Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122459 [url] => /a/10001/201907/19371e9bf8c9c02ef64c0fb932e2740c.jpeg ) [description] => 纷扰嘈杂的生活,需要些微静寂 [recommend] => 0 [published] => 1563278706 [sort] => 0 [title] => 一挑一抹,我竟然弹了世界上最古老的弹拨乐器! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101370.html [tags] => Array ( [0] => 古琴 [1] => 冯露 [2] => 心静 [3] => 散音 [4] => 金辉 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 18039 [1] => 41730 [2] => 115194 [3] => 115860 [4] => 115863 [5] => 39166 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122459 [url] => /a/10001/201907/19371e9bf8c9c02ef64c0fb932e2740c.jpeg ) ) [id] => 101370 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 475 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 475 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 古琴 [1] => 冯露 [2] => 心静 [3] => 散音 [4] => 金辉 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 一挑一抹,我竟然弹了世界上最古老的弹拨乐器!

  纷扰嘈杂的生活,需要些微静寂

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122072 [url] => /a/10001/201907/4c16a3bb18a0e9d705509152b9d6665e.jpeg ) [description] => “踏琴”走起! [recommend] => 0 [published] => 1563269377 [sort] => 0 [title] => 听!这里有条会唱歌的钢琴弄~ [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101307.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,230,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122072 [url] => /a/10001/201907/4c16a3bb18a0e9d705509152b9d6665e.jpeg ) ) [id] => 101307 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 506 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 506 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 听!这里有条会唱歌的钢琴弄~

  “踏琴”走起!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122057 [url] => /a/10001/201907/cda4c4694d7441a93154b5b4d067e6a6.jpeg ) [description] => 重磅好消息!福州地铁5号线又有重大进展! [recommend] => 0 [published] => 1563269235 [sort] => 0 [title] => 好消息!地铁5号线可与5条线换乘,预计通车时间…… [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101304.html [tags] => Array ( [0] => 号线 [1] => 地铁 [2] => 荆溪 [3] => 一期 [4] => 新城 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 50559 [2] => 726 [3] => 36772 [4] => 60264 [5] => 1089 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122057 [url] => /a/10001/201907/cda4c4694d7441a93154b5b4d067e6a6.jpeg ) ) [id] => 101304 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 号线 [1] => 地铁 [2] => 荆溪 [3] => 一期 [4] => 新城 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 好消息!地铁5号线可与5条线换乘,预计通车时间……

  重磅好消息!福州地铁5号线又有重大进展!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122024 [url] => /a/10001/201907/1f0cdf91744b878b5267977950ddbe33.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563269070 [sort] => 0 [title] => 女子在公交车上突然晕倒 司机乘客:“改道去医院!” [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101301.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122024 [url] => /a/10001/201907/1f0cdf91744b878b5267977950ddbe33.jpeg ) ) [id] => 101301 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 538 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 538 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122003 [url] => /a/10001/201907/d7be6cbc9a19b799d0d4920e22cfccb5.jpeg ) [description] => 最 新!福州这些地方要征地啦!涉及台江、仓山、晋安等地! [recommend] => 0 [published] => 1563268395 [sort] => 0 [title] => 最新!台江、仓山、晋安要征地啦!快看看有你家吗? [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101295.html [tags] => Array ( [0] => 公顷 [1] => 福州市 [2] => 人民政府 [3] => 仓山区 [4] => 地块 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 53085 [2] => 1261 [3] => 2736 [4] => 1230 [5] => 1465 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122003 [url] => /a/10001/201907/d7be6cbc9a19b799d0d4920e22cfccb5.jpeg ) ) [id] => 101295 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 380 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 380 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 公顷 [1] => 福州市 [2] => 人民政府 [3] => 仓山区 [4] => 地块 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 最新!台江、仓山、晋安要征地啦!快看看有你家吗?

