Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176084 [url] => /a/10001/201908/b2c372aa4aca2908f6e2a1f36a36614c.jpeg ) [description] => 香港是中国的香港,香港事务绝不允许任何外部势力插手。 [recommend] => 0 [published] => 1566102978 [sort] => 0 [title] => 一图读懂!外部势力乱港实录 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108918.html [tags] => Array ( [0] => 香港 [1] => 违法活动 [2] => 图解 [3] => 乱港实录 [4] => 外部势力 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6243 [2] => 121311 [3] => 12316 [4] => 121314 [5] => 121317 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176084 [url] => /a/10001/201908/b2c372aa4aca2908f6e2a1f36a36614c.jpeg ) ) [id] => 108918 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 香港 [1] => 违法活动 [2] => 图解 [3] => 乱港实录 [4] => 外部势力 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一图读懂!外部势力乱港实录

  香港是中国的香港,香港事务绝不允许任何外部势力插手。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176057 [url] => /a/10001/201908/1294a150946939959730e372dbbe3b6e.jpeg ) [description] => 香港,加油!我们一起守护香港! [recommend] => 0 [published] => 1566102224 [sort] => 0 [title] => “反暴力救香港”,47.6万人大集会! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108915.html [tags] => Array ( [0] => 香港 [1] => 集会 [2] => 暴力 [3] => 加油 [4] => 民众 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6243 [2] => 121308 [3] => 76932 [4] => 16073 [5] => 16802 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176057 [url] => /a/10001/201908/1294a150946939959730e372dbbe3b6e.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1176072 [url] => /a/10001/201908/458f793be276a1eb018bed81a49b511e.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1176063 [url] => /a/10001/201908/cd4edaa3bf5f99227ae34a86fa935398.jpeg ) ) [id] => 108915 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 香港 [1] => 集会 [2] => 暴力 [3] => 加油 [4] => 民众 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • “反暴力救香港”,47.6万人大集会!

  香港,加油!我们一起守护香港!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176090 [url] => /a/10001/201908/97f8f27f9f0333d67d5f56804553aaec.jpeg ) [description] => 你记忆里的烟台山公园和仓山学生街是什么样的? [recommend] => 0 [published] => 1566099750 [sort] => 0 [title] => 重磅!福州烟台山、学生街将全新亮相! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108912.html [tags] => Array ( [0] => 烟台山 [1] => 街巷 [2] => 仓山区 [3] => 陈靖姑 [4] => 历史 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7451 [2] => 50581 [3] => 1230 [4] => 28586 [5] => 7730 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176090 [url] => /a/10001/201908/97f8f27f9f0333d67d5f56804553aaec.jpeg ) ) [id] => 108912 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 482 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 482 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 烟台山 [1] => 街巷 [2] => 仓山区 [3] => 陈靖姑 [4] => 历史 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 重磅!福州烟台山、学生街将全新亮相!

  你记忆里的烟台山公园和仓山学生街是什么样的?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176003 [url] => /a/10001/201908/2056df1eb69ec9f04157b8f8ba8099ec.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566099618 [sort] => 0 [title] => 诗文朗诵为福州古厝镀上诗意门环 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108909.html [tags] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 福州 [2] => 朗诵会 [3] => 朗诵 [4] => 榕城 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 25461 [2] => 763 [3] => 30019 [4] => 30454 [5] => 2200 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1074,1071, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176003 [url] => /a/10001/201908/2056df1eb69ec9f04157b8f8ba8099ec.jpeg ) ) [id] => 108909 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 646 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 646 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 福州 [2] => 朗诵会 [3] => 朗诵 [4] => 榕城 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175916 [url] => /a/10001/201908/3668690ba646c52eebaec032882ed806.gif ) [description] => 《我爱我的祖国》的旋律荡漾在校园内,余音绕梁。 [recommend] => 0 [published] => 1566098113 [sort] => 0 [title] => 福州大学青年学子用青春歌唱《我和我的祖国》 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108906.html [tags] => Array ( [0] => 福州大学 [1] => 祖国 [2] => 初阳 [3] => 余音绕梁 [4] => 鹤立 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6059 [2] => 3900 [3] => 121284 [4] => 121287 [5] => 121290 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175916 [url] => /a/10001/201908/3668690ba646c52eebaec032882ed806.gif ) ) [id] => 108906 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 福州大学 [1] => 祖国 [2] => 初阳 [3] => 余音绕梁 [4] => 鹤立 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州大学青年学子用青春歌唱《我和我的祖国》

