Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122057 [url] => /a/10001/201907/cda4c4694d7441a93154b5b4d067e6a6.jpeg ) [description] => 重磅好消息!福州地铁5号线又有重大进展! [recommend] => 0 [published] => 1563269235 [sort] => 0 [title] => 好消息!地铁5号线可与5条线换乘,预计通车时间…… [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/101304.html [tags] => Array ( [0] => 号线 [1] => 地铁 [2] => 荆溪 [3] => 一期 [4] => 新城 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 50559 [2] => 726 [3] => 36772 [4] => 60264 [5] => 1089 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122057 [url] => /a/10001/201907/cda4c4694d7441a93154b5b4d067e6a6.jpeg ) ) [id] => 101304 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 号线 [1] => 地铁 [2] => 荆溪 [3] => 一期 [4] => 新城 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 好消息!地铁5号线可与5条线换乘,预计通车时间……

  重磅好消息!福州地铁5号线又有重大进展!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122003 [url] => /a/10001/201907/d7be6cbc9a19b799d0d4920e22cfccb5.jpeg ) [description] => 最 新!福州这些地方要征地啦!涉及台江、仓山、晋安等地! [recommend] => 0 [published] => 1563268395 [sort] => 0 [title] => 最新!台江、仓山、晋安要征地啦!快看看有你家吗? [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/101295.html [tags] => Array ( [0] => 公顷 [1] => 福州市 [2] => 人民政府 [3] => 仓山区 [4] => 地块 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 53085 [2] => 1261 [3] => 2736 [4] => 1230 [5] => 1465 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122003 [url] => /a/10001/201907/d7be6cbc9a19b799d0d4920e22cfccb5.jpeg ) ) [id] => 101295 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 380 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 380 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 公顷 [1] => 福州市 [2] => 人民政府 [3] => 仓山区 [4] => 地块 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 最新!台江、仓山、晋安要征地啦!快看看有你家吗?

  最 新!福州这些地方要征地啦!涉及台江、仓山、晋安等地!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1119954 [url] => /a/10001/201907/e972c1d6966f8dbcffc56cdcca14c18c.jpeg ) [description] => 网上抢红包要缴税了?仔细看一下! [recommend] => 0 [published] => 1563184501 [sort] => 0 [title] => “网上抢红包要缴税”冲上热搜!官方解答来了 [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/101091.html [tags] => Array ( [0] => 所得 [1] => 偶然 [2] => 征税 [3] => 项目 [4] => 赠送礼品 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 43731 [2] => 115668 [3] => 38396 [4] => 1155 [5] => 115671 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1119954 [url] => /a/10001/201907/e972c1d6966f8dbcffc56cdcca14c18c.jpeg ) ) [id] => 101091 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 所得 [1] => 偶然 [2] => 征税 [3] => 项目 [4] => 赠送礼品 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • “网上抢红包要缴税”冲上热搜!官方解答来了

  网上抢红包要缴税了?仔细看一下!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1119930 [url] => /a/10001/201907/bb56af41bae385d1b0a3dd48cb70b5cf.jpeg ) [description] => 5号台风即将生成!19日可能登陆! [recommend] => 0 [published] => 1563184354 [sort] => 0 [title] => 注意!5号台风即将生成!19日可能登陆! [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/101082.html [tags] => Array ( [0] => 台风 [1] => 19 [2] => 丹娜 [3] => 登陆 [4] => 登陆点 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 255 [1] => 39987 [2] => 50643 [3] => 115653 [4] => 3510 [5] => 115656 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1119930 [url] => /a/10001/201907/bb56af41bae385d1b0a3dd48cb70b5cf.jpeg ) ) [id] => 101082 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 623 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 623 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台风 [1] => 19 [2] => 丹娜 [3] => 登陆 [4] => 登陆点 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 注意!5号台风即将生成!19日可能登陆!

  5号台风即将生成!19日可能登陆!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1119864 [url] => /a/10001/201907/baff1cc7ce17f24aa2eb5fdeb659852d.jpeg ) [description] => 顶着34度的高温,社区居民们依然热情不减,现场掌声不断! [recommend] => 0 [published] => 1563184107 [sort] => 0 [title] => 出彩!“攀讲来了”这场公益活动! [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/101079.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 健康 [2] => 居民 [3] => 暑期 [4] => 安全 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 39987 [2] => 37504 [3] => 1240 [4] => 46359 [5] => 50223 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1119864 [url] => /a/10001/201907/baff1cc7ce17f24aa2eb5fdeb659852d.jpeg ) ) [id] => 101079 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 430 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 430 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 健康 [2] => 居民 [3] => 暑期 [4] => 安全 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 出彩!“攀讲来了”这场公益活动!

