Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322688 [url] => /a/10001/201910/7ddf5374855ec36cb1dd116c37da7a79.jpeg ) [description] => 子宫内翻到底是怎么回事? [recommend] => 0 [published] => 1571465034 [sort] => 0 [title] => 可怕!18岁产妇娩出男婴后又“生”出肉球 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123219.html [tags] => Array ( [0] => 阿燕 [1] => 子宫 [2] => 胎盘 [3] => 内翻 [4] => 产妇 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 131403 [2] => 11446 [3] => 31965 [4] => 131406 [5] => 2549 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322688 [url] => /a/10001/201910/7ddf5374855ec36cb1dd116c37da7a79.jpeg ) ) [id] => 123219 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 508 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 508 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 阿燕 [1] => 子宫 [2] => 胎盘 [3] => 内翻 [4] => 产妇 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 可怕!18岁产妇娩出男婴后又“生”出肉球

  子宫内翻到底是怎么回事?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322682 [url] => /a/10001/201910/7f2962cb34043cdb7a4d98ddb312830e.jpeg ) [description] => 福州市自然资源和规划局公示了海峡国际会展中心西侧商业商务地块控规调整情况。 [recommend] => 0 [published] => 1571464463 [sort] => 0 [title] => 海峡会展中心西侧拟建福建省美术馆 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123216.html [tags] => Array ( [0] => 40 [1] => 仓山区 [2] => 地块 [3] => 会展中心 [4] => 商务 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 50872 [2] => 1230 [3] => 1465 [4] => 34467 [5] => 43604 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322682 [url] => /a/10001/201910/7f2962cb34043cdb7a4d98ddb312830e.jpeg ) ) [id] => 123216 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 406 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 40 [1] => 仓山区 [2] => 地块 [3] => 会展中心 [4] => 商务 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 海峡会展中心西侧拟建福建省美术馆

  福州市自然资源和规划局公示了海峡国际会展中心西侧商业商务地块控规调整情况。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322676 [url] => /a/10001/201910/dee38a07788a3196ee7e3b9397425f28.jpeg ) [description] => 在CINITY影厅的放映条件下,银幕视觉效果达到了极致的清晰与真实。 [recommend] => 0 [published] => 1571464269 [sort] => 0 [title] => 福建首个CINITY影厅落户金逸宝龙 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123213.html [tags] => Array ( [0] => CINITY [1] => 影厅 [2] => 电影 [3] => 放映 [4] => 李安 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 131397 [2] => 14147 [3] => 10905 [4] => 24981 [5] => 131400 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322676 [url] => /a/10001/201910/dee38a07788a3196ee7e3b9397425f28.jpeg ) ) [id] => 123213 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 444 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 444 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => CINITY [1] => 影厅 [2] => 电影 [3] => 放映 [4] => 李安 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建首个CINITY影厅落户金逸宝龙

  在CINITY影厅的放映条件下,银幕视觉效果达到了极致的清晰与真实。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322670 [url] => /a/10001/201910/64279eaac556098fd2a7d714f0a5cf02.jpeg ) [description] => 第十六届中国戏剧节的票务工作已经全面开启,有现场和网购两种购票方式。 [recommend] => 0 [published] => 1571463371 [sort] => 0 [title] => 戏剧节票务开启 全国30场展演剧目全部实行低票价 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123210.html [tags] => Array ( [0] => 剧院 [1] => 戏剧节 [2] => 福州 [3] => 30 [4] => 芳华 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 50238 [2] => 49958 [3] => 763 [4] => 49860 [5] => 8101 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1278,1284, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322670 [url] => /a/10001/201910/64279eaac556098fd2a7d714f0a5cf02.jpeg ) ) [id] => 123210 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 418 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 418 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 剧院 [1] => 戏剧节 [2] => 福州 [3] => 30 [4] => 芳华 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 戏剧节票务开启 全国30场展演剧目全部实行低票价

  第十六届中国戏剧节的票务工作已经全面开启,有现场和网购两种购票方式。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322664 [url] => /a/10001/201910/2a0dd7747de30b30b3d8c210418792df.jpeg ) [description] => 一带一路电影产业联盟圆桌会议在三坊七巷水榭戏台举行。 [recommend] => 0 [published] => 1571463145 [sort] => 0 [title] => 一带一路电影产业联盟圆桌会议举行 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123207.html [tags] => Array ( [0] => 电影 [1] => 联盟 [2] => 产业 [3] => 一路 [4] => 一带 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 10905 [2] => 17629 [3] => 3741 [4] => 12567 [5] => 3524 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322664 [url] => /a/10001/201910/2a0dd7747de30b30b3d8c210418792df.jpeg ) ) [id] => 123207 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => 联盟 [2] => 产业 [3] => 一路 [4] => 一带 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一带一路电影产业联盟圆桌会议举行

