Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127781 [url] => /a/10001/201907/706410a07732558e220733a1f6d176a3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563619848 [sort] => 0 [title] => 古镇悠悠,这一站,寻访陈氏古厝…… [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102180.html [tags] => Array ( [0] => 陈氏 [1] => 宗祠 [2] => 螺洲 [3] => 五楼 [4] => 古厝 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 20499 [2] => 19192 [3] => 5738 [4] => 88938 [5] => 25461 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,230,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127781 [url] => /a/10001/201907/706410a07732558e220733a1f6d176a3.jpeg ) ) [id] => 102180 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 718 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [all_pv] => 718 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 陈氏 [1] => 宗祠 [2] => 螺洲 [3] => 五楼 [4] => 古厝 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127982 [url] => /a/10001/201907/30f01bf19e3f5bdb111f9e3822595775.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563615688 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.20】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102174.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127982 [url] => /a/10001/201907/30f01bf19e3f5bdb111f9e3822595775.png ) ) [id] => 102174 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128102 [url] => /a/10001/201907/15bc383526913f087fd8c6f0350b44d1.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563615618 [sort] => 0 [title] => 新工艺高科技助力城区排水管网修复网修复 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102171.html [tags] => Array ( [0] => 管网 [1] => 修复 [2] => 责编 [3] => 防涝 [4] => 城市排水 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1474 [1] => 2669 [2] => 2633 [3] => 50039 [4] => 894 [5] => 116379 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1008,1014, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128102 [url] => /a/10001/201907/15bc383526913f087fd8c6f0350b44d1.png ) ) [id] => 102171 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 445 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 445 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 管网 [1] => 修复 [2] => 责编 [3] => 防涝 [4] => 城市排水 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128009 [url] => /a/10001/201907/9df7c4addba35a5c387bfebd40d59d2d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563615562 [sort] => 0 [title] => 中央第二生态环境保护督察组 向我市转办第三批群众信访举报件34件 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102168.html [tags] => Array ( [0] => 督察组 [1] => 环境保护 [2] => 生态 [3] => 责编 [4] => 15 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2539 [1] => 2669 [2] => 65565 [3] => 852 [4] => 50039 [5] => 50561 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1008,1014, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128009 [url] => /a/10001/201907/9df7c4addba35a5c387bfebd40d59d2d.png ) ) [id] => 102168 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 督察组 [1] => 环境保护 [2] => 生态 [3] => 责编 [4] => 15 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128000 [url] => /a/10001/201907/e2ae75aca40be3557f59892e58ac13be.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563615460 [sort] => 0 [title] => 聚焦福州古厝保护与文化传承论坛 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102165.html [tags] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 福州 [2] => 总书记 [3] => 28 [4] => 26 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 25461 [2] => 763 [3] => 83 [4] => 51318 [5] => 50312 ) [appid] => 1 [catids] => ,1071,2,1077, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128000 [url] => /a/10001/201907/e2ae75aca40be3557f59892e58ac13be.png ) ) [id] => 102165 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 416 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 416 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 福州 [2] => 总书记 [3] => 28 [4] => 26 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127991 [url] => /a/10001/201907/c93995f878ad1fbeac6cbeac68790559.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563615399 [sort] => 0 [title] => 福州加快推进发展高质量 生态高颜值 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102162.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 体制 [2] => 福建 [3] => 责编 [4] => 机制 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 37604 [3] => 899 [4] => 50039 [5] => 36722 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,834,840, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127991 [url] => /a/10001/201907/c93995f878ad1fbeac6cbeac68790559.png ) ) [id] => 102162 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 555 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 555 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 体制 [2] => 福建 [3] => 责编 [4] => 机制 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127961 [url] => /a/10001/201907/97ee159a16bd3b87444045d3c8f97bcd.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563615326 [sort] => 0 [title] => 市政协召开专项民主监督工作启动会 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102159.