  顶着34度的高温,社区居民们依然热情不减,现场掌声不断!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1119765 [url] => /a/10001/201907/4303e005074d98d0ec3d28b8d7ae5792.jpeg ) [description] => 福州广播电视台《攀讲福农》栏目、“闽清三农服务超市”携手邀您来丰达农庄体验田园生活、感受夏日清凉! [recommend] => 0 [published] => 1563183906 [sort] => 0 [title] => 蜜雪梨、紫薇花、红军路…这个周六,快快跟我一起来! [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/101076.html [tags] => Array ( [0] => 00 [1] => 10 [2] => 闽清 [3] => 雪梨 [4] => 丰达 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4476 [1] => 39987 [2] => 50289 [3] => 185 [4] => 115644 [5] => 115647 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1119765 [url] => /a/10001/201907/4303e005074d98d0ec3d28b8d7ae5792.jpeg ) ) [id] => 101076 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 466 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 466 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 00 [1] => 10 [2] => 闽清 [3] => 雪梨 [4] => 丰达 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 蜜雪梨、紫薇花、红军路…这个周六,快快跟我一起来!

  福州广播电视台《攀讲福农》栏目、“闽清三农服务超市”携手邀您来丰达农庄体验田园生活、感受夏日清凉!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1114467 [url] => /a/10001/201907/36da5098828246f99a352f4af2594c6f.jpeg ) [description] => 今日入伏,真正的暑天开始,一年中气温最高,且潮湿、闷热的日子来临了! [recommend] => 0 [published] => 1562920752 [sort] => 0 [title] => 40天!“加长版”三伏天今日上线!福州接下来…… [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/100470.html [tags] => Array ( [0] => 入伏 [1] => 三伏天 [2] => 冬病 [3] => 福州 [4] => 庚日 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 50315 [2] => 50015 [3] => 51116 [4] => 763 [5] => 115284 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1114467 [url] => /a/10001/201907/36da5098828246f99a352f4af2594c6f.jpeg ) ) [id] => 100470 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 入伏 [1] => 三伏天 [2] => 冬病 [3] => 福州 [4] => 庚日 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 40天!“加长版”三伏天今日上线!福州接下来……

  今日入伏,真正的暑天开始,一年中气温最高,且潮湿、闷热的日子来临了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1113306 [url] => /a/10001/201907/6f079a5e294916e21d1af56d5285841c.jpeg ) [description] => 居住人数超过10人的出租屋,凡是安全疏散不达标的,依法临时查封!电动自行车“进楼入户”、“飞线充电” 将严改! [recommend] => 0 [published] => 1562838287 [sort] => 0 [title] => 国家出手!福州人速看!有些房子可能被查封! [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/100287.html [tags] => Array ( [0] => 出租屋 [1] => 电动车 [2] => 火灾 [3] => 消防安全 [4] => 充电 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 114906 [2] => 2032 [3] => 2033 [4] => 2197 [5] => 2179 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1113306 [url] => /a/10001/201907/6f079a5e294916e21d1af56d5285841c.jpeg ) ) [id] => 100287 [tran_published] => 07-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 出租屋 [1] => 电动车 [2] => 火灾 [3] => 消防安全 [4] => 充电 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 国家出手!福州人速看!有些房子可能被查封!

  居住人数超过10人的出租屋,凡是安全疏散不达标的,依法临时查封!电动自行车“进楼入户”、“飞线充电” 将严改!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1112988 [url] => /a/10001/201907/767efd00c3d3489304ece96ff09785a1.jpeg ) [description] => 原来含蓄低调的福建人,表达起对家乡的爱是如此自由奔放! [recommend] => 0 [published] => 1562838021 [sort] => 0 [title] => 如果没有你,福建不会这么了不起! [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/100284.html [tags] => Array ( [0] => 你好 [1] => 世界 [2] => 10 [3] => 厦门 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 11154 [1] => 39987 [2] => 2258 [3] => 50289 [4] => 2305 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1112988 [url] => /a/10001/201907/767efd00c3d3489304ece96ff09785a1.jpeg ) ) [id] => 100284 [tran_published] => 07-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 474 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 474 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 你好 [1] => 世界 [2] => 10 [3] => 厦门 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 如果没有你,福建不会这么了不起!

  原来含蓄低调的福建人,表达起对家乡的爱是如此自由奔放!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1107795 [url] => /a/10001/201907/4d989059ed31c7d2496cf74a11c6e96c.jpeg ) [description] => 近日,福建省发改委、福建省住建厅联合发出《关于物业服务收费管理有关问题的通知》 [recommend] => 0 [published] => 1562644853 [sort] => 0 [title] => 福州人速看!物业费新规来了! [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/99744.html [tags] => Array ( [0] => 业主 [1] => 物业 [2] => 物业管理 [3] => 服务 [4] => 收费 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1232 [1] => 39987 [2] => 2198 [3] => 8483 [4] => 1167 [5] => 2709 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1107795 [url] => /a/10001/201907/4d989059ed31c7d2496cf74a11c6e96c.jpeg ) ) [id] => 99744 [tran_published] => 07-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 421 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 421 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 业主 [1] => 物业 [2] => 物业管理 [3] => 服务 [4] => 收费 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州人速看!物业费新规来了!