  一带一路电影产业联盟圆桌会议在三坊七巷水榭戏台举行。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322652 [url] => /a/10001/201910/7e54ef6ea19794a5c0261664002da412.gif ) [description] => 军运会水中点火炬原理揭秘。 [recommend] => 0 [published] => 1571462224 [sort] => 0 [title] => 转发奇观!有生之年看到水火相容 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123204.html [tags] => Array ( [0] => 火炬 [1] => 军运会 [2] => 燃烧 [3] => 水中 [4] => 天然气 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 12833 [2] => 131295 [3] => 29339 [4] => 44702 [5] => 16812 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322652 [url] => /a/10001/201910/7e54ef6ea19794a5c0261664002da412.gif ) ) [id] => 123204 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 502 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 502 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 火炬 [1] => 军运会 [2] => 燃烧 [3] => 水中 [4] => 天然气 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 转发奇观!有生之年看到水火相容

  军运会水中点火炬原理揭秘。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322655 [url] => /a/10001/201910/15649e7fffded0d1631817f66e073350.gif ) [description] => 流蜞又叫禾虫,喜欢栖息于有淡水流入的沿海滩涂。 [recommend] => 0 [published] => 1571462176 [sort] => 0 [title] => 外地人不敢下口的地方美食 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123198.html [tags] => Array ( [0] => 冬虫夏草 [1] => 江中 [2] => 渔民 [3] => 营养 [4] => 禾虫 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 14953 [2] => 5452 [3] => 4127 [4] => 10417 [5] => 131385 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322655 [url] => /a/10001/201910/15649e7fffded0d1631817f66e073350.gif ) ) [id] => 123198 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 410 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 410 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 冬虫夏草 [1] => 江中 [2] => 渔民 [3] => 营养 [4] => 禾虫 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 外地人不敢下口的地方美食

  流蜞又叫禾虫,喜欢栖息于有淡水流入的沿海滩涂。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322643 [url] => /a/10001/201910/4ba31d7e95ecc3e1ada8ee5edd70917f.jpeg ) [description] => 晋安2个乡村有望被推荐参评“国家森林乡村”。 [recommend] => 0 [published] => 1571455218 [sort] => 0 [title] => 正在公示 晋安2个乡村力争拿下这项国家荣誉 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123195.html [tags] => Array ( [0] => 乡村 [1] => 绿化 [2] => 美化 [3] => 九峰 [4] => 前洋村 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 5230 [2] => 1227 [3] => 53759 [4] => 66921 [5] => 12775 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322643 [url] => /a/10001/201910/4ba31d7e95ecc3e1ada8ee5edd70917f.jpeg ) ) [id] => 123195 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 414 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 414 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 乡村 [1] => 绿化 [2] => 美化 [3] => 九峰 [4] => 前洋村 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 正在公示 晋安2个乡村力争拿下这项国家荣誉

  晋安2个乡村有望被推荐参评“国家森林乡村”。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322583 [url] => /a/10001/201910/108d167135a92a0e984dfddc86bbb004.jpeg ) [description] => 今年底,南台大道南段所有主体工程将完工。 [recommend] => 0 [published] => 1571454112 [sort] => 0 [title] => 南台大道南段最后一条匝道19日通车 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123189.html [tags] => Array ( [0] => 匝道 [1] => 南台 [2] => 大道 [3] => 二环 [4] => 辅路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3374 [1] => 3641 [2] => 11101 [3] => 3884 [4] => 9170 [5] => 20828 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322583 [url] => /a/10001/201910/108d167135a92a0e984dfddc86bbb004.jpeg ) ) [id] => 123189 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 498 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 498 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 匝道 [1] => 南台 [2] => 大道 [3] => 二环 [4] => 辅路 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 南台大道南段最后一条匝道19日通车

  今年底,南台大道南段所有主体工程将完工。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322568 [url] => /a/10001/201910/a419dd858642c99ebd0022911eff63c0.jpeg ) [description] => 第十六届中国戏剧节主题为“追梦新时代 经典共传承”,活动由三大主体组成。 [recommend] => 0 [published] => 1571453616 [sort] => 0 [title] => 第十六届中国戏剧节26日在榕开幕 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123183.html [tags] => Array ( [0] => 戏剧节 [1] => 第十六届 [2] => 剧目 [3] => 闽剧 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 49958 [2] => 52210 [3] => 47664 [4] => 7612 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1278,1284, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322568 [url] => /a/10001/201910/a419dd858642c99ebd0022911eff63c0.jpeg ) ) [id] => 123183 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 戏剧节 [1] => 第十六届 [2] => 剧目 [3] => 闽剧 [4] => 10 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 第十六届中国戏剧节26日在榕开幕

