Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131999 [url] => /a/10001/201907/9c14f2931037901eafdeff06689256ed.jpeg ) [description] => 生活垃圾分类 [recommend] => 0 [published] => 1563854186 [sort] => 0 [title] => 全力推行生活垃圾分类:当垃圾分类遇到人工智能 “萌娃”玩中学体验深 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102684.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131999 [url] => /a/10001/201907/9c14f2931037901eafdeff06689256ed.jpeg ) ) [id] => 102684 [tran_published] => 6小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 623 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 623 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131639 [url] => /a/10001/201907/9dd4af18740a31b5eed40755cd2da506.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563790990 [sort] => 0 [title] => 闽侯县竹岐乡源格村:山体溜方公路受阻 公路部门全力抢通 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102561.html [tags] => Array ( [0] => 嵩口 [1] => 多座 [2] => 古民居 [3] => 历经沧桑 [4] => 口镇 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 14850 [2] => 116706 [3] => 32141 [4] => 116709 [5] => 64926 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131639 [url] => /a/10001/201907/9dd4af18740a31b5eed40755cd2da506.jpeg ) ) [id] => 102561 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 966 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 25 [digg] => 0 [all_pv] => 966 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 嵩口 [1] => 多座 [2] => 古民居 [3] => 历经沧桑 [4] => 口镇 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131645 [url] => /a/10001/201907/b17dde4a83cf6cc69d9d2b69faab0ade.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563790917 [sort] => 0 [title] => 永泰嵩口:古厝"租用代管" 修旧如旧焕发生机 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102558.html [tags] => Array ( [0] => 嵩口 [1] => 多座 [2] => 责编 [3] => 古民居 [4] => 历经沧桑 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 14850 [2] => 116706 [3] => 50039 [4] => 32141 [5] => 116709 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131645 [url] => /a/10001/201907/b17dde4a83cf6cc69d9d2b69faab0ade.jpeg ) ) [id] => 102558 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 嵩口 [1] => 多座 [2] => 责编 [3] => 古民居 [4] => 历经沧桑 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131648 [url] => /a/10001/201907/b0cade1c8ed37063665a982fa91ab5d5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563790740 [sort] => 0 [title] => 于山戚公祠:铭记抗倭英雄 忠魂永驻人间 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102555.html [tags] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 街区 [3] => 修缮 [4] => 明清 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 59976 [2] => 2281 [3] => 851 [4] => 16199 [5] => 69882 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131648 [url] => /a/10001/201907/b0cade1c8ed37063665a982fa91ab5d5.jpeg ) ) [id] => 102555 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 街区 [3] => 修缮 [4] => 明清 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131630 [url] => /a/10001/201907/345a597bff74334eadb9b6ef203abc87.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563790187 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.22】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102546.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131630 [url] => /a/10001/201907/345a597bff74334eadb9b6ef203abc87.jpeg ) ) [id] => 102546 [tran_published] => 07-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 820 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 820 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129716 [url] => /a/10001/201907/92f8c6ed24facaf1b305437c9e237588.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707045 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.21】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102336.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129716 [url] => /a/10001/201907/92f8c6ed24facaf1b305437c9e237588.png ) ) [id] => 102336 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 448 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 448 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129728 [url] => /a/10001/201907/445483886390dd6322c36ef41f2e00a8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707008 [sort] => 0 [title] => 男孩"食不下咽" 协和妙手"打通隧道" [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102330.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129728 [url] => /a/10001/201907/445483886390dd6322c36ef41f2e00a8.png ) ) [id] => 102330 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129725 [url] => /a/10001/201907/530a3560645175e516f1a97b99c24d31.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563706992 [sort] => 0 [title] => 酒店房间内发现隐藏摄像头 情侣报警 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102327.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129725 [url] => /a/10001/201907/530a3560645175e516f1a97b99c24d31.png ) ) [id] => 102327 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129722 [url] => /a/10001/201907/67bf1f3a128bf930f85b6c4cc54990de.