Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1037178 [url] => /a/10001/201905/85c267704b1af6ade5bdf9ecd536fb27.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1559050060 [sort] => 0 [title] => 福州医生成网红,拍摄改良版颈椎操视频火了!一起来试试! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/90762.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1037178 [url] => /a/10001/201905/85c267704b1af6ade5bdf9ecd536fb27.png ) ) [id] => 90762 [tran_published] => 05-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1037 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 31 [digg] => 0 [all_pv] => 1037 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1037007 [url] => /a/10001/201905/9dfdd7a36508c7709812f04efbd9f6ed.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1559040537 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.28】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/90732.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1037007 [url] => /a/10001/201905/9dfdd7a36508c7709812f04efbd9f6ed.png ) ) [id] => 90732 [tran_published] => 05-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 512 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 512 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1035768 [url] => /a/10001/201905/488a6790cc7cd756e3bcffeca33372a5.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558959136 [sort] => 0 [title] => 轻嗅初夏荷香 茶亭公园迎来“赏荷季” [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/90522.html [tags] => Array ( [0] => 公园 [1] => 荷花 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2366 [1] => 3300 [2] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1035768 [url] => /a/10001/201905/488a6790cc7cd756e3bcffeca33372a5.png ) ) [id] => 90522 [tran_published] => 05-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 荷花 [1] => 公园 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1035717 [url] => /a/10001/201905/3589fb40c3f4b366cd544d73cf592aa3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558956914 [sort] => 0 [title] => 福州的外卖小哥请注意!千万别再这样送餐了…… [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/90519.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,214,222,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1035717 [url] => /a/10001/201905/3589fb40c3f4b366cd544d73cf592aa3.png ) ) [id] => 90519 [tran_published] => 05-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 698 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 698 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1035705 [url] => /a/10001/201905/38c1492fda1b1aebf5314f0ff86dc081.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558956425 [sort] => 0 [title] => 蜕变的电子城,藏着忘不掉的情怀 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/90513.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,214,222,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1035705 [url] => /a/10001/201905/38c1492fda1b1aebf5314f0ff86dc081.jpeg ) ) [id] => 90513 [tran_published] => 05-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1074 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 1074 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1035504 [url] => /a/10001/201905/6fd21b670393d60a39a969e40183cf9e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558949770 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.27】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/90465.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1035504 [url] => /a/10001/201905/6fd21b670393d60a39a969e40183cf9e.png ) ) [id] => 90465 [tran_published] => 05-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1033923 [url] => /a/10001/201905/68f60b52bd8eb704b5f8d243292a6e7a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558865021 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.26】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/90246.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1033923 [url] => /a/10001/201905/68f60b52bd8eb704b5f8d243292a6e7a.png ) ) [id] => 90246 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 421 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 421 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1033176 [url] => /a/10001/201905/1fe835f19676c09a585b8d87105b12ca.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558835171 [sort] => 0 [title] => 细思极恐!你手持身份证拍的照片,可能正在被售卖 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/90162.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1033176 [url] => /a/10001/201905/1fe835f19676c09a585b8d87105b12ca.jpeg ) ) [id] => 90162 [tran_published] => 05-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 491 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 491 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032402 [url] => /a/10001/201905/acbc762acfc31f4215b0a858e8ec7c79.jpeg ) [description] => 附视频 [recommend] => 0 [published] => 1558770409 [sort] => 0 [title] => 福州90后小伙竟在屋内养了27条蛇和蜥蜴…… [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/90051.html [tags] => Array ( [0] => 处罚金 [1] => 民警 [2] => 疑似 [3] => 动物 [4] => 冷血动物 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 28614 [2] => 15936 [3] => 108468 [4] => 1050 [5] => 1104 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032402 [url] => /a/10001/201905/acbc762acfc31f4215b0a858e8ec7c79.jpeg ) ) [id] => 90051 [tran_published] => 05-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 597 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 597 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 动物 [1] => 疑似 [2] => 冷血动物 [3] => 处罚金 [4] => 民警 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031262 [url] => /a/10001/201905/b86d6edd091928c06dd076514ee529e7.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558696313 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.24】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/89919.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031262 [url] => /a/10001/201905/b86d6edd091928c06dd076514ee529e7.JPG ) ) [id] => 89919 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 510 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 510 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1028688 [url] => /a/10001/201905/c336f1e959cf0cb0df9afbcf3e979e88.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558610056 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.23】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/89676.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1028688 [url] => /a/10001/201905/c336f1e959cf0cb0df9afbcf3e979e88.JPG ) ) [id] => 89676 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1028682 [url] => /a/10001/201905/53480553ab7812059211b203d8215168.jpeg ) [description] => [recommend] => 1 [published] => 1558608269 [sort] => 0 [title] => 严查!福州的“骑士”们 您不能再任性了 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/89667.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1028682 [url] => /a/10001/201905/53480553ab7812059211b203d8215168.jpeg ) ) [id] => 89667 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 850 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 26 [digg] => 0 [all_pv] => 850 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1027299 [url] => /a/10001/201905/b5e0c5a961eb070495ab9705676845a8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558525698 [sort] => 0 [title] => 福州这场盛会今天完美收官,108秒精彩视频带你回顾! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/89472.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,224,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1027299 [url] => /a/10001/201905/b5e0c5a961eb070495ab9705676845a8.png ) ) [id] => 89472 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 651 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [all_pv] => 651 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1027131 [url] => /a/10001/201905/7b0fe44898b6ba1da705d420464e8a94.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558524049 [sort] => 0 [title] => 好险!福州飞往昆明航班上,男子情绪失控大闹机舱! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/89430.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,224,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1027131 [url] => /a/10001/201905/7b0fe44898b6ba1da705d420464e8a94.png ) ) [id] => 89430 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1333 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 41 [digg] => 0 [all_pv] => 1333 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1026771 [url] => /a/10001/201905/a59a7fefdeb89f1c9cfdc796d6cc0471.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558522595 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.22】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/89409.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1026771 [url] => /a/10001/201905/a59a7fefdeb89f1c9cfdc796d6cc0471.png ) ) [id] => 89409 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 511 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 511 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1