  最 新!福州这些地方要征地啦!涉及台江、仓山、晋安等地!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121832 [url] => /a/10001/201907/2a3b094109137981eb0b9ba7b77eadff.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563263357 [sort] => 0 [title] => 5.2,100000……一起走进守护你我平安的数字 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101286.html [tags] => Array ( [0] => 数字 [1] => 10 [2] => 宣传 [3] => 30 [4] => 交通安全 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 985 [1] => 3641 [2] => 50289 [3] => 1221 [4] => 49860 [5] => 25372 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121832 [url] => /a/10001/201907/2a3b094109137981eb0b9ba7b77eadff.gif ) ) [id] => 101286 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 388 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 388 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 数字 [1] => 10 [2] => 宣传 [3] => 30 [4] => 交通安全 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121790 [url] => /a/10001/201907/0f50e917aa1223126469a06b1ed1833d.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563262634 [sort] => 0 [title] => 探访福建千年古镇——永泰嵩口古镇 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101283.html [tags] => Array ( [0] => 永泰县 [1] => 永泰 [2] => 责编 [3] => 古民居 [4] => 口镇 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 822 [1] => 3641 [2] => 40 [3] => 50039 [4] => 32141 [5] => 64926 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121790 [url] => /a/10001/201907/0f50e917aa1223126469a06b1ed1833d.gif ) ) [id] => 101283 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 393 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 393 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 永泰县 [1] => 永泰 [2] => 责编 [3] => 古民居 [4] => 口镇 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121772 [url] => /a/10001/201907/bdbf19dcc3eb8da171f5f7edfc95038c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563262193 [sort] => 0 [title] => 【大美福州】福州私藏神仙秘境,驱车不到一小时 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101280.html [tags] => Array ( [0] => 九峰 [1] => 一帆 [2] => 09 [3] => 秘境 [4] => 古桥 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 66921 [2] => 103671 [3] => 19259 [4] => 85650 [5] => 1549 ) [appid] => 1 [catids] => ,195,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121772 [url] => /a/10001/201907/bdbf19dcc3eb8da171f5f7edfc95038c.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1121775 [url] => /a/10001/201907/3ed6c6f4a1338828beeba565e4a1b822.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1121778 [url] => /a/10001/201907/94e75f872e17095a864d85db6b8cfadd.jpeg ) ) [id] => 101280 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 九峰 [1] => 一帆 [2] => 09 [3] => 秘境 [4] => 古桥 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121673 [url] => /a/10001/201907/bd290aec04e21bcc7f90566a934681b0.png ) [description] => “福州之眼”最新消息来了! [recommend] => 0 [published] => 1563261460 [sort] => 0 [title] => 最新!“福州之眼”10月底前亮灯!位置就在… [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101277.html [tags] => Array ( [0] => 摩天轮 [1] => 福州 [2] => 之眼 [3] => 三江口 [4] => 旅游城 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 68676 [2] => 763 [3] => 115809 [4] => 4504 [5] => 63555 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121673 [url] => /a/10001/201907/bd290aec04e21bcc7f90566a934681b0.png ) [1] => Array ( [id] => 1121412 [url] => /a/10001/201907/d3f5559d5cf26c547527b0184ac54894.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1121418 [url] => /a/10001/201907/fa6059e54f1485833f72a5c81c792286.jpeg ) ) [id] => 101277 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 摩天轮 [1] => 福州 [2] => 之眼 [3] => 三江口 [4] => 旅游城 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 最新!“福州之眼”10月底前亮灯!位置就在…

  “福州之眼”最新消息来了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121664 [url] => /a/10001/201907/cc4ef10f0a835f1dda82f42b75c4d860.jpeg ) [description] => 继线下校外培训机构的学科教师被要求必须取得教师资格证之后,针对线上校外培训机构学科教师的要求也来了。 [recommend] => 0 [published] => 1563261310 [sort] => 0 [title] => 多部门联合发文:线上培训机构不得聘用在职教师 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101274.html [tags] => Array ( [0] => 培训 [1] => 教师资格 [2] => 线上 [3] => 教师 [4] => 机构 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4923 [2] => 3938 [3] => 53396 [4] => 2983 [5] => 71 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121664 [url] => /a/10001/201907/cc4ef10f0a835f1dda82f42b75c4d860.jpeg ) ) [id] => 101274 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 培训 [1] => 教师资格 [2] => 线上 [3] => 教师 [4] => 机构 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 多部门联合发文:线上培训机构不得聘用在职教师

