Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1034001 [url] => /a/10001/201905/d75d80a324d561b7214604f0869d25d8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558865417 [sort] => 0 [title] => 餐厅倡导"光盘行动" 拒绝"舌尖上的浪费" [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/90255.html [tags] => Array ( [0] => 浪费 [1] => 顾客 [2] => 餐厅 [3] => 光盘 [4] => 用餐 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 39382 [2] => 6103 [3] => 8825 [4] => 69978 [5] => 11092 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1034001 [url] => /a/10001/201905/d75d80a324d561b7214604f0869d25d8.jpeg ) ) [id] => 90255 [pv] => 462 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 462 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 浪费 [1] => 顾客 [2] => 餐厅 [3] => 光盘 [4] => 用餐 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1033944 [url] => /a/10001/201905/a233b868400d683436cd1c7ebdddbf4d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558865296 [sort] => 0 [title] => 反恐防暴进校园 扫黑除恶正当时 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/90252.html [tags] => Array ( [0] => 黑恶势力 [1] => 福州市 [2] => 仓山区 [3] => 中心小学 [4] => 民警 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 20334 [2] => 1261 [3] => 1230 [4] => 6749 [5] => 1104 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,25,356,359, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1033944 [url] => /a/10001/201905/a233b868400d683436cd1c7ebdddbf4d.jpeg ) ) [id] => 90252 [pv] => 413 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 413 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 黑恶势力 [1] => 福州市 [2] => 仓山区 [3] => 中心小学 [4] => 民警 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1033971 [url] => /a/10001/201905/6e488bd11996fc11cbe0832b0cac50d7.jpeg ) [description] => 对于郑行春的选择,本在北京从事教育工作的媳妇杨璞也毫不犹豫地支持,夫妻俩一同回到永泰赤锡乡,创办了赤玉学堂,丰富乡下孩童周末的生活,展示传统文化的魅力 [recommend] => 0 [published] => 1558865152 [sort] => 0 [title] => 郑行春 杨璞:赤子心办学堂 弘扬传统文化 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/90249.html [tags] => Array ( [0] => 赤玉 [1] => 郑行 [2] => 杨璞 [3] => 学堂 [4] => 家乡 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 92622 [2] => 92619 [3] => 92625 [4] => 46132 [5] => 13088 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1033971 [url] => /a/10001/201905/6e488bd11996fc11cbe0832b0cac50d7.jpeg ) ) [id] => 90249 [pv] => 2571 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 197 [digg] => 2 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 2571 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 赤玉 [1] => 郑行 [2] => 杨璞 [3] => 学堂 [4] => 家乡 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 郑行春 杨璞:赤子心办学堂 弘扬传统文化

  对于郑行春的选择,本在北京从事教育工作的媳妇杨璞也毫不犹豫地支持,夫妻俩一同回到永泰赤锡乡,创办了赤玉学堂,丰富乡下孩童周末的生活,展示传统文化的魅力

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1033929 [url] => /a/10001/201905/126af4e531e97c8b2cb03ff1319dd88f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558865019 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.26】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/90243.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1033929 [url] => /a/10001/201905/126af4e531e97c8b2cb03ff1319dd88f.png ) ) [id] => 90243 [pv] => 553 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 553 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1033986 [url] => /a/10001/201905/9d090f2590faea828ddf9b5e944e2924.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558865015 [sort] => 0 [title] => 乘客三万现金遗落 热心"的哥"拾金不昧 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/90240.html [tags] => Array ( [0] => 女士 [1] => 王师傅 [2] => 客服 [3] => 联系 [4] => 失物 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1096 [1] => 3300 [2] => 27356 [3] => 1739 [4] => 965 [5] => 34216 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1033986 [url] => /a/10001/201905/9d090f2590faea828ddf9b5e944e2924.jpeg ) ) [id] => 90240 [pv] => 447 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 447 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 女士 [1] => 王师傅 [2] => 客服 [3] => 联系 [4] => 失物 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032924 [url] => /a/10001/201905/0255bc6a7bc67b6f19ba45543be0ac11.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558782935 [sort] => 0 [title] => 现实版"保持通话" 31分39秒救下轻生男 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/90099.html [tags] => Array ( [0] => 谢琳 [1] => 指挥 [2] => 福州市 [3] => 科员 [4] => 公安局 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 108498 [2] => 1146 [3] => 1261 [4] => 6054 [5] => 1171 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032924 [url] => /a/10001/201905/0255bc6a7bc67b6f19ba45543be0ac11.jpeg ) ) [id] => 90099 [pv] => 642 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 642 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 谢琳 [1] => 指挥 [2] => 福州市 [3] => 科员 [4] => 公安局 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032912 [url] => /a/10001/201905/16c5fe61ce29d0dbaea1ad62fc64a1db.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558782775 [sort] => 0 [title] => 小区欲成立业主委员会 物业阻挠选举过程? [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/90096.html [tags] => Array ( [0] => 铺景 [1] => 业主 [2] => 彩虹 [3] => 小区 [4] => 茶园街道 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 108495 [2] => 1232 [3] => 27352 [4] => 844 [5] => 14066 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032912 [url] => /a/10001/201905/16c5fe61ce29d0dbaea1ad62fc64a1db.jpeg ) ) [id] => 90096 [pv] => 480 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 480 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 铺景 [1] => 业主 [2] => 彩虹 [3] => 小区 [4] => 茶园街道 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032903 [url] => /a/10001/201905/7dc6a74c1821839b6b422bca33d665e3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558782622 [sort] => 0 [title] => 交通曝光台:严查严处严禁 超标、无牌无证非机动车 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/90093.html [tags] => Array ( [0] => 车号牌 [1] => 民警 [2] => 上路 [3] => 交警大队 [4] => 晋安 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 21596 [2] => 1104 [3] => 25070 [4] => 5762 [5] => 1436 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032903 [url] => /a/10001/201905/7dc6a74c1821839b6b422bca33d665e3.jpeg ) ) [id] => 90093 [pv] => 413 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 413 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 车号牌 [1] => 民警 [2] => 上路 [3] => 交警大队 [4] => 晋安 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032891 [url] => /a/10001/201905/b5523b07bd132ab4a9211ccc3c46d724.