Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312827 [url] => /a/10001/201910/0131cf0a91e5bd7adb93c211e114d990.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571228458 [sort] => 0 [title] => H5|福建省广播电视70年 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122655.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312827 [url] => /a/10001/201910/0131cf0a91e5bd7adb93c211e114d990.jpeg ) ) [id] => 122655 [tran_published] => 6小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 490 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 490 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312641 [url] => /a/10001/201910/a884a490af16d9ae0655bfbf44b71e78.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571221937 [sort] => 0 [title] => 第六届丝绸之路国际电影节在榕开幕 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122610.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312641 [url] => /a/10001/201910/a884a490af16d9ae0655bfbf44b71e78.jpeg ) ) [id] => 122610 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 510 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 510 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312578 [url] => /a/10001/201910/f0f97af8b808386dbbeec5a3ef8579e2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571221930 [sort] => 0 [title] => 燃泪!《一百零八》今夜震撼首映 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122607.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,214,9,222,224,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312578 [url] => /a/10001/201910/f0f97af8b808386dbbeec5a3ef8579e2.jpeg ) ) [id] => 122607 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 723 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [all_pv] => 723 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312569 [url] => /a/10001/201910/9109d100738d8cb350cadfda45f5ad6b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571220617 [sort] => 0 [title] => 日夜兼程!星光熠熠的背后,是这样的坚守 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122595.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 倾情 [2] => 电影节 [3] => 第六届 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 130941 [3] => 21302 [4] => 91848 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,224,214,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312569 [url] => /a/10001/201910/9109d100738d8cb350cadfda45f5ad6b.jpeg ) ) [id] => 122595 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 876 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 22 [digg] => 0 [all_pv] => 876 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 倾情 [2] => 电影节 [3] => 第六届 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312521 [url] => /a/10001/201910/2620fd669b075211a66d30d32402b417.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571220329 [sort] => 0 [title] => 93岁空战英雄寄语飞行员:好好飞! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122592.html [tags] => Array ( [0] => 蓝天 [1] => 空军 [2] => 飞行员 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 63399 [2] => 5017 [3] => 15644 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,840,834, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312521 [url] => /a/10001/201910/2620fd669b075211a66d30d32402b417.gif ) ) [id] => 122592 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 蓝天 [1] => 空军 [2] => 飞行员 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312470 [url] => /a/10001/201910/f23b454b346464cf82b18de1a0792d34.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571219864 [sort] => 0 [title] => 最新!福建这些地方又要征地啦!涉及福州、泉州等地 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122586.html [tags] => Array ( [0] => 福建省人民政府 [1] => 2019 [2] => 转用 [3] => 农用地 [4] => 征收 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 69177 [2] => 54057 [3] => 122058 [4] => 41528 [5] => 1302 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312470 [url] => /a/10001/201910/f23b454b346464cf82b18de1a0792d34.jpeg ) ) [id] => 122586 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 449 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 449 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 福建省人民政府 [1] => 2019 [2] => 转用 [3] => 农用地 [4] => 征收 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312425 [url] => /a/10001/201910/2333e55561b09de2574b699bd566cee4.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571219590 [sort] => 0 [title] => 大咖驾到!电影业界精英今日共聚福州 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122583.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,224,214,222,9,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312425 [url] => /a/10001/201910/2333e55561b09de2574b699bd566cee4.png ) ) [id] => 122583 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 731 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [all_pv] => 731 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312416 [url] => /a/10001/201910/d3a3e86f753fe9262acd1ee8ab3c06ab.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571219550 [sort] => 0 [title] => 收藏!秋季旅游好去处,去闽清来个探“堡”之旅 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122580.html [tags] => Array ( [0] => 闽清县 [1] => 旗杆 [2] => 古厝 [3] => 闽清 [4] => 六叶 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 843 [1] => 3641 [2] => 130932 [3] => 25461 [4] => 185 [5] => 130935 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,195, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312416 [url] => /a/10001/201910/d3a3e86f753fe9262acd1ee8ab3c06ab.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1312419 [url] => /a/10001/201910/e69361f44d8439964575019b6f4e83de.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1312422 [url] => /a/10001/201910/bc9593a89bd86047507ed495feb79004.jpeg ) ) [id] => 122580 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 380 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 380 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽清县 [1] => 旗杆 [2] => 古厝 [3] => 闽清 [4] => 六叶 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312263 [url] => /a/10001/201910/054342d9ff38afaf32fc62873c43d1d3.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571218902 [sort] => 0 [title] => 与你同行——导盲犬的使命 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122577.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312263 [url] => /a/10001/201910/054342d9ff38afaf32fc62873c43d1d3.gif ) ) [id] => 122577 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 487 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 487 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312260 [url] => /a/10001/201910/97166d1d46232fc2ffb7ded4594575f3.jpeg ) [description] => 第六届丝绸之路国际电影节好戏在继续! [recommend] => 0 [published] => 1571218176 [sort] => 0 [title] => 开幕式盛大启动!媒体见面会、论坛、展映……电影节好戏在继续! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122574.html [tags] => Array ( [0] => 电影 [1] => 闭幕式 [2] => 电影节 [3] => 知名 [4] => 颁奖典礼 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 10905 [1] => 39987 [2] => 3736 [3] => 21302 [4] => 50958 [5] => 25610 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312260 [url] => /a/10001/201910/97166d1d46232fc2ffb7ded4594575f3.jpeg ) ) [id] => 122574 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 440 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 440 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => 闭幕式 [2] => 电影节 [3] => 知名 [4] => 颁奖典礼 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 开幕式盛大启动!媒体见面会、论坛、展映……电影节好戏在继续!

