Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1027299 [url] => /a/10001/201905/b5e0c5a961eb070495ab9705676845a8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558525698 [sort] => 0 [title] => 福州这场盛会今天完美收官,108秒精彩视频带你回顾! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/89472.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,224,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1027299 [url] => /a/10001/201905/b5e0c5a961eb070495ab9705676845a8.png ) ) [id] => 89472 [pv] => 548 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 548 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1027131 [url] => /a/10001/201905/7b0fe44898b6ba1da705d420464e8a94.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558524049 [sort] => 0 [title] => 好险!福州飞往昆明航班上,男子情绪失控大闹机舱! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/89430.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,224,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1027131 [url] => /a/10001/201905/7b0fe44898b6ba1da705d420464e8a94.png ) ) [id] => 89430 [pv] => 848 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 29 [digg] => 0 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 848 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1026771 [url] => /a/10001/201905/a59a7fefdeb89f1c9cfdc796d6cc0471.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558522595 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.22】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/89409.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1026771 [url] => /a/10001/201905/a59a7fefdeb89f1c9cfdc796d6cc0471.png ) ) [id] => 89409 [pv] => 481 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 481 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024476 [url] => /a/10001/201905/5e1eb34b9b53805f3d693ff326af9244.jpeg ) [description] => 坚决向不文明交通行为说不! [recommend] => 0 [published] => 1558437824 [sort] => 0 [title] => 新一轮电动自行车交通违法行为曝光,快看看都是谁? [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/89184.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,214,222,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024476 [url] => /a/10001/201905/5e1eb34b9b53805f3d693ff326af9244.jpeg ) ) [id] => 89184 [pv] => 875 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 0 [tran_published] => 05-21 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 875 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 新一轮电动自行车交通违法行为曝光,快看看都是谁?

  坚决向不文明交通行为说不!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024476 [url] => /a/10001/201905/5e1eb34b9b53805f3d693ff326af9244.jpeg ) [description] => 坚决向不文明交通行为说不! [recommend] => 0 [published] => 1558436971 [sort] => 0 [title] => 新一轮电动自行车交通违法行为曝光,快看看都是谁? [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/89169.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,214,222,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024476 [url] => /a/10001/201905/5e1eb34b9b53805f3d693ff326af9244.jpeg ) ) [id] => 89169 [pv] => 494 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 05-21 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 494 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 新一轮电动自行车交通违法行为曝光,快看看都是谁?

  坚决向不文明交通行为说不!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024632 [url] => /a/10001/201905/04f29535e477bbdb48830429befd1cb2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558436535 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.21】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/89166.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024632 [url] => /a/10001/201905/04f29535e477bbdb48830429befd1cb2.png ) ) [id] => 89166 [pv] => 470 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 05-21 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 470 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1023072 [url] => /a/10001/201905/a4187e8192c7d49ced4dcfde0cd1dc7e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558350327 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.20】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/88935.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1023072 [url] => /a/10001/201905/a4187e8192c7d49ced4dcfde0cd1dc7e.png ) ) [id] => 88935 [pv] => 491 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 491 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1022706 [url] => /a/10001/201905/1668c71129ca35efe4b1e0b8d3930770.png ) [description] => 于晓彤 岳朝阳 责编 [recommend] => 0 [published] => 1558345491 [sort] => 0 [title] => "5·20"最强“撒糖日”:一起到民政局领证吧! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/88896.html [tags] => Array ( [0] => 婚姻登记 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 53792 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1022706 [url] => /a/10001/201905/1668c71129ca35efe4b1e0b8d3930770.png ) ) [id] => 88896 [pv] => 588 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 588 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 婚姻登记 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • "5·20"最强“撒糖日”:一起到民政局领证吧!

