Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232307 [url] => /a/10001/201909/4c47347e63fc2a252809d89b2b4f5e42.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569152545 [sort] => 0 [title] => 台江区举办全国科普日专场活动 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117054.html [tags] => Array ( [0] => 体验 [1] => 活动 [2] => 绿色生态 [3] => 科普活动 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1322 [1] => 2669 [2] => 3501 [3] => 688 [4] => 5199 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232307 [url] => /a/10001/201909/4c47347e63fc2a252809d89b2b4f5e42.jpeg ) ) [id] => 117054 [tran_published] => 15分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 453 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 453 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 体验 [1] => 活动 [2] => 绿色生态 [3] => 科普活动 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232301 [url] => /a/10001/201909/9ae265b7ee83417e3b9f2f89fb5b51cd.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569152457 [sort] => 0 [title] => 2019LYB全球业余羽毛球锦标赛福州马尾分站赛举行 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117051.html [tags] => Array ( [0] => 羽毛球 [1] => 马尾 [2] => 福州 [3] => 分站赛 [4] => 青年组 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1457 [1] => 2669 [2] => 741 [3] => 763 [4] => 72036 [5] => 27492 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,765,759,753, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232301 [url] => /a/10001/201909/9ae265b7ee83417e3b9f2f89fb5b51cd.jpeg ) ) [id] => 117051 [tran_published] => 17分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 羽毛球 [1] => 马尾 [2] => 福州 [3] => 分站赛 [4] => 青年组 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232295 [url] => /a/10001/201909/96543e62a446baca32e71d8f14211df8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569152355 [sort] => 0 [title] => “挑战福州十二时辰”视频征集活动启动 献礼新中国70华诞 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117048.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 时辰 [2] => 责编 [3] => 台江 [4] => NG ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 114765 [3] => 50039 [4] => 11848 [5] => 127287 ) [appid] => 1 [catids] => ,840,834,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232295 [url] => /a/10001/201909/96543e62a446baca32e71d8f14211df8.jpeg ) ) [id] => 117048 [tran_published] => 19分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 时辰 [2] => 责编 [3] => 台江 [4] => NG ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232289 [url] => /a/10001/201909/ad7ea096b70957311f97a53251f40ac7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569152256 [sort] => 0 [title] => 晋安举行职工健步行活动 与时代同步 与祖国同行 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117045.html [tags] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 晋安 [2] => 步行 [3] => 职工 [4] => 公园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 903 [1] => 2669 [2] => 1436 [3] => 51753 [4] => 1112 [5] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,840,834, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232289 [url] => /a/10001/201909/ad7ea096b70957311f97a53251f40ac7.jpeg ) ) [id] => 117045 [tran_published] => 20分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 415 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 415 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 晋安 [2] => 步行 [3] => 职工 [4] => 公园 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232283 [url] => /a/10001/201909/cc9f81daeebcdf31c347348e3716decb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569152144 [sort] => 0 [title] => 福建省供销社系统庆祝新中国成立70周年 书法美术摄影展在榕举办 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117042.html [tags] => Array ( [0] => 供销社 [1] => 文联 [2] => 协会 [3] => 展览 [4] => 福建省 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 25198 [2] => 7369 [3] => 8400 [4] => 3196 [5] => 3256 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,840,834, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232283 [url] => /a/10001/201909/cc9f81daeebcdf31c347348e3716decb.jpeg ) ) [id] => 117042 [tran_published] => 22分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 供销社 [1] => 文联 [2] => 协会 [3] => 展览 [4] => 福建省 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232277 [url] => /a/10001/201909/f74a048ea4d871201b2fdccb12962d08.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569152039 [sort] => 0 [title] => 礼赞新中国 奋斗新时代 我市各地各部门多种形式庆祝新中国成立70周年 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117039.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,840,834, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232277 [url] => /a/10001/201909/f74a048ea4d871201b2fdccb12962d08.jpeg ) ) [id] => 117039 [tran_published] => 24分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 483 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 483 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232271 [url] => /a/10001/201909/c3b02399a6b6d799eba9523f647a9244.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569151857 [sort] => 0 [title] => 我市多措并举推进生活垃圾分类“四定”模式 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117036.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 福州 [3] => 鼓楼区 [4] => 晋安区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 2669 [2] => 18679 [3] => 763 [4] => 66 [5] => 903 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1065,1056,738,735, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232271 [url] => /a/10001/201909/c3b02399a6b6d799eba9523f647a9244.jpeg ) ) [id] => 117036 [tran_published] => 27分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 福州 [3] => 鼓楼区 [4] => 晋安区 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232265 [url] => /a/10001/201909/d6de59d25d98d3983695de72f7d1eaed.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569151741 [sort] => 0 [title] => 搭建产融对接平台 助力企业发展 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117033.