Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065786 [url] => /a/10001/201906/910a7c0e3f4c21020a3958fa11e4e7e0.jpeg ) [description] => 大家出去浪了吗? [recommend] => 0 [published] => 1560581298 [sort] => 0 [title] => 满分周末,你打算去哪? [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94467.html [tags] => Array ( [0] => 夜里 [1] => 白天 [2] => 18 [3] => 多云到阴 [4] => 气温 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4387 [2] => 14103 [3] => 43499 [4] => 16916 [5] => 1025 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065786 [url] => /a/10001/201906/910a7c0e3f4c21020a3958fa11e4e7e0.jpeg ) ) [id] => 94467 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 夜里 [1] => 白天 [2] => 18 [3] => 多云到阴 [4] => 气温 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 满分周末,你打算去哪?

  大家出去浪了吗?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065762 [url] => /a/10001/201906/e41f4e65f34c3490348f268d177a8878.jpeg ) [description] => 让他们珍爱生命,远离毒品。 [recommend] => 0 [published] => 1560580135 [sort] => 0 [title] => 晋安区司法局联合戒毒所举办活动 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94464.html [tags] => Array ( [0] => 戒毒 [1] => 人员 [2] => 晋安区 [3] => 禁毒 [4] => 社矫 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 24625 [2] => 15881 [3] => 903 [4] => 1590 [5] => 111345 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065762 [url] => /a/10001/201906/e41f4e65f34c3490348f268d177a8878.jpeg ) ) [id] => 94464 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 戒毒 [1] => 人员 [2] => 晋安区 [3] => 禁毒 [4] => 社矫 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 晋安区司法局联合戒毒所举办活动

  让他们珍爱生命,远离毒品。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065753 [url] => /a/10001/201906/df3b1b3d9cc49172fb421c31e1ba25cc.jpeg ) [description] => 你来过吗? [recommend] => 0 [published] => 1560579883 [sort] => 0 [title] => 闽侯:无限风光的南通镇 快背起行囊出发吧! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94461.html [tags] => Array ( [0] => 南通 [1] => 责编 [2] => 怀安 [3] => 水南 [4] => 无限风光 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 17958 [2] => 50039 [3] => 74595 [4] => 50723 [5] => 111339 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065753 [url] => /a/10001/201906/df3b1b3d9cc49172fb421c31e1ba25cc.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1065750 [url] => /a/10001/201906/9343ea2b547d51481064b47bb095c9c9.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1065747 [url] => /a/10001/201906/02a30a29f5256ba29fe2d20c2279630f.jpeg ) ) [id] => 94461 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 南通 [1] => 责编 [2] => 怀安 [3] => 水南 [4] => 无限风光 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065594 [url] => /a/10001/201906/577d57e76073b270a675432d5ad64903.jpeg ) [description] => 今年“五一”前夕,张华被市总工会评为2019“十大福州工匠”。 [recommend] => 0 [published] => 1560578951 [sort] => 0 [title] => 张华:带领福州地铁人创造建设奇迹 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94458.html [tags] => Array ( [0] => 地铁 [1] => 张华 [2] => 号线 [3] => 盾构 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 726 [1] => 3641 [2] => 93300 [3] => 50559 [4] => 1611 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065594 [url] => /a/10001/201906/577d57e76073b270a675432d5ad64903.jpeg ) ) [id] => 94458 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 地铁 [1] => 张华 [2] => 号线 [3] => 盾构 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 张华:带领福州地铁人创造建设奇迹

  今年“五一”前夕,张华被市总工会评为2019“十大福州工匠”。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065588 [url] => /a/10001/201906/0b4ebdd514cdf2d4f548435a07381dbd.jpeg ) [description] => 第十七届中国•海峡项目成果交易会将于2019年6月17日至21日在福州海峡国际会展中心举办。 [recommend] => 0 [published] => 1560578822 [sort] => 0 [title] => “6·18”期间,福州这些道路将实行临时交通管制! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94452.html [tags] => Array ( [0] => 00 [1] => 江滨 [2] => 交通管制 [3] => 路口 [4] => 车辆 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4476 [2] => 9622 [3] => 18394 [4] => 1610 [5] => 3784 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065588 [url] => /a/10001/201906/0b4ebdd514cdf2d4f548435a07381dbd.jpeg ) ) [id] => 94452 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 00 [1] => 江滨 [2] => 交通管制 [3] => 路口 [4] => 车辆 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • “6·18”期间,福州这些道路将实行临时交通管制!