  近日,福建省发改委、福建省住建厅联合发出《关于物业服务收费管理有关问题的通知》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1107915 [url] => /a/10001/201907/c9bb8310b76a83f450fd6b6e2bdaca19.jpeg ) [description] => 福州市气象台预计,未来几天福州仍有降水 ,福州市防指会商部署,强降雨防御工作 [recommend] => 0 [published] => 1562642742 [sort] => 0 [title] => 福州出太阳了?别激动,雨还没停…… [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/99732.html [tags] => Array ( [0] => 强降雨 [1] => 毫米 [2] => 福州 [3] => 局部 [4] => 11 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 54825 [2] => 55278 [3] => 763 [4] => 2348 [5] => 27 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1107915 [url] => /a/10001/201907/c9bb8310b76a83f450fd6b6e2bdaca19.jpeg ) ) [id] => 99732 [tran_published] => 07-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 强降雨 [1] => 毫米 [2] => 福州 [3] => 局部 [4] => 11 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州出太阳了?别激动,雨还没停……

  福州市气象台预计,未来几天福州仍有降水 ,福州市防指会商部署,强降雨防御工作

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1107744 [url] => /a/10001/201907/9d4d3f5d658f7daa48186e4d65c4d0df.jpeg ) [description] => 选手们将组成总决赛十强阵容,共同向前三甲发起冲击! [recommend] => 0 [published] => 1562641243 [sort] => 0 [title] => 花落谁家?中华喜娘大赛总决赛十强名单来了! [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/99717.html [tags] => Array ( [0] => 闽侯 [1] => 闽侯县 [2] => 喜娘 [3] => 复活 [4] => 长乐 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 60 [1] => 39987 [2] => 1148 [3] => 12571 [4] => 114819 [5] => 2281 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1107744 [url] => /a/10001/201907/9d4d3f5d658f7daa48186e4d65c4d0df.jpeg ) ) [id] => 99717 [tran_published] => 07-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 448 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 448 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽侯 [1] => 闽侯县 [2] => 喜娘 [3] => 复活 [4] => 长乐 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 花落谁家?中华喜娘大赛总决赛十强名单来了!

  选手们将组成总决赛十强阵容,共同向前三甲发起冲击!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1102332 [url] => /a/10001/201907/12753f5e62a8db2357cb1887425ec47a.jpeg ) [description] => “攀讲来了”健康公益社区行走进五凤街道白龙社区,与这里的社区居民“零距离”接触! [recommend] => 0 [published] => 1562385697 [sort] => 0 [title] => 围观!五凤街道白龙社区这场活动热闹非凡! [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/99168.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 福州 [2] => 居民 [3] => 垃圾 [4] => 白龙 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 39987 [2] => 763 [3] => 1240 [4] => 144 [5] => 114462 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1102332 [url] => /a/10001/201907/12753f5e62a8db2357cb1887425ec47a.jpeg ) ) [id] => 99168 [tran_published] => 07-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 412 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 412 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 福州 [2] => 居民 [3] => 垃圾 [4] => 白龙 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 围观!五凤街道白龙社区这场活动热闹非凡!

  “攀讲来了”健康公益社区行走进五凤街道白龙社区,与这里的社区居民“零距离”接触!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1101393 [url] => /a/10001/201907/307427d877a906ed468b950775c8726f.jpeg ) [description] => 两三岁的孩子,喜欢穿大人的鞋子玩游戏,除了容易跌倒外,还有可能被传染一种非常麻烦的皮肤病! [recommend] => 0 [published] => 1562320979 [sort] => 0 [title] => 穿大人鞋游戏 4岁孩子染上“脚气”! [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/99060.html [tags] => Array ( [0] => 脚气 [1] => 真菌 [2] => 治疗 [3] => 00 [4] => 拖鞋 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 114393 [2] => 49935 [3] => 2799 [4] => 4476 [5] => 114396 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1101393 [url] => /a/10001/201907/307427d877a906ed468b950775c8726f.jpeg ) ) [id] => 99060 [tran_published] => 07-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 脚气 [1] => 真菌 [2] => 治疗 [3] => 00 [4] => 拖鞋 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 穿大人鞋游戏 4岁孩子染上“脚气”!

  两三岁的孩子,喜欢穿大人的鞋子玩游戏,除了容易跌倒外,还有可能被传染一种非常麻烦的皮肤病!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1101297 [url] => /a/10001/201907/ffdaad322de00346a478be2f8c3b2ac2.jpeg ) [description] => “温泉有约·缘来是你”军地单身青年联谊交友活动 [recommend] => 0 [published] => 1562320323 [sort] => 0 [title] => “温泉有约.缘来是你”单身交友联谊会纪实! [url] => http://nynshop.com/panjiang/p/99048.html [tags] => Array ( [0] => 嘉宾 [1] => 兵哥哥 [2] => 自我介绍 [3] => 活动 [4] => 驻榕 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3748 [1] => 39987 [2] => 6938 [3] => 114378 [4] => 3501 [5] => 51741 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1101297 [url] => /a/10001/201907/ffdaad322de00346a478be2f8c3b2ac2.jpeg ) ) [id] => 99048 [tran_published] => 07-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 嘉宾 [1] => 兵哥哥 [2] => 自我介绍 [3] => 活动 [4] => 驻榕 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • “温泉有约.缘来是你”单身交友联谊会纪实!

  “温泉有约·缘来是你”军地单身青年联谊交友活动