Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1085352 [url] => /a/10001/201906/25ce705294806aefe2f3d48682468f03.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561461721 [sort] => 0 [title] => 王宁赴市交警支队调研时强调 依法依规 从严执法 全力抓好电动自行车规范化管理 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/96690.html [tags] => Array ( [0] => 电动 [1] => 自行车 [2] => 王宁 [3] => 交通 [4] => 出行 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2448 [1] => 2669 [2] => 2449 [3] => 36 [4] => 831 [5] => 830 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1085352 [url] => /a/10001/201906/25ce705294806aefe2f3d48682468f03.jpeg ) ) [id] => 96690 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电动 [1] => 自行车 [2] => 王宁 [3] => 交通 [4] => 出行 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1085241 [url] => /a/10001/201906/351a17ec7d115ab915f6fcdf31250e82.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561460783 [sort] => 0 [title] => 晋安法院公开宣判6起涉毒案件!9人获刑! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/96663.html [tags] => Array ( [0] => 禁毒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1590 [1] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1085241 [url] => /a/10001/201906/351a17ec7d115ab915f6fcdf31250e82.jpeg ) ) [id] => 96663 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 599 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 599 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 禁毒 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084887 [url] => /a/10001/201906/14efeaeb98d38767091784ddc54510f6.jpeg ) [description] => 纪念虎门销烟180周年暨“6.26国际禁毒日”毒品防范宣传活动在则徐中学开展! [recommend] => 0 [published] => 1561456566 [sort] => 0 [title] => 识毒、防毒、拒毒,这场毒品防范宣传活动有看点! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/96651.html [tags] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 禁毒 [2] => 司法局 [3] => 则徐 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 903 [1] => 39987 [2] => 1590 [3] => 27833 [4] => 6855 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084887 [url] => /a/10001/201906/14efeaeb98d38767091784ddc54510f6.jpeg ) ) [id] => 96651 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 禁毒 [2] => 司法局 [3] => 则徐 [4] => 福州市 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 识毒、防毒、拒毒,这场毒品防范宣传活动有看点!

  纪念虎门销烟180周年暨“6.26国际禁毒日”毒品防范宣传活动在则徐中学开展!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084839 [url] => /a/10001/201906/1d4f35a999f83ae988d7d2a2c32b00fa.png ) [description] => 第四届中华喜娘大赛进阶复赛,喜娘大赛22位晋级选手花絮视频! [recommend] => 0 [published] => 1561456271 [sort] => 0 [title] => 复赛在即!喜娘大赛22位晋级选手花絮视频第四波! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/96648.html [tags] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 闽侯县 [2] => 选手 [3] => 推送 [4] => 大赛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12571 [1] => 39987 [2] => 1148 [3] => 2166 [4] => 93288 [5] => 8413 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084839 [url] => /a/10001/201906/1d4f35a999f83ae988d7d2a2c32b00fa.png ) ) [id] => 96648 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 482 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 482 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 闽侯县 [2] => 选手 [3] => 推送 [4] => 大赛 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 复赛在即!喜娘大赛22位晋级选手花絮视频第四波!

  第四届中华喜娘大赛进阶复赛,喜娘大赛22位晋级选手花絮视频!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084836 [url] => /a/10001/201906/7959b42157181f7d1290ed3430668839.jpeg ) [description] => 年度重头戏来啦!福州“最会说的人”已经秘密集合...... [recommend] => 0 [published] => 1561456228 [sort] => 0 [title] => 年度重头戏来啦!福州“最会说的人”已经秘密集合...... [url] => http://nynshop.com/p/96645.html [tags] => Array ( [0] => 福州最会说重头戏 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 112890 ) [appid] => 3 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084836 [url] => /a/10001/201906/7959b42157181f7d1290ed3430668839.jpeg ) ) [id] => 96645 [tran_published] => 11小时前 [model] => 链接 [is_hot_content] => [pv] => 5 [virtual_pv] => 0 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 5 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州最会说重头戏 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 年度重头戏来啦!福州“最会说的人”已经秘密集合......

  年度重头戏来啦!福州“最会说的人”已经秘密集合......

