Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407135 [url] => /a/thumb/10001/201911/9b32860ae330cbe382f46422f347f492.jpg@w949_h534.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573901986 [sort] => 0 [title] => 传承木雕文化 感悟匠人精神 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129582.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 传承 [2] => 木雕 [3] => 责编 [4] => 林学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 3300 [2] => 7637 [3] => 762 [4] => 50039 [5] => 68844 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407135 [url] => /a/thumb/10001/201911/9b32860ae330cbe382f46422f347f492.jpg@w949_h534.jpg ) ) [id] => 129582 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 891 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 36 [digg] => 0 [all_pv] => 891 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 传承 [2] => 木雕 [3] => 责编 [4] => 林学 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407126 [url] => /a/thumb/10001/201911/dd065e080c99d7ed011d253590574129.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573901974 [sort] => 0 [title] => 用心服务“把脉问诊” 水产养殖用电无忧 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129579.html [tags] => Array ( [0] => 连江 [1] => 海带 [2] => 企业 [3] => 责编 [4] => 制冷量 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 59 [1] => 3300 [2] => 44765 [3] => 54 [4] => 50039 [5] => 135930 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407126 [url] => /a/thumb/10001/201911/dd065e080c99d7ed011d253590574129.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 129579 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 487 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 487 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 连江 [1] => 海带 [2] => 企业 [3] => 责编 [4] => 制冷量 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407129 [url] => /a/thumb/10001/201911/ff034f990c001621e19aeb23e4ac078a.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573901962 [sort] => 0 [title] => 聚焦教改融合创新 助力教育均衡发展 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129576.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407129 [url] => /a/thumb/10001/201911/ff034f990c001621e19aeb23e4ac078a.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 129576 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2008 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 101 [digg] => 0 [all_pv] => 2008 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407123 [url] => /a/thumb/10001/201911/73c741833c669b1bd0b2d4c907f414af.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573901952 [sort] => 0 [title] => 第十五届全国网络编辑年会:百余专家在榕探讨数字出版与新媒体传播 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129573.html [tags] => Array ( [0] => 传播 [1] => 年会 [2] => 数字 [3] => 责编 [4] => 编辑 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 20924 [2] => 33877 [3] => 985 [4] => 50039 [5] => 16278 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407123 [url] => /a/thumb/10001/201911/73c741833c669b1bd0b2d4c907f414af.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 129573 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 458 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 458 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 传播 [1] => 年会 [2] => 数字 [3] => 责编 [4] => 编辑 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407132 [url] => /a/thumb/10001/201911/87b10576320b0becc205fca7ec46635d.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573901941 [sort] => 0 [title] => 关注“2019环福州·永泰国际公路自行车赛”:长乐赛段开展综合演练 确保赛事圆满举办 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129570.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1404,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407132 [url] => /a/thumb/10001/201911/87b10576320b0becc205fca7ec46635d.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 129570 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 571 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 571 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407117 [url] => /a/thumb/10001/201911/78f6f375fea9d314fcbbd9c6eeccea85.jpg@w960_h540.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573901898 [sort] => 0 [title] => 【2019.11.16】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129567.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407117 [url] => /a/thumb/10001/201911/78f6f375fea9d314fcbbd9c6eeccea85.jpg@w960_h540.jpg ) ) [id] => 129567 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 443 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 443 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404840 [url] => /a/10001/201911/7414f8f687d693637be4c6e54892a0b2.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573816088 [sort] => 0 [title] => 迷糊乘客遗落挎包 所幸遇上拾金不昧的好司机 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129408.html [tags] => Array ( [0] => 挎包 [1] => 司机 [2] => 185 [3] => 拾到 [4] => 拾金不昧 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 28297 [2] => 970 [3] => 135822 [4] => 35500 [5] => 54301 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,197,199, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404840 [url] => /a/10001/201911/7414f8f687d693637be4c6e54892a0b2.JPG ) ) [id] => 129408 [tran_published] => 11-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 挎包 [1] => 司机 [2] => 185 [3] => 拾到 [4] => 拾金不昧 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404837 [url] => /a/10001/201911/fea27dc4696c6440c4ced4ab8a368b4a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573815613 [sort] => 0 [title] => 东部办公区一机关食堂包子意外走红 卖得太火还“限购” [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129396.html [tags] => Array ( [0] => 包子 [1] => 出自 [2] => 责编 [3] => 朋友圈 [4] => 包子铺 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 41585 [2] => 135819 [3] => 50039 [4] => 2476 [5] => 110046 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404837 [url] => /a/10001/201911/fea27dc4696c6440c4ced4ab8a368b4a.JPG ) ) [id] => 129396 [tran_published] => 11-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 517 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 517 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 包子 [1] => 出自 [2] => 责编 [3] => 朋友圈 [4] => 包子铺 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404834 [url] => /a/10001/201911/29b0ddf313ccdcf8518e74f461d42529.