Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850374 [url] => /a/10001/201903/6b658d59078d9396f9374dd67edd4ee4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553425487 [sort] => 0 [title] => 不盲信"护眼"的头衔 达标的便是好灯 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/76239.html [tags] => Array ( [0] => 台灯 [1] => 护眼 [2] => 照度 [3] => 色温 [4] => 质量检验 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 28993 [2] => 98034 [3] => 98040 [4] => 98043 [5] => 92436 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850374 [url] => /a/10001/201903/6b658d59078d9396f9374dd67edd4ee4.jpeg ) ) [id] => 76239 [pv] => 385 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 385 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 台灯 [1] => 护眼 [2] => 照度 [3] => 色温 [4] => 质量检验 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850311 [url] => /a/10001/201903/0f8d6ebec8911e37f2ce9ec4de624672.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553425106 [sort] => 0 [title] => 记者调查:“护眼灯”走俏 视力救星还是噱头? [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/76236.html [tags] => Array ( [0] => 护眼 [1] => 护眼灯 [2] => 台灯 [3] => 市民 [4] => 记者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 98034 [2] => 98037 [3] => 28993 [4] => 1383 [5] => 50767 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850311 [url] => /a/10001/201903/0f8d6ebec8911e37f2ce9ec4de624672.jpeg ) ) [id] => 76236 [pv] => 377 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 377 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 护眼 [1] => 护眼灯 [2] => 台灯 [3] => 市民 [4] => 记者 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850278 [url] => /a/10001/201903/b0f999413da3e5ae52900ffd7157bd53.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553425014 [sort] => 0 [title] => 老人被压车底众人抬车救出 小伙做心肺按压"救活"她 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/76233.html [tags] => Array ( [0] => 方熙 [1] => 国网 [2] => 老人 [3] => 按压 [4] => SUV ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 98031 [2] => 10535 [3] => 92 [4] => 5912 [5] => 59898 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850278 [url] => /a/10001/201903/b0f999413da3e5ae52900ffd7157bd53.jpeg ) ) [id] => 76233 [pv] => 492 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 492 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 方熙 [1] => 国网 [2] => 老人 [3] => 按压 [4] => SUV ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850257 [url] => /a/10001/201903/e3ae3d53ddae6b5e5636466b1c9dc679.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553424861 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.24】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/76230.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850257 [url] => /a/10001/201903/e3ae3d53ddae6b5e5636466b1c9dc679.png ) ) [id] => 76230 [pv] => 471 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 471 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 848175 [url] => /a/10001/201903/a658161abc5087a6f928a8be7c14974d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553340606 [sort] => 0 [title] => 雷丁英语突然关停负责人失联 家长员工该如何维权? [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/76107.html [tags] => Array ( [0] => 学员 [1] => 雷丁 [2] => 校区 [3] => 家长 [4] => 英语 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3164 [1] => 3300 [2] => 97779 [3] => 1644 [4] => 1164 [5] => 20808 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 848175 [url] => /a/10001/201903/a658161abc5087a6f928a8be7c14974d.jpeg ) ) [id] => 76107 [pv] => 545 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 545 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 学员 [1] => 雷丁 [2] => 校区 [3] => 家长 [4] => 英语 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 848085 [url] => /a/10001/201903/3bc10ee286e21d9799e5f069706c16f1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553340042 [sort] => 0 [title] => 花朝节:游园赏花 拥抱春天 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/76095.html [tags] => Array ( [0] => 花朝节 [1] => 插花 [2] => 汉服 [3] => 花艺 [4] => 游园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 97251 [2] => 39526 [3] => 10192 [4] => 15634 [5] => 89871 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 848085 [url] => /a/10001/201903/3bc10ee286e21d9799e5f069706c16f1.jpeg ) ) [id] => 76095 [pv] => 464 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 464 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 花朝节 [1] => 插花 [2] => 汉服 [3] => 花艺 [4] => 游园 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 848046 [url] => /a/10001/201903/21bad66eed3de0d4f258615339cdeea7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553339769 [sort] => 0 [title] => 2019福州(晋安)春茶开采节:弘扬传统茶文化 开启"开春第一采" [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/76086.html [tags] => Array ( [0] => 茶叶 [1] => 春茶 [2] => 技师 [3] => 茶文化 [4] => 市民 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 20390 [2] => 38326 [3] => 74574 [4] => 31342 [5] => 1383 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 848046 [url] => /a/10001/201903/21bad66eed3de0d4f258615339cdeea7.jpeg ) ) [id] => 76086 [pv] => 671 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 671 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 茶叶 [1] => 春茶 [2] => 技师 [3] => 茶文化 [4] => 市民 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 847992 [url] => /a/10001/201903/641bd6efd6566b615f61b6009baec9ae.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553339404 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.23】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/76077.