  第十七届中国•海峡项目成果交易会将于2019年6月17日至21日在福州海峡国际会展中心举办。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065576 [url] => /a/10001/201906/1bffc217de4b7c7832feabdb7a1562da.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560578675 [sort] => 0 [title] => 福州打造16公里环江景观路 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94449.html [tags] => Array ( [0] => 节点 [1] => 提升 [2] => 鳌峰 [3] => 沿线 [4] => 大桥 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 9727 [2] => 38229 [3] => 11672 [4] => 51305 [5] => 3010 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065576 [url] => /a/10001/201906/1bffc217de4b7c7832feabdb7a1562da.jpeg ) ) [id] => 94449 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 502 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 502 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 节点 [1] => 提升 [2] => 鳌峰 [3] => 沿线 [4] => 大桥 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065564 [url] => /a/10001/201906/ffb8593b0023bfe008a52d6d734f2235.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560571858 [sort] => 0 [title] => 晋安平安家庭创建率达96.23% 宣传活动在象园街道举行 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94446.html [tags] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 平安 [2] => 妇联 [3] => 象园街道 [4] => 咨询服务 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 903 [1] => 3641 [2] => 50110 [3] => 19385 [4] => 20003 [5] => 111333 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065564 [url] => /a/10001/201906/ffb8593b0023bfe008a52d6d734f2235.jpeg ) ) [id] => 94446 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 381 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 381 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 平安 [2] => 妇联 [3] => 象园街道 [4] => 咨询服务 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065558 [url] => /a/10001/201906/7aad7353d321dafa93b0d53fead51c5c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560571532 [sort] => 0 [title] => 福州开展城镇小区配套幼儿园治理 三类须无偿移交 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94440.html [tags] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 小区 [2] => 配套 [3] => 城镇 [4] => 移交 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 740 [1] => 3641 [2] => 844 [3] => 83682 [4] => 16622 [5] => 87420 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065558 [url] => /a/10001/201906/7aad7353d321dafa93b0d53fead51c5c.jpeg ) ) [id] => 94440 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 490 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 490 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 小区 [2] => 配套 [3] => 城镇 [4] => 移交 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065462 [url] => /a/10001/201906/b00b9308a9127944ff5bd81014a83067.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560566572 [sort] => 0 [title] => 速看!2019年军队院校招收福建省普通高中毕业生计划 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94413.html [tags] => Array ( [0] => 武警 [1] => 军校生 [2] => 招生 [3] => 责编 [4] => 281 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 21907 [2] => 111327 [3] => 3876 [4] => 50039 [5] => 111330 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065462 [url] => /a/10001/201906/b00b9308a9127944ff5bd81014a83067.jpeg ) ) [id] => 94413 [tran_published] => 06-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 武警 [1] => 军校生 [2] => 招生 [3] => 责编 [4] => 281 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065420 [url] => /a/10001/201906/8a001f741d9e3b80ba9713da394163d2.jpeg ) [description] => 不分病种 [recommend] => 0 [published] => 1560561828 [sort] => 0 [title] => 这项基金救助重特大病患儿 3类困难家庭可申请 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94410.html [tags] => Array ( [0] => 救助 [1] => 红十字会 [2] => 重特大 [3] => 2019 [4] => 周岁 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 86 [1] => 3641 [2] => 32988 [3] => 111309 [4] => 54057 [5] => 50151 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065420 [url] => /a/10001/201906/8a001f741d9e3b80ba9713da394163d2.jpeg ) ) [id] => 94410 [tran_published] => 06-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 救助 [1] => 红十字会 [2] => 重特大 [3] => 2019 [4] => 周岁 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065465 [url] => /a/10001/201906/3027a63c8a9932defe5468dab1ecdf48.jpeg ) [description] => 打造数字中国建设示范城市 [recommend] => 0 [published] => 1560561127 [sort] => 0 [title] => 今年“数字福州”建设这么干 建成5G基站3000个以上 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94404.html [tags] => Array ( [0] => 数字 [1] => 福州 [2] => 20 [3] => 建设 [4] => 数据 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 985 [1] => 3641 [2] => 763 [3] => 14292 [4] => 850 [5] => 8047 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065465 [url] => /a/10001/201906/3027a63c8a9932defe5468dab1ecdf48.jpeg ) ) [id] => 94404 [tran_published] => 06-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 数字 [1] => 福州 [2] => 20 [3] => 建设 [4] => 数据 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 今年“数字福州”建设这么干 建成5G基站3000个以上

