Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176714 [url] => /a/thumb/10001/201908/242848460cb8e1355eabc7c08efaf3ef.jpg@w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566125763 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.18】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/108990.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176714 [url] => /a/thumb/10001/201908/242848460cb8e1355eabc7c08efaf3ef.jpg@w956_h537.jpg ) ) [id] => 108990 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 453 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 453 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175787 [url] => /a/10001/201908/b5ac03072b957f4a0d52806de36409e8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566038234 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.17】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/108852.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175787 [url] => /a/10001/201908/b5ac03072b957f4a0d52806de36409e8.png ) ) [id] => 108852 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175274 [url] => /a/10001/201908/cefee91bc2c96a089e6fae6d427f495b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566030689 [sort] => 0 [title] => 纪念福州解放70周年 五一广场举行升旗仪式 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/108810.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 17 [2] => 70 [3] => 福州人 [4] => 五一广场 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 50125 [3] => 52581 [4] => 18215 [5] => 3777 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175274 [url] => /a/10001/201908/cefee91bc2c96a089e6fae6d427f495b.jpeg ) ) [id] => 108810 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1822 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 108 [digg] => 0 [all_pv] => 1822 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 17 [2] => 70 [3] => 福州人 [4] => 五一广场 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175226 [url] => /a/10001/201908/fad7e3dff45ac19c5752e4abe19dc67f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566030639 [sort] => 0 [title] => 福清市人民法院公开宣判一起涉恶势力案件 34名被告人获刑 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/108807.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9,753,486,756, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175226 [url] => /a/10001/201908/fad7e3dff45ac19c5752e4abe19dc67f.jpeg ) ) [id] => 108807 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 566 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 566 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1173924 [url] => /a/10001/201908/a2dc51700d882a530a96f1541205e3a2.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565953575 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.16】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/108606.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1173924 [url] => /a/10001/201908/a2dc51700d882a530a96f1541205e3a2.jpg ) ) [id] => 108606 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 504 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 504 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171437 [url] => /a/10001/201908/a1beb22f3d5107c3fbec3a8fe83a4e1e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565867248 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.15】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/108282.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171437 [url] => /a/10001/201908/a1beb22f3d5107c3fbec3a8fe83a4e1e.jpeg ) ) [id] => 108282 [tran_published] => 08-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171425 [url] => /a/10001/201908/0b363c83cd53717c3ec0989736a11ad1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565866836 [sort] => 0 [title] => 110求真:电动牙刷比手动牙刷清洁牙齿更彻底? [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/108276.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,228,222,214,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171425 [url] => /a/10001/201908/0b363c83cd53717c3ec0989736a11ad1.jpeg ) ) [id] => 108276 [tran_published] => 08-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 728 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 728 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171419 [url] => /a/10001/201908/d73406083b59d0733f8340c6fbea2e92.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565865262 [sort] => 0 [title] => “都要平安归来 一个也不准少” 福州女生对消防员喊出霸道祝福 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/108273.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,228,222,214,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171419 [url] => /a/10001/201908/d73406083b59d0733f8340c6fbea2e92.jpeg ) ) [id] => 108273 [tran_published] => 08-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1148 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 47 [digg] => 0 [all_pv] => 1148 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1169103 [url] => /a/10001/201908/f2fd4f789b0628407bce082595bf983d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565777923 [sort] => 0 [title] => 新婚夫妻入住出租房 在旧电视里发现“第三只眼”! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/108066.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,214,9,224,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1169103 [url] => /a/10001/201908/f2fd4f789b0628407bce082595bf983d.png ) ) [id] => 108066 [tran_published] => 08-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 653 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 653 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1168920 [url] => /a/10001/201908/eb6c56805307a1433654855654afbcef.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565776691 [sort] => 0 [title] => 连江留耕堂:百年古厝藏春秋 大厝家风永流传 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/108045.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,9,214,224,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1168920 [url] => /a/10001/201908/eb6c56805307a1433654855654afbcef.png ) ) [id] => 108045 [tran_published] => 08-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 576 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 576 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1169145 [url] => /a/10001/201908/c89b6b47d391954fbbfa585fd3da97b1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565771572 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.14】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/108030.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1169145 [url] => /a/10001/201908/c89b6b47d391954fbbfa585fd3da97b1.jpeg ) ) [id] => 108030 [tran_published] => 08-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1167228 [url] => /a/10001/201908/c5bf6fb2461b548bb960db6961456c1e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565696020 [sort] => 0 [title] => 福清这里竟藏着“世外桃源”? 古榕溪水让时光慢下来 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/107805.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,228,222,214,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1167228 [url] => /a/10001/201908/c5bf6fb2461b548bb960db6961456c1e.png ) ) [id] => 107805 [tran_published] => 08-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 696 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [all_pv] => 696 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1167132 [url] => /a/10001/201908/f1067c635ce254f7b2c2058811038b07.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565694040 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.13】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/107772.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1167132 [url] => /a/10001/201908/f1067c635ce254f7b2c2058811038b07.JPG ) ) [id] => 107772 [tran_published] => 08-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 480 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 480 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1165401 [url] => /a/10001/201908/b78b3f20a6e42ec7ffa7b055c980bab6.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565607591 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.12】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/107487.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1165401 [url] => /a/10001/201908/b78b3f20a6e42ec7ffa7b055c980bab6.JPG ) ) [id] => 107487 [tran_published] => 08-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 444 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 444 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1164780 [url] => /a/10001/201908/222ddc47bca32f71b932bb3cdf5b9868.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565601076 [sort] => 0 [title] => 福建警方今天集中销毁非法枪爆物品 场面震撼! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/107439.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1164780 [url] => /a/10001/201908/222ddc47bca32f71b932bb3cdf5b9868.jpeg ) ) [id] => 107439 [tran_published] => 08-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1