Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232241 [url] => /a/10001/201909/67d5711cf7cf36ac98b838a9a300ac39.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569150995 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.22】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/117021.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.9.22】《法眼》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 [1] => 127269 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232241 [url] => /a/10001/201909/67d5711cf7cf36ac98b838a9a300ac39.jpeg ) ) [id] => 117021 [tran_published] => 09-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.9.22】《法眼》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1231128 [url] => /a/10001/201909/95d0a22ca3a51a09e470811d0ea32459.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569069334 [sort] => 0 [title] => 口腔健康,全身健康!这些护牙知识请收下! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116847.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,232,224,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1231128 [url] => /a/10001/201909/95d0a22ca3a51a09e470811d0ea32459.png ) ) [id] => 116847 [tran_published] => 09-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 593 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 593 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1231035 [url] => /a/10001/201909/595386a8e0c8d77c02938550a6d01286.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569063309 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.21】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116793.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1231035 [url] => /a/10001/201909/595386a8e0c8d77c02938550a6d01286.JPG ) ) [id] => 116793 [tran_published] => 09-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1230798 [url] => /a/10001/201909/fad1c44a9664fb33336040036ca122a7.jpeg ) [description] => 反恐防暴演练 守护校园平安 [recommend] => 0 [published] => 1569055693 [sort] => 0 [title] => 演练!“歹徒”持刀闯入幼儿园,下一秒…… [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116778.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,232,224,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1230798 [url] => /a/10001/201909/fad1c44a9664fb33336040036ca122a7.jpeg ) ) [id] => 116778 [tran_published] => 09-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 870 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [all_pv] => 870 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 演练!“歹徒”持刀闯入幼儿园,下一秒……

  反恐防暴演练 守护校园平安

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1229988 [url] => /a/10001/201909/9fa7291354190dcaee3de5c281b9aa1e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568975075 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.20】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116601.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1229988 [url] => /a/10001/201909/9fa7291354190dcaee3de5c281b9aa1e.png ) ) [id] => 116601 [tran_published] => 09-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1228374 [url] => /a/10001/201909/ab212831d381f2446292648e624a8e08.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568891566 [sort] => 0 [title] => 这支平均年龄70岁的乐团,奏响最美夕阳红! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116418.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9,230,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1228374 [url] => /a/10001/201909/ab212831d381f2446292648e624a8e08.png ) ) [id] => 116418 [tran_published] => 09-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1228326 [url] => /a/10001/201909/ba7ef5bc44a31861ecd2c48295fd4584.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568890814 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.19】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116409.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.9.19】《法眼》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 [1] => 126870 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1228326 [url] => /a/10001/201909/ba7ef5bc44a31861ecd2c48295fd4584.jpeg ) ) [id] => 116409 [tran_published] => 09-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 566 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 566 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.9.19】《法眼》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227306 [url] => /a/10001/201909/84ce2d59b72bac5c8d130c1d8a90b824.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568808663 [sort] => 0 [title] => 秋天来了,福州这里却藏着一片春天的花海! [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116184.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227306 [url] => /a/10001/201909/84ce2d59b72bac5c8d130c1d8a90b824.png ) ) [id] => 116184 [tran_published] => 09-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 558 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 558 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227324 [url] => /a/10001/201909/9e97fbba705081d140200a4fa78b4fbf.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568808489 [sort] => 0 [title] => 粗心爸爸逛超市,东西买好了儿子却丢了…… [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116181.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227324 [url] => /a/10001/201909/9e97fbba705081d140200a4fa78b4fbf.png ) ) [id] => 116181 [tran_published] => 09-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 554 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 554 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227189 [url] => /a/10001/201909/89eb90bd9e91e9f5b5ec0d973988688c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568804201 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.18】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/116163.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.9.18】《法眼》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 [1] => 126639 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227189 [url] => /a/10001/201909/89eb90bd9e91e9f5b5ec0d973988688c.jpeg ) ) [id] => 116163 [tran_published] => 09-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 474 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 474 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.9.18】《法眼》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226031 [url] => /a/10001/201909/17ef0c97d1dfbee7cee03e7d1a555f67.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568718704 [sort] => 0 [title] => 感情不和闹离婚,糊涂爸爸竟赌气将四岁儿子扔在派出所…… [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/115944.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,222,214,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226031 [url] => /a/10001/201909/17ef0c97d1dfbee7cee03e7d1a555f67.png ) ) [id] => 115944 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 535 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 535 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226004 [url] => /a/10001/201909/265d8febc06800f5e87e73bf05c1599e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568717935 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.17】《法眼》 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/115932.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.9.17】《法眼》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 [1] => 126534 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226004 [url] => /a/10001/201909/265d8febc06800f5e87e73bf05c1599e.jpeg ) ) [id] => 115932 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.9.17】《法眼》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1225485 [url] => /a/10001/201909/870133f20558ec4940ca27543b1b309b.jpeg ) [description] => 办理后,视障人士携导盲犬坐公交无须再带齐四种证件,只要出示该乘车证即可 [recommend] => 0 [published] => 1568715994 [sort] => 0 [title] => 你是我的眼!福州首只导盲犬带视障人士乘坐公交 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/115875.html [tags] => Array ( [0] => 导盲犬 [1] => 带齐 [2] => 乘车 [3] => 办理 [4] => 证件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 14527 [2] => 126486 [3] => 3885 [4] => 757 [5] => 15898 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,222,214,229,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1225485 [url] => /a/10001/201909/870133f20558ec4940ca27543b1b309b.jpeg ) ) [id] => 115875 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 710 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 24 [digg] => 0 [all_pv] => 710 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 导盲犬 [1] => 带齐 [2] => 乘车 [3] => 办理 [4] => 证件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 你是我的眼!福州首只导盲犬带视障人士乘坐公交

  办理后,视障人士携导盲犬坐公交无须再带齐四种证件,只要出示该乘车证即可

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222407 [url] => /a/10001/201909/43154591b04a1adfe723c8f9f4c1fe62.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568633476 [sort] => 0 [title] => 南平部分火车站即将更名?铁路部门:未接到通知 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/115629.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222407 [url] => /a/10001/201909/43154591b04a1adfe723c8f9f4c1fe62.jpeg ) ) [id] => 115629 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1399 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 54 [digg] => 0 [all_pv] => 1399 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222374 [url] => /a/10001/201909/392d875b7dcc24fbf52e2207b5db7f67.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568631818 [sort] => 0 [title] => 沈海高速渔溪枢纽段突发车祸,直升飞机紧急救援 [url] => http://nynshop.com/xw110143/p/115617.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222374 [url] => /a/10001/201909/392d875b7dcc24fbf52e2207b5db7f67.png ) ) [id] => 115617 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 621 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [all_pv] => 621 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1