Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1143669 [url] => /a/thumb/10001/201907/0744a2dfaa8198133ae72bef3bf85245.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 福清:新时代文明实践在身边 [recommend] => 0 [published] => 1564468776 [sort] => 0 [title] => 福清:新时代文明实践在身边 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/104355.html [tags] => Array ( [0] => 福清市 [1] => 文明 [2] => 实践 [3] => 志愿 [4] => 服务队 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1028 [1] => 4706 [2] => 30 [3] => 8315 [4] => 31 [5] => 3157 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253,753,756, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1143669 [url] => /a/thumb/10001/201907/0744a2dfaa8198133ae72bef3bf85245.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 104355 [tran_published] => 07-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 627 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 627 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福清市 [1] => 文明 [2] => 实践 [3] => 志愿 [4] => 服务队 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福清:新时代文明实践在身边

  福清:新时代文明实践在身边

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1143618 [url] => /a/thumb/10001/201907/d82a3dfaaf6013c7c91e37c33fd3a61a.jpeg@w808_h606.jpeg ) [description] => 地铁安全的守护者 [recommend] => 0 [published] => 1564468636 [sort] => 0 [title] => 地铁安全的守护者 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/104352.html [tags] => Array ( [0] => 地铁 [1] => 福州 [2] => 责编 [3] => 安全 [4] => 质量 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 726 [1] => 4706 [2] => 763 [3] => 50039 [4] => 50223 [5] => 943 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1143618 [url] => /a/thumb/10001/201907/d82a3dfaaf6013c7c91e37c33fd3a61a.jpeg@w808_h606.jpeg ) ) [id] => 104352 [tran_published] => 07-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 地铁 [1] => 福州 [2] => 责编 [3] => 安全 [4] => 质量 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 地铁安全的守护者

  地铁安全的守护者

  地铁安全的守护者

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1143588 [url] => /a/thumb/10001/201907/f715dfb5d6068487480145a9b2888dfd.jpeg@w669_h502.jpeg ) [description] => 还有一个比如说丝瓜,丝瓜它有去暑防暑的作用 [recommend] => 0 [published] => 1564468494 [sort] => 0 [title] => 食在盛夏 我们该注意什么 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/104349.html [tags] => Array ( [0] => 去暑 [1] => 饮食 [2] => 夏至 [3] => 责编 [4] => 丝瓜 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 117996 [2] => 13119 [3] => 47407 [4] => 50039 [5] => 50347 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1143588 [url] => /a/thumb/10001/201907/f715dfb5d6068487480145a9b2888dfd.jpeg@w669_h502.jpeg ) ) [id] => 104349 [tran_published] => 07-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 398 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 398 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 去暑 [1] => 饮食 [2] => 夏至 [3] => 责编 [4] => 丝瓜 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 食在盛夏 我们该注意什么

  还有一个比如说丝瓜,丝瓜它有去暑防暑的作用

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1143558 [url] => /a/thumb/10001/201907/1d4a33721efdb3fad991a8ded44ed530.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 扎根乡村 为实现他的田园梦 [recommend] => 0 [published] => 1564468370 [sort] => 0 [title] => 扎根乡村 为实现他的田园梦 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/104346.html [tags] => Array ( [0] => 叶志平 [1] => 葡萄 [2] => 2012 [3] => 葡萄园 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 117990 [2] => 6512 [3] => 115908 [4] => 13398 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1143558 [url] => /a/thumb/10001/201907/1d4a33721efdb3fad991a8ded44ed530.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 104346 [tran_published] => 07-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 叶志平 [1] => 葡萄 [2] => 2012 [3] => 葡萄园 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 扎根乡村 为实现他的田园梦

  扎根乡村 为实现他的田园梦

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1143522 [url] => /a/thumb/10001/201907/0adb0e90e80ac0716cb8fd4030fc283d.jpeg@w808_h606.jpeg ) [description] => 发现永泰庄寨之美 [recommend] => 0 [published] => 1564468217 [sort] => 0 [title] => 发现永泰庄寨之美 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/104343.html [tags] => Array ( [0] => 永泰 [1] => 庄寨 [2] => 古庄 [3] => 责编 [4] => 民宿 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 40 [1] => 4706 [2] => 4844 [3] => 83124 [4] => 50039 [5] => 47432 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1143522 [url] => /a/thumb/10001/201907/0adb0e90e80ac0716cb8fd4030fc283d.jpeg@w808_h606.jpeg ) ) [id] => 104343 [tran_published] => 07-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 493 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 493 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 永泰 [1] => 庄寨 [2] => 古庄 [3] => 责编 [4] => 民宿 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 发现永泰庄寨之美