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.3.23】《新闻110》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 97893 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 847992 [url] => /a/10001/201903/641bd6efd6566b615f61b6009baec9ae.jpeg ) ) [id] => 76077 [pv] => 671 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 671 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.3.23】《新闻110》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 845520 [url] => /a/10001/201903/1bade9b179e8f75c79c62814b7dedad7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553253132 [sort] => 0 [title] => 茶山满目翠 春茶正当时 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/75915.html [tags] => Array ( [0] => 春茶 [1] => 春伦 [2] => 采茶 [3] => 茶园 [4] => 开春 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 38326 [2] => 34326 [3] => 38301 [4] => 14843 [5] => 38325 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 845520 [url] => /a/10001/201903/1bade9b179e8f75c79c62814b7dedad7.jpeg ) ) [id] => 75915 [pv] => 1078 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 44 [digg] => 0 [tran_published] => 03-22 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1078 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 春茶 [1] => 春伦 [2] => 采茶 [3] => 茶园 [4] => 开春 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 845493 [url] => /a/10001/201903/9f4d5f230585c54fe358a7782d6371fc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553252971 [sort] => 0 [title] => 发现水质异常可自动报警 流花溪将变得更"聪明" [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/75912.html [tags] => Array ( [0] => 花溪 [1] => 水质 [2] => 水务 [3] => 截流 [4] => 王振宇 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 27205 [2] => 17650 [3] => 20055 [4] => 12188 [5] => 97722 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 845493 [url] => /a/10001/201903/9f4d5f230585c54fe358a7782d6371fc.jpeg ) ) [id] => 75912 [pv] => 389 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 03-22 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 389 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 花溪 [1] => 水质 [2] => 水务 [3] => 截流 [4] => 王振宇 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 845466 [url] => /a/10001/201903/45c8246badfb9c6941b0dc0bf26ff5b7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553252787 [sort] => 0 [title] => 五一假期调整 放假4天 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/75909.html [tags] => Array ( [0] => 五一 [1] => 放假 [2] => 假期 [3] => 市民 [4] => 安排 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 79251 [2] => 10854 [3] => 2260 [4] => 1383 [5] => 9601 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 845466 [url] => /a/10001/201903/45c8246badfb9c6941b0dc0bf26ff5b7.jpeg ) ) [id] => 75909 [pv] => 439 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-22 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 439 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 五一 [1] => 放假 [2] => 假期 [3] => 市民 [4] => 安排 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 845424 [url] => /a/10001/201903/32b5f2f93b583aa458263581b2e3646c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553252551 [sort] => 0 [title] => 华为中国生态伙伴大会 "高科技"改变未来生活 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/75906.html [tags] => Array ( [0] => 华为 [1] => 智能 [2] => 智慧 [3] => 识别 [4] => 参展商 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 12755 [2] => 1606 [3] => 1607 [4] => 13897 [5] => 44036 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 845424 [url] => /a/10001/201903/32b5f2f93b583aa458263581b2e3646c.jpeg ) ) [id] => 75906 [pv] => 555 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 03-22 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 555 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 华为 [1] => 智能 [2] => 智慧 [3] => 识别 [4] => 参展商 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 845349 [url] => /a/10001/201903/36fd1abed6ac630ca5d1d68ceddd44ea.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553252236 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.22】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/75897.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 845349 [url] => /a/10001/201903/36fd1abed6ac630ca5d1d68ceddd44ea.jpeg ) ) [id] => 75897 [pv] => 501 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 03-22 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 501 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 841449 [url] => /a/10001/201903/bdc9b4b18278111408f41c2b2bda2749.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553167474 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.21】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/75618.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 841449 [url] => /a/10001/201903/bdc9b4b18278111408f41c2b2bda2749.jpeg ) ) [id] => 75618 [pv] => 860 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [tran_published] => 03-21 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 860 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 841422 [url] => /a/10001/201903/a16d60c344b9c5c4d1ed1be7639b7a32.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553167271 [sort] => 0 [title] => 男孩走失公路养护工助其回家 男孩家人为表谢意苦寻恩人 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/75606.html [tags] => Array ( [0] => 世雄 [1] => 黄亦华 [2] => 公路局 [3] => 黄先生 [4] => 连江 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 97461 [2] => 97464 [3] => 33747 [4] => 4100 [5] => 59 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 841422 [url] => /a/10001/201903/a16d60c344b9c5c4d1ed1be7639b7a32.jpeg ) ) [id] => 75606 [pv] => 685 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 1 [tran_published] => 03-21 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 685 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 世雄 [1] => 黄亦华 [2] => 公路局 [3] => 黄先生 [4] => 连江 ) ) [author] => Array ( ) ) 1