Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409679 [url] => /a/10001/201911/bcfa4e72a824444b4171120cae8ae9ed.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573977990 [sort] => 0 [title] => 46城喜提垃圾分类重点城市!福州上榜! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129705.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3641 [2] => 18679 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1062,1056, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409679 [url] => /a/10001/201911/bcfa4e72a824444b4171120cae8ae9ed.jpeg ) ) [id] => 129705 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1374 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 1374 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409364 [url] => /a/10001/201911/71cc4ccfecb1fc115d489a41b6766e01.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573975268 [sort] => 0 [title] => 2019环福州·永泰公路自行车赛今日鸣枪开赛 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129687.html [tags] => Array ( [0] => 洲际 [1] => 参赛 [2] => 福州 [3] => 永泰 [4] => 巡回赛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 42846 [2] => 12303 [3] => 763 [4] => 40 [5] => 55320 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1407,1404, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409364 [url] => /a/10001/201911/71cc4ccfecb1fc115d489a41b6766e01.jpeg ) ) [id] => 129687 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 洲际 [1] => 参赛 [2] => 福州 [3] => 永泰 [4] => 巡回赛 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409310 [url] => /a/10001/201911/9fef4455c56ac48a96eb04bfdc22d6d8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573969688 [sort] => 0 [title] => 本月底,黎明湖公园全新亮相!满满古典风 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129684.html [tags] => Array ( [0] => 公园 [1] => 黎明 [2] => 乌山 [3] => 广场 [4] => 黎明湖公园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 48 [1] => 3641 [2] => 17160 [3] => 23156 [4] => 1600 [5] => 20406 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409310 [url] => /a/10001/201911/9fef4455c56ac48a96eb04bfdc22d6d8.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1409313 [url] => /a/10001/201911/9e28bd4930378f6d42acfa65f594a26e.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1409316 [url] => /a/10001/201911/8f40208cd483e275860cd744f14ccb9f.jpeg ) ) [id] => 129684 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公园 [1] => 黎明 [2] => 乌山 [3] => 广场 [4] => 黎明湖公园 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409271 [url] => /a/10001/201911/8bba6e9ea876cf62fea10c03dce30613.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573969456 [sort] => 0 [title] => 奈雪回应无糖奶茶含高糖:无糖奶茶,不代表无糖 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129681.html [tags] => Array ( [0] => 奶茶 [1] => 加糖 [2] => 无糖 [3] => 高糖 [4] => 奈雪 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 16665 [2] => 135990 [3] => 135993 [4] => 135996 [5] => 135999 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409271 [url] => /a/10001/201911/8bba6e9ea876cf62fea10c03dce30613.gif ) ) [id] => 129681 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 415 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 415 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 奶茶 [1] => 加糖 [2] => 无糖 [3] => 高糖 [4] => 奈雪 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409268 [url] => /a/10001/201911/4d512b69bac11437d7ceeb990fe50d06.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573964867 [sort] => 0 [title] => 爱港亲民!驻港部队协助市民清理路障 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129678.html [tags] => Array ( [0] => 清理 [1] => 香港 [2] => 部队 [3] => 官兵 [4] => 驻港部队 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 22409 [2] => 6243 [3] => 880 [4] => 3768 [5] => 135987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409268 [url] => /a/10001/201911/4d512b69bac11437d7ceeb990fe50d06.jpeg ) ) [id] => 129678 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 373 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 373 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 清理 [1] => 香港 [2] => 部队 [3] => 官兵 [4] => 驻港部队 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409238 [url] => /a/10001/201911/c567601b1b4bbd21f0c5aa915032afbd.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573964567 [sort] => 0 [title] => 明年起福建困难残疾人生活补贴标准提高 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129675.html [tags] => Array ( [0] => 残疾人 [1] => 补贴 [2] => 护理 [3] => 重度 [4] => 提高 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1438 [1] => 3641 [2] => 1036 [3] => 15977 [4] => 89727 [5] => 36638 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409238 [url] => /a/10001/201911/c567601b1b4bbd21f0c5aa915032afbd.jpeg ) ) [id] => 129675 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 409 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 409 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 残疾人 [1] => 补贴 [2] => 护理 [3] => 重度 [4] => 提高 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409229 [url] => /a/10001/201911/f058df15a6ec513aea76ba5f5f1ee2ae.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573963130 [sort] => 0 [title] => 第十八届百花文学奖揭晓 莫言、苏童、迟子建等获奖 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129672.html [tags] => Array ( [0] => 文学奖 [1] => 百花 [2] => 奖项 [3] => 评选 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 135984 [2] => 100968 [3] => 76497 [4] => 4875 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409229 [url] => /a/10001/201911/f058df15a6ec513aea76ba5f5f1ee2ae.jpeg ) ) [id] => 129672 [tran_published] => 6小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 458 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 458 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 文学奖 [1] => 百花 [2] => 奖项 [3] => 评选 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409208 [url] => /a/10001/201911/d561322083e65b82490ade2facf452d6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573962825 [sort] => 0 [title] => 仓山:守护古厝,老城区绽放新光彩 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129666.html [tags] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 仓山 [2] => 名贤 [3] => 古厝 [4] => 螺洲 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 1230 [1] => 3641 [2] => 2589 [3] => 133050 [4] => 25461 [5] => 5738 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1074,1071, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409208 [url] => /a/10001/201911/d561322083e65b82490ade2facf452d6.