Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177797 [url] => /a/10001/201908/c52c8f82ce1f79df8a24edf439b6dd24.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566196439 [sort] => 0 [title] => 连江中麻缢蛏开锄节开幕 十二道蛏宴征服你的味蕾 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109167.html [tags] => Array ( [0] => 缢蛏 [1] => 中麻 [2] => 开锄 [3] => 海鲜 [4] => 滩涂 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 26163 [2] => 121518 [3] => 121521 [4] => 2793 [5] => 15854 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177797 [url] => /a/10001/201908/c52c8f82ce1f79df8a24edf439b6dd24.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1177812 [url] => /a/10001/201908/808d96ecd2610185d3bdb026230bc12f.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1177788 [url] => /a/10001/201908/b8a9ca5ce2ce09b4ec827e65ac4f13c1.jpeg ) ) [id] => 109167 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 437 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 437 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 缢蛏 [1] => 中麻 [2] => 开锄 [3] => 海鲜 [4] => 滩涂 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177524 [url] => /a/10001/201908/7967d4163db90ce3db1da837275c73f0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566195887 [sort] => 0 [title] => 还有4个多月,这个假期今年不休,可能过期了! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109164.html [tags] => Array ( [0] => 年休假 [1] => 职工 [2] => 带薪 [3] => 安排 [4] => 工作 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 19563 [2] => 1112 [3] => 19564 [4] => 9601 [5] => 1265 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177524 [url] => /a/10001/201908/7967d4163db90ce3db1da837275c73f0.jpeg ) ) [id] => 109164 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 年休假 [1] => 职工 [2] => 带薪 [3] => 安排 [4] => 工作 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177512 [url] => /a/10001/201908/549bf7c791008dbbf73b3f8e56b2ffaf.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566195724 [sort] => 0 [title] => 涉嫌袭击付国豪的19岁男子申请保释被拒 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109161.html [tags] => Array ( [0] => 云龙 [1] => 付国豪 [2] => 被告 [3] => 集结 [4] => 被控 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 50072 [2] => 120648 [3] => 1120 [4] => 121515 [5] => 120534 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177512 [url] => /a/10001/201908/549bf7c791008dbbf73b3f8e56b2ffaf.jpeg ) ) [id] => 109161 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 415 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 415 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 云龙 [1] => 付国豪 [2] => 被告 [3] => 集结 [4] => 被控 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177464 [url] => /a/10001/201908/b0120f8b27b2be7f8162df0106623e30.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566194064 [sort] => 0 [title] => 雷雨渐退 热力缓慢提升中 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109155.html [tags] => Array ( [0] => 08 [1] => 夜里 [2] => 22 [3] => 20 [4] => 21 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 39936 [2] => 4387 [3] => 38454 [4] => 14292 [5] => 22320 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177464 [url] => /a/10001/201908/b0120f8b27b2be7f8162df0106623e30.jpeg ) ) [id] => 109155 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 412 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 412 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 08 [1] => 夜里 [2] => 22 [3] => 20 [4] => 21 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177455 [url] => /a/10001/201908/1ae680d662d6aa0b9896a865491d09a1.jpeg ) [description] => 是的!搁置三年多仓山学生街要拆了!改造后的学生街将在明年春节前开街! [recommend] => 0 [published] => 1566191778 [sort] => 0 [title] => 福州学生街真的要拆了 改造后开街时间是.... [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109152.html [tags] => Array ( [0] => 街区 [1] => 烟台山 [2] => 改造 [3] => 仓山区 [4] => 学生 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 851 [1] => 39987 [2] => 7451 [3] => 905 [4] => 1230 [5] => 1752 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177455 [url] => /a/10001/201908/1ae680d662d6aa0b9896a865491d09a1.jpeg ) ) [id] => 109152 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 416 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 416 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 街区 [1] => 烟台山 [2] => 改造 [3] => 仓山区 [4] => 学生 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州学生街真的要拆了 改造后开街时间是....