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084776 [url] => /a/10001/201906/fee92f25d99e1168309949193d7bc877.png ) [description] => 与数字“斗智斗勇”,他们是全福州最会算账的人! [recommend] => 0 [published] => 1561455771 [sort] => 0 [title] => 与数字“斗智斗勇”,他们是全福州最会算账的人! [url] => http://nynshop.com/p/96639.html [tags] => Array ( [0] => 福州斗智斗勇算账 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 112884 ) [appid] => 3 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084776 [url] => /a/10001/201906/fee92f25d99e1168309949193d7bc877.png ) ) [id] => 96639 [tran_published] => 11小时前 [model] => 链接 [is_hot_content] => [pv] => 7 [virtual_pv] => 0 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 7 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州斗智斗勇算账 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 与数字“斗智斗勇”,他们是全福州最会算账的人!

  与数字“斗智斗勇”,他们是全福州最会算账的人!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084770 [url] => /a/10001/201906/2d492ed5b26638fc6ad4f8ba39c73d32.png ) [description] => 这群福州最棒的“画家”,给了你更多爱上这座城的理由! [recommend] => 0 [published] => 1561455728 [sort] => 0 [title] => 这群福州最棒的“画家”,给了你更多爱上这座城的理由! [url] => http://nynshop.com/p/96636.html [tags] => Array ( [0] => 福州画家 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 112881 ) [appid] => 3 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084770 [url] => /a/10001/201906/2d492ed5b26638fc6ad4f8ba39c73d32.png ) ) [id] => 96636 [tran_published] => 11小时前 [model] => 链接 [is_hot_content] => [pv] => 10 [virtual_pv] => 0 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 10 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州画家 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 这群福州最棒的“画家”,给了你更多爱上这座城的理由!

  这群福州最棒的“画家”,给了你更多爱上这座城的理由!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084764 [url] => /a/10001/201906/c46f86e1a785ed041aa9698d71cf0c1b.jpg ) [description] => 《福州,听我说》第三季初赛入围名单公布! [recommend] => 0 [published] => 1561455681 [sort] => 0 [title] => 《福州,听我说》第三季初赛入围名单公布! [url] => http://nynshop.com/p/96633.html [tags] => Array ( [0] => 福州听我说初赛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 112878 ) [appid] => 3 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084764 [url] => /a/10001/201906/c46f86e1a785ed041aa9698d71cf0c1b.jpg ) ) [id] => 96633 [tran_published] => 11小时前 [model] => 链接 [is_hot_content] => [pv] => 5 [virtual_pv] => 0 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 5 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州听我说初赛 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 《福州,听我说》第三季初赛入围名单公布!

  《福州,听我说》第三季初赛入围名单公布!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084761 [url] => /a/10001/201906/2bb90c6081c979928431f937ae38df64.jpeg ) [description] => 他们很平凡,他们更伟大! [recommend] => 0 [published] => 1561455603 [sort] => 0 [title] => 他们很平凡,他们更伟大! [url] => http://nynshop.com/p/96630.html [tags] => Array ( [0] => 平凡伟大 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 112875 ) [appid] => 3 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084761 [url] => /a/10001/201906/2bb90c6081c979928431f937ae38df64.jpeg ) ) [id] => 96630 [tran_published] => 11小时前 [model] => 链接 [is_hot_content] => [pv] => 6 [virtual_pv] => 0 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 6 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 平凡伟大 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 他们很平凡,他们更伟大!

  他们很平凡,他们更伟大!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084734 [url] => /a/thumb/10001/201906/e24bdc0d009e204fc649098d4a4668b5.jpeg@w749_h562.jpeg ) [description] => 插画师郭郭第一本原创绘本作品 [recommend] => 0 [published] => 1561455592 [sort] => 0 [title] => 【福利】嘘~偷偷告诉你一个“打呼噜的秘密” [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/96627.html [tags] => Array ( [0] => 郭郭 [1] => 绘本 [2] => 打呼噜 [3] => 秘密 [4] => 呼噜 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 33433 [1] => 41730 [2] => 9092 [3] => 112869 [4] => 100923 [5] => 112872 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084734 [url] => /a/thumb/10001/201906/e24bdc0d009e204fc649098d4a4668b5.jpeg@w749_h562.jpeg ) ) [id] => 96627 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 郭郭 [1] => 绘本 [2] => 打呼噜 [3] => 秘密 [4] => 呼噜 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 【福利】嘘~偷偷告诉你一个“打呼噜的秘密”

  插画师郭郭第一本原创绘本作品

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084755 [url] => /a/10001/201906/71b896843f72215bb85436f47f2f880f.jpg ) [description] => 再忙也要看!这篇文章很短,感动了无数人! [recommend] => 0 [published] => 1561455563 [sort] => 0 [title] => 再忙也要看!这篇文章很短,感动了无数人! [url] => http://nynshop.com/p/96624.html [tags] => Array ( [0] => 感动 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12460 ) [appid] => 3 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084755 [url] => /a/10001/201906/71b896843f72215bb85436f47f2f880f.jpg ) ) [id] => 96624 [tran_published] => 11小时前 [model] => 链接 [is_hot_content] => [pv] => 7 [virtual_pv] => 0 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 7 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 感动 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 再忙也要看!这篇文章很短,感动了无数人!

