Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1159083 [url] => /a/10001/201908/9e36ee1dcc3c9d1379366a3ea0bec5b3.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565257634 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.8】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106593.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1159083 [url] => /a/10001/201908/9e36ee1dcc3c9d1379366a3ea0bec5b3.JPG ) ) [id] => 106593 [tran_published] => 08-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157697 [url] => /a/10001/201908/89dc207b4f5de1a1b38c7f7abd5dbf29.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565235648 [sort] => 0 [title] => 微视频丨电缆运检员:城市光明的守护者 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106500.html [tags] => Array ( [0] => 电缆 [1] => 运检 [2] => 大动脉 [3] => 责编 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2663 [1] => 3300 [2] => 119586 [3] => 119589 [4] => 50039 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157697 [url] => /a/10001/201908/89dc207b4f5de1a1b38c7f7abd5dbf29.png ) ) [id] => 106500 [tran_published] => 08-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1439 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 85 [digg] => 0 [all_pv] => 1439 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电缆 [1] => 运检 [2] => 大动脉 [3] => 责编 [4] => 110 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157241 [url] => /a/10001/201908/6319d4d8f4733e64435d54bf6898ce17.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565176508 [sort] => 0 [title] => 满满干货!聚焦“氢能源” 点燃绿色发展新引擎 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106392.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157241 [url] => /a/10001/201908/6319d4d8f4733e64435d54bf6898ce17.jpeg ) ) [id] => 106392 [tran_published] => 08-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 819 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 18 [digg] => 0 [all_pv] => 819 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157160 [url] => /a/10001/201908/fdefca57f2e8e1ea4729b5b3e08e57bf.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565171376 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.7】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106335.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157160 [url] => /a/10001/201908/fdefca57f2e8e1ea4729b5b3e08e57bf.JPG ) ) [id] => 106335 [tran_published] => 08-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 449 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 449 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1156575 [url] => /a/10001/201908/1620321ec396d4a5dc8b00a334942c71.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565165906 [sort] => 0 [title] => 经常舔酸奶盖的人请注意啦~现在知道还不晚! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106275.html [tags] => Array ( [0] => 酸奶 [1] => 责编 [2] => 这层 [3] => 小编 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 16258 [2] => 50039 [3] => 119436 [4] => 13204 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,229,228,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1156575 [url] => /a/10001/201908/1620321ec396d4a5dc8b00a334942c71.jpeg ) ) [id] => 106275 [tran_published] => 08-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 834 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 24 [digg] => 0 [all_pv] => 834 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 酸奶 [1] => 责编 [2] => 这层 [3] => 小编 [4] => 110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1156029 [url] => /a/10001/201908/95962e71072a57594d4db8d0576c34d1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565163866 [sort] => 0 [title] => 微视频丨人工智能分论谈:窥见福州5G+AI的未来 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106248.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1156029 [url] => /a/10001/201908/95962e71072a57594d4db8d0576c34d1.jpeg ) ) [id] => 106248 [tran_published] => 08-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 864 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [all_pv] => 864 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1155231 [url] => /a/10001/201908/e04fcd20286cf8076f091aa6119f01ef.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565092128 [sort] => 0 [title] => 男子登山途中突然昏倒在地,幸好遇到了她…… [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106122.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9,230,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1155231 [url] => /a/10001/201908/e04fcd20286cf8076f091aa6119f01ef.png ) ) [id] => 106122 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 3027 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 65 [digg] => 0 [all_pv] => 3027 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1155270 [url] => /a/10001/201908/69217c46fc627e388d41341b1c026f2b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565091661 [sort] => 0 [title] => 精彩!这场法治知识竞赛好多人打call! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106119.html [tags] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 答题 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 205 [1] => 3300 [2] => 8912 ) [appid] => 1 [catids] => ,229,228,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1155270 [url] => /a/10001/201908/69217c46fc627e388d41341b1c026f2b.jpeg ) ) [id] => 106119 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 498 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 498 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 答题 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1155195 [url] => /a/10001/201908/8c87f6bfa5b06c602892d6414bf83c10.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565091461 [sort] => 0 [title] => 来这座千年古刹,品味唐宋风韵 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106116.html [tags] => Array ( [0] => 龙瑞寺 [1] => 仓山区 [2] => 福州市 [3] => 梁厝村 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 119295 [2] => 1230 [3] => 1261 [4] => 66072 ) [appid] => 1 [catids] => ,229,228,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1155195 [url] => /a/10001/201908/8c87f6bfa5b06c602892d6414bf83c10.jpeg ) ) [id] => 106116 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 599 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 599 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 龙瑞寺 [1] => 仓山区 [2] => 福州市 [3] => 梁厝村 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1154946 [url] => /a/10001/201908/548fa1d58963cc3f00c756e4de35f5dd.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565082542 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.6】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106044.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1154946 [url] => /a/10001/201908/548fa1d58963cc3f00c756e4de35f5dd.JPG ) ) [id] => 106044 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 414 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 414 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1154436 [url] => /a/10001/201908/6a908945ba6f4fa49b844dbd628518ed.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565076115 [sort] => 0 [title] => 微视频丨“旗山论谈”开幕,精彩亮点在这里! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/106017.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9,230,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1154436 [url] => /a/10001/201908/6a908945ba6f4fa49b844dbd628518ed.png ) ) [id] => 106017 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 909 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 45 [digg] => 0 [all_pv] => 909 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1153716 [url] => /a/10001/201908/7f9c1f0cf074a74c6663432192c1a7e2.png ) [description] => 内附防小孩走丢攻略! [recommend] => 0 [published] => 1565002403 [sort] => 0 [title] => 4岁男童不到一年连续走丢3次,家长们可长点心吧! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/105879.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,230,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1153716 [url] => /a/10001/201908/7f9c1f0cf074a74c6663432192c1a7e2.png ) ) [id] => 105879 [tran_published] => 08-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 605 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 17 [digg] => 0 [all_pv] => 605 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 4岁男童不到一年连续走丢3次,家长们可长点心吧!

  内附防小孩走丢攻略!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1153719 [url] => /a/10001/201908/3461d246ce0b1afe04d71fb7c7fba956.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564995583 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.5】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/105816.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1153719 [url] => /a/10001/201908/3461d246ce0b1afe04d71fb7c7fba956.JPG ) ) [id] => 105816 [tran_published] => 08-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 414 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 414 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1152111 [url] => /a/10001/201908/f480ec366f858e98be56d42ffc1aa87e.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564916518 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.4】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/105582.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1152111 [url] => /a/10001/201908/f480ec366f858e98be56d42ffc1aa87e.JPG ) ) [id] => 105582 [tran_published] => 08-04 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 512 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 512 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1151250 [url] => /a/10001/201908/20f3c3b74e558917047f80b54b811177.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564826427 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.3】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/105420.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1151250 [url] => /a/10001/201908/20f3c3b74e558917047f80b54b811177.JPG ) ) [id] => 105420 [tran_published] => 08-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 595 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [all_pv] => 595 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1