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563706980 [sort] => 0 [title] => 闽安协台衙门:修缮一新 再现戍守两岸烽火岁月 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102324.html [tags] => Array ( [0] => 两岸 [1] => 马尾区 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 涉台 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 845 [1] => 3300 [2] => 205 [3] => 50039 [4] => 31297 [5] => 61314 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129722 [url] => /a/10001/201907/67bf1f3a128bf930f85b6c4cc54990de.png ) ) [id] => 102324 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 两岸 [1] => 马尾区 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 涉台 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129677 [url] => /a/10001/201907/ff1650c358ccea4371d83861ed9c30ce.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563706966 [sort] => 0 [title] => 市城管委立整立改 连夜修复塌陷路面 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102321.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 塌陷 [2] => 福飞 [3] => 昨天中午 [4] => 城乡建设 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 3300 [2] => 114 [3] => 4258 [4] => 116478 [5] => 50402 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129677 [url] => /a/10001/201907/ff1650c358ccea4371d83861ed9c30ce.png ) ) [id] => 102321 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 517 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 517 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 塌陷 [2] => 福飞 [3] => 昨天中午 [4] => 城乡建设 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128339 [url] => /a/10001/201907/a0469bfcc7232d7b545fb927c1051165.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563675649 [sort] => 0 [title] => 螺洲奎光阁:崇文向学继承先贤遗志 文化传承惠及后人 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102225.html [tags] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 光阁 [2] => 坐落 [3] => 福州 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 25461 [2] => 116412 [3] => 116415 [4] => 763 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128339 [url] => /a/10001/201907/a0469bfcc7232d7b545fb927c1051165.jpeg ) ) [id] => 102225 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1160 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 53 [digg] => 0 [all_pv] => 1160 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 光阁 [2] => 坐落 [3] => 福州 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127868 [url] => /a/10001/201907/93647f6bc6a58673846a123bb14cce25.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614763 [sort] => 0 [title] => 国内专家齐聚榕城 研讨乙肝诊疗临床治愈路径 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102147.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127868 [url] => /a/10001/201907/93647f6bc6a58673846a123bb14cce25.png ) ) [id] => 102147 [tran_published] => 07-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 974 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 37 [digg] => 0 [all_pv] => 974 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127835 [url] => /a/10001/201907/007888373a643010eba39e6d3d141491.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614715 [sort] => 0 [title] => 夜间巡查 多举措保障各大客运点乘客出行 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102144.html [tags] => Array ( [0] => 乘客 [1] => 福州 [2] => 出租车 [3] => 整治 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1409 [1] => 3300 [2] => 763 [3] => 968 [4] => 704 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127835 [url] => /a/10001/201907/007888373a643010eba39e6d3d141491.png ) ) [id] => 102144 [tran_published] => 07-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 乘客 [1] => 福州 [2] => 出租车 [3] => 整治 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127844 [url] => /a/10001/201907/c85669c1fad469854c86e6d71e2f03d3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614693 [sort] => 0 [title] => 地铁接驳专线新车型 外表软萌内里"有料" [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102141.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127844 [url] => /a/10001/201907/c85669c1fad469854c86e6d71e2f03d3.png ) ) [id] => 102141 [tran_published] => 07-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 570 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 570 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127853 [url] => /a/10001/201907/f4007367ab3da56b277b81b68f5c1eed.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614680 [sort] => 0 [title] => 长乐区和平街特色历史文化街区完成一期主体修缮 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/102138.html [tags] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 街区 [3] => 修缮 [4] => 明清 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 59976 [2] => 2281 [3] => 851 [4] => 16199 [5] => 69882 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127853 [url] => /a/10001/201907/f4007367ab3da56b277b81b68f5c1eed.png ) ) [id] => 102138 [tran_published] => 07-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 419 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 419 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 街区 [3] => 修缮 [4] => 明清 ) ) [author] => Array ( ) ) 1