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573815602 [sort] => 0 [title] => 仓山区率先试行生活垃圾分类电子台账 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129393.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 生活 [3] => 四定 [4] => 台账 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 18679 [3] => 9733 [4] => 122268 [5] => 74715 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1056,801,1065, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404834 [url] => /a/10001/201911/29b0ddf313ccdcf8518e74f461d42529.JPG ) ) [id] => 129393 [tran_published] => 11-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 714 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 24 [digg] => 0 [all_pv] => 714 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 生活 [3] => 四定 [4] => 台账 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404879 [url] => /a/10001/201911/cd7a1a62149a2599ed1847b8ca1febb7.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573815594 [sort] => 0 [title] => 多举措齐推进 让市民“出门有公交、喜欢乘公交” [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129390.html [tags] => Array ( [0] => 公交 [1] => 公共交通 [2] => 接驳 [3] => 责编 [4] => 市民 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 723 [1] => 3300 [2] => 2585 [3] => 36515 [4] => 50039 [5] => 1383 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404879 [url] => /a/10001/201911/cd7a1a62149a2599ed1847b8ca1febb7.JPG ) ) [id] => 129390 [tran_published] => 11-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 401 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 401 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公交 [1] => 公共交通 [2] => 接驳 [3] => 责编 [4] => 市民 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404846 [url] => /a/10001/201911/22725a1d29e0b3b19df841cc3efdd8c9.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573815577 [sort] => 0 [title] => 【2019.11.15】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129384.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404846 [url] => /a/10001/201911/22725a1d29e0b3b19df841cc3efdd8c9.JPG ) ) [id] => 129384 [tran_published] => 11-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 507 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 507 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401483 [url] => /a/10001/201911/2334f230db7665253191fe97113ddb2e.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573728813 [sort] => 0 [title] => 【2019.11.14】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129147.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127383 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401483 [url] => /a/10001/201911/2334f230db7665253191fe97113ddb2e.JPG ) ) [id] => 129147 [tran_published] => 11-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 549 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 549 [source] => 新闻110 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401489 [url] => /a/10001/201911/7bf32756c73d80303f8c771cc3fb1415.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573728805 [sort] => 0 [title] => 排尾路利嘉花园绿地改头换面 提升小区街景“颜值” [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129141.html [tags] => Array ( [0] => 小区 [1] => 责编 [2] => 新景 [3] => 110 [4] => 台江区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 844 [1] => 3300 [2] => 50039 [3] => 99837 [4] => 31297 [5] => 1231 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401489 [url] => /a/10001/201911/7bf32756c73d80303f8c771cc3fb1415.JPG ) ) [id] => 129141 [tran_published] => 11-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 393 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 393 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 小区 [1] => 责编 [2] => 新景 [3] => 110 [4] => 台江区 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401480 [url] => /a/10001/201911/395d5db4b4875f359f1bdb06fa93c63f.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573728801 [sort] => 0 [title] => 闽清大桥即日起实行交通管制 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129138.html [tags] => Array ( [0] => 闽清 [1] => 大桥 [2] => 308 [3] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 185 [1] => 3300 [2] => 3010 [3] => 77220 [4] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401480 [url] => /a/10001/201911/395d5db4b4875f359f1bdb06fa93c63f.JPG ) ) [id] => 129138 [tran_published] => 11-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 535 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 535 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽清 [1] => 大桥 [2] => 308 [3] => 110 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401477 [url] => /a/10001/201911/eb3e312582e5f0382f6fc7e045634ff7.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573728797 [sort] => 0 [title] => 路遇老人倒地当即停车救人 他说:尊老敬老要落到实处 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/129135.html [tags] => Array ( [0] => 尊老敬老 [1] => 302 [2] => 奚明 [3] => 扶不扶 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 37524 [2] => 135636 [3] => 135639 [4] => 135642 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401477 [url] => /a/10001/201911/eb3e312582e5f0382f6fc7e045634ff7.JPG ) ) [id] => 129135 [tran_published] => 11-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 尊老敬老 [1] => 302 [2] => 奚明 [3] => 扶不扶 ) ) [author] => Array ( ) ) 1