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 责编 [2] => 产融 [3] => 特新 [4] => 50 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 2669 [2] => 50039 [3] => 127278 [4] => 127281 [5] => 51081 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,47,41, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232265 [url] => /a/10001/201909/d6de59d25d98d3983695de72f7d1eaed.jpeg ) ) [id] => 117033 [tran_published] => 29分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 责编 [2] => 产融 [3] => 特新 [4] => 50 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232259 [url] => /a/10001/201909/705bca953033a2aa631cf2228e249810.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569151612 [sort] => 0 [title] => 市直机关工委:坚持问题导向 提高党建质量 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117030.html [tags] => Array ( [0] => 市直机关 [1] => 工委 [2] => 总结经验 [3] => 党员干部 [4] => 党的建设 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 16222 [2] => 19693 [3] => 127275 [4] => 3050 [5] => 13988 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1146,1131, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232259 [url] => /a/10001/201909/705bca953033a2aa631cf2228e249810.jpeg ) ) [id] => 117030 [tran_published] => 31分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 370 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 370 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 市直机关 [1] => 工委 [2] => 总结经验 [3] => 党员干部 [4] => 党的建设 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232253 [url] => /a/10001/201909/6e2d22de678b9ac02ab0106dbab1b0d7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569151530 [sort] => 0 [title] => 我市召开小街巷整治等工作现场推进会 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117027.html [tags] => Array ( [0] => 城区 [1] => 缆线 [2] => 晋安区 [3] => 台江 [4] => 仓山 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1141 [1] => 2669 [2] => 52541 [3] => 903 [4] => 11848 [5] => 2589 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,11, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232253 [url] => /a/10001/201909/6e2d22de678b9ac02ab0106dbab1b0d7.jpeg ) ) [id] => 117027 [tran_published] => 32分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 398 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 398 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 城区 [1] => 缆线 [2] => 晋安区 [3] => 台江 [4] => 仓山 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232247 [url] => /a/10001/201909/20e72670fd96005af0cd0e66ff640654.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569151333 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.22】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117024.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.9.22】《福州新闻》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 127272 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232247 [url] => /a/10001/201909/20e72670fd96005af0cd0e66ff640654.jpeg ) ) [id] => 117024 [tran_published] => 36分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.9.22】《福州新闻》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232235 [url] => /a/10001/201909/a3401675f4673db804ff24f0103762c5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569150879 [sort] => 0 [title] => 福清:侨乡农民庆丰收 玉融农业展新姿 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117018.html [tags] => Array ( [0] => 福清市 [1] => 福清 [2] => 责编 [3] => 名特优 [4] => 两馆 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1028 [1] => 3300 [2] => 750 [3] => 50039 [4] => 127263 [5] => 127266 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,762,756,753, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232235 [url] => /a/10001/201909/a3401675f4673db804ff24f0103762c5.jpeg ) ) [id] => 117018 [tran_published] => 43分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福清市 [1] => 福清 [2] => 责编 [3] => 名特优 [4] => 两馆 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232229 [url] => /a/10001/201909/3af9ff7f4d387df2699a3a081f1bcb2a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569150729 [sort] => 0 [title] => 罗氏绸缎庄加紧修缮 迎明年世遗大会 [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117015.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 修缮 [2] => 建筑 [3] => 展示馆 [4] => 台江 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 16199 [3] => 856 [4] => 2813 [5] => 11848 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,738,735, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232229 [url] => /a/10001/201909/3af9ff7f4d387df2699a3a081f1bcb2a.jpeg ) ) [id] => 117015 [tran_published] => 46分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 修缮 [2] => 建筑 [3] => 展示馆 [4] => 台江 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232223 [url] => /a/10001/201909/a50246ede03d7c1b96b1b5cb8b3b2617.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569150598 [sort] => 0 [title] => 福清:设立“首席服务官”制度 打通服务群众“最后一公里” [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117012.html [tags] => Array ( [0] => 办事 [1] => 企业 [2] => 福清市 [3] => 行政 [4] => 群众 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 5997 [2] => 54 [3] => 1028 [4] => 9355 [5] => 1166 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,738,735,762,756,753, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232223 [url] => /a/10001/201909/a50246ede03d7c1b96b1b5cb8b3b2617.jpeg ) ) [id] => 117012 [tran_published] => 48分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 374 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 374 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 办事 [1] => 企业 [2] => 福清市 [3] => 行政 [4] => 群众 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1232217 [url] => /a/10001/201909/33f73e7d979cbea6545797a907754236.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1569150426 [sort] => 0 [title] => 永泰盘富村有机稻丰收 农民喜迎“割稻节” [url] => http://nynshop.com/xwpddb/p/117009.html [tags] => Array ( [0] => 稻苗 [1] => 梧桐镇 [2] => 责编 [3] => 割稻 [4] => 永泰县 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 127257 [2] => 33258 [3] => 50039 [4] => 127260 [5] => 822 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1232217 [url] => /a/10001/201909/33f73e7d979cbea6545797a907754236.jpeg ) ) [id] => 117009 [tran_published] => 51分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 382 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 382 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 稻苗 [1] => 梧桐镇 [2] => 责编 [3] => 割稻 [4] => 永泰县 ) ) [author] => Array ( ) ) 1