Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174746 [url] => /a/10001/201908/31d880100016e2c07c24331fdca0e4a8.jpeg ) [description] => 福建共有5所大学上榜!分别是... [recommend] => 0 [published] => 1566016399 [sort] => 0 [title] => 最新世界大学排名出炉,福建5所大学上榜 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108732.html [tags] => Array ( [0] => 大学 [1] => 首次 [2] => 世界 [3] => 入围 [4] => 华中科技大学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 3985 [2] => 121152 [3] => 2258 [4] => 4642 [5] => 121155 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174746 [url] => /a/10001/201908/31d880100016e2c07c24331fdca0e4a8.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1174749 [url] => /a/10001/201908/7d928181ae98a817e85d8fb6d5fbe1c2.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1174752 [url] => /a/10001/201908/6b80a228ec905c2493adcb663986cefc.jpeg ) ) [id] => 108732 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 大学 [1] => 首次 [2] => 世界 [3] => 入围 [4] => 华中科技大学 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 最新世界大学排名出炉,福建5所大学上榜

  福建共有5所大学上榜!分别是...

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174722 [url] => /a/10001/201908/2ed05ae53bf6a2a9a6979c873bb67380.jpeg ) [description] => 福州战役的参战者及其后代重温70年前激战榕城的场景,缅怀英烈,铭记历史。 [recommend] => 0 [published] => 1566015313 [sort] => 0 [title] => 福州解放70周年纪念日!70年前那一战,我们不能忘! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108729.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 245 [2] => 解放 [3] => 万寿桥 [4] => 猪蹄 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 121140 [3] => 29564 [4] => 53720 [5] => 53719 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174722 [url] => /a/10001/201908/2ed05ae53bf6a2a9a6979c873bb67380.jpeg ) ) [id] => 108729 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 245 [2] => 解放 [3] => 万寿桥 [4] => 猪蹄 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州解放70周年纪念日!70年前那一战,我们不能忘!

  福州战役的参战者及其后代重温70年前激战榕城的场景,缅怀英烈,铭记历史。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174713 [url] => /a/10001/201908/b896a153da85b7a2152847531b465aea.jpeg ) [description] => 央视主播与你谈读书。 [recommend] => 0 [published] => 1566014814 [sort] => 0 [title] => 央视主持人来福州啦!推荐了这些个人书单 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108726.html [tags] => Array ( [0] => 主持人 [1] => 读者 [2] => 央视 [3] => 分享 [4] => 榕城 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4185 [2] => 24216 [3] => 16147 [4] => 45091 [5] => 2200 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174713 [url] => /a/10001/201908/b896a153da85b7a2152847531b465aea.jpeg ) ) [id] => 108726 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 480 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 480 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 主持人 [1] => 读者 [2] => 央视 [3] => 分享 [4] => 榕城 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 央视主持人来福州啦!推荐了这些个人书单

  央视主播与你谈读书。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174707 [url] => /a/10001/201908/fb46354c7e032a4ec98607134cac9891.png ) [description] => 这是在原有企业服务基础上改造升级的“企业服务中心2.0旗舰店”,系全市首个。 [recommend] => 0 [published] => 1566014499 [sort] => 0 [title] => 为企业服务“2.0旗舰店”来了! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108723.html [tags] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 服务 [2] => 企业 [3] => 服务中心 [4] => 30 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 66 [1] => 3641 [2] => 1167 [3] => 54 [4] => 1124 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174707 [url] => /a/10001/201908/fb46354c7e032a4ec98607134cac9891.png ) ) [id] => 108723 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 445 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 445 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 服务 [2] => 企业 [3] => 服务中心 [4] => 30 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 为企业服务“2.0旗舰店”来了!