  《我爱我的祖国》的旋律荡漾在校园内,余音绕梁。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175913 [url] => /a/10001/201908/1ecaa83920b9977615b6baa830e63390.jpeg ) [description] => 一位扫黑英雄、刑警楷模,用生命诠释了一名共产党员的初心和使命。 [recommend] => 0 [published] => 1566097732 [sort] => 0 [title] => 山不争高自成峰——追记“全国公安系统一级英雄模范”杨春 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108900.html [tags] => Array ( [0] => 杨春 [1] => 扫黑 [2] => 蕉城 [3] => 宁德市 [4] => 民警 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 121278 [2] => 35832 [3] => 121281 [4] => 29974 [5] => 1104 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,359,356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175913 [url] => /a/10001/201908/1ecaa83920b9977615b6baa830e63390.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1175919 [url] => /a/10001/201908/832626e025cc638a58919ec619db507b.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1175922 [url] => /a/10001/201908/7db08a18bc6ee23093b827cb5a19a8d8.jpeg ) ) [id] => 108900 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 杨春 [1] => 扫黑 [2] => 蕉城 [3] => 宁德市 [4] => 民警 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 山不争高自成峰——追记“全国公安系统一级英雄模范”杨春

  一位扫黑英雄、刑警楷模,用生命诠释了一名共产党员的初心和使命。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175853 [url] => /a/10001/201908/cb0085ec918fe0cbb24562b84a3f640a.png ) [description] => 近期,连江县马鼻镇积极部署,对“两高”沿线环境开展整治。 [recommend] => 0 [published] => 1566097246 [sort] => 0 [title] => 连江马鼻整治“两高”沿线环境 提升颜值和品位 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108894.html [tags] => Array ( [0] => 整治 [1] => 沿线 [2] => 马鼻镇 [3] => 包片 [4] => 马鼻 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 704 [1] => 3641 [2] => 51305 [3] => 121266 [4] => 121269 [5] => 28118 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175853 [url] => /a/10001/201908/cb0085ec918fe0cbb24562b84a3f640a.png ) ) [id] => 108894 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 整治 [1] => 沿线 [2] => 马鼻镇 [3] => 包片 [4] => 马鼻 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 连江马鼻整治“两高”沿线环境 提升颜值和品位

  近期,连江县马鼻镇积极部署,对“两高”沿线环境开展整治。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175844 [url] => /a/10001/201908/9bbc0257f2c69843e424ac6a9b1f29c7.jpeg ) [description] => 她是一名台籍医生,来自海峡那头,但永远留在了海峡这头。 [recommend] => 0 [published] => 1566095823 [sort] => 0 [title] => 台胞在榕捐赠遗体 人间大爱跨越海峡 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108891.html [tags] => Array ( [0] => 陈怡君 [1] => 遗体 [2] => 捐献 [3] => 中医药大学 [4] => 医学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 121260 [2] => 15402 [3] => 39419 [4] => 5181 [5] => 5582 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175844 [url] => /a/10001/201908/9bbc0257f2c69843e424ac6a9b1f29c7.jpeg ) ) [id] => 108891 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 陈怡君 [1] => 遗体 [2] => 捐献 [3] => 中医药大学 [4] => 医学 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 台胞在榕捐赠遗体 人间大爱跨越海峡

  她是一名台籍医生,来自海峡那头,但永远留在了海峡这头。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175835 [url] => /a/10001/201908/f25151d07292e5289f6b3852460316bf.jpeg ) [description] => 4所普惠性幼儿园将采用80%随机派位和20%自主招生相结合的方式招生。 [recommend] => 0 [published] => 1566095813 [sort] => 0 [title] => 高新区今年新增4所普惠性幼儿园 9月份正式投用 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108888.html [tags] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 高新区 [2] => 小班 [3] => 福州 [4] => 中班 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 740 [1] => 3641 [2] => 2145 [3] => 121254 [4] => 763 [5] => 121257 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175835 [url] => /a/10001/201908/f25151d07292e5289f6b3852460316bf.jpeg ) ) [id] => 108888 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 493 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 493 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 高新区 [2] => 小班 [3] => 福州 [4] => 中班 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 高新区今年新增4所普惠性幼儿园 9月份正式投用

  4所普惠性幼儿园将采用80%随机派位和20%自主招生相结合的方式招生。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175823 [url] => /a/10001/201908/beb337e658e5f767060d212a7897d98e.png ) [description] => 预计将于2021年3月完成整体施工。 [recommend] => 0 [published] => 1566095240 [sort] => 0 [title] => 永泰莒口拦河闸工程注重保护水生态 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108882.html [tags] => Array ( [0] => 拦河闸 [1] => 工程 [2] => 平潭 [3] => 闽江 [4] => 莒口 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 91311 [2] => 6980 [3] => 2297 [4] => 3309 [5] => 90168 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,25,735,738, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175823 [url] => /a/10001/201908/beb337e658e5f767060d212a7897d98e.png ) ) [id] => 108882 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 406 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 拦河闸 [1] => 工程 [2] => 平潭 [3] => 闽江 [4] => 莒口 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 永泰莒口拦河闸工程注重保护水生态