  再忙也要看!这篇文章很短,感动了无数人!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084524 [url] => /a/thumb/10001/201906/975b4278aa4616b9a650f391e0bb8ee8.jpeg@w960_h720.jpeg ) [description] => 2019“金彩纷城”童学夏令营第二站走进福清市科技馆 [recommend] => 0 [published] => 1561455239 [sort] => 0 [title] => 我是小小探索官!科技城市 未来可期 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/96621.html [tags] => Array ( [0] => 福清 [1] => 科技 [2] => 展厅 [3] => 福清市 [4] => 体验 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 750 [1] => 9639 [2] => 27220 [3] => 1028 [4] => 1322 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084524 [url] => /a/thumb/10001/201906/975b4278aa4616b9a650f391e0bb8ee8.jpeg@w960_h720.jpeg ) ) [id] => 96621 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福清 [1] => 科技 [2] => 展厅 [3] => 福清市 [4] => 体验 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 我是小小探索官!科技城市 未来可期

  2019“金彩纷城”童学夏令营第二站走进福清市科技馆

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084479 [url] => /a/10001/201906/a9dd19e85df75beaebb2c06b1dba0f46.jpg ) [description] => 第三季《福州,听我说》首场海选启动!现场惊现哈萨克族选手! [recommend] => 0 [published] => 1561453971 [sort] => 0 [title] => 第三季《福州,听我说》首场海选启动!现场惊现哈萨克族选手! [url] => http://nynshop.com/p/96618.html [tags] => Array ( [0] => 福州听我说 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 7 ) [appid] => 3 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084479 [url] => /a/10001/201906/a9dd19e85df75beaebb2c06b1dba0f46.jpg ) ) [id] => 96618 [tran_published] => 12小时前 [model] => 链接 [is_hot_content] => [pv] => 16 [virtual_pv] => 0 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 16 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州听我说 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 第三季《福州,听我说》首场海选启动!现场惊现哈萨克族选手!

  第三季《福州,听我说》首场海选启动!现场惊现哈萨克族选手!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084470 [url] => /a/10001/201906/c0b1548e5610ac52b39ddc35908da4bf.jpeg ) [description] => 落实减税降费政策、简化惠企资金申报手续、发放技术改造补助、降低企业融资成本。 [recommend] => 0 [published] => 1561450091 [sort] => 0 [title] => 长乐、永泰加大扶持力度 优化营商环境 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/96612.html [tags] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 企业 [2] => 民营企业 [3] => 永泰县 [4] => 2018 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2281 [1] => 3641 [2] => 54 [3] => 71793 [4] => 822 [5] => 30388 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084470 [url] => /a/10001/201906/c0b1548e5610ac52b39ddc35908da4bf.jpeg ) ) [id] => 96612 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 401 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 401 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 企业 [2] => 民营企业 [3] => 永泰县 [4] => 2018 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 长乐、永泰加大扶持力度 优化营商环境

  落实减税降费政策、简化惠企资金申报手续、发放技术改造补助、降低企业融资成本。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1084431 [url] => /a/10001/201906/78011cd5fccdb25f32f31a6464d583cd.jpeg ) [description] => 6月25日上午,十三届全国人大常委会第十一次会议在北京人民大会堂举行第一次全体会议。 [recommend] => 0 [published] => 1561449358 [sort] => 0 [title] => 影响4.3亿家庭!这类债务,不属于夫妻共同债务! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/96606.html [tags] => Array ( [0] => 夫妻 [1] => 债务 [2] => 共同 [3] => 司法解释 [4] => 所负 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7176 [2] => 2312 [3] => 51015 [4] => 61170 [5] => 112824 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1084431 [url] => /a/10001/201906/78011cd5fccdb25f32f31a6464d583cd.jpeg ) ) [id] => 96606 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 445 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 445 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 夫妻 [1] => 债务 [2] => 共同 [3] => 司法解释 [4] => 所负 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 影响4.3亿家庭!这类债务,不属于夫妻共同债务!

  6月25日上午,十三届全国人大常委会第十一次会议在北京人民大会堂举行第一次全体会议。