  这是在原有企业服务基础上改造升级的“企业服务中心2.0旗舰店”,系全市首个。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174695 [url] => /a/10001/201908/b9cdf5dcbf1b49189ae6abfb7a507634.jpeg ) [description] => 2019年8月“福州好人榜”已于近日揭晓。 [recommend] => 0 [published] => 1566013843 [sort] => 0 [title] => 3人荣登8月“福州好人榜” [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108720.html [tags] => Array ( [0] => 李巍 [1] => 翔宇 [2] => 林金松 [3] => 鲜书琼 [4] => 好人 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 121131 [2] => 121134 [3] => 121023 [4] => 121137 [5] => 8687 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174695 [url] => /a/10001/201908/b9cdf5dcbf1b49189ae6abfb7a507634.jpeg ) ) [id] => 108720 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 李巍 [1] => 翔宇 [2] => 林金松 [3] => 鲜书琼 [4] => 好人 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 3人荣登8月“福州好人榜”

  2019年8月“福州好人榜”已于近日揭晓。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174689 [url] => /a/10001/201908/7e8938f4ff5b4fcf5b6a72bcccb434be.jpeg ) [description] => 琅岐首座现代化净水厂顺利竣工验收。 [recommend] => 0 [published] => 1566013555 [sort] => 0 [title] => 琅岐首座现代化净水厂竣工 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108717.html [tags] => Array ( [0] => 琅岐岛 [1] => 水厂 [2] => 净水厂 [3] => 10 [4] => 海峡 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 9351 [2] => 8339 [3] => 50149 [4] => 50289 [5] => 1236 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,753,759, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174689 [url] => /a/10001/201908/7e8938f4ff5b4fcf5b6a72bcccb434be.jpeg ) ) [id] => 108717 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 437 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 437 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 琅岐岛 [1] => 水厂 [2] => 净水厂 [3] => 10 [4] => 海峡 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 琅岐首座现代化净水厂竣工

  琅岐首座现代化净水厂顺利竣工验收。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174677 [url] => /a/10001/201908/19e04f63623c077ffc310002bb1e42b9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566013049 [sort] => 0 [title] => 喜迎中国戏剧节 集中展示闽剧风采 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108714.html [tags] => Array ( [0] => 闽剧 [1] => 戏剧节 [2] => 剧团 [3] => 福州 [4] => 第十六届 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7612 [2] => 49958 [3] => 50262 [4] => 763 [5] => 52210 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174677 [url] => /a/10001/201908/19e04f63623c077ffc310002bb1e42b9.jpeg ) ) [id] => 108714 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 421 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 421 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 闽剧 [1] => 戏剧节 [2] => 剧团 [3] => 福州 [4] => 第十六届 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174662 [url] => /a/10001/201908/712f97d83e7daa8405d55f2bd1ff3530.jpeg ) [description] => 地铁1号线三叉街站,启动“全民健康月”义诊。 [recommend] => 0 [published] => 1566012224 [sort] => 0 [title] => 福州:地铁站里办义诊 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108711.html [tags] => Array ( [0] => 附属 [1] => 医科大学 [2] => 福建 [3] => 医院 [4] => 地铁 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 46432 [2] => 38960 [3] => 899 [4] => 2398 [5] => 726 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174662 [url] => /a/10001/201908/712f97d83e7daa8405d55f2bd1ff3530.jpeg ) ) [id] => 108711 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 附属 [1] => 医科大学 [2] => 福建 [3] => 医院 [4] => 地铁 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州:地铁站里办义诊

  地铁1号线三叉街站,启动“全民健康月”义诊。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174620 [url] => /a/10001/201908/75580d01f34521370926a879fa067f13.jpeg ) [description] => 对于福州来说它不仅仅只是路名!更是一段值得福州人铭记的历史! [recommend] => 0 [published] => 1566011239 [sort] => 0 [title] => 铭记!817!福州解放日! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108705.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 八一七路 [2] => 解放 [3] => 17 [4] => 万寿桥 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 31159 [3] => 29564 [4] => 50125 [5] => 53720 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174620 [url] => /a/10001/201908/75580d01f34521370926a879fa067f13.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1174617 [url] => /a/10001/201908/96aded00e14a2dbf122a81cd799d0e81.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1174623 [url] => /a/10001/201908/e098df39d0aa007564c7cc7c85860dbc.jpeg ) ) [id] => 108705 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 577 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 577 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 八一七路 [2] => 解放 [3] => 17 [4] => 万寿桥 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 铭记!817!福州解放日!

