Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1164297 [url] => /a/10001/201908/bf5d8dfb7b76298c93a0b1c91b5a911a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565591399 [sort] => 0 [title] => 同唱《我和我的祖国》,献礼新中国成立70周年 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/107385.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9,230,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1164297 [url] => /a/10001/201908/bf5d8dfb7b76298c93a0b1c91b5a911a.jpeg ) ) [id] => 107385 [tran_published] => 08-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 537 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 537 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1163403 [url] => /a/10001/201908/b409a4671f7da8869fd44758c9dc90e5.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565516625 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.11】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/107205.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1163403 [url] => /a/10001/201908/b409a4671f7da8869fd44758c9dc90e5.JPG ) ) [id] => 107205 [tran_published] => 08-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 409 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 409 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1163199 [url] => /a/10001/201908/a3b74bab67b5ae32ccc57c2d0268197b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565505905 [sort] => 0 [title] => 巾帼不让须眉!全国首批动车组女司机来啦 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/107163.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222,224,230, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1163199 [url] => /a/10001/201908/a3b74bab67b5ae32ccc57c2d0268197b.png ) ) [id] => 107163 [tran_published] => 08-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 558 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [all_pv] => 558 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1162347 [url] => /a/10001/201908/4a70a3f6b8d8af3a7137e54824d4e447.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565434750 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.10】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/107040.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1162347 [url] => /a/10001/201908/4a70a3f6b8d8af3a7137e54824d4e447.JPG ) ) [id] => 107040 [tran_published] => 08-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 490 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 490 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1162026 [url] => /a/10001/201908/56e8ae873ff6e064ee5e660a56c9da5d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565426190 [sort] => 0 [title] => “迷糊”妈妈丢垃圾,结果把孩子给弄丢了…… [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/107013.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,9,214,230, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1162026 [url] => /a/10001/201908/56e8ae873ff6e064ee5e660a56c9da5d.png ) ) [id] => 107013 [tran_published] => 08-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 520 [virtual_pv] => 406 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 520 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1161327 [url] => /a/10001/201908/7c030ca40a6b3e9ba1c0b56d279471f4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565352035 [sort] => 0 [title] => 优秀又暖心!这两位福州医生问诊“有绝招” [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106893.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,230,224,228,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1161327 [url] => /a/10001/201908/7c030ca40a6b3e9ba1c0b56d279471f4.jpeg ) ) [id] => 106893 [tran_published] => 08-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 565 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 565 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1160847 [url] => /a/10001/201908/c7ae768ad54e8a7f2afa836ee37f26a2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565344496 [sort] => 0 [title] => 被控八项罪名 十五名涉黑被告人获刑! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106839.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,224,228,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1160847 [url] => /a/10001/201908/c7ae768ad54e8a7f2afa836ee37f26a2.jpeg ) ) [id] => 106839 [tran_published] => 08-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 515 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 515 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1161225 [url] => /a/10001/201908/e98a1b9549489cd85e221b16528f5252.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565341331 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.9】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106830.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1161225 [url] => /a/10001/201908/e98a1b9549489cd85e221b16528f5252.JPG ) ) [id] => 106830 [tran_published] => 08-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 438 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 438 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1159194 [url] => /a/10001/201908/661adbdfae1783e53c48cdabfcd353c8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565263478 [sort] => 0 [title] => 今天福州这个平台正式揭牌!未来人才将在这里聚集… [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106656.html [tags] => Array ( [0] => 高新区 [1] => 聘书 [2] => 人才 [3] => 大使 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2145 [1] => 3300 [2] => 119709 [3] => 53 [4] => 6087 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,230,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1159194 [url] => /a/10001/201908/661adbdfae1783e53c48cdabfcd353c8.png ) ) [id] => 106656 [tran_published] => 08-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 584 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 584 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 高新区 [1] => 聘书 [2] => 人才 [3] => 大使 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1158900 [url] => /a/10001/201908/80c0eea7b344d8491249a702f658ab72.jpeg ) [description] => 你和我爸爸差不多大,要坚强 [recommend] => 0 [published] => 1565258982 [sort] => 0 [title] => 消防员及时救援,并说出暖心话,挽救了七旬自杀老人 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106620.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,230,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1158900 [url] => /a/10001/201908/80c0eea7b344d8491249a702f658ab72.jpeg ) ) [id] => 106620 [tran_published] => 08-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 582 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 582 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 消防员及时救援,并说出暖心话,挽救了七旬自杀老人

  你和我爸爸差不多大,要坚强

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1159083 [url] => /a/10001/201908/9e36ee1dcc3c9d1379366a3ea0bec5b3.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565257634 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.8】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106593.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1159083 [url] => /a/10001/201908/9e36ee1dcc3c9d1379366a3ea0bec5b3.JPG ) ) [id] => 106593 [tran_published] => 08-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157697 [url] => /a/10001/201908/89dc207b4f5de1a1b38c7f7abd5dbf29.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565235648 [sort] => 0 [title] => 微视频丨电缆运检员:城市光明的守护者 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106500.html [tags] => Array ( [0] => 电缆 [1] => 运检 [2] => 大动脉 [3] => 责编 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2663 [1] => 3300 [2] => 119586 [3] => 119589 [4] => 50039 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157697 [url] => /a/10001/201908/89dc207b4f5de1a1b38c7f7abd5dbf29.png ) ) [id] => 106500 [tran_published] => 08-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1435 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 85 [digg] => 0 [all_pv] => 1435 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电缆 [1] => 运检 [2] => 大动脉 [3] => 责编 [4] => 110 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157241 [url] => /a/10001/201908/6319d4d8f4733e64435d54bf6898ce17.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565176508 [sort] => 0 [title] => 满满干货!聚焦“氢能源” 点燃绿色发展新引擎 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106392.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157241 [url] => /a/10001/201908/6319d4d8f4733e64435d54bf6898ce17.jpeg ) ) [id] => 106392 [tran_published] => 08-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 818 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 18 [digg] => 0 [all_pv] => 818 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157160 [url] => /a/10001/201908/fdefca57f2e8e1ea4729b5b3e08e57bf.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565171376 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.7】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106335.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157160 [url] => /a/10001/201908/fdefca57f2e8e1ea4729b5b3e08e57bf.JPG ) ) [id] => 106335 [tran_published] => 08-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 448 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 448 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1156575 [url] => /a/10001/201908/1620321ec396d4a5dc8b00a334942c71.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565165906 [sort] => 0 [title] => 经常舔酸奶盖的人请注意啦~现在知道还不晚! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106275.html [tags] => Array ( [0] => 酸奶 [1] => 责编 [2] => 这层 [3] => 小编 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 16258 [2] => 50039 [3] => 119436 [4] => 13204 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,229,228,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1156575 [url] => /a/10001/201908/1620321ec396d4a5dc8b00a334942c71.jpeg ) ) [id] => 106275 [tran_published] => 08-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 833 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 24 [digg] => 0 [all_pv] => 833 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 酸奶 [1] => 责编 [2] => 这层 [3] => 小编 [4] => 110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1