  第六届丝绸之路国际电影节好戏在继续!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312182 [url] => /a/10001/201910/7b6931adb8b04bf10aa244e3eba8730d.jpeg ) [description] => 今日起至10月27日,从福州(南)站开往武汉的列车将实行二次安检! [recommend] => 0 [published] => 1571217882 [sort] => 0 [title] => 今日起,从福州乘坐这些列车,请提前1小时进站! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122571.html [tags] => Array ( [0] => 安检 [1] => 乘车 [2] => 进站 [3] => 福州 [4] => 二次 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 7296 [1] => 39987 [2] => 3885 [3] => 5627 [4] => 763 [5] => 55722 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312182 [url] => /a/10001/201910/7b6931adb8b04bf10aa244e3eba8730d.jpeg ) ) [id] => 122571 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 410 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 410 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 安检 [1] => 乘车 [2] => 进站 [3] => 福州 [4] => 二次 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 今日起,从福州乘坐这些列车,请提前1小时进站!

  今日起至10月27日,从福州(南)站开往武汉的列车将实行二次安检!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312155 [url] => /a/10001/201910/353709ebe2ad193113f0e2da6801e63d.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571217671 [sort] => 0 [title] => 《最是橙黄橘绿时》剧组采访 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122568.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1344,1350, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312155 [url] => /a/10001/201910/353709ebe2ad193113f0e2da6801e63d.gif ) ) [id] => 122568 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312122 [url] => /a/10001/201910/562d2fe1ac65c429f6ef2f919a3844bc.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571217563 [sort] => 0 [title] => 《樵夫·廖俊波》剧组采访 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122565.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1344,1350, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312122 [url] => /a/10001/201910/562d2fe1ac65c429f6ef2f919a3844bc.gif ) ) [id] => 122565 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 415 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 415 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312119 [url] => /a/10001/201910/c37b4f82f3faf309df74682ff713bdab.jpeg ) [description] => 10月16日至10月19日,丝路国家电影推介馆活动将在三坊七巷开展 [recommend] => 0 [published] => 1571217510 [sort] => 0 [title] => 古厝间,丝路国家电影推介等您来访! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122562.html [tags] => Array ( [0] => 电影 [1] => 丝路 [2] => 推介 [3] => 比利时 [4] => 国家 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 10905 [1] => 39987 [2] => 21303 [3] => 29354 [4] => 19536 [5] => 2457 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312119 [url] => /a/10001/201910/c37b4f82f3faf309df74682ff713bdab.jpeg ) ) [id] => 122562 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 432 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 432 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => 丝路 [2] => 推介 [3] => 比利时 [4] => 国家 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 古厝间,丝路国家电影推介等您来访!

  10月16日至10月19日,丝路国家电影推介馆活动将在三坊七巷开展

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312116 [url] => /a/10001/201910/1ddda63edd0fd966ca7b976e1389b5fd.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571217462 [sort] => 0 [title] => 《石头会唱歌》剧组采访 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122559.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1344,1350, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312116 [url] => /a/10001/201910/1ddda63edd0fd966ca7b976e1389b5fd.gif ) ) [id] => 122559 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 400 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 400 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1