Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178829 [url] => /a/10001/201908/0d16d8efff98fec58ee58c36fff79795.jpeg ) [description] => 万一被蜈蚣咬伤,不要慌乱奔跑,以免血液循环加快! [recommend] => 0 [published] => 1566271125 [sort] => 0 [title] => 福州依伯乘凉被蜈蚣咬伤 医生:先用肥皂水清洗 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109368.html [tags] => Array ( [0] => 林依伯 [1] => 蜈蚣 [2] => 中毒 [3] => 皮疹 [4] => 咬伤 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 11594 [2] => 45561 [3] => 5915 [4] => 52226 [5] => 17500 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178829 [url] => /a/10001/201908/0d16d8efff98fec58ee58c36fff79795.jpeg ) ) [id] => 109368 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 林依伯 [1] => 蜈蚣 [2] => 中毒 [3] => 皮疹 [4] => 咬伤 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州依伯乘凉被蜈蚣咬伤 医生:先用肥皂水清洗

  万一被蜈蚣咬伤,不要慌乱奔跑,以免血液循环加快!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178811 [url] => /a/10001/201908/1ccfbdde258a9e77827ddc62aa56b18c.png ) [description] => 有传言称4G网络速度下降,相关客服工作人员均对此表示否认。 [recommend] => 0 [published] => 1566270984 [sort] => 0 [title] => 三大运营商否认4G网络降速 用户已可以收到5G信号 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109365.html [tags] => Array ( [0] => Mbps [1] => 视频 [2] => 中国电信 [3] => 降速 [4] => 体验 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 121632 [2] => 5037 [3] => 1259 [4] => 121635 [5] => 1322 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178811 [url] => /a/10001/201908/1ccfbdde258a9e77827ddc62aa56b18c.png ) ) [id] => 109365 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 476 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 476 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => Mbps [1] => 视频 [2] => 中国电信 [3] => 降速 [4] => 体验 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 三大运营商否认4G网络降速 用户已可以收到5G信号

  有传言称4G网络速度下降,相关客服工作人员均对此表示否认。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178799 [url] => /a/10001/201908/2fb1216429ad81cf2b5139e2d27a9997.jpeg ) [description] => 地铁一响,黄金万两。 [recommend] => 0 [published] => 1566269608 [sort] => 0 [title] => 地铁给福州经济带来了什么? [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109362.html [tags] => Array ( [0] => 地铁 [1] => 福州 [2] => 商圈 [3] => 号线 [4] => 东街口 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 726 [1] => 3641 [2] => 763 [3] => 4141 [4] => 50559 [5] => 4044 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178799 [url] => /a/10001/201908/2fb1216429ad81cf2b5139e2d27a9997.jpeg ) ) [id] => 109362 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 502 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 502 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 地铁 [1] => 福州 [2] => 商圈 [3] => 号线 [4] => 东街口 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 地铁给福州经济带来了什么?

  地铁一响,黄金万两。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178751 [url] => /a/10001/201908/7de9a55b98a7cdfd19b0b74370cc74af.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566268674 [sort] => 0 [title] => 总投8亿元!福州马尾冷链枢纽项目开工 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109350.html [tags] => Array ( [0] => 冷链 [1] => 项目 [2] => 福州 [3] => 枢纽 [4] => 供应链 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 19394 [2] => 1155 [3] => 763 [4] => 2892 [5] => 17664 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178751 [url] => /a/10001/201908/7de9a55b98a7cdfd19b0b74370cc74af.jpeg ) ) [id] => 109350 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 冷链 [1] => 项目 [2] => 福州 [3] => 枢纽 [4] => 供应链 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178667 [url] => /a/10001/201908/8760e49946db7cfc4ed72f666bff348b.gif ) [description] => 总书记为什么选择甘肃这里? [recommend] => 0 [published] => 1566267820 [sort] => 0 [title] => 领航新时代 甘肃之行 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109323.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178667 [url] => /a/10001/201908/8760e49946db7cfc4ed72f666bff348b.gif ) ) [id] => 109323 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 401 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 401 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 领航新时代 甘肃之行

