Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233570 [url] => /a/10001/201909/6190f959b3b792f226955fe6fcb4b324.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569237199 [sort] => 0 [title] => 我市86条主干河道国庆前建成开放 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117297.html [tags] => Array ( [0] => 河道 [1] => 主干 [2] => 责编 [3] => 86 [4] => 200 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2141 [1] => 2669 [2] => 44828 [3] => 50039 [4] => 127398 [5] => 50943 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,25,735,738, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233570 [url] => /a/10001/201909/6190f959b3b792f226955fe6fcb4b324.png ) ) [id] => 117297 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 500 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 500 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 河道 [1] => 主干 [2] => 责编 [3] => 86 [4] => 200 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233561 [url] => /a/10001/201909/0c8df499957f2a71eb65741e07769d71.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569237101 [sort] => 0 [title] => 喜迎新中国成立70周年 榕城喜庆氛围渐浓 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117294.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,834,840, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233561 [url] => /a/10001/201909/0c8df499957f2a71eb65741e07769d71.png ) ) [id] => 117294 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 636 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 636 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233558 [url] => /a/10001/201909/2e9679c4f8bcce59f75b0c8f387537e0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569237078 [sort] => 0 [title] => 福州市第25届工艺美术“如意杯”大奖赛木雕专场选拔赛举行 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117291.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233558 [url] => /a/10001/201909/2e9679c4f8bcce59f75b0c8f387537e0.png ) ) [id] => 117291 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 446 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 446 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233504 [url] => /a/10001/201909/5e786369e54b0250444c9b5ff186f560.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569237031 [sort] => 0 [title] => 我市各地举办特色活动欢庆中国农民丰收节 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117288.html [tags] => Array ( [0] => 丰收 [1] => 天道酬勤 [2] => 春种 [3] => 农民 [4] => 认同感 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 49342 [2] => 85938 [3] => 127392 [4] => 16977 [5] => 127395 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,453,459, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233504 [url] => /a/10001/201909/5e786369e54b0250444c9b5ff186f560.png ) ) [id] => 117288 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 丰收 [1] => 天道酬勤 [2] => 春种 [3] => 农民 [4] => 认同感 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233501 [url] => /a/10001/201909/5242bfe5ef51e66df3c2f21114fd7b19.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569236991 [sort] => 0 [title] => 关注市人大常委会促进民营经济发展工作专题询问 市行政(市民)服务中心管委会:完善全过程跟踪服务机制 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117285.html [tags] => Array ( [0] => 跟踪服务 [1] => 服务中心 [2] => 全过程 [3] => 专题 [4] => 民营 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 127386 [2] => 1124 [3] => 127389 [4] => 1222 [5] => 63768 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233501 [url] => /a/10001/201909/5242bfe5ef51e66df3c2f21114fd7b19.png ) ) [id] => 117285 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 跟踪服务 [1] => 服务中心 [2] => 全过程 [3] => 专题 [4] => 民营 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233516 [url] => /a/10001/201909/68a5049c11ba4a425e8a03077758b8d4.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569236333 [sort] => 0 [title] => 2019年福建省最美家庭:陈基 王雪鸿家庭:事业生活爱相随 医生伉俪 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117279.html [tags] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 陈基 [2] => 110 [3] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 903 [1] => 3300 [2] => 123192 [3] => 31297 [4] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233516 [url] => /a/10001/201909/68a5049c11ba4a425e8a03077758b8d4.png ) ) [id] => 117279 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1002 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [all_pv] => 1002 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 陈基 [2] => 110 [3] => 2019 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233579 [url] => /a/10001/201909/bdbc47a862253fe1608caa842d7c2c6f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569236284 [sort] => 0 [title] => 多彩活动庆丰收 众人“嗨”翻丰收盛宴 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117276.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127383 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,453,459, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233579 [url] => /a/10001/201909/bdbc47a862253fe1608caa842d7c2c6f.png ) ) [id] => 117276 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 377 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 377 [source] => 新闻110 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233534 [url] => /a/10001/201909/6ef48dc7b4cb7bbbb9f470cfe667b188.