  打造数字中国建设示范城市

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065405 [url] => /a/10001/201906/243ec6643b1e2f52eab002366ca18f49.jpeg ) [description] => 安全第一 [recommend] => 0 [published] => 1560560988 [sort] => 0 [title] => 福州非机动车整治有成效 电动车闯高架桥现象减少 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94401.html [tags] => Array ( [0] => 高架桥 [1] => 违法行为 [2] => 交警 [3] => 电动车 [4] => 一名 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4257 [2] => 4498 [3] => 703 [4] => 2032 [5] => 50571 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065405 [url] => /a/10001/201906/243ec6643b1e2f52eab002366ca18f49.jpeg ) ) [id] => 94401 [tran_published] => 06-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 高架桥 [1] => 违法行为 [2] => 交警 [3] => 电动车 [4] => 一名 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065399 [url] => /a/10001/201906/f117d60992041756be9be28d3cdf326a.jpeg ) [description] => 今年第四次公开出让国有建设用地使用权的公告 [recommend] => 0 [published] => 1560560868 [sort] => 0 [title] => 福州11幅地块下月出让!朱紫坊入口将建地下商场! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94398.html [tags] => Array ( [0] => 平方米 [1] => 用地 [2] => 晋安区 [3] => 2019 [4] => 建筑面积 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 51388 [2] => 3843 [3] => 903 [4] => 54057 [5] => 12352 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065399 [url] => /a/10001/201906/f117d60992041756be9be28d3cdf326a.jpeg ) ) [id] => 94398 [tran_published] => 06-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 平方米 [1] => 用地 [2] => 晋安区 [3] => 2019 [4] => 建筑面积 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州11幅地块下月出让!朱紫坊入口将建地下商场!

  今年第四次公开出让国有建设用地使用权的公告

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065360 [url] => /a/10001/201906/e9dd082f8a47c8cecc39f2f4efc39b8b.jpeg ) [description] => 高峰行车间隔压缩 [recommend] => 0 [published] => 1560560673 [sort] => 0 [title] => 注意!18日起,地铁1号线缩短高峰行车间隔! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94392.html [tags] => Array ( [0] => 号线 [1] => 地铁 [2] => 行车 [3] => 间隔 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 50559 [2] => 726 [3] => 15392 [4] => 29128 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065360 [url] => /a/10001/201906/e9dd082f8a47c8cecc39f2f4efc39b8b.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1065363 [url] => /a/10001/201906/8fdf130bf4d38b3fe9f74b7534dc1ff2.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1065366 [url] => /a/10001/201906/aa4be6357424e1560480e94cbc34a62c.jpeg ) ) [id] => 94392 [tran_published] => 06-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 490 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 490 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 号线 [1] => 地铁 [2] => 行车 [3] => 间隔 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 注意!18日起,地铁1号线缩短高峰行车间隔!

  高峰行车间隔压缩

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1065339 [url] => /a/10001/201906/957ffdbc28da0ba638ad4736d0d3832c.jpeg ) [description] => 今年采用新能源公交车进行应急演练 [recommend] => 0 [published] => 1560560373 [sort] => 0 [title] => 公交集团举行应急演练 新能源公交车防暴灭火 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/94389.html [tags] => Array ( [0] => 公交车 [1] => 演练 [2] => 应急 [3] => 公交 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 10593 [2] => 1337 [3] => 891 [4] => 723 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1065339 [url] => /a/10001/201906/957ffdbc28da0ba638ad4736d0d3832c.jpeg ) ) [id] => 94389 [tran_published] => 06-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 公交车 [1] => 演练 [2] => 应急 [3] => 公交 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 公交集团举行应急演练 新能源公交车防暴灭火

  今年采用新能源公交车进行应急演练