Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1136811 [url] => /a/10001/201907/dfdb412be79e0bd6dc86383b049f90ff.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564124349 [sort] => 0 [title] => 异物卡喉会要命!海姆立克法学起来!(婴儿版) [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/103434.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,228,224,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1136811 [url] => /a/10001/201907/dfdb412be79e0bd6dc86383b049f90ff.jpeg ) ) [id] => 103434 [tran_published] => 07-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 838 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [all_pv] => 838 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1136640 [url] => /a/10001/201907/6048beeef2efb14b1bdf357cb3be43db.jpeg ) [description] => 上下杭那些年的繁华岁月 [recommend] => 0 [published] => 1564119304 [sort] => 0 [title] => 永德会馆: 昔日商帮会馆 今时魅力古厝 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/103392.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222,230,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1136640 [url] => /a/10001/201907/6048beeef2efb14b1bdf357cb3be43db.jpeg ) ) [id] => 103392 [tran_published] => 07-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 813 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 44 [digg] => 0 [all_pv] => 813 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 永德会馆: 昔日商帮会馆 今时魅力古厝

  上下杭那些年的繁华岁月

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1135524 [url] => /a/10001/201907/86b07e06ee87ae6be9a6f4a7d73f0a7b.jpeg ) [description] => [recommend] => 1 [published] => 1564051883 [sort] => 0 [title] => 该!福州一商场内,多次进女厕偷窥的男子被抓了 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/103281.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,228,224,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1135524 [url] => /a/10001/201907/86b07e06ee87ae6be9a6f4a7d73f0a7b.jpeg ) ) [id] => 103281 [tran_published] => 07-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 671 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 671 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1135740 [url] => /a/10001/201907/0476043d8f24fe1a865d833490c1736b.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564047830 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.25】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/103221.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1135740 [url] => /a/10001/201907/0476043d8f24fe1a865d833490c1736b.JPG ) ) [id] => 103221 [tran_published] => 07-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 392 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 392 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1135179 [url] => /a/10001/201907/8dcd91215d646633b0065758be20d2e7.jpeg ) [description] => 如果想找一片幽静天地,度过一段惬意时光,福州连江的三落厝,是个很好的选择 [recommend] => 0 [published] => 1564043530 [sort] => 0 [title] => 盘活“沉睡”古厝 焕发新生魅力 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/103188.html [tags] => Array ( [0] => 三落 [1] => 责编 [2] => 连江 [3] => 美得 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 54579 [2] => 50039 [3] => 59 [4] => 92334 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222,230,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1135179 [url] => /a/10001/201907/8dcd91215d646633b0065758be20d2e7.jpeg ) ) [id] => 103188 [tran_published] => 07-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1661 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 82 [digg] => 0 [all_pv] => 1661 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 三落 [1] => 责编 [2] => 连江 [3] => 美得 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 盘活“沉睡”古厝 焕发新生魅力

  如果想找一片幽静天地,度过一段惬意时光,福州连江的三落厝,是个很好的选择

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1134555 [url] => /a/10001/201907/f831cfa7a4ef2eed1755c1c2e8867d48.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563970828 [sort] => 0 [title] => 一抹坊巷多“古俏”,今朝还看“朱紫坊” [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/103047.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,228,224,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1134555 [url] => /a/10001/201907/f831cfa7a4ef2eed1755c1c2e8867d48.jpeg ) ) [id] => 103047 [tran_published] => 07-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1108 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 73 [digg] => 0 [all_pv] => 1108 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1134306 [url] => /a/10001/201907/e0a37bb5bdb953b64376d54119e3cbc0.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563962360 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.24】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/102993.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1134306 [url] => /a/10001/201907/e0a37bb5bdb953b64376d54119e3cbc0.JPG ) ) [id] => 102993 [tran_published] => 07-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 438 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 438 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1133805 [url] => /a/10001/201907/b297468fdf65c15b5a1826215e7b6966.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563959473 [sort] => 0 [title] => 无糖可乐是“减肥神器”,喝了也不会胖? [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/102966.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,228,224,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1133805 [url] => /a/10001/201907/b297468fdf65c15b5a1826215e7b6966.jpeg ) ) [id] => 102966 [tran_published] => 07-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 783 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 36 [digg] => 0 [all_pv] => 783 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1133073 [url] => /a/10001/201907/133f40778cdd01c45d28733c66493063.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563931244 [sort] => 0 [title] => 夏日戏水,你必须get的溺水急救技能! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/102840.html [tags] => Array ( [0] => 按压 [1] => 溺水者 [2] => 责编 [3] => 胸部 [4] => 30 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 5912 [2] => 48160 [3] => 50039 [4] => 117006 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1133073 [url] => /a/10001/201907/133f40778cdd01c45d28733c66493063.png ) ) [id] => 102840 [tran_published] => 07-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 715 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 38 [digg] => 0 [all_pv] => 715 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 按压 [1] => 溺水者 [2] => 责编 [3] => 胸部 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1132896 [url] => /a/10001/201907/9f21ef87bad5dbe8275217c9668ca2bf.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563875782 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.23】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/102765.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1132896 [url] => /a/10001/201907/9f21ef87bad5dbe8275217c9668ca2bf.jpeg ) ) [id] => 102765 [tran_published] => 07-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 503 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 503 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131636 [url] => /a/10001/201907/70f110f0b0aa3077c8dc73b783c7028b.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563790251 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.22】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/102549.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131636 [url] => /a/10001/201907/70f110f0b0aa3077c8dc73b783c7028b.JPG ) ) [id] => 102549 [tran_published] => 07-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 398 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 398 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131384 [url] => /a/10001/201907/9cc31a99a7a03b23307b1667939b2fed.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563787112 [sort] => 0 [title] => 福州戚公祠:颂闽海雄风 传历史文脉 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/102519.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131384 [url] => /a/10001/201907/9cc31a99a7a03b23307b1667939b2fed.jpeg ) ) [id] => 102519 [tran_published] => 07-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 664 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 664 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129731 [url] => /a/10001/201907/dc8e0f452404d87c9f5800e31d9e9216.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707022 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.21】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/102333.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129731 [url] => /a/10001/201907/dc8e0f452404d87c9f5800e31d9e9216.png ) ) [id] => 102333 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 500 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 500 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128939 [url] => /a/10001/201907/c7f9f9f4d789624fa40a6116194c74bc.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563693378 [sort] => 0 [title] => 来福州这座古厝 感受荡气回肠的英烈事迹 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/102279.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128939 [url] => /a/10001/201907/c7f9f9f4d789624fa40a6116194c74bc.png ) ) [id] => 102279 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 639 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [all_pv] => 639 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127781 [url] => /a/10001/201907/706410a07732558e220733a1f6d176a3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563619848 [sort] => 0 [title] => 古镇悠悠,这一站,寻访陈氏古厝…… [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/102180.html [tags] => Array ( [0] => 陈氏 [1] => 宗祠 [2] => 螺洲 [3] => 五楼 [4] => 古厝 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 20499 [2] => 19192 [3] => 5738 [4] => 88938 [5] => 25461 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,230,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127781 [url] => /a/10001/201907/706410a07732558e220733a1f6d176a3.jpeg ) ) [id] => 102180 [tran_published] => 07-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1146 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 63 [digg] => 0 [all_pv] => 1146 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 陈氏 [1] => 宗祠 [2] => 螺洲 [3] => 五楼 [4] => 古厝 ) ) [author] => Array ( ) ) 1