  预计将于2021年3月完成整体施工。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175910 [url] => /a/10001/201908/b9fb6a3c985c4bec14e80b2a17669a68.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566094047 [sort] => 0 [title] => 长乐福清先行融入第一批“不忘初心、牢记使命”主题教育 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108876.html [tags] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 主题 [2] => 学习 [3] => 初心 [4] => 建设 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2281 [1] => 3641 [2] => 9070 [3] => 887 [4] => 13506 [5] => 850 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1134,1131, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175910 [url] => /a/10001/201908/b9fb6a3c985c4bec14e80b2a17669a68.jpeg ) ) [id] => 108876 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 446 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 446 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 主题 [2] => 学习 [3] => 初心 [4] => 建设 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175802 [url] => /a/10001/201908/352a52f1820687ca8a63776c5bebfc3d.jpeg ) [description] => 70年前,解放福州的第一枪在晋安区寿山乡猪蹄峰打响,战士们用鲜血换来战斗的胜利。 [recommend] => 0 [published] => 1566093497 [sort] => 0 [title] => 八·一七革命纪念馆开馆 追寻红色足迹铭记初心使命 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108873.html [tags] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 福州 [2] => 纪念馆 [3] => 解放 [4] => 红色 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 903 [1] => 3641 [2] => 763 [3] => 23791 [4] => 29564 [5] => 22520 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1134,1131, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175802 [url] => /a/10001/201908/352a52f1820687ca8a63776c5bebfc3d.jpeg ) ) [id] => 108873 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 福州 [2] => 纪念馆 [3] => 解放 [4] => 红色 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 八·一七革命纪念馆开馆 追寻红色足迹铭记初心使命

  70年前,解放福州的第一枪在晋安区寿山乡猪蹄峰打响,战士们用鲜血换来战斗的胜利。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175433 [url] => /a/10001/201908/9ac88c9505a815299ebc0b4e8560d33a.jpeg ) [description] => 70年前的今天,福州解放了! [recommend] => 0 [published] => 1566031765 [sort] => 0 [title] => 8•17,所有福州人都不能忘却的日子! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108819.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 解放 [2] => 245 [3] => 万寿桥 [4] => 猪蹄 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 29564 [3] => 121140 [4] => 53720 [5] => 53719 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175433 [url] => /a/10001/201908/9ac88c9505a815299ebc0b4e8560d33a.jpeg ) ) [id] => 108819 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 473 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 473 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 解放 [2] => 245 [3] => 万寿桥 [4] => 猪蹄 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 8•17,所有福州人都不能忘却的日子!

  70年前的今天,福州解放了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175340 [url] => /a/10001/201908/555db0c23d39d06392d485891a367766.jpeg ) [description] => 第二届青年运动会男子排球U16  福建队挺进四强! [recommend] => 0 [published] => 1566031222 [sort] => 0 [title] => 挺进四强!“二青会”男子排球U16, 福建队再创佳绩! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108816.html [tags] => Array ( [0] => 代表队 [1] => 四强 [2] => 25 [3] => 比赛 [4] => 福建 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 22627 [1] => 39987 [2] => 73539 [3] => 51291 [4] => 1378 [5] => 899 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175340 [url] => /a/10001/201908/555db0c23d39d06392d485891a367766.jpeg ) ) [id] => 108816 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 代表队 [1] => 四强 [2] => 25 [3] => 比赛 [4] => 福建 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 挺进四强!“二青会”男子排球U16, 福建队再创佳绩!

  第二届青年运动会男子排球U16  福建队挺进四强!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175292 [url] => /a/10001/201908/6f3cb07c407acf1d01eb170bd801d756.jpeg ) [description] => 节目预告:《幸福红娘帮》,周六(8月17日)21:35播出 [recommend] => 0 [published] => 1566031016 [sort] => 0 [title] => 《幸福红娘帮》七夕情人节特别节目! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108813.html [tags] => Array ( [0] => 七夕 [1] => 红娘 [2] => 情人节 [3] => 牛郎织女 [4] => 爱情 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 745 [1] => 39987 [2] => 10683 [3] => 34933 [4] => 121230 [5] => 29568 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175292 [url] => /a/10001/201908/6f3cb07c407acf1d01eb170bd801d756.jpeg ) ) [id] => 108813 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 七夕 [1] => 红娘 [2] => 情人节 [3] => 牛郎织女 [4] => 爱情 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 《幸福红娘帮》七夕情人节特别节目!

  节目预告:《幸福红娘帮》,周六(8月17日)21:35播出