/thumb/10001/201908/edcd873a50aa482610d52c24207b8908.jpeg@w597_h448.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1567121759 [sort] => 0 [title] => “铁蝴蝶”,让剪纸擦出“火花” [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111516.html [tags] => Array ( [0] => 吴文娟 [1] => 剪纸 [2] => 作品 [3] => 蝴蝶 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 14859 [1] => 3117 [2] => 2029 [3] => 6860 [4] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1194309 [url] => /a/thumb/10001/201908/edcd873a50aa482610d52c24207b8908.jpeg@w597_h448.jpeg ) ) [id] => 111516 [tran_published] => 08-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 505 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 505 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 吴文娟 [1] => 剪纸 [2] => 作品 [3] => 蝴蝶 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1193724 [url] => /a/thumb/10001/201908/0b782c7dc12ae363d066a761b9d0e9ef.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 一笔一划,3D画绘出“心”艺术。 [recommend] => 0 [published] => 1567068862 [sort] => 0 [title] => 一笔一划 3D画绘出“心”艺术 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111456.html [tags] => Array ( [0] => 孙朝武 [1] => 画展 [2] => 责编 [3] => 台江 [4] => 万达 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 70008 [2] => 7683 [3] => 50039 [4] => 11848 [5] => 21325 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1193724 [url] => /a/thumb/10001/201908/0b782c7dc12ae363d066a761b9d0e9ef.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 111456 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 526 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 526 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 孙朝武 [1] => 画展 [2] => 责编 [3] => 台江 [4] => 万达 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一笔一划 3D画绘出“心”艺术

  一笔一划,3D画绘出“心”艺术。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1193784 [url] => /a/thumb/10001/201908/8c28abd63a890d9112fa3023330f5973.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 秀岭村,一个让人来了还想再来的地方。 [recommend] => 0 [published] => 1567068850 [sort] => 0 [title] => 秀岭村 一个让人来了还想再来的地方 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111453.html [tags] => Array ( [0] => 秀岭 [1] => 朱秋容 [2] => 责编 [3] => 2013 [4] => 乡村 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 66195 [2] => 66222 [3] => 50039 [4] => 51770 [5] => 5230 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1193784 [url] => /a/thumb/10001/201908/8c28abd63a890d9112fa3023330f5973.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 111453 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 436 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [all_pv] => 436 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 秀岭 [1] => 朱秋容 [2] => 责编 [3] => 2013 [4] => 乡村 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 秀岭村 一个让人来了还想再来的地方

  秀岭村,一个让人来了还想再来的地方。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1193880 [url] => /a/thumb/10001/201908/3c7315b9adc804a9070bf92734d39843.jpeg@w550_h413.jpeg ) [description] => 敬畏生命 砥砺前行 [recommend] => 0 [published] => 1567068821 [sort] => 0 [title] => 敬畏生命 砥砺前行 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/111450.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 苗苗 [2] => 神经内科 [3] => 生命 [4] => 4.5 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 51497 [3] => 51951 [4] => 10544 [5] => 123207 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1193880 [url] => /a/thumb/10001/201908/3c7315b9adc804a9070bf92734d39843.jpeg@w550_h413.jpeg ) ) [id] => 111450 [tran_published] => 08-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 445 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 445 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 苗苗 [2] => 神经内科 [3] => 生命 [4] => 4.5 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 敬畏生命 砥砺前行

  敬畏生命 砥砺前行

  敬畏生命 砥砺前行