  继线下校外培训机构的学科教师被要求必须取得教师资格证之后,针对线上校外培训机构学科教师的要求也来了。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121658 [url] => /a/10001/201907/339d4441481b87f9e1b6788e54c282f2.jpeg ) [description] => 《关于福建省第二届“最美教师”和“最美教师”提名奖候选人的公示》。 [recommend] => 0 [published] => 1563261080 [sort] => 0 [title] => 公示,福建这些人被提名为“最美教师” [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101271.html [tags] => Array ( [0] => 福建省 [1] => 教师 [2] => 中心小学 [3] => 中学 [4] => 最美 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3256 [1] => 3641 [2] => 2983 [3] => 6749 [4] => 1605 [5] => 58206 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121658 [url] => /a/10001/201907/339d4441481b87f9e1b6788e54c282f2.jpeg ) ) [id] => 101271 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 503 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 503 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福建省 [1] => 教师 [2] => 中心小学 [3] => 中学 [4] => 最美 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 公示,福建这些人被提名为“最美教师”

  《关于福建省第二届“最美教师”和“最美教师”提名奖候选人的公示》。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121652 [url] => /a/10001/201907/ade9b5f45ba622c922af54186e1d9efe.jpeg ) [description] => 鼓楼区向全国发出“招贤令”,公开选聘杨桥中学校长。 [recommend] => 0 [published] => 1563260997 [sort] => 0 [title] => 鼓楼向全国公开选聘杨桥中学校长 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101268.html [tags] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 教育 [2] => 学校 [3] => 选聘 [4] => 杨桥 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 66 [1] => 3641 [2] => 1101 [3] => 2146 [4] => 21273 [5] => 21643 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121652 [url] => /a/10001/201907/ade9b5f45ba622c922af54186e1d9efe.jpeg ) ) [id] => 101268 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 513 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 513 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 教育 [2] => 学校 [3] => 选聘 [4] => 杨桥 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 鼓楼向全国公开选聘杨桥中学校长

  鼓楼区向全国发出“招贤令”,公开选聘杨桥中学校长。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121646 [url] => /a/10001/201907/e4ae233b4397f5aedcefb151425493f9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563260620 [sort] => 0 [title] => 就业稳!上半年全国完成全年就业目标近七成 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101265.html [tags] => Array ( [0] => 就业 [1] => 失业率 [2] => 城镇 [3] => 调查 [4] => 0.1 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7905 [2] => 115806 [3] => 16622 [4] => 17579 [5] => 52161 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121646 [url] => /a/10001/201907/e4ae233b4397f5aedcefb151425493f9.jpeg ) ) [id] => 101265 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 436 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 436 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 就业 [1] => 失业率 [2] => 城镇 [3] => 调查 [4] => 0.1 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121640 [url] => /a/10001/201907/1f02859ccb73dd393d12e7ef55649146.jpeg ) [description] => 日前,农业农村部印发《关于确定第二批国家农业科学观测实验站的通知》,在全国确定了80个站点为第二批国家农业科学观测试验站。 [recommend] => 0 [published] => 1563260525 [sort] => 0 [title] => 福建首个国家农业科学观测实验站落户省农科院 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101262.html [tags] => Array ( [0] => 观测 [1] => 农业 [2] => 试验站 [3] => 实验站 [4] => 科学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 22754 [2] => 1241 [3] => 115800 [4] => 115803 [5] => 5198 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121640 [url] => /a/10001/201907/1f02859ccb73dd393d12e7ef55649146.jpeg ) ) [id] => 101262 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 观测 [1] => 农业 [2] => 试验站 [3] => 实验站 [4] => 科学 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建首个国家农业科学观测实验站落户省农科院

  日前,农业农村部印发《关于确定第二批国家农业科学观测实验站的通知》,在全国确定了80个站点为第二批国家农业科学观测试验站。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121634 [url] => /a/10001/201907/dded3ec4a1a18b27ce5364d26e6169f0.jpeg ) [description] => 记者从福州空港了解到,当日越南芽庄-福州国际定期航线首航,该航班每周3班,单程飞行时长3小时。 [recommend] => 0 [published] => 1563260415 [sort] => 0 [title] => 福州机场开通越南芽庄直飞航线 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/101259.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 芽庄 [2] => 航线 [3] => 00 [4] => 越南 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 115797 [3] => 4661 [4] => 4476 [5] => 18488 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121634 [url] => /a/10001/201907/dded3ec4a1a18b27ce5364d26e6169f0.jpeg ) ) [id] => 101259 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 437 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 437 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 芽庄 [2] => 航线 [3] => 00 [4] => 越南 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州机场开通越南芽庄直飞航线

  记者从福州空港了解到,当日越南芽庄-福州国际定期航线首航,该航班每周3班,单程飞行时长3小时。