  于晓彤 岳朝阳 责编

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1022559 [url] => /a/10001/201905/18cb33d24656c09ba46637fc6c32014d.jpeg ) [description] => 半份菜、小份菜的人性化菜单,倡导顾客"量力而行"进行点餐。 [recommend] => 0 [published] => 1558339050 [sort] => 0 [title] => 践行"光盘行动" 拒绝舌尖上的浪费 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/88878.html [tags] => Array ( [0] => 光盘 [1] => 顾客 [2] => 牛排 [3] => 餐桌 [4] => 餐厅 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 69978 [2] => 6103 [3] => 60762 [4] => 14847 [5] => 8825 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,224,228,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1022559 [url] => /a/10001/201905/18cb33d24656c09ba46637fc6c32014d.jpeg ) ) [id] => 88878 [pv] => 690 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 26 [digg] => 2 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 690 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 光盘 [1] => 顾客 [2] => 牛排 [3] => 餐桌 [4] => 餐厅 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 践行"光盘行动" 拒绝舌尖上的浪费

  半份菜、小份菜的人性化菜单,倡导顾客"量力而行"进行点餐。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1021356 [url] => /a/10001/201905/8256957c5ef6b9b082bc3465bbbcb7a9.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558265495 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.19】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/88704.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1021356 [url] => /a/10001/201905/8256957c5ef6b9b082bc3465bbbcb7a9.png ) ) [id] => 88704 [pv] => 644 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [tran_published] => 05-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 644 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1021275 [url] => /a/10001/201905/5245a205aebcab8c84028dece86a4b64.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558260767 [sort] => 0 [title] => 60秒延时vlog,带你见识海丝进口商品展! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/88659.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,224,228,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1021275 [url] => /a/10001/201905/5245a205aebcab8c84028dece86a4b64.png ) ) [id] => 88659 [pv] => 1434 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 78 [digg] => 4 [tran_published] => 05-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1434 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1021266 [url] => /a/10001/201905/d8cd5f6bbf4e49898aae6f33f260bec3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558260640 [sort] => 0 [title] => 利用职务之便实施违法犯罪 福清五名“村霸”被判刑 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/88653.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1021266 [url] => /a/10001/201905/d8cd5f6bbf4e49898aae6f33f260bec3.png ) ) [id] => 88653 [pv] => 574 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [tran_published] => 05-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 574 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1020267 [url] => /a/10001/201905/b6263a0c9392df94272b0104c024f125.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558186127 [sort] => 0 [title] => “海洋经济与城市发展——港口合作”论坛在福州举办 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/88521.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 港口 [2] => 李振福 [3] => 发展 [4] => 嘉宾 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 7797 [3] => 107232 [4] => 1109 [5] => 3748 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,214,222,228,906,915, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1020267 [url] => /a/10001/201905/b6263a0c9392df94272b0104c024f125.png ) ) [id] => 88521 [pv] => 713 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 26 [digg] => 0 [tran_published] => 05-18 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 713 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 港口 [2] => 李振福 [3] => 发展 [4] => 嘉宾 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1019841 [url] => /a/10001/201905/0b93392e9d8566850ef0bf4de96905a3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558171785 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.18】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/88446.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1019841 [url] => /a/10001/201905/0b93392e9d8566850ef0bf4de96905a3.png ) ) [id] => 88446 [pv] => 422 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 05-18 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 422 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1018629 [url] => /a/10001/201905/0b2e2cb6b373965f97b588535f046af9.png ) [description] => 论坛布置工作已经完成,工作人员正在进行设备调试与会人员将围绕港口合作主题进行研讨,助力福州建设深水大港,推动“海上福州”建设 [recommend] => 0 [published] => 1558092632 [sort] => 0 [title] => “海洋经济与城市发展——港口合作论坛”明天将在福州举办 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/88347.html [tags] => Array ( [0] => 论坛 [1] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3239 [1] => 3300 [2] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1018629 [url] => /a/10001/201905/0b2e2cb6b373965f97b588535f046af9.png ) ) [id] => 88347 [pv] => 699 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 3 [tran_published] => 05-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 699 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 论坛 [1] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • “海洋经济与城市发展——港口合作论坛”明天将在福州举办

  论坛布置工作已经完成,工作人员正在进行设备调试与会人员将围绕港口合作主题进行研讨,助力福州建设深水大港,推动“海上福州”建设