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558782342 [sort] => 0 [title] => "科学做好入学准备" 学前教育宣传月启动 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/90090.html [tags] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 孩子 [2] => 小学 [3] => 准备 [4] => 家长 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 740 [1] => 3300 [2] => 1163 [3] => 1443 [4] => 56433 [5] => 1164 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032891 [url] => /a/10001/201905/b5523b07bd132ab4a9211ccc3c46d724.jpeg ) ) [id] => 90090 [pv] => 796 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 32 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 796 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 孩子 [2] => 小学 [3] => 准备 [4] => 家长 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032879 [url] => /a/10001/201905/9c65e37de66ecbf38a6f393377a4bcba.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558782162 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.25】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/90087.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032879 [url] => /a/10001/201905/9c65e37de66ecbf38a6f393377a4bcba.JPG ) ) [id] => 90087 [pv] => 527 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 527 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032876 [url] => /a/10001/201905/17fa4e6434c3dba5ddd5837dae8fa0a6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558781835 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.25】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/90084.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032876 [url] => /a/10001/201905/17fa4e6434c3dba5ddd5837dae8fa0a6.png ) ) [id] => 90084 [pv] => 390 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 390 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031436 [url] => /a/10001/201905/32f897798aabc0bcb7c646306e65ac66.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558696321 [sort] => 0 [title] => 原创舞台剧进校园 禁毒防毒共建绿色校园 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/89931.html [tags] => Array ( [0] => 毒品 [1] => 禁毒 [2] => 晋安区 [3] => 进修学校 [4] => 舞台剧 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6854 [2] => 1590 [3] => 903 [4] => 3187 [5] => 66255 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031436 [url] => /a/10001/201905/32f897798aabc0bcb7c646306e65ac66.jpeg ) ) [id] => 89931 [pv] => 492 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 492 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 毒品 [1] => 禁毒 [2] => 晋安区 [3] => 进修学校 [4] => 舞台剧 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031403 [url] => /a/10001/201905/c13dfa350040df7645799695f40bcada.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558696320 [sort] => 0 [title] => 探访福建首批招录消防员培训 他们有啥不一样? [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/89928.html [tags] => Array ( [0] => 消防员 [1] => 消防 [2] => 招录 [3] => 救援 [4] => 福建省 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7313 [2] => 3871 [3] => 16498 [4] => 5686 [5] => 3256 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031403 [url] => /a/10001/201905/c13dfa350040df7645799695f40bcada.jpeg ) ) [id] => 89928 [pv] => 428 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 428 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 消防员 [1] => 消防 [2] => 招录 [3] => 救援 [4] => 福建省 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031343 [url] => /a/10001/201905/9913b8d554c34113b6e85b1d099800b4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558696319 [sort] => 0 [title] => 交通曝光台:非机动车载人危害大 别把"方便"当"随便" [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/89925.html [tags] => Array ( [0] => 电动车 [1] => 载人 [2] => 小孩子 [3] => 不能 [4] => 后座 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2032 [1] => 3641 [2] => 16467 [3] => 2622 [4] => 108411 [5] => 69864 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031343 [url] => /a/10001/201905/9913b8d554c34113b6e85b1d099800b4.jpeg ) ) [id] => 89925 [pv] => 424 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 424 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电动车 [1] => 载人 [2] => 小孩子 [3] => 不能 [4] => 后座 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031292 [url] => /a/10001/201905/5e429a09356bba87aa43be29641f3284.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558696317 [sort] => 0 [title] => 乌龙江旧大桥突发"险情" 实战演练提升应急处置能力 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/89922.html [tags] => Array ( [0] => 桥墩 [1] => 分中心 [2] => 乌龙 [3] => 直属 [4] => 江旧 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 42204 [2] => 31972 [3] => 51950 [4] => 42679 [5] => 108408 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031292 [url] => /a/10001/201905/5e429a09356bba87aa43be29641f3284.jpeg ) ) [id] => 89922 [pv] => 680 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 3 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 680 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 桥墩 [1] => 分中心 [2] => 乌龙 [3] => 直属 [4] => 江旧 ) ) [author] => Array ( ) ) 1