  发现永泰庄寨之美

  发现永泰庄寨之美

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1143492 [url] => /a/thumb/10001/201907/07236245910400dca8d7470ccddb0eee.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 户籍窗口里的“最美警察” [recommend] => 0 [published] => 1564467973 [sort] => 0 [title] => 户籍窗口里的“最美警察” [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/104340.html [tags] => Array ( [0] => 叶银英 [1] => 梅城 [2] => 户籍 [3] => 责编 [4] => 派出所 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 94986 [2] => 94992 [3] => 14286 [4] => 50039 [5] => 2995 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1143492 [url] => /a/thumb/10001/201907/07236245910400dca8d7470ccddb0eee.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 104340 [tran_published] => 07-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 512 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 512 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 叶银英 [1] => 梅城 [2] => 户籍 [3] => 责编 [4] => 派出所 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 户籍窗口里的“最美警察”

  户籍窗口里的“最美警察”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1143456 [url] => /a/thumb/10001/201907/d1ff9aa8f8598036a38dda47a0b6c491.jpeg@w476_h357.jpeg ) [description] => 百年古厝重生 焕发勃勃生机 [recommend] => 0 [published] => 1564467848 [sort] => 0 [title] => 百年古厝重生 焕发勃勃生机 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/104337.html [tags] => Array ( [0] => 宏琳 [1] => 责编 [2] => 闽清县 [3] => 古厝 [4] => 坂东镇 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 41848 [2] => 50039 [3] => 843 [4] => 25461 [5] => 117972 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1143456 [url] => /a/thumb/10001/201907/d1ff9aa8f8598036a38dda47a0b6c491.jpeg@w476_h357.jpeg ) ) [id] => 104337 [tran_published] => 07-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 515 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 515 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 宏琳 [1] => 责编 [2] => 闽清县 [3] => 古厝 [4] => 坂东镇 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 百年古厝重生 焕发勃勃生机

  百年古厝重生 焕发勃勃生机

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1140894 [url] => /a/thumb/10001/201907/66ebfc91980e8d8666f941167302f8f0.jpeg@w808_h606.jpeg ) [description] => 福州古厝保护与文化传承论坛成功举办 来看精彩瞬间 [recommend] => 0 [published] => 1564325652 [sort] => 0 [title] => 福州古厝保护与文化传承论坛成功举办 来看精彩瞬间 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/103965.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 文化 [2] => 保护 [3] => 历史 [4] => 文化遗产 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 4706 [2] => 1187 [3] => 12493 [4] => 7730 [5] => 2378 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253,1071,1077, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1140894 [url] => /a/thumb/10001/201907/66ebfc91980e8d8666f941167302f8f0.jpeg@w808_h606.jpeg ) ) [id] => 103965 [tran_published] => 07-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 683 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 36 [digg] => 0 [all_pv] => 683 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 文化 [2] => 保护 [3] => 历史 [4] => 文化遗产 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州古厝保护与文化传承论坛成功举办 来看精彩瞬间

  福州古厝保护与文化传承论坛成功举办 来看精彩瞬间

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1136337 [url] => /a/thumb/10001/201907/c6055512d1f7be9c6aa0aa2a97551712.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 【微视频】福州古厝有多美 带你“一眼望穿”…… [recommend] => 0 [published] => 1564118537 [sort] => 0 [title] => 【微视频】福州古厝有多美 带你“一眼望穿”…… [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/103389.html [tags] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 福州 [2] => 保护 [3] => 纪念 [4] => 传承 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 25461 [2] => 763 [3] => 12493 [4] => 14974 [5] => 7637 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1136337 [url] => /a/thumb/10001/201907/c6055512d1f7be9c6aa0aa2a97551712.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 103389 [tran_published] => 07-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1672 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 130 [digg] => 0 [all_pv] => 1672 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 福州 [2] => 保护 [3] => 纪念 [4] => 传承 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频】福州古厝有多美 带你“一眼望穿”……

  【微视频】福州古厝有多美 带你“一眼望穿”……

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1095852 [url] => /a/thumb/10001/201907/94f68db70796f0166e3033c41a5d4a78.jpeg@w621_h466.jpeg ) [description] => “不忘初心 牢记使命”市退役军人事务局开展主题党日活动 。 [recommend] => 0 [published] => 1562053634 [sort] => 0 [title] => 市退役军人事务局开展主题党日活动 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/98328.html [tags] => Array ( [0] => 退役军人 [1] => 牢记 [2] => 党日 [3] => 使命 [4] => 初心 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 40875 [2] => 16767 [3] => 62082 [4] => 74220 [5] => 13506 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1095852 [url] => /a/thumb/10001/201907/94f68db70796f0166e3033c41a5d4a78.jpeg@w621_h466.jpeg ) ) [id] => 98328 [tran_published] => 07-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 790 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 790 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 退役军人 [1] => 牢记 [2] => 党日 [3] => 使命 [4] => 初心 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 市退役军人事务局开展主题党日活动