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1409214 [url] => /a/10001/201911/a7cc2a631adc2430763af9f59296dbd7.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1409220 [url] => /a/10001/201911/e7e4bc1e87f002ff6de06f501607f761.jpeg ) ) [id] => 129666 [tran_published] => 6小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 432 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 432 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 仓山 [2] => 名贤 [3] => 古厝 [4] => 螺洲 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409202 [url] => /a/10001/201911/16c166e0b38c516cc45e0f0d584e9ba9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573961685 [sort] => 0 [title] => 连江举行政银企对接会 破解贷款难 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129663.html [tags] => Array ( [0] => 企业 [1] => 连江县 [2] => 担保 [3] => 贷款 [4] => 水产 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 54 [1] => 3641 [2] => 1122 [3] => 90606 [4] => 2429 [5] => 2795 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409202 [url] => /a/10001/201911/16c166e0b38c516cc45e0f0d584e9ba9.jpeg ) ) [id] => 129663 [tran_published] => 6小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 407 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 407 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 企业 [1] => 连江县 [2] => 担保 [3] => 贷款 [4] => 水产 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409196 [url] => /a/10001/201911/e80150ca43b36a533086c3b952349616.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573961521 [sort] => 0 [title] => 福建每万名居民有2.2名全科医生 较5年前增长1.3倍 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129660.html [tags] => Array ( [0] => 全科 [1] => 医生 [2] => 住院医师 [3] => 培训 [4] => 培训基地 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 32155 [2] => 2056 [3] => 135978 [4] => 4923 [5] => 8081 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409196 [url] => /a/10001/201911/e80150ca43b36a533086c3b952349616.jpeg ) ) [id] => 129660 [tran_published] => 6小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 400 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 400 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 全科 [1] => 医生 [2] => 住院医师 [3] => 培训 [4] => 培训基地 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409160 [url] => /a/10001/201911/2a959c7ccebf58ce708730d961dccbcc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573960220 [sort] => 0 [title] => 福建新增5个林业碳汇项目 新增碳汇量65.8万吨 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129654.html [tags] => Array ( [0] => 碳汇 [1] => 生态 [2] => 林业 [3] => 林农 [4] => 汇林 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 135969 [2] => 852 [3] => 3496 [4] => 123561 [5] => 135972 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409160 [url] => /a/10001/201911/2a959c7ccebf58ce708730d961dccbcc.jpeg ) ) [id] => 129654 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 碳汇 [1] => 生态 [2] => 林业 [3] => 林农 [4] => 汇林 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409154 [url] => /a/10001/201911/77b9f8775282d491519bb21e2a54e3cb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573959137 [sort] => 0 [title] => 福州地铁5号线又迎多个新进展!涉及这些站点 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129648.html [tags] => Array ( [0] => 地铁 [1] => 5号线 [2] => 进展 [3] => 站点 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 726 [1] => 3641 [2] => 135966 [3] => 13891 [4] => 6048 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409154 [url] => /a/10001/201911/77b9f8775282d491519bb21e2a54e3cb.jpeg ) ) [id] => 129648 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 地铁 [1] => 5号线 [2] => 进展 [3] => 站点 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409118 [url] => /a/10001/201911/ddaa2149b3554a7b3b37c80dc30af11d.jpeg ) [description] => 又一个地标建筑即将诞生! [recommend] => 0 [published] => 1573958437 [sort] => 0 [title] => 210米!福州五四路将再添摩天大楼 总投资超20亿元 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129645.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 大饭店 [2] => 温泉 [3] => 五四路 [4] => 兴业银行 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 26519 [3] => 2101 [4] => 1129 [5] => 67509 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409118 [url] => /a/10001/201911/ddaa2149b3554a7b3b37c80dc30af11d.jpeg ) ) [id] => 129645 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 491 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 491 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 大饭店 [2] => 温泉 [3] => 五四路 [4] => 兴业银行 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 210米!福州五四路将再添摩天大楼 总投资超20亿元

  又一个地标建筑即将诞生!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409061 [url] => /a/10001/201911/e942ff54d122cddc058f7494fc2c73e3.jpeg ) [description] => 新福州人歌手大赛音频晋级名单出炉!好一个“神仙”海选! [recommend] => 0 [published] => 1573951604 [sort] => 0 [title] => 新福州人歌手大赛音频晋级名单出炉! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129633.html [tags] => Array ( [0] => 海选 [1] => 万宝 [2] => 20 [3] => 商圈 [4] => 晋级 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 28058 [1] => 39987 [2] => 66276 [3] => 14292 [4] => 4141 [5] => 21548 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409061 [url] => /a/10001/201911/e942ff54d122cddc058f7494fc2c73e3.jpeg ) ) [id] => 129633 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 438 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 438 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 海选 [1] => 万宝 [2] => 20 [3] => 商圈 [4] => 晋级 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 新福州人歌手大赛音频晋级名单出炉!

  新福州人歌手大赛音频晋级名单出炉!好一个“神仙”海选!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1408926 [url] => /a/10001/201911/3bf79ba55a16aefe32666f202c2a61b8.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573920954 [sort] => 0 [title] => 我们都是中国人,我们不会怕暴力,我们都会走出来!为勇敢正义的香港人点赞! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/129627.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1408926 [url] => /a/10001/201911/3bf79ba55a16aefe32666f202c2a61b8.gif ) ) [id] => 129627 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1