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,14, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127961 [url] => /a/10001/201907/97ee159a16bd3b87444045d3c8f97bcd.png ) ) [id] => 102159 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127952 [url] => /a/10001/201907/6184bee8e4bf1ac1fc5e09d4e7c2226f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563615246 [sort] => 0 [title] => 闽东北协同发展区人大工作联席会议在榕召开 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102156.html [tags] => Array ( [0] => 人大常委会 [1] => 福州 [2] => 责编 [3] => 19 [4] => 张广敏 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 934 [1] => 2669 [2] => 763 [3] => 50039 [4] => 50643 [5] => 16219 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,10,13, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127952 [url] => /a/10001/201907/6184bee8e4bf1ac1fc5e09d4e7c2226f.png ) ) [id] => 102156 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 395 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 395 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 人大常委会 [1] => 福州 [2] => 责编 [3] => 19 [4] => 张广敏 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127943 [url] => /a/10001/201907/807f948677dc3d738120b7c1c0016005.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563615090 [sort] => 0 [title] => 庆祝新中国成立70周年福建专场新闻发布会在京举行 坚定不移推动绿色发展的福建实践 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102153.html [tags] => Array ( [0] => 福建 [1] => 提问 [2] => 责编 [3] => 主题 [4] => 新闻 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 899 [1] => 2669 [2] => 116376 [3] => 50039 [4] => 9070 [5] => 2615 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,834,840, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127943 [url] => /a/10001/201907/807f948677dc3d738120b7c1c0016005.png ) ) [id] => 102153 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 378 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 378 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福建 [1] => 提问 [2] => 责编 [3] => 主题 [4] => 新闻 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127868 [url] => /a/10001/201907/93647f6bc6a58673846a123bb14cce25.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614763 [sort] => 0 [title] => 国内专家齐聚榕城 研讨乙肝诊疗临床治愈路径 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102147.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127868 [url] => /a/10001/201907/93647f6bc6a58673846a123bb14cce25.png ) ) [id] => 102147 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 779 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 31 [digg] => 0 [all_pv] => 779 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127835 [url] => /a/10001/201907/007888373a643010eba39e6d3d141491.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614715 [sort] => 0 [title] => 夜间巡查 多举措保障各大客运点乘客出行 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102144.html [tags] => Array ( [0] => 乘客 [1] => 福州 [2] => 出租车 [3] => 整治 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1409 [1] => 3300 [2] => 763 [3] => 968 [4] => 704 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127835 [url] => /a/10001/201907/007888373a643010eba39e6d3d141491.png ) ) [id] => 102144 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 乘客 [1] => 福州 [2] => 出租车 [3] => 整治 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127844 [url] => /a/10001/201907/c85669c1fad469854c86e6d71e2f03d3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614693 [sort] => 0 [title] => 地铁接驳专线新车型 外表软萌内里"有料" [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102141.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127844 [url] => /a/10001/201907/c85669c1fad469854c86e6d71e2f03d3.png ) ) [id] => 102141 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127853 [url] => /a/10001/201907/f4007367ab3da56b277b81b68f5c1eed.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614680 [sort] => 0 [title] => 长乐区和平街特色历史文化街区完成一期主体修缮 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102138.html [tags] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 街区 [3] => 修缮 [4] => 明清 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 59976 [2] => 2281 [3] => 851 [4] => 16199 [5] => 69882 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127853 [url] => /a/10001/201907/f4007367ab3da56b277b81b68f5c1eed.png ) ) [id] => 102138 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 405 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 405 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 街区 [3] => 修缮 [4] => 明清 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127790 [url] => /a/10001/201907/be48b26992385bea449ccdee7ec94475.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614319 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.20】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102132.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127790 [url] => /a/10001/201907/be48b26992385bea449ccdee7ec94475.png ) ) [id] => 102132 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 483 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 483 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127043 [url] => /a/10001/201907/cabf42d9767b80ce2e9ea641c81d55a8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563589916 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.19】《@新闻110》 [url] => http://nynshop.com/spdb/p/102051.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 22630 ) [appid] => 1 [catids] => ,19, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127043 [url] => /a/10001/201907/cabf42d9767b80ce2e9ea641c81d55a8.png ) ) [id] => 102051 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 392 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 392 [source] => @新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => @新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1