  第十六届中国戏剧节主题为“追梦新时代 经典共传承”,活动由三大主体组成。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322559 [url] => /a/10001/201910/5c7a82de758e0db1b08519878dd69aea.jpeg ) [description] => 这是一场电影的盛会。 [recommend] => 0 [published] => 1571453232 [sort] => 0 [title] => 中外电影大师点赞本届电影节 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123177.html [tags] => Array ( [0] => 电影 [1] => 电影节 [2] => 技巧 [3] => 穆德 [4] => 影像 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 10905 [2] => 21302 [3] => 34536 [4] => 131376 [5] => 7231 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322559 [url] => /a/10001/201910/5c7a82de758e0db1b08519878dd69aea.jpeg ) ) [id] => 123177 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 404 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 404 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => 电影节 [2] => 技巧 [3] => 穆德 [4] => 影像 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 中外电影大师点赞本届电影节

  这是一场电影的盛会。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322553 [url] => /a/10001/201910/21f1828518c7884b5b38b465cb328a35.jpeg ) [description] => 5G和AI、VR等技术的广泛应用将对电影行业产生何种影响? [recommend] => 0 [published] => 1571453057 [sort] => 0 [title] => 技术变革开启观影新时代 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123174.html [tags] => Array ( [0] => 电影 [1] => VR [2] => 影院 [3] => 终端 [4] => 体验 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 10905 [2] => 41247 [3] => 11061 [4] => 2354 [5] => 1322 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322553 [url] => /a/10001/201910/21f1828518c7884b5b38b465cb328a35.jpeg ) ) [id] => 123174 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 440 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 440 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => VR [2] => 影院 [3] => 终端 [4] => 体验 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 技术变革开启观影新时代

  5G和AI、VR等技术的广泛应用将对电影行业产生何种影响?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322547 [url] => /a/10001/201910/9ac4a9aad43517e4db0bd0271358781e.png ) [description] => 第六届丝绸之路国际电影节(福州)创投会昨日在三坊七巷举行。 [recommend] => 0 [published] => 1571452890 [sort] => 0 [title] => 电影创投项目集中路演展示 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123171.html [tags] => Array ( [0] => 创投 [1] => 福州 [2] => 追踪者 [3] => 电影节 [4] => 项目 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 8967 [2] => 763 [3] => 131367 [4] => 21302 [5] => 1155 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322547 [url] => /a/10001/201910/9ac4a9aad43517e4db0bd0271358781e.png ) ) [id] => 123171 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 创投 [1] => 福州 [2] => 追踪者 [3] => 电影节 [4] => 项目 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 电影创投项目集中路演展示

  第六届丝绸之路国际电影节(福州)创投会昨日在三坊七巷举行。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322538 [url] => /a/10001/201910/857ed72e15a61bad5addb3242497110d.jpeg ) [description] => 福建馆以福州古厝和大榕树为原型,融入温泉、福道、茉莉花等有福之州的特色元素。 [recommend] => 0 [published] => 1571452463 [sort] => 0 [title] => 2019中国森林旅游节在南通启幕 鼓岭·鼓山馆亮相 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123168.html [tags] => Array ( [0] => 森林 [1] => 福建 [2] => 鼓山 [3] => 旅游 [4] => 鼓岭 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 5823 [2] => 899 [3] => 3332 [4] => 2323 [5] => 2807 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322538 [url] => /a/10001/201910/857ed72e15a61bad5addb3242497110d.jpeg ) ) [id] => 123168 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 399 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 399 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 森林 [1] => 福建 [2] => 鼓山 [3] => 旅游 [4] => 鼓岭 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 2019中国森林旅游节在南通启幕 鼓岭·鼓山馆亮相

  福建馆以福州古厝和大榕树为原型,融入温泉、福道、茉莉花等有福之州的特色元素。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1322532 [url] => /a/10001/201910/c821f741823f26696004f928c6b35bf1.jpeg ) [description] => “财税干部不能只当‘账房先生’,而要勇于成为改革先锋。 [recommend] => 0 [published] => 1571452293 [sort] => 0 [title] => 福州市财政局:优化提升服务 助力企业发展 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123162.html [tags] => Array ( [0] => 评审 [1] => 财政局 [2] => 项目 [3] => 工作 [4] => 尾款 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1139 [1] => 3641 [2] => 118620 [3] => 1155 [4] => 1265 [5] => 131361 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1322532 [url] => /a/10001/201910/c821f741823f26696004f928c6b35bf1.jpeg ) ) [id] => 123162 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 评审 [1] => 财政局 [2] => 项目 [3] => 工作 [4] => 尾款 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州市财政局:优化提升服务 助力企业发展

  “财税干部不能只当‘账房先生’,而要勇于成为改革先锋。