  “不忘初心 牢记使命”市退役军人事务局开展主题党日活动 。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1092195 [url] => /a/thumb/10001/201906/04b68199699242d00af1666449d3393b.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 一种不拘泥于固定套路招式的运动 自由搏击 [recommend] => 0 [published] => 1561793756 [sort] => 0 [title] => 一种不拘泥于固定套路招式的运动 自由搏击 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/97686.html [tags] => Array ( [0] => 搏击 [1] => 责编 [2] => 李亚楠 [3] => 运动员 [4] => 招式 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 113496 [2] => 50039 [3] => 113499 [4] => 2641 [5] => 113583 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1092195 [url] => /a/thumb/10001/201906/04b68199699242d00af1666449d3393b.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 97686 [tran_published] => 06-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 532 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 532 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 搏击 [1] => 责编 [2] => 李亚楠 [3] => 运动员 [4] => 招式 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一种不拘泥于固定套路招式的运动 自由搏击

  一种不拘泥于固定套路招式的运动 自由搏击

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1091793 [url] => /a/thumb/10001/201906/aeb5922c8edd283f3733870b272d7bdc.jpeg@w789_h592.jpeg ) [description] => 戏里故事 戏外人生 闽剧演员的传承之路 [recommend] => 0 [published] => 1561728048 [sort] => 0 [title] => 戏里故事 戏外人生 闽剧演员的传承之路 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/97608.html [tags] => Array ( [0] => 闽剧 [1] => 传承 [2] => 林颖 [3] => 演员 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 7612 [2] => 7637 [3] => 40338 [4] => 7036 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1091793 [url] => /a/thumb/10001/201906/aeb5922c8edd283f3733870b272d7bdc.jpeg@w789_h592.jpeg ) ) [id] => 97608 [tran_published] => 06-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 606 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 606 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 闽剧 [1] => 传承 [2] => 林颖 [3] => 演员 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 戏里故事 戏外人生 闽剧演员的传承之路

  戏里故事 戏外人生 闽剧演员的传承之路

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1091757 [url] => /a/thumb/10001/201906/c877683dc8b404e669e922dbac211fef.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 这是一个让人血脉喷张的运动!自由搏击 [recommend] => 0 [published] => 1561727863 [sort] => 0 [title] => 这是一个让人血脉喷张的运动!自由搏击 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/97605.html [tags] => Array ( [0] => 搏击 [1] => 责编 [2] => 李亚楠 [3] => 运动员 [4] => 自由 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 113496 [2] => 50039 [3] => 113499 [4] => 2641 [5] => 109113 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1091757 [url] => /a/thumb/10001/201906/c877683dc8b404e669e922dbac211fef.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 97605 [tran_published] => 06-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 搏击 [1] => 责编 [2] => 李亚楠 [3] => 运动员 [4] => 自由 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 这是一个让人血脉喷张的运动!自由搏击

  这是一个让人血脉喷张的运动!自由搏击

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1091727 [url] => /a/thumb/10001/201906/55f5da94c94698443398ffe50e539802.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 这是一家“虾油味”十足的传统乐器店 [recommend] => 0 [published] => 1561727739 [sort] => 0 [title] => 这是一家“虾油味”十足的传统乐器店 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/97602.html [tags] => Array ( [0] => 乐器行 [1] => 天华 [2] => 王道 [3] => 责编 [4] => 椰胡 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 113484 [2] => 96867 [3] => 96870 [4] => 50039 [5] => 113487 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1091727 [url] => /a/thumb/10001/201906/55f5da94c94698443398ffe50e539802.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 97602 [tran_published] => 06-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 乐器行 [1] => 天华 [2] => 王道 [3] => 责编 [4] => 椰胡 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 这是一家“虾油味”十足的传统乐器店

  这是一家“虾油味”十足的传统乐器店

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1091703 [url] => /a/thumb/10001/201906/87560aae31a9467db46d869834be5499.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 保护历史风貌 守住根脉乡愁 [recommend] => 0 [published] => 1561727550 [sort] => 0 [title] => 保护历史风貌 守住根脉乡愁 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/97599.html [tags] => Array ( [0] => 建筑 [1] => 仓山区 [2] => 责编 [3] => 烟台山 [4] => 历史风貌 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 856 [1] => 4706 [2] => 1230 [3] => 50039 [4] => 7451 [5] => 9074 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1091703 [url] => /a/thumb/10001/201906/87560aae31a9467db46d869834be5499.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 97599 [tran_published] => 06-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 626 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 626 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 建筑 [1] => 仓山区 [2] => 责编 [3] => 烟台山 [4] => 历史风貌 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 保护历史风貌 守住根脉乡愁

  保护历史风貌 守住根脉乡愁