  领航新时代 甘肃之行

  总书记为什么选择甘肃这里?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178664 [url] => /a/10001/201908/e9a0146f8bc3ba9b561c21557f6c2226.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566267410 [sort] => 0 [title] => 福州小女孩误闯车流 车主暖心护送 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109320.html [tags] => Array ( [0] => 网友 [1] => 回家途中 [2] => 横穿马路 [3] => 便循 [4] => 中欲 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2047 [1] => 3641 [2] => 87306 [3] => 105714 [4] => 121620 [5] => 121623 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178664 [url] => /a/10001/201908/e9a0146f8bc3ba9b561c21557f6c2226.gif ) ) [id] => 109320 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 382 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 382 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 网友 [1] => 回家途中 [2] => 横穿马路 [3] => 便循 [4] => 中欲 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178661 [url] => /a/10001/201908/3a9809f7dbfe10adb6fa39712b08d28f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566267309 [sort] => 0 [title] => 2019福州国际马拉松12月15日鸣枪 央视将进行直播 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109317.html [tags] => Array ( [0] => 马拉松 [1] => 赛事 [2] => 福州 [3] => 中国田径协会 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4011 [2] => 1455 [3] => 763 [4] => 95490 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178661 [url] => /a/10001/201908/3a9809f7dbfe10adb6fa39712b08d28f.jpeg ) ) [id] => 109317 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 马拉松 [1] => 赛事 [2] => 福州 [3] => 中国田径协会 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178649 [url] => /a/10001/201908/9a7abf609c6fd3fc89f192882a3cfa34.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566266744 [sort] => 0 [title] => 北二通道晋安段下月动工 福州至贵安只需10多分钟 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109308.html [tags] => Array ( [0] => 晋安 [1] => 北二 [2] => 贵安 [3] => 新店 [4] => 通道 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1436 [1] => 3641 [2] => 121614 [3] => 2104 [4] => 20417 [5] => 10096 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178649 [url] => /a/10001/201908/9a7abf609c6fd3fc89f192882a3cfa34.jpeg ) ) [id] => 109308 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 472 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 472 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安 [1] => 北二 [2] => 贵安 [3] => 新店 [4] => 通道 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178643 [url] => /a/10001/201908/97b558d23789313fc821b518c515fe34.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566266340 [sort] => 0 [title] => 福清公开宣判一起涉恶势力案件 34名“恶人”获刑 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109305.html [tags] => Array ( [0] => 余某 [1] => 福清市 [2] => 聚众斗殴 [3] => 2015 [4] => 恶势力 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 36479 [2] => 1028 [3] => 53624 [4] => 52562 [5] => 48961 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,356,357, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178643 [url] => /a/10001/201908/97b558d23789313fc821b518c515fe34.jpeg ) ) [id] => 109305 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 441 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 441 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 余某 [1] => 福清市 [2] => 聚众斗殴 [3] => 2015 [4] => 恶势力 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178637 [url] => /a/10001/201908/ae44db53d6b9860eb160fdf764877f32.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566265627 [sort] => 0 [title] => 福州积极拥抱人工智能 多个人工智能项目落地福州 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109302.html [tags] => Array ( [0] => 人工智能 [1] => 福州 [2] => 技术 [3] => 发展 [4] => 产业 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 11941 [2] => 763 [3] => 271 [4] => 1109 [5] => 3741 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178637 [url] => /a/10001/201908/ae44db53d6b9860eb160fdf764877f32.jpeg ) ) [id] => 109302 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 395 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 395 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 人工智能 [1] => 福州 [2] => 技术 [3] => 发展 [4] => 产业 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178592 [url] => /a/10001/201908/79e3374ddb49ea28cb975c22b31a2436.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566263135 [sort] => 0 [title] => 台江区先行融入“不忘初心、牢记使命”主题教育 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109290.html [tags] => Array ( [0] => 台江区 [1] => 党员 [2] => 使命 [3] => 牢记 [4] => 入党 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1231 [1] => 3641 [2] => 2110 [3] => 74220 [4] => 16767 [5] => 24508 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1131,1134, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178592 [url] => /a/10001/201908/79e3374ddb49ea28cb975c22b31a2436.jpeg ) ) [id] => 109290 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台江区 [1] => 党员 [2] => 使命 [3] => 牢记 [4] => 入党 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178586 [url] => /a/10001/201908/3e33a9820989a7da790c92929e751e47.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566263031 [sort] => 0 [title] => 闽侯先行融入“不忘初心、牢记使命”主题教育 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109287.html [tags] => Array ( [0] => 主题 [1] => 教育 [2] => 闽侯 [3] => 开展 [4] => 闽侯县 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 9070 [2] => 1101 [3] => 60 [4] => 11369 [5] => 1148 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1131,1134, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178586 [url] => /a/10001/201908/3e33a9820989a7da790c92929e751e47.jpeg ) ) [id] => 109287 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 主题 [1] => 教育 [2] => 闽侯 [3] => 开展 [4] => 闽侯县 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178574 [url] => /a/10001/201908/c4730715fee27d78a91b27addfaca7de.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566262821 [sort] => 0 [title] => 鼓楼区先行融入“不忘初心、牢记使命”主题教育 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109284.html [tags] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 主题 [2] => 教育 [3] => 使命 [4] => 融入 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 66 [1] => 3641 [2] => 9070 [3] => 1101 [4] => 74220 [5] => 18454 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1131,1134, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178574 [url] => /a/10001/201908/c4730715fee27d78a91b27addfaca7de.png ) ) [id] => 109284 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 446 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 446 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 主题 [2] => 教育 [3] => 使命 [4] => 融入 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178565 [url] => /a/10001/201908/f0d242a3eeea812cf270b7917601b34c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566262615 [sort] => 0 [title] => 仓山区先行融入“不忘初心、牢记使命”主题教育 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109278.html [tags] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 党员 [2] => 群众 [3] => 干部 [4] => 现场办公 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1230 [1] => 3641 [2] => 2110 [3] => 1166 [4] => 1298 [5] => 121605 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1131,1134, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178565 [url] => /a/10001/201908/f0d242a3eeea812cf270b7917601b34c.jpeg ) ) [id] => 109278 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 427 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 427 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 党员 [2] => 群众 [3] => 干部 [4] => 现场办公 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178556 [url] => /a/10001/201908/145b0a39be5dca233c3314a504d5907d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566262371 [sort] => 0 [title] => 揭开“电波暗室”面纱 马尾打造物联网产业新高地 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109275.html [tags] => Array ( [0] => 实验室 [1] => 联网 [2] => 产业 [3] => 电磁兼容 [4] => EMC ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 5666 [2] => 862 [3] => 3741 [4] => 25620 [5] => 121599 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,753,759, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178556 [url] => /a/10001/201908/145b0a39be5dca233c3314a504d5907d.jpeg ) ) [id] => 109275 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 482 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 482 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 实验室 [1] => 联网 [2] => 产业 [3] => 电磁兼容 [4] => EMC ) ) [author] => Array ( ) ) 1