  对于福州来说它不仅仅只是路名!更是一段值得福州人铭记的历史!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174614 [url] => /a/10001/201908/b7567ec668921e7a7a9ef3837c0dfc2f.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566010756 [sort] => 0 [title] => 想第一时间用上5G手机?这里有份超详细攻略 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108702.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 手机 [2] => 16 [3] => 地说 [4] => 哪买 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 50039 [2] => 1749 [3] => 50380 [4] => 59784 [5] => 121128 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174614 [url] => /a/10001/201908/b7567ec668921e7a7a9ef3837c0dfc2f.gif ) ) [id] => 108702 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 手机 [2] => 16 [3] => 地说 [4] => 哪买 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174611 [url] => /a/10001/201908/d6ccedb265e17dfbb655e935eb71d03c.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566010270 [sort] => 0 [title] => 马尾首支垃圾分类原创歌曲上线 助力垃圾分类工作 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108699.html [tags] => Array ( [0] => 歌曲 [1] => 垃圾 [2] => 马尾区 [3] => 分类 [4] => 小朋友 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 18880 [2] => 144 [3] => 205 [4] => 18679 [5] => 1452 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,753,759,765, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174611 [url] => /a/10001/201908/d6ccedb265e17dfbb655e935eb71d03c.gif ) ) [id] => 108699 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 418 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 418 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 歌曲 [1] => 垃圾 [2] => 马尾区 [3] => 分类 [4] => 小朋友 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174530 [url] => /a/10001/201908/f874770ef71f4e0809a19b7ea5a8c9ac.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566010231 [sort] => 0 [title] => 烟台山公园争取国庆节开园 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108696.html [tags] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 陈靖姑 [2] => 文化 [3] => 烟台山 [4] => 历史 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1230 [1] => 3641 [2] => 28586 [3] => 1187 [4] => 7451 [5] => 7730 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174530 [url] => /a/10001/201908/f874770ef71f4e0809a19b7ea5a8c9ac.jpeg ) ) [id] => 108696 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 432 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 432 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 陈靖姑 [2] => 文化 [3] => 烟台山 [4] => 历史 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174509 [url] => /a/10001/201908/d39ed34c966138da034ac0f1f1ad0ddb.jpeg ) [description] => 数字经济增速位列全国第二,信息化综合指数保持全国前列。 [recommend] => 0 [published] => 1566009972 [sort] => 0 [title] => 福建:数字经济成高质量发展新引擎 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108690.html [tags] => Array ( [0] => 福建 [1] => 数字 [2] => 经济 [3] => 产业园 [4] => 数据 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 899 [1] => 3641 [2] => 985 [3] => 967 [4] => 5797 [5] => 8047 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174509 [url] => /a/10001/201908/d39ed34c966138da034ac0f1f1ad0ddb.jpeg ) ) [id] => 108690 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福建 [1] => 数字 [2] => 经济 [3] => 产业园 [4] => 数据 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建:数字经济成高质量发展新引擎

  数字经济增速位列全国第二,信息化综合指数保持全国前列。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174092 [url] => /a/10001/201908/4aee5e26c0295909a7e1cac15126e06e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566002685 [sort] => 0 [title] => 八一七路,为什么叫八一七路? [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108666.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 万寿桥 [2] => 解放 [3] => 八一七路 [4] => 17 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 53720 [3] => 29564 [4] => 31159 [5] => 50125 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174092 [url] => /a/10001/201908/4aee5e26c0295909a7e1cac15126e06e.jpeg ) ) [id] => 108666 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 650 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 650 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 万寿桥 [2] => 解放 [3] => 八一七路 [4] => 17 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1174218 [url] => /a/10001/201908/35f05e2b92fd89eb602b722ff49ced83.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565954090 [sort] => 0 [title] => 福州民警闪耀世警会 张丽芳勇夺女子摔跤48公斤级金牌 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/108684.html [tags] => Array ( [0] => 摔跤 [1] => 张丽芳 [2] => 公安局 [3] => 比赛 [4] => 运动员 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 66957 [2] => 121125 [3] => 1171 [4] => 1378 [5] => 2641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1174218 [url] => /a/10001/201908/35f05e2b92fd89eb602b722ff49ced83.jpeg ) ) [id] => 108684 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 407 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 407 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 摔跤 [1] => 张丽芳 [2] => 公安局 [3] => 比赛 [4] => 运动员 ) ) [author] => Array ( ) ) 1