  是的!搁置三年多仓山学生街要拆了!改造后的学生街将在明年春节前开街!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177359 [url] => /a/10001/201908/efa1d561c04d53b8df85432f344a048f.jpeg ) [description] => 仅以此文,致敬每一位医者! [recommend] => 0 [published] => 1566191156 [sort] => 0 [title] => 8.19 致敬中国医师节:唯有生命不可辜负 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109143.html [tags] => Array ( [0] => 生命 [1] => 死神 [2] => 医者 [3] => 需要 [4] => 争分夺秒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 10544 [1] => 39987 [2] => 121491 [3] => 121494 [4] => 60102 [5] => 121497 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177359 [url] => /a/10001/201908/efa1d561c04d53b8df85432f344a048f.jpeg ) ) [id] => 109143 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 400 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 400 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 生命 [1] => 死神 [2] => 医者 [3] => 需要 [4] => 争分夺秒 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 8.19 致敬中国医师节:唯有生命不可辜负

  仅以此文,致敬每一位医者!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177317 [url] => /a/10001/201908/fef00b1cc7963bf59735f791a09fc754.jpeg ) [description] => “攀讲来了”健康公益社区行来到了乌山社区,为这里的居民们带来活力,带来健康! [recommend] => 0 [published] => 1566190976 [sort] => 0 [title] => 热闹!喜庆!围观乌山社区这场活动! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109140.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 乌山 [2] => 居民 [3] => 党建 [4] => 睦邻 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 39987 [2] => 23156 [3] => 1240 [4] => 854 [5] => 77892 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177317 [url] => /a/10001/201908/fef00b1cc7963bf59735f791a09fc754.jpeg ) ) [id] => 109140 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 乌山 [2] => 居民 [3] => 党建 [4] => 睦邻 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 热闹!喜庆!围观乌山社区这场活动!

  “攀讲来了”健康公益社区行来到了乌山社区,为这里的居民们带来活力,带来健康!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177152 [url] => /a/10001/201908/0ba8d5cee4654fa977e202ef327453b5.jpeg ) [description] => ​18日,第二届全国青年运动会在太原落下帷幕。 [recommend] => 0 [published] => 1566185724 [sort] => 0 [title] => 福建小将夺得66枚青运金牌 奖牌数全面超越上一届 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109131.html [tags] => Array ( [0] => 金牌 [1] => 铜牌 [2] => 银牌 [3] => 运动员 [4] => 小项 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 48069 [2] => 24486 [3] => 66810 [4] => 2641 [5] => 66669 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177152 [url] => /a/10001/201908/0ba8d5cee4654fa977e202ef327453b5.jpeg ) ) [id] => 109131 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 409 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 409 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 金牌 [1] => 铜牌 [2] => 银牌 [3] => 运动员 [4] => 小项 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建小将夺得66枚青运金牌 奖牌数全面超越上一届

  ​18日,第二届全国青年运动会在太原落下帷幕。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177161 [url] => /a/10001/201908/fc2deb12a3f1fcd8e7eb99884bf9fc56.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566184852 [sort] => 0 [title] => 我的中国心唱了35年 张明敏这首歌唱出港人心声 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109128.html [tags] => Array ( [0] => 35 [1] => 张明敏 [2] => 中国 [3] => 港人 [4] => 出了 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 51304 [2] => 121464 [3] => 3143 [4] => 121467 [5] => 121470 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177161 [url] => /a/10001/201908/fc2deb12a3f1fcd8e7eb99884bf9fc56.gif ) ) [id] => 109128 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 35 [1] => 张明敏 [2] => 中国 [3] => 港人 [4] => 出了 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177128 [url] => /a/10001/201908/094675b9310046e8836a80666a618bf6.jpeg ) [description] => 凭福建省少年儿童图书馆读者证可在此免费借阅图书。 [recommend] => 0 [published] => 1566183652 [sort] => 0 [title] => 福建省少儿图书馆鼓岭添分馆 实现与总馆通借通还 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109125.html [tags] => Array ( [0] => 鼓岭 [1] => 蒙养 [2] => 分馆 [3] => 少年儿童 [4] => 书院 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2807 [1] => 3641 [2] => 121440 [3] => 39532 [4] => 44861 [5] => 8458 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177128 [url] => /a/10001/201908/094675b9310046e8836a80666a618bf6.jpeg ) ) [id] => 109125 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 505 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 505 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓岭 [1] => 蒙养 [2] => 分馆 [3] => 少年儿童 [4] => 书院 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建省少儿图书馆鼓岭添分馆 实现与总馆通借通还

  凭福建省少年儿童图书馆读者证可在此免费借阅图书。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177122 [url] => /a/10001/201908/a1c71261f0485692fb89c1dc1d2b1f41.jpeg ) [description] => 近日,福清市人民检察院收到一面锦旗。 [recommend] => 0 [published] => 1566183483 [sort] => 0 [title] => 找出拆迁补偿款 福清检察院监督145万元执行款兑现 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109122.html [tags] => Array ( [0] => 福清 [1] => 郭某 [2] => 法院 [3] => 林某 [4] => 宗某 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 750 [1] => 3641 [2] => 23247 [3] => 3276 [4] => 5419 [5] => 121443 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,753,756, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177122 [url] => /a/10001/201908/a1c71261f0485692fb89c1dc1d2b1f41.jpeg ) ) [id] => 109122 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 443 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 443 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福清 [1] => 郭某 [2] => 法院 [3] => 林某 [4] => 宗某 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 找出拆迁补偿款 福清检察院监督145万元执行款兑现

  近日,福清市人民检察院收到一面锦旗。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177092 [url] => /a/10001/201908/2d061c3553dbbcc01fbbc0686b1a62c5.jpeg ) [description] => 本周四起我市将迎来高温天。 [recommend] => 0 [published] => 1566181354 [sort] => 0 [title] => 本周四起,福州将迎来高温天 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109107.html [tags] => Array ( [0] => 高温 [1] => 我市 [2] => 市区 [3] => 下周 [4] => 多云 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 815 [1] => 3641 [2] => 55 [3] => 8641 [4] => 68802 [5] => 4388 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177092 [url] => /a/10001/201908/2d061c3553dbbcc01fbbc0686b1a62c5.jpeg ) ) [id] => 109107 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 395 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 395 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 高温 [1] => 我市 [2] => 市区 [3] => 下周 [4] => 多云 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 本周四起,福州将迎来高温天

  本周四起我市将迎来高温天。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177083 [url] => /a/10001/201908/0e9bba9f758319624974d7b4da06244f.jpeg ) [description] => 我们要亲自把助学金交到这些贫困孩子手中,让他们渴望的求学梦成真。 [recommend] => 0 [published] => 1566180828 [sort] => 0 [title] => 福清慈善总会侨乡义工总队开展“金秋爱心助学”活动 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109101.html [tags] => Array ( [0] => 助学 [1] => 何坤华 [2] => 爱心 [3] => 助学金 [4] => 福清 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 690 [1] => 3641 [2] => 121431 [3] => 1110 [4] => 1583 [5] => 750 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,756,753, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177083 [url] => /a/10001/201908/0e9bba9f758319624974d7b4da06244f.jpeg ) ) [id] => 109101 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 428 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 428 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 助学 [1] => 何坤华 [2] => 爱心 [3] => 助学金 [4] => 福清 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福清慈善总会侨乡义工总队开展“金秋爱心助学”活动

  我们要亲自把助学金交到这些贫困孩子手中,让他们渴望的求学梦成真。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177074 [url] => /a/10001/201908/a2699ae960a2d04186176fa62798e8aa.jpeg ) [description] => 晋安区洋下旧改地块最后一个安置房项目动工建设。 [recommend] => 0 [published] => 1566180430 [sort] => 0 [title] => 晋安这个旧改片区,最后一个安置型商品房项目动建! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109098.html [tags] => Array ( [0] => 洋下 [1] => 项目 [2] => 延伸段 [3] => 安置 [4] => 片区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 8874 [2] => 1155 [3] => 9168 [4] => 3919 [5] => 3609 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177074 [url] => /a/10001/201908/a2699ae960a2d04186176fa62798e8aa.jpeg ) ) [id] => 109098 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 洋下 [1] => 项目 [2] => 延伸段 [3] => 安置 [4] => 片区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 晋安这个旧改片区,最后一个安置型商品房项目动建!

  晋安区洋下旧改地块最后一个安置房项目动工建设。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177224 [url] => /a/10001/201908/42fb7bdd75389903574e3b481f7692a8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566180074 [sort] => 0 [title] => 从海防前线到发展高地的历史奇迹——聚焦福建70年砥砺奋进壮阔历程 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/109095.html [tags] => Array ( [0] => 福建 [1] => 发展 [2] => 生态 [3] => 晋江 [4] => 百香果 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 899 [1] => 3641 [2] => 1109 [3] => 852 [4] => 4742 [5] => 28944 ) [appid] => 1 [catids] => ,1119,1122,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177224 [url] => /a/10001/201908/42fb7bdd75389903574e3b481f7692a8.jpeg ) ) [id] => 109095 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 498 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 498 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福建 [1] => 发展 [2] => 生态 [3] => 晋江 [4] => 百香果 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1