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569236234 [sort] => 0 [title] => 树繁鸟鸣 生机无限 福州三江口马航洲湿地焕新颜 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117270.html [tags] => Array ( [0] => 湿地 [1] => 生态 [2] => 责编 [3] => 在水一方 [4] => 五月份 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2138 [1] => 3300 [2] => 852 [3] => 50039 [4] => 124995 [5] => 127380 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233534 [url] => /a/10001/201909/6ef48dc7b4cb7bbbb9f470cfe667b188.png ) ) [id] => 117270 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 湿地 [1] => 生态 [2] => 责编 [3] => 在水一方 [4] => 五月份 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233543 [url] => /a/10001/201909/dbab20ca3d3d91f8930c1f67026a07ad.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569236157 [sort] => 0 [title] => 海峡文化艺术中心:“茉莉花剧院”一周年 打造城市文化名片 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117267.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 文化 [2] => 海峡 [3] => 演出季 [4] => 艺术 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 1187 [3] => 1236 [4] => 58749 [5] => 9177 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233543 [url] => /a/10001/201909/dbab20ca3d3d91f8930c1f67026a07ad.png ) ) [id] => 117267 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 490 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 490 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 文化 [2] => 海峡 [3] => 演出季 [4] => 艺术 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233309 [url] => /a/10001/201909/8cf1e9bd968c920c6b91d2b38f057eca.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569235794 [sort] => 0 [title] => 国庆氛围渐浓,福州这个地方先“靓”了! [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117255.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,230,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233309 [url] => /a/10001/201909/8cf1e9bd968c920c6b91d2b38f057eca.png ) ) [id] => 117255 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 959 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 43 [digg] => 0 [all_pv] => 959 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233246 [url] => /a/10001/201909/f64780e70c9d84ee18864fa50b04ed32.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569233692 [sort] => 0 [title] => 微视频 | 电焊工:青春在焊花中激扬 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117231.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,230,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233246 [url] => /a/10001/201909/f64780e70c9d84ee18864fa50b04ed32.jpeg ) ) [id] => 117231 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1087 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [all_pv] => 1087 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233363 [url] => /a/10001/201909/90502a5a09294cc40f4dfc9b9e307a84.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569228431 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.23】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117210.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233363 [url] => /a/10001/201909/90502a5a09294cc40f4dfc9b9e307a84.png ) ) [id] => 117210 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 413 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 413 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232787 [url] => /a/thumb/10001/201909/9f1a785e398d9506e0543da722f4bbab.jpg@w949_h534.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569207497 [sort] => 0 [title] => 融媒体视点丨学校“偷偷”给学生打钱 真相令人暖心 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117150.html [tags] => Array ( [0] => 西安电子科技大学 [1] => 责编 [2] => 饭卡 [3] => 110 [4] => 几百元 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 22630 [1] => 127314 [2] => 50039 [3] => 118485 [4] => 31297 [5] => 127317 ) [appid] => 1 [catids] => ,19, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232787 [url] => /a/thumb/10001/201909/9f1a785e398d9506e0543da722f4bbab.jpg@w949_h534.jpg ) ) [id] => 117150 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [source] => @新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => @新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 西安电子科技大学 [1] => 责编 [2] => 饭卡 [3] => 110 [4] => 几百元 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232772 [url] => /a/thumb/10001/201909/9c45d44216f55a9b605825f7ed3ebc56.jpg@w957_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569206234 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.22】《@新闻110》 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117138.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 22630 ) [appid] => 1 [catids] => ,19, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232772 [url] => /a/thumb/10001/201909/9c45d44216f55a9b605825f7ed3ebc56.jpg@w957_h538.jpg ) ) [id] => 117138 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 474 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 474 [source] => @新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => @新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232775 [url] => /a/thumb/10001/201909/f58096bd69245d5ce470a68a3b727091.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569206230 [sort] => 0 [title] => 聊斋夜话丨换脸软件“zao”一夜爆红 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/117135.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 7476 ) [appid] => 1 [catids] => ,5, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232775 [url] => /a/thumb/10001/201909/f58096bd69245d5ce470a68a3b727091.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 117135 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [source] => 聊斋夜话 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 聊斋夜话 ) ) [author] => Array ( ) ) 1