Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320063 [url] => /a/10001/201910/48eb7ee936c1651f4aeeadf762d33d0d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571383842 [sort] => 0 [title] => 日光柔和,清风惬意,今天也是好天气! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123030.html [tags] => Array ( [0] => 夜里 [1] => 19 [2] => 白天 [3] => 多云 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4387 [2] => 50643 [3] => 14103 [4] => 4388 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320063 [url] => /a/10001/201910/48eb7ee936c1651f4aeeadf762d33d0d.jpeg ) ) [id] => 123030 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 夜里 [1] => 19 [2] => 白天 [3] => 多云 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320054 [url] => /a/10001/201910/d2986f11f62a6206c9d87ca5268bdeae.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571383629 [sort] => 0 [title] => 什么是军运会? [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123027.html [tags] => Array ( [0] => 军运会 [1] => 开幕式 [2] => 投弹 [3] => 五项 [4] => 军人 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 131295 [2] => 3307 [3] => 131298 [4] => 131301 [5] => 6936 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320054 [url] => /a/10001/201910/d2986f11f62a6206c9d87ca5268bdeae.jpeg ) ) [id] => 123027 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2000 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 2000 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 军运会 [1] => 开幕式 [2] => 投弹 [3] => 五项 [4] => 军人 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 什么是军运会?

  什么是军运会?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320030 [url] => /a/10001/201910/43ca678ea13a67546205f107cb7b75d0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571383190 [sort] => 0 [title] => 第六届世界互联网大会“互联网之光”博览会在乌镇开幕 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123024.html [tags] => Array ( [0] => 之光 [1] => 互联网 [2] => 博览会 [3] => 对接 [4] => 数字 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 131283 [2] => 717 [3] => 5120 [4] => 14682 [5] => 985 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320030 [url] => /a/10001/201910/43ca678ea13a67546205f107cb7b75d0.jpeg ) ) [id] => 123024 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 518 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 518 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 之光 [1] => 互联网 [2] => 博览会 [3] => 对接 [4] => 数字 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320003 [url] => /a/10001/201910/7f53e20b44e2a8d6012663eb478528b5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571382449 [sort] => 0 [title] => 秋意渐浓!烟台山公园秋色引游人来 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123021.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320003 [url] => /a/10001/201910/7f53e20b44e2a8d6012663eb478528b5.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1320006 [url] => /a/10001/201910/ea00c30ce1a43f0cc0ea715d08687f53.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1320009 [url] => /a/10001/201910/d85808b146b54628eff7593a6a72a3dd.jpeg ) ) [id] => 123021 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319853 [url] => /a/10001/201910/a1698c33a2a528361f75605ea121d3ac.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571382059 [sort] => 0 [title] => 军迷、体育迷、央视新闻迷,你们的军运会来了 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123018.html [tags] => Array ( [0] => 军人 [1] => 运动会 [2] => 奥运会 [3] => 观赛 [4] => 世界 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6936 [2] => 19298 [3] => 4323 [4] => 123039 [5] => 2258 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319853 [url] => /a/10001/201910/a1698c33a2a528361f75605ea121d3ac.jpeg ) ) [id] => 123018 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 399 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 399 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 军人 [1] => 运动会 [2] => 奥运会 [3] => 观赛 [4] => 世界 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319826 [url] => /a/10001/201910/8b7d883a457d0d6c47a2b8363a96b46b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571381672 [sort] => 0 [title] => 国家出手!事关福建每个小区的地下车位! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123015.html [tags] => Array ( [0] => 车位 [1] => 地下 [2] => 登记 [3] => 配建 [4] => 意见 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1534 [1] => 3641 [2] => 4835 [3] => 7924 [4] => 11684 [5] => 11791 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319826 [url] => /a/10001/201910/8b7d883a457d0d6c47a2b8363a96b46b.jpeg ) ) [id] => 123015 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 515 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 515 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 车位 [1] => 地下 [2] => 登记 [3] => 配建 [4] => 意见 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319805 [url] => /a/10001/201910/07692001c38889214b7a372a4b4ed7e6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571381111 [sort] => 0 [title] => 福州进入“1小时购物”新阶段 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123012.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 电商 [2] => 渠道 [3] => 订单 [4] => 零售 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 61 [3] => 131268 [4] => 12186 [5] => 2764 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319805 [url] => /a/10001/201910/07692001c38889214b7a372a4b4ed7e6.jpeg ) ) [id] => 123012 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 电商 [2] => 渠道 [3] => 订单 [4] => 零售 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319799 [url] => /a/10001/201910/affeb0b4acd41a38bce13a93ccc754a0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571380936 [sort] => 0 [title] => @闽AJA778、闽AU2C98....