Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233309 [url] => /a/10001/201909/8cf1e9bd968c920c6b91d2b38f057eca.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569235794 [sort] => 0 [title] => 国庆氛围渐浓,福州这个地方先“靓”了! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/117255.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,230,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233309 [url] => /a/10001/201909/8cf1e9bd968c920c6b91d2b38f057eca.png ) ) [id] => 117255 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 959 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 43 [digg] => 0 [all_pv] => 959 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233246 [url] => /a/10001/201909/f64780e70c9d84ee18864fa50b04ed32.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569233692 [sort] => 0 [title] => 微视频 | 电焊工:青春在焊花中激扬 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/117231.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,230,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233246 [url] => /a/10001/201909/f64780e70c9d84ee18864fa50b04ed32.jpeg ) ) [id] => 117231 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1087 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [all_pv] => 1087 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1233465 [url] => /a/10001/201909/87eda42702e4645d9919403dc46ff92d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569228500 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.23】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/117213.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1233465 [url] => /a/10001/201909/87eda42702e4645d9919403dc46ff92d.png ) ) [id] => 117213 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232322 [url] => /a/10001/201909/f7fa2b3d925e82fc33f00a8a072e1bae.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569153028 [sort] => 0 [title] => 逛展会、赏金鱼、打卡彩稻田,这里的丰收节不一样! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/117057.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,222,214,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232322 [url] => /a/10001/201909/f7fa2b3d925e82fc33f00a8a072e1bae.png ) ) [id] => 117057 [tran_published] => 09-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 562 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 562 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232241 [url] => /a/10001/201909/67d5711cf7cf36ac98b838a9a300ac39.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569150995 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.22】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/117021.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.9.22】《法眼》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 [1] => 127269 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232241 [url] => /a/10001/201909/67d5711cf7cf36ac98b838a9a300ac39.jpeg ) ) [id] => 117021 [tran_published] => 09-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.9.22】《法眼》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1231128 [url] => /a/10001/201909/95d0a22ca3a51a09e470811d0ea32459.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569069334 [sort] => 0 [title] => 口腔健康,全身健康!这些护牙知识请收下! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116847.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,232,224,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1231128 [url] => /a/10001/201909/95d0a22ca3a51a09e470811d0ea32459.png ) ) [id] => 116847 [tran_published] => 09-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 571 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 571 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1231035 [url] => /a/10001/201909/595386a8e0c8d77c02938550a6d01286.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569063309 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.21】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116793.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1231035 [url] => /a/10001/201909/595386a8e0c8d77c02938550a6d01286.JPG ) ) [id] => 116793 [tran_published] => 09-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 440 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 440 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1230798 [url] => /a/10001/201909/fad1c44a9664fb33336040036ca122a7.jpeg ) [description] => 反恐防暴演练 守护校园平安 [recommend] => 0 [published] => 1569055693 [sort] => 0 [title] => 演练!“歹徒”持刀闯入幼儿园,下一秒…… [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116778.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,232,224,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1230798 [url] => /a/10001/201909/fad1c44a9664fb33336040036ca122a7.jpeg ) ) [id] => 116778 [tran_published] => 09-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 831 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [all_pv] => 831 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 演练!“歹徒”持刀闯入幼儿园,下一秒……

  反恐防暴演练 守护校园平安

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1229988 [url] => /a/10001/201909/9fa7291354190dcaee3de5c281b9aa1e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568975075 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.20】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116601.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1229988 [url] => /a/10001/201909/9fa7291354190dcaee3de5c281b9aa1e.png ) ) [id] => 116601 [tran_published] => 09-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1228374 [url] => /a/10001/201909/ab212831d381f2446292648e624a8e08.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568891566 [sort] => 0 [title] => 这支平均年龄70岁的乐团,奏响最美夕阳红! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116418.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9,230,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1228374 [url] => /a/10001/201909/ab212831d381f2446292648e624a8e08.png ) ) [id] => 116418 [tran_published] => 09-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1228326 [url] => /a/10001/201909/ba7ef5bc44a31861ecd2c48295fd4584.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568890814 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.19】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116409.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.9.19】《法眼》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 [1] => 126870 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1228326 [url] => /a/10001/201909/ba7ef5bc44a31861ecd2c48295fd4584.jpeg ) ) [id] => 116409 [tran_published] => 09-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 551 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 551 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.9.19】《法眼》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227306 [url] => /a/10001/201909/84ce2d59b72bac5c8d130c1d8a90b824.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568808663 [sort] => 0 [title] => 秋天来了,福州这里却藏着一片春天的花海! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116184.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227306 [url] => /a/10001/201909/84ce2d59b72bac5c8d130c1d8a90b824.png ) ) [id] => 116184 [tran_published] => 09-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 533 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 533 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227324 [url] => /a/10001/201909/9e97fbba705081d140200a4fa78b4fbf.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568808489 [sort] => 0 [title] => 粗心爸爸逛超市,东西买好了儿子却丢了…… [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116181.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227324 [url] => /a/10001/201909/9e97fbba705081d140200a4fa78b4fbf.png ) ) [id] => 116181 [tran_published] => 09-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 547 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 547 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227189 [url] => /a/10001/201909/89eb90bd9e91e9f5b5ec0d973988688c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568804201 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.18】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116163.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.9.18】《法眼》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 [1] => 126639 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227189 [url] => /a/10001/201909/89eb90bd9e91e9f5b5ec0d973988688c.jpeg ) ) [id] => 116163 [tran_published] => 09-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.9.18】《法眼》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226031 [url] => /a/10001/201909/17ef0c97d1dfbee7cee03e7d1a555f67.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568718704 [sort] => 0 [title] => 感情不和闹离婚,糊涂爸爸竟赌气将四岁儿子扔在派出所…… [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/115944.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,222,214,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226031 [url] => /a/10001/201909/17ef0c97d1dfbee7cee03e7d1a555f67.png ) ) [id] => 115944 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 526 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 526 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1