福州这9辆车被曝光 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123009.html [tags] => Array ( [0] => 斑马线 [1] => 礼让 [2] => 行人 [3] => 和谐 [4] => 生命线 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 102 [1] => 3641 [2] => 103 [3] => 1386 [4] => 94581 [5] => 96768 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319799 [url] => /a/10001/201910/affeb0b4acd41a38bce13a93ccc754a0.jpeg ) ) [id] => 123009 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 斑马线 [1] => 礼让 [2] => 行人 [3] => 和谐 [4] => 生命线 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319739 [url] => /a/10001/201910/4aad596b79fe0c2b02f0b5c8ad933950.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571380502 [sort] => 0 [title] => 小“王子”和妈妈曹颖一起“触电” [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123006.html [tags] => Array ( [0] => 曹颖 [1] => 王子 [2] => 我想你 [3] => 剧组 [4] => 妈妈 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 131262 [2] => 7172 [3] => 131265 [4] => 25107 [5] => 983 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319739 [url] => /a/10001/201910/4aad596b79fe0c2b02f0b5c8ad933950.jpeg ) ) [id] => 123006 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 532 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 532 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 曹颖 [1] => 王子 [2] => 我想你 [3] => 剧组 [4] => 妈妈 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319724 [url] => /a/10001/201910/fb9539189b94dd2d95354c2bded075f6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571380119 [sort] => 0 [title] => 国家统计局:今年前三季度国内生产总值697798亿元 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123003.html [tags] => Array ( [0] => 6.2 [1] => 同比 [2] => 增长 [3] => 责编 [4] => 6.4 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 131247 [2] => 1598 [3] => 2293 [4] => 50039 [5] => 131250 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319724 [url] => /a/10001/201910/fb9539189b94dd2d95354c2bded075f6.jpeg ) ) [id] => 123003 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 6.2 [1] => 同比 [2] => 增长 [3] => 责编 [4] => 6.4 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319718 [url] => /a/10001/201910/b2ed8cfca12d87ab0566f35b949fc2a1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571379836 [sort] => 0 [title] => 300亿元!泉州这对母女,连续4年荣登福建女首富! [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/123000.html [tags] => Array ( [0] => 企业家 [1] => 财富 [2] => 阳阳 [3] => 亿元 [4] => 圣农 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2738 [1] => 3641 [2] => 12296 [3] => 131241 [4] => 50255 [5] => 131244 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319718 [url] => /a/10001/201910/b2ed8cfca12d87ab0566f35b949fc2a1.jpeg ) ) [id] => 123000 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 421 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 421 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 企业家 [1] => 财富 [2] => 阳阳 [3] => 亿元 [4] => 圣农 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319685 [url] => /a/10001/201910/d9babcb755b5d0bfecf7567645a712a1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571379109 [sort] => 0 [title] => 扶贫电商平台“乡总农品体验中心”亮相福州 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122997.html [tags] => Array ( [0] => 特产品 [1] => 乡村 [2] => 扶贫 [3] => 平台 [4] => 贫困 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 53512 [2] => 5230 [3] => 82 [4] => 1157 [5] => 96246 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319685 [url] => /a/10001/201910/d9babcb755b5d0bfecf7567645a712a1.jpeg ) ) [id] => 122997 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 482 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 482 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 特产品 [1] => 乡村 [2] => 扶贫 [3] => 平台 [4] => 贫困 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319676 [url] => /a/10001/201910/f7fa7d8a35c118d02136241ff2eb547c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571378895 [sort] => 0 [title] => 5部中外影片昨发布 小人物成为镜头关注焦点 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122994.html [tags] => Array ( [0] => 笨贼 [1] => 孩提时代 [2] => 童真 [3] => 导演 [4] => 英雄 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 131229 [2] => 131232 [3] => 87675 [4] => 2606 [5] => 23300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319676 [url] => /a/10001/201910/f7fa7d8a35c118d02136241ff2eb547c.jpeg ) ) [id] => 122994 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 394 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 394 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 笨贼 [1] => 孩提时代 [2] => 童真 [3] => 导演 [4] => 英雄 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319664 [url] => /a/10001/201910/2d0033de63a7bcf05c5f592875925622.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571378419 [sort] => 0 [title] => 狙击手14年趴了1万多个小时:我趴着,是为了让生命受威胁的人站着 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122991.html [tags] => Array ( [0] => 特警 [1] => 劫持人质 [2] => 路遥 [3] => 10000 [4] => 狙击手 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 14991 [2] => 131205 [3] => 131208 [4] => 61773 [5] => 50592 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319664 [url] => /a/10001/201910/2d0033de63a7bcf05c5f592875925622.gif ) ) [id] => 122991 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 特警 [1] => 劫持人质 [2] => 路遥 [3] => 10000 [4] => 狙击手 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319646 [url] => /a/10001/201910/c15fa54c9618ce7f7bf7810cb7015146.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571377362 [sort] => 0 [title] => 军运会开幕式的青春律动 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/122988.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319646 [url] => /a/10001/201910/c15fa54c9618ce7f7bf7810cb7015146.gif